Var god vänta...

Akuttandvård alla dagar

Boka online eller ring 08-22 22 22

Sista minuten för 350 kr

Här hittar du sista minuten-tider till mindre än halva priset hos
tandläkare eller tandhygienist. I priset ingår:

  • en besundersökning med diagnostik
  • 4 röntgenbilder
  • förslag på ytterligare åtgärder.

OBS: Enbart ordinarie undersökning. Har du akuta besvär, klicka här

Våra Priser

VAD KOSTAR DET?

Observera att flera åtgärder ofta är inkluderade i en behandling. Totalkostnaden kan variera beroende på enskild patients behov.
Ett besök hos en tandhygienist kan exempelvis landa på 850 – 2000 kronor baserat på behandlingens omfattning.

Åtgärd Beskrivning Ditt årliga belopp
    Under
3 000 KR
3 000-
15 000 KR
Över
15 000 KR
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 895 kr 472 kr 177 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 420 kr 235 kr 106 kr
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1345 kr 818 kr 448 kr
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2215 kr 1352 kr 749 kr
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 765 kr 448 kr 225 kr
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 970 kr 558 kr 269 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 340 kr 205 kr 110 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 560 kr 305 kr 126 kr
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 70 kr 42 kr 23 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 920 kr 518 kr 236 kr
124 Panoramaröntgenundersökning 615 kr 352 kr 169 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral 575 kr 318 kr 137 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 1175 kr 682 kr 338 kr
127 Röntgenundersökning, delstatus 315 kr 218 kr 149 kr
128 Röntgenundersökning, större delstatus 515 kr 348 kr 230 kr
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1175 kr 682 kr 338 kr
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1585 kr 950 kr 506 kr
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1990 kr 1210 kr 664 kr
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2400 kr 1478 kr 832 kr
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 715 kr 418 kr 209 kr
161 Salivsekretionsmätning 820 kr 520 kr 310 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 555 kr 390 kr 274 kr
163 Biopsi 1310 kr 820 kr 477 kr
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 655 kr 382 kr 192 kr
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 440 kr 232 kr 87 kr
204 Profylaxskena, per skena 915 kr 518 kr 239 kr
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 245 kr 160 kr 100 kr
206 Fluorbehandling 430 kr 260 kr 141 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 315 kr 180 kr 86 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 550 kr 300 kr 125 kr
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 880 kr 482 kr 204 kr
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 490 kr 288 kr 146 kr
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 890 kr 510 kr 244 kr
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande 1320 kr 758 kr 364 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1950 kr 1108 kr 518 kr
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 470 kr 262 kr 117 kr
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 225 kr 142 kr 85 kr
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer 1735 kr 1218 kr 855 kr
314 Beteendemedicinsk behandling 545 kr 305 kr 137 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 610 kr 400 kr 253 kr
322 Stegvis exkavering 1325 kr 768 kr 377 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 645 kr 395 kr 220 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1155 kr 648 kr 292 kr
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1920 kr 1168 kr 641 kr
362 Lustgassedering, per gång 1145 kr 732 kr 444 kr
401 Tanduttagning, en tand 1575 kr 1062 kr 704 kr
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2345 kr 1500 kr 908 kr
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 320 kr 228 kr 163 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 4275 kr 2775 kr 1683 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4880 kr 3380 kr 1924 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand 1575 kr 1062 kr 704 kr
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 3165 kr 2138 kr 1418 kr
420 Implantat, per styck 3385 kr 1978 kr 992 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 5635 kr 4135 kr 2868 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2435 kr 1682 kr 1156 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 8710 kr 7210 kr 5520 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 3430 kr 2585 kr 1994 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 12032 kr 10532 kr 8200 kr
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3665 kr 2538 kr 1748 kr
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 5278 kr 3778 kr 2386 kr
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 6862 kr 5362 kr 3681 kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4805 kr 3305 kr 1933 kr
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2435 kr 1680 kr 1152 kr
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 3515 kr 2250 kr 1364 kr
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 4110 kr 3168 kr 2508 kr
435 Avlägsnande av ett implantat 1190 kr 678 kr 319 kr
436 Avlägsnande av implantat, enkel 310 kr 218 kr 153 kr
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en till två tänder och/eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 3245 kr 1978 kr 1090 kr
442 Paradontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 4322 kr 2822 kr 1568 kr
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3822 kr 2322 kr 1127 kr
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5785 kr 4285 kr 2658 kr
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5785 kr 4285 kr 2658 kr
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 3030 kr 2122 kr 1487 kr
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1370 kr 758 kr 329 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 860 kr 488 kr 227 kr
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 360 kr 198 kr 84 kr
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4292 kr 2792 kr 1604 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4428 kr 2928 kr 1494 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5418 kr 3918 kr 2120 kr
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5825 kr 4325 kr 2365 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1595 kr 1142 kr 826 kr
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1295 kr 895 kr 615 kr
522 Komplicerad kanallokalisation 1055 kr 652 kr 371 kr
523 Stiftborttagning 1410 kr 825 kr 416 kr
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4625 kr 3125 kr 1844 kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1895 kr 1380 kr 1020 kr
