Var god vänta...

Akuttandvård alla dagar

Boka online eller ring 08-22 22 22

Sista minuten för 350 kr

Här hittar du sista minuten-tider till mindre än halva priset hos
tandläkare eller tandhygienist. I priset ingår:

  • en besundersökning med diagnostik
  • 4 röntgenbilder
  • förslag på ytterligare åtgärder.

OBS: Enbart ordinarie undersökning. Har du akuta besvär, klicka här

Våra Priser

VAD KOSTAR DET?

Observera att flera åtgärder ofta är inkluderade i en behandling. Totalkostnaden kan variera beroende på enskild patients behov.
Ett besök hos en tandhygienist kan exempelvis landa på 850 – 2000 kronor baserat på behandlingens omfattning.

ÅtgärdBeskrivningDitt årliga belopp
  Under
3 000 KR
3 000-
15 000 KR
Över
15 000 KR
101Basundersökning, utförd av tandläkare940 kr 508 kr 205 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare420 kr 232 kr 101 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1380 kr 845 kr 470 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2280 kr 1410 kr 801 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist765 kr 435 kr 204 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist990 kr 562 kr 263 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist355 kr 215 kr 117 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist595 kr 332 kr 149 kr
121Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition70 kr 40 kr 19 kr
123Röntgenundersökning, helstatus920 kr 510 kr 223 kr
124Panoramaröntgenundersökning635 kr 370 kr 184 kr
125Röntgenundersökning, extraoral590 kr 330 kr 148 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1200 kr 698 kr 346 kr
127Röntgenundersökning, delstatus315 kr 218 kr 149 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus540 kr 370 kr 251 kr
131Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-31175 kr 675 kr 325 kr
132Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1620 kr 978 kr 528 kr
133Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder2050 kr 1262 kr 711 kr
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter2475 kr 1545 kr 894 kr
141Studiemodeller för behandlingsplanering735 kr 435 kr 225 kr
161Salivsekretionsmätning840 kr 528 kr 309 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning570 kr 370 kr 230 kr
163Biopsi1335 kr 838 kr 489 kr
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)670 kr 365 kr 152 kr
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem490 kr 275 kr 124 kr
204Profylaxskena, per skena940 kr 532 kr 247 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid255 kr 168 kr 106 kr
206Fluorbehandling450 kr 275 kr 152 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten320 kr 180 kr 82 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande565 kr 300 kr 114 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande910 kr 498 kr 209 kr
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande495 kr 290 kr 146 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling915 kr 530 kr 260 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande1355 kr 785 kr 386 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1950 kr 1095 kr 496 kr
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem480 kr 265 kr 114 kr
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem230 kr 142 kr 81 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer1780 kr 1242 kr 866 kr
314Beteendemedicinsk behandling550 kr 302 kr 129 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom625 kr 408 kr 255 kr
322Stegvis exkavering1380 kr 812 kr 415 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande660 kr 395 kr 210 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1170 kr 652 kr 290 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande1975 kr 1195 kr 649 kr
362Lustgassedering, per gång1170 kr 752 kr 460 kr
401Tanduttagning, en tand1625 kr 1108 kr 745 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand2410 kr 1552 kr 952 kr
403Tanduttagning, tillkommande, enkel320 kr 228 kr 163 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad4388 kr 2888 kr 1780 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi5010 kr 3510 kr 2033 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1625 kr 1108 kr 745 kr
407Övrig kirurgi eller plastik3272 kr 2230 kr 1500 kr
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande4480 kr 2980 kr 1503 kr
420Implantat, per styck, tilläggsåtgärd3550 kr 2122 kr 1123 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat5780 kr 4280 kr 3114 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik2400 kr 1638 kr 1104 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat9038 kr 7538 kr 5884 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik3400 kr 2545 kr 1946 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat12092 kr 10592 kr 8347 kr
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik3600 kr 2458 kr 1658 kr
427Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant5382 kr 3882 kr 2470 kr
428Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant6960 kr 5460 kr 3752 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat4930 kr 3430 kr 2037 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd2500 kr 1732 kr 1195 kr
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd3600 kr 2318 kr 1420 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd4480 kr 3525 kr 2856 kr
435Avlägsnande av ett implantat1190 kr 672 kr 310 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel220 kr 128 kr 63 kr
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd2900 kr 1980 kr 1336 kr
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd1470 kr 848 kr 412 kr
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd880 kr 502 kr 238 kr
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–33828 kr 2328 kr 1174 kr
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–34472 kr 2972 kr 1378 kr
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3570 kr 285 kr 86 kr
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–34718 kr 3218 kr 1623 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd370 kr 202 kr 85 kr
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4328 kr 2828 kr 1622 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4600 kr 3100 kr 1648 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler5535 kr 4035 kr 2212 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6070 kr 4570 kr 2582 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1615 kr 1155 kr 833 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1330 kr 925 kr 642 kr
522Komplicerad kanallokalisation1085 kr 678 kr 392 kr
523Stiftborttagning1447 kr 852 kr 436 kr
541Apikalkirurgisk behandling4735 kr 3235 kr 1936 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1945 kr 1422 kr 1057 kr
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4052 kr 2552 kr 1301 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4052 kr 2552 kr 1301 kr
603Reponeringsskena, per skena4410 kr 2910 kr 922 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena2900 kr 1830 kr 1081 kr
