Var god vänta...

Akuttandvård alla dagar

Boka online eller ring 08-22 22 22

Värdecheck på 150 kronor registreras i bokningen för nya patienter.
Värdecheck på 300 kronor registreras i bokningen för nya patienter.

Sista minuten för 350 kr

Här hittar du sista minuten-tider till mindre än halva priset hos
tandläkare eller tandhygienist. I priset ingår:

  • en besundersökning med diagnostik
  • 4 röntgenbilder
  • förslag på ytterligare åtgärder.

OBS: Enbart ordinarie undersökning. Har du akuta besvär, klicka här

Våra Priser

ÅtgärdBeskrivningDitt årliga belopp
  Under
3 000 KR
3 000-
15 000 KR
Över
15 000 KR
101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare895 kr 480 kr 190 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare420 kr 238 kr 110 kr
107Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare1345 kr 828 kr 465 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2215 kr 1362 kr 766 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist765 kr 460 kr 246 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist970 kr 568 kr 286 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist340 kr 212 kr 123 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist560 kr 320 kr 152 kr
121Röntgenundersökning av enskild tand70 kr 42 kr 23 kr
122Röntgenundersökning, delstatus340 kr 222 kr 140 kr
123Röntgenundersökning, helstatus920 kr 522 kr 244 kr
124Panoramaröntgenundersökning615 kr 355 kr 173 kr
125Röntgenundersökning, extraoral575 kr 320 kr 142 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1175 kr 692 kr 355 kr
131Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-31175 kr 692 kr 355 kr
132Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1585 kr 958 kr 518 kr
133Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder1990 kr 1220 kr 681 kr
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter2400 kr 1488 kr 849 kr
141Studiemodeller för behandlingsplanering715 kr 405 kr 188 kr
161Salivsekretionsmätning820 kr 535 kr 336 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning555 kr 395 kr 283 kr
163Biopsi1310 kr 830 kr 494 kr
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)655 kr 392 kr 209 kr
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem440 kr 222 kr 70 kr
204Profylaxskena, per skena915 kr 532 kr 265 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid245 kr 165 kr 109 kr
206Fluorbehandling430 kr 270 kr 158 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten315 kr 188 kr 98 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande550 kr 312 kr 146 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande880 kr 502 kr 238 kr
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande490 kr 290 kr 150 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling890 kr 518 kr 257 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande1320 kr 768 kr 381 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1950 kr 1125 kr 548 kr
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem470 kr 245 kr 88 kr
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem225 kr 145 kr 89 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer1735 kr 1245 kr 902 kr
314Beteendemedicinsk behandling545 kr 318 kr 158 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom610 kr 368 kr 198 kr
322Stegvis exkavering1325 kr 778 kr 394 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande645 kr 408 kr 241 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1155 kr 675 kr 339 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande1920 kr 1208 kr 709 kr
362Lustgassedering, per gång1145 kr 732 kr 444 kr
401Tanduttagning, en tand1575 kr 1072 kr 721 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand2345 kr 1515 kr 934 kr
403Tanduttagning, tillkommande, enkel320 kr 230 kr 167 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle4305 kr 2805 kr 1734 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4920 kr 3420 kr 1992 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1575 kr 1072 kr 721 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle3165 kr 2160 kr 1456 kr
420Implantat, per styck3385 kr 2075 kr 1158 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat5682 kr 4182 kr 2949 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik2435 kr 1702 kr 1190 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat8778 kr 7278 kr 5634 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik3430 kr 2608 kr 2032 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat12125 kr 10625 kr 8357 kr
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik3665 kr 2568 kr 1799 kr
427Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant5328 kr 3828 kr 2471 kr
428Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant6932 kr 5432 kr 3800 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle4845 kr 3345 kr 2001 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant2435 kr 1698 kr 1181 kr
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant3515 kr 2290 kr 1432 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant4110 kr 3198 kr 2559 kr
435Avlägsnande av ett implantat1190 kr 688 kr 336 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel310 kr 220 kr 157 kr
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle3245 kr 2002 kr 1133 kr
442Paradontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle4358 kr 2858 kr 1627 kr
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle3855 kr 2355 kr 1182 kr
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle5830 kr 4330 kr 2734 kr
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle5830 kr 4330 kr 2734 kr
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle3030 kr 2128 kr 1496 kr
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle1370 kr 760 kr 333 kr
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle860 kr 492 kr 235 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd360 kr 202 kr 92 kr
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4328 kr 2828 kr 1664 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4472 kr 2972 kr 1571 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler5470 kr 3970 kr 2210 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler5882 kr 4382 kr 2463 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1595 kr 1150 kr 838 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1295 kr 902 kr 628 kr
522Komplicerad kanallokalisation1055 kr 662 kr 388 kr
523Stiftborttagning1410 kr 835 kr 432 kr
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle4660 kr 3160 kr 1904 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1895 kr 1390 kr 1036 kr
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4010 kr 2510 kr 1313 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4010 kr 2510 kr 1313 kr