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3955 kr 2455 kr 1220 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3955 kr 2455 kr 1220 kr
603 Reponeringsskena, per skena 4512 kr 3012 kr 1051 kr
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2820 kr 1765 kr 1026 kr
606 Motorisk aktivering 565 kr 310 kr 132 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 825 kr 450 kr 188 kr
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 955 kr 652 kr 441 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1525 kr 1045 kr 709 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1740 kr 1168 kr 767 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 990 kr 602 kr 331 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1725 kr 1155 kr 756 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1990 kr 1232 kr 702 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2545 kr 1682 kr 1079 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 1075 kr 802 kr 612 kr
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6162 kr 4662 kr 2648 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6235 kr 4735 kr 3170 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4560 kr 3060 kr 1958 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1800 kr 1048 kr 521 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2595 kr 1658 kr 1001 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3572 kr 2072 kr 874 kr
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 3135 kr 1908 kr 1048 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 4260 kr 2760 kr 1584 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 2055 kr 1530 kr 1162 kr
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 890 kr 610 kr 414 kr
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1840 kr 1105 kr 590 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 4555 kr 3055 kr 1484 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8540 kr 7040 kr 4324 kr
815 Sadelkrona 6342 kr 4842 kr 3024 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4740 kr 3240 kr 1959 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5950 kr 4450 kr 2644 kr
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 9888 kr 8388 kr 4546 kr
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 10285 kr 8785 kr 4438 kr
826 Attachments, per styck 435 kr 388 kr 354 kr
827 Hel underkäksprotes 9300 kr 7800 kr 4556 kr
828 Hel överkäksprotes 8700 kr 7200 kr 3956 kr
829 Immediatprotes, hel käke 7430 kr 5930 kr 3498 kr
831 Justering av avtagbar protes 445 kr 258 kr 126 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1625 kr 998 kr 558 kr
833 Rebasering av protes 3235 kr 1958 kr 1063 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs 3235 kr 2260 kr 1578 kr
835 Rebasering och lagning av protes 4342 kr 2842 kr 1780 kr
836 Komplicerad lagning av protes 4995 kr 3495 kr 2162 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6528 kr 5028 kr 2726 kr
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3350 kr 1858 kr 813 kr
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2645 kr 1678 kr 1000 kr
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5402 kr 3902 kr 2133 kr
847 Klammerplåt 4060 kr 2560 kr 1174 kr
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 825 kr 552 kr 362 kr
850 Implantatstödd krona, en per käke 8348 kr 6848 kr 4011 kr
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 7978 kr 6478 kr 4278 kr
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2910 kr 1808 kr 1036 kr
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2820 kr 1748 kr 997 kr
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 650 kr 380 kr 191 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1410 kr 765 kr 314 kr
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 650 kr 405 kr 234 kr
858 Distans inklusive distansskruv, per styck 2385 kr 1758 kr 1318 kr
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1610 kr 1072 kr 696 kr
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 28324 kr 32725 kr 21574 kr
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 28806 kr 33900 kr 22056 kr
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 29666 kr 35295 kr 22916 kr
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 29582 kr 33465 kr 22832 kr
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 17952 kr 17275 kr 11202 kr
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 18243 kr 18338 kr 11493 kr
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 18236 kr 19222 kr 11486 kr
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4018 kr 2518 kr 1067 kr
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 4355 kr 2855 kr 1210 kr
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 4818 kr 3318 kr 1356 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 17015 kr 15515 kr 10478 kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 490 kr 350 kr 252 kr
880 Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på ett till två implantat 2550 kr 1488 kr 744 kr
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1615 kr 1062 kr 676 kr
882 Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3880 kr 2430 kr 1415 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 6038 kr 4538 kr 2572 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11248 kr 9748 kr 6123 kr
888 Fästskruv/broskruv, per styck 335 kr 245 kr 182 kr
889 Distansskruv, per styck 920 kr 735 kr 606 kr
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 11330 kr 9830 kr 6690 kr
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 16270 kr 14770 kr 10056 kr
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 19252 kr 18365 kr 12502 kr
903 Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år 21485 kr 21642 kr 14735 kr
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 25012 kr 26818 kr 18262 kr
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 20911 kr 20812 kr 14161 kr
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 23308 kr 24358 kr 16558 kr
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 25815 kr 28012 kr 19065 kr
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 29722 kr 33745 kr 22972 kr
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7950 kr 7378 kr 6977 kr
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7950 kr 7192 kr 6662 kr
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 11060 kr 9560 kr 7996 kr
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 10912 kr 9412 kr 7076 kr
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation 11795 kr 10692 kr 9921 kr
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona 11970 kr 10470 kr 8906 kr
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro 8928 kr 7428 kr 3527 kr
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 6662 kr 5162 kr 2826 kr
Inga träffar
Återgå till bokningen
Stäng
För en tid på behöver du en remiss. Boka tid hos en allmäntandläkare som efter bedömning remitterar till . Ändra redan bokad tid
Var god vänta...