606Motorisk aktivering580 kr 318 kr 134 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering845 kr 465 kr 199 kr
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand980 kr 672 kr 457 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1550 kr 1062 kr 721 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1775 kr 1195 kr 789 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar990 kr 598 kr 323 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1725 kr 1148 kr 743 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar2060 kr 1290 kr 751 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2615 kr 1740 kr 1128 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd1100 kr 822 kr 628 kr
800Permanent tandstödd krona, en per käke6342 kr 4842 kr 2800 kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke6452 kr 4952 kr 3365 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift4678 kr 3178 kr 2059 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1995 kr 1232 kr 699 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led2895 kr 1778 kr 995 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd2670 kr 1720 kr 1055 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3658 kr 2158 kr 941 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led3230 kr 1985 kr 1114 kr
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner4358 kr 2858 kr 1666 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led2115 kr 1582 kr 1210 kr
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd915 kr 630 kr 430 kr
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats1890 kr 1142 kr 619 kr
813Broreparation med tandteknisk insats4668 kr 3168 kr 1573 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande8805 kr 7305 kr 4550 kr
815Sadelkrona6625 kr 5125 kr 3280 kr
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4818 kr 3318 kr 2017 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6120 kr 4620 kr 2790 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad10182 kr 8682 kr 4785 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments10048 kr 8548 kr 4136 kr
826Attachments, per styck445 kr 395 kr 360 kr
827Hel underkäksprotes9602 kr 8102 kr 4814 kr
828Hel överkäksprotes9102 kr 7602 kr 4314 kr
829Immediatprotes, hel käke7860 kr 6360 kr 3892 kr
831Justering av avtagbar protes460 kr 270 kr 137 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1670 kr 1035 kr 590 kr
833Rebasering av protes3325 kr 2030 kr 1124 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs3325 kr 2335 kr 1642 kr
835Rebasering och lagning av protes4448 kr 2948 kr 1871 kr
836Komplicerad lagning av protes5122 kr 3622 kr 2270 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes6725 kr 5225 kr 2890 kr
839Inmontering av förankringselement3438 kr 1938 kr 879 kr
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2720 kr 1738 kr 1050 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5715 kr 4215 kr 2538 kr
847Klammerplåt4168 kr 2668 kr 1262 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition845 kr 568 kr 373 kr
850Implantatstödd krona, en per käke9518 kr 8018 kr 5139 kr
852Implantatstödd krona, flera i samma käke8215 kr 6715 kr 4482 kr
853Hängande led vid implantatstödd bro2895 kr 1778 kr 995 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2895 kr 1808 kr 1046 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat670 kr 395 kr 202 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1450 kr 738 kr 239 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat670 kr 422 kr 249 kr
858Distans inklusive distansskruv, per styck2450 kr 1812 kr 1366 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd1995 kr 1450 kr 1068 kr
861Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat28974 kr 33538 kr 22224 kr
862Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat29385 kr 34652 kr 22635 kr
863Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat30188 kr 35998 kr 23438 kr
865Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat29862 kr 34060 kr 23112 kr
871Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat18490 kr 17900 kr 11740 kr
872Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat18786 kr 18980 kr 12036 kr
873Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler18789 kr 19888 kr 12039 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat3390 kr 1890 kr 567 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat3615 kr 2115 kr 634 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat3948 kr 2448 kr 734 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement17500 kr 16000 kr 10890 kr
878Förankringselement täckprotes, per styck500 kr 358 kr 258 kr
880Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på ett till två implantat2780 kr 1702 kr 948 kr
881Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande1650 kr 1090 kr 698 kr
882Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat4230 kr 2760 kr 1731 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats6222 kr 4722 kr 2729 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs11548 kr 10048 kr 6371 kr
888Fästskruv/broskruv, per styck335 kr 245 kr 182 kr
889Distansskruv, per styck945 kr 758 kr 626 kr
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader14758 kr 13258 kr 10078 kr
901Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år16780 kr 15280 kr 10506 kr
902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år19834 kr 19020 kr 13084 kr
903Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år22171 kr 22412 kr 15421 kr
904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år25917 kr 27828 kr 19167 kr
905Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år21592 kr 21578 kr 14842 kr
906Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år24170 kr 25318 kr 17420 kr
907Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år26748 kr 29058 kr 19998 kr
908Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år30864 kr 35020 kr 24114 kr
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand8285 kr 7705 kr 7299 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar8285 kr 7515 kr 6976 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation11082 kr 9582 kr 7995 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona12242 kr 10742 kr 8375 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation11850 kr 10732 kr 9950 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona13358 kr 11858 kr 10270 kr
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro8850 kr 7350 kr 3395 kr
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på6618 kr 5118 kr 2750 kr
Inga träffar
Återgå till bokningen
Stäng
För en tid på behöver du en remiss. Boka tid hos en allmäntandläkare som efter bedömning remitterar till . Mobil hemtandvård går inte att boka online. Ring oss på 08-767 08 00 eller mejla mobiltandvard@distriktstandvarden.se så hjälper vi dig! Hej! För närvarande kan vi inte ta emot patienter på kliniken på . Vi har kliniker i närheten, vill du se deras lediga tider istället?
Ändra redan bokad tid
Var god vänta...