603Reponeringsskena, per skena4730 kr 3230 kr 1420 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena2820 kr 1765 kr 1026 kr
606Motorisk aktivering565 kr 325 kr 157 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering825 kr 458 kr 200 kr
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand955 kr 658 kr 449 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1525 kr 1052 kr 722 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1740 kr 1178 kr 784 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar990 kr 610 kr 344 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1725 kr 1168 kr 777 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1990 kr 1245 kr 724 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2545 kr 1698 kr 1104 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd1075 kr 805 kr 616 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift4588 kr 3088 kr 2004 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1520 kr 785 kr 270 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd2595 kr 1720 kr 1108 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3600 kr 2100 kr 920 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led3135 kr 1960 kr 1138 kr
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner4290 kr 2790 kr 1635 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led2055 kr 1560 kr 1214 kr
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd890 kr 615 kr 422 kr
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats1840 kr 1118 kr 612 kr
813Broreparation med tandteknisk insats4588 kr 3088 kr 1539 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande8595 kr 7095 kr 4418 kr
815Sadelkrona6368 kr 4868 kr 3067 kr
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4730 kr 3230 kr 1942 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5975 kr 4475 kr 2686 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad9940 kr 8440 kr 4636 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments10352 kr 8852 kr 4553 kr
826Attachments, per styck435 kr 388 kr 354 kr
827Hel underkäksprotes9395 kr 7895 kr 4717 kr
828Hel överkäksprotes8795 kr 7295 kr 4117 kr
829Immediatprotes, hel käke7462 kr 5962 kr 3553 kr
831Justering av avtagbar protes445 kr 260 kr 130 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1625 kr 1005 kr 571 kr
833Rebasering av protes3235 kr 1975 kr 1093 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs3235 kr 2262 kr 1582 kr
835Rebasering och lagning av protes4360 kr 2870 kr 1827 kr
836Komplicerad lagning av protes4985 kr 3485 kr 2144 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes6560 kr 5060 kr 2782 kr
839Inmontering av förankringselement, per käke3350 kr 1878 kr 847 kr
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2645 kr 1690 kr 1022 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5272 kr 3772 kr 1912 kr
847Klammerplåt4125 kr 2625 kr 1284 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition825 kr 558 kr 370 kr
850Implantatförankrad krona, en per käke9395 kr 7895 kr 5172 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke8120 kr 6620 kr 4520 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro2910 kr 1815 kr 1048 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2820 kr 1760 kr 1018 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat650 kr 432 kr 280 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1410 kr 830 kr 424 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat650 kr 460 kr 327 kr
858Distans inklusive distansskruv, per styck2385 kr 1808 kr 1403 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat28681 kr 32935 kr 21931 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat29180 kr 34120 kr 22430 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler30061 kr 35528 kr 23311 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler29535 kr 33438 kr 22785 kr
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes underkäke, oavsett antal implantat18097 kr 17360 kr 11347 kr
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat18566 kr 18528 kr 11816 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler18504 kr 19380 kr 11754 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat4538 kr 3038 kr 1951 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat4985 kr 3485 kr 2281 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat5592 kr 4092 kr 2673 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement17205 kr 15705 kr 10802 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck490 kr 350 kr 252 kr
880Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat2550 kr 1505 kr 774 kr
881Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande1615 kr 1072 kr 693 kr
882Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat3788 kr 2288 kr 1173 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats6058 kr 4558 kr 2606 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs11318 kr 9818 kr 6242 kr
888Fästskruv/broskruv, per styck335 kr 245 kr 182 kr
889Distansskruv, per styck920 kr 608 kr 389 kr
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader11402 kr 9902 kr 6814 kr
901Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år16378 kr 14878 kr 10238 kr
902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år19478 kr 18498 kr 12728 kr
903Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år21749 kr 21798 kr 14999 kr
904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år25335 kr 27008 kr 18585 kr
905Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år21178 kr 20970 kr 14428 kr
906Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år23618 kr 24540 kr 16868 kr
907Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år26163 kr 28218 kr 19413 kr
908Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år30138 kr 33990 kr 23388 kr
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand7950 kr 7388 kr 6994 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar7950 kr 7205 kr 6684 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation11098 kr 9598 kr 8059 kr
926Utbytesåtgärd.Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona10958 kr 9458 kr 7153 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation11795 kr 10700 kr 9934 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona12008 kr 10508 kr 8969 kr
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro9010 kr 7510 kr 3667 kr
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på6708 kr 5208 kr 2903 kr
Inga träffar
Återgå till bokningen
Stäng
För en tid på behöver du en remiss. Boka tid hos en allmäntandläkare som efter bedömning remitterar till . Ändra redan bokad tid
Var god vänta...