Sorterat efter närmaste klinik

Var god vänta...

Välj klinik för akuttandvård

Centrala Stockholm

City, Fridhemsplan, Gärdet, Norrmalm och Södermalm
City Drottninggatan
Drottninggatan 65, Stockholm
  Öppet idag: 09:00-16:00
Fridhemsplan Sankt Eriksgatan
Sankt Eriksgatan 24, Stockholm
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:00-19:00
Gärdet Artillerigatan
Artillerigatan 95, Stockholm
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 08:00-17:00
Norrmalm Holländargatan
Holländargatan 21A, Stockholm
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 08:00-17:00
City Kungsgatan
Kungsgatan 54, Stockholm
Södermalm Åsögatan
Åsögatan 104, Stockholm
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 08:00-17:30

Norra Stockholm

Bollstanäs, Hallstavik, Kallhäll, Rimbo, Solna och Sundbyberg
Bollstanäs Grimstaby
Vintervägen 140, Upplands väsby
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:30-17:00
Hallstavik Centrum
Gottstavägen 4B, Hallstavik
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:30-17:00
Kallhäll Centrum
Gjutarplan 25, Järfälla
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:00-17:00
Rimbo Pastoratet
Rimbo Skolväg 18, Rimbo
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:30-17:00
Solna Centrum
Solna Torg 4, Solna
  Öppet idag: 10:00-15:00
Sundbyberg Tuletorget
Tulegatan 8, Sundbyberg
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:00-19:00

Södra Stockholm

Alby, Handen, Jordbro, Järna, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje
Alby Centrum
Albyvägen 4, Norsborg
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:00-19:00
Handen Najaden
Rudsjöterrassen 1, Plan 9, Handen
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:30-19:00
Jordbro Centrum
Hurtigs Torg 2, Jordbro
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:30-18:00
Järna Storgatan
Storgatan 13, Järna
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:30-17:00
Nykvarn Centrum
Centrumvägen 2, Nykvarn
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:30-17:00
Nynäshamn Sjötelegrafen
Telivägen 8, Nynäshamn
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:15-17:00
Salem Centrum
Säby Torg 19, Rönninge
  Öppnar igen måndag 26/8 kl 07:00-19:00
Södertälje vid stationen
Lovisinsgatan 3, Hiss B, 4tr, Södertälje
  Öppet idag: 08:10-13:00
Hittar du ingen tid som passar? Vi hittade inga tider! Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.

Välj en akuttid

Hittar du ingen tid som passar? Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.
Helgtaxa! Akuttandvård kostar alltid mer på lördagar, söndagar och helgdagar. Hos oss ligger prispåslaget på 450 kr oavsett vad du behöver hjälp med. Ingen hög procentsats eller dold kostnad tillkommer. För en schysstare tandvård.