Sorterat efter närmaste klinik

Var god vänta...

Välj klinik för akuttandvård

Centrala Stockholm

City, Fridhemsplan, Gärdet, Norrmalm och Södermalm
City Drottninggatan
Drottninggatan 65, Stockholm
  Öppet idag: 09:00-16:00
Fridhemsplan Sankt Eriksgatan
Sankt Eriksgatan 24, Stockholm
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:00-19:00
Gärdet Artillerigatan
Artillerigatan 93, Stockholm
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:30-15:00
Norrmalm Holländargatan
Holländargatan 21A, Stockholm
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 08:00-17:00
City Kungsgatan
Kungsgatan 54, Stockholm
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 08:00-17:00
Södermalm Åsögatan
Åsögatan 104, Stockholm
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:30-17:30

Norra Stockholm

Bollstanäs, Hallstavik, Kallhäll, Norrtälje, Rimbo, Solna och Sundbyberg
Bollstanäs Grimstaby
Vintervägen 140, Upplands väsby
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:30-17:00
Hallstavik Centrum
Gottstavägen 4B, Hallstavik
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:30-17:00
Kallhäll Centrum
Gjutarplan 25, Järfälla
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:00-17:00
Norrtälje Centrum
Stora Brogatan 7A, Norrtälje
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:30-17:00
Rimbo Pastoratet
Rimbo Skolväg 18, Rimbo
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:30-17:00
Rimbo Centrum
Köpmannagatan 1A, Rimbo
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:30-18:00
Solna Centrum
Solna Torg 4, Solna
  Öppet idag: 10:00-15:00
Sundbyberg Tuletorget
Tulegatan 8, Sundbyberg
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:00-19:00

Södra Stockholm

Alby, Handen, Jordbro, Järna, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje
Alby Centrum
Albyvägen 4, Norsborg
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:00-19:00
Handen Najaden
Rudsjöterrassen 1, Plan 9, Handen
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:30-19:00
Jordbro Centrum
Hurtigs Torg 2, Jordbro
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:30-18:00
Järna Storgatan
Storgatan 13, Järna
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:30-17:00
Nykvarn Centrum
Centrumvägen 2, Nykvarn
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:15-17:00
Nynäshamn Sjötelegrafen
Telivägen 8, Nynäshamn
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:15-17:00
Salem Centrum
Säby Torg 19, 3 Tr, Rönninge
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:00-19:00
Södertälje vid stationen
Lovisinsgatan 3, Hiss B, 4tr, Södertälje
  Öppet idag: 08:10-13:00

Uppsala

Centrum
Centrum Kastanjen
Östra Ågatan 39, Uppsala
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 07:20-15:50
Centrum Kungsängstorg
Hamnesplanaden 6, Ing 41 C, Uppsala
  Öppnar igen måndag 30/3 kl 08:00-17:00
Hittar du ingen tid som passar? Vi hittade inga tider! Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.

Välj en akuttid

Hittar du ingen tid som passar? Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.
Helgtaxa! Akuttandvård kostar alltid mer på lördagar, söndagar och helgdagar. Hos oss ligger prispåslaget på 450 kr oavsett vad du behöver hjälp med. Ingen hög procentsats eller dold kostnad tillkommer. För en schysstare tandvård.