Akut tandvård stockholm

Sorterat efter närmaste klinik

Var god vänta...

Välj klinik för akuttandvård

Centrala Stockholm

City, Fridhemsplan, Gärdet, Norrmalm och Södermalm
City Drottninggatan
Drottninggatan 65, Stockholm
  Öppet idag: 07:30-20:00
Fridhemsplan Sankt Eriksgatan
Sankt Eriksgatan 24, Stockholm
  Öppet idag: 07:00-19:00
Gärdet Artillerigatan
Artillerigatan 95, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-17:00
Norrmalm Holländargatan
Holländargatan 21A, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-17:00
Södermalm Åsögatan
Åsögatan 104, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-17:30

Norra Stockholm

Bollstanäs, Hallstavik, Kallhäll, Mariehamn/Åland, Rimbo, Solna och Sundbyberg
Bollstanäs Grimstaby
Vintervägen 140, Upplands väsby
  Öppet idag: 07:30-17:00
Hallstavik Centrum
Gottstavägen 4B, Hallstavik
  Öppet idag: 07:00-17:00
Kallhäll Centrum
Gjutarplan 25, Järfälla
  Öppet idag: 07:00-17:00
Mariehamn/Åland
Torggatan 5 1tr, Mariehamn
Rimbo Pastoratet
Rimbo Skolväg 18, Rimbo
  Öppet idag: 07:30-17:00
Solna Centrum
Solna Torg 4, Solna
  Öppet idag: 07:30-20:00
Sundbyberg Tuletorget
Tulegatan 8, Sundbyberg
  Öppet idag: 07:00-19:00

Södra Stockholm

Alby, Handen, Jordbro, Järna, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje
Alby Centrum
Albyvägen 4, Norsborg
  Öppet idag: 07:00-19:00
Handen Najaden
Rudsjöterrassen 1, Plan 9, Handen
  Öppet idag: 07:30-19:00
Jordbro Centrum
Hurtigs Torg 2, Jordbro
  Öppet idag: 07:30-18:00
Järna Storgatan
Storgatan 13, Järna
  Öppet idag: 07:30-17:00
Nykvarn Centrum
Centrumvägen 2, Nykvarn
  Öppet idag: 07:30-17:00
Nynäshamn Sjötelegrafen
Telivägen 8, Nynäshamn
  Öppet idag: 07:15-17:00
Salem Centrum
Säby Torg 19, Rönninge
  Öppet idag: 07:00-19:00
Södertälje vid stationen
Lovisinsgatan 3, Hiss B, 4tr, Södertälje
  Öppet idag: 07:10-19:00
Hittar du ingen tid som passar? Vi hittade inga tider! Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.

Välj en akuttid

Hittar du ingen tid som passar? Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.