Var god vänta...

Akuttandvård alla dagar

Boka online eller ring 08-22 22 22

Sista minuten för 350 kr

Här hittar du sista minuten-tider till mindre än halva priset hos
tandläkare eller tandhygienist. I priset ingår:

  • en besundersökning med diagnostik
  • 4 röntgenbilder
  • förslag på ytterligare åtgärder.

OBS: Enbart ordinarie undersökning. Har du akuta besvär, klicka här

Våra Priser

VAD KOSTAR DET?

Observera att flera åtgärder ofta är inkluderade i en behandling. Totalkostnaden kan variera beroende på enskild patients behov.
Ett besök hos en tandhygienist kan exempelvis landa på 850 – 2000 kronor baserat på behandlingens omfattning.

ÅtgärdBeskrivningDitt årliga belopp
  Under
3 000 KR
3 000-
15 000 KR
Över
15 000 KR
101Basundersökning, utförd av tandläkare940 kr 518 kr 222 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare420 kr 235 kr 106 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1380 kr 852 kr 483 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2280 kr 1418 kr 814 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist765 kr 448 kr 225 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist990 kr 578 kr 289 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist355 kr 220 kr 126 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist595 kr 340 kr 162 kr
121Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition70 kr 42 kr 23 kr
123Röntgenundersökning, helstatus920 kr 518 kr 236 kr
124Panoramaröntgenundersökning635 kr 372 kr 189 kr
125Röntgenundersökning, extraoral590 kr 332 kr 152 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1200 kr 708 kr 363 kr
127Röntgenundersökning, delstatus315 kr 218 kr 149 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus540 kr 372 kr 255 kr
131Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-31175 kr 682 kr 338 kr
132Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1620 kr 985 kr 540 kr
133Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder2050 kr 1270 kr 724 kr
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter2475 kr 1552 kr 907 kr
141Studiemodeller för behandlingsplanering735 kr 438 kr 229 kr
161Salivsekretionsmätning840 kr 540 kr 330 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning570 kr 405 kr 290 kr
163Biopsi1335 kr 845 kr 502 kr
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)670 kr 398 kr 207 kr
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem490 kr 282 kr 137 kr
204Profylaxskena, per skena940 kr 542 kr 264 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid255 kr 170 kr 110 kr
206Fluorbehandling450 kr 280 kr 161 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten320 kr 185 kr 90 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande565 kr 315 kr 140 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande910 kr 512 kr 234 kr
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande495 kr 292 kr 151 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling915 kr 535 kr 269 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande1355 kr 792 kr 399 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1950 kr 1108 kr 518 kr
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem480 kr 272 kr 127 kr
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem230 kr 148 kr 90 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer1780 kr 1262 kr 900 kr
314Beteendemedicinsk behandling550 kr 310 kr 142 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom625 kr 415 kr 268 kr
322Stegvis exkavering1380 kr 822 kr 432 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande660 kr 410 kr 235 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1170 kr 662 kr 307 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande1975 kr 1222 kr 696 kr
362Lustgassedering, per gång1170 kr 758 kr 469 kr
401Tanduttagning, en tand1625 kr 1112 kr 754 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand2410 kr 1565 kr 974 kr
403Tanduttagning, tillkommande, enkel320 kr 228 kr 163 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle4410 kr 2910 kr 1818 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi5040 kr 3540 kr 2084 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1625 kr 1112 kr 754 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle3272 kr 2244 kr 1525 kr
420Implantat, per styck3550 kr 2142 kr 1157 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat5635 kr 4135 kr 2868 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik2400 kr 1648 kr 1121 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat8985 kr 7485 kr 5794 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik3400 kr 2555 kr 1964 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat11968 kr 10468 kr 8135 kr
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik3600 kr 2472 kr 1683 kr
427Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant5412 kr 3912 kr 2521 kr
428Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant6998 kr 5498 kr 3816 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle4960 kr 3460 kr 2088 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant2500 kr 1745 kr 1216 kr
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant3600 kr 2335 kr 1450 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant4480 kr 3538 kr 2878 kr
435Avlägsnande av ett implantat1190 kr 678 kr 319 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel220 kr 128 kr 63 kr
441Parodontalkirurgisk behandling vid en till två tänder och/eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle3600 kr 2332 kr 1445 kr
442Paradontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle4458 kr 2958 kr 1703 kr
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle3952 kr 2452 kr 1257 kr
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle5975 kr 4475 kr 2848 kr
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle5975 kr 4475 kr 2848 kr
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle2900 kr 1992 kr 1357 kr
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle1470 kr 858 kr 429 kr
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle880 kr 508 kr 247 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd370 kr 208 kr 94 kr
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4352 kr 2852 kr 1664 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4628 kr 3128 kr 1694 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler5572 kr 4072 kr 2275 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6110 kr 4610 kr 2650 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1615 kr 1162 kr 846 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1330 kr 930 kr 650 kr
522Komplicerad kanallokalisation1085 kr 682 kr 401 kr
523Stiftborttagning1447 kr 862 kr 452 kr
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle4760 kr 3260 kr 1979 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1945 kr 1430 kr 1070 kr
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4075 kr 2575 kr 1340 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4075 kr 2575 kr 1340 kr
603Reponeringsskena, per skena4448 kr 2948 kr 986 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena2900 kr 1845 kr 1106 kr
606Motorisk aktivering580 kr 325 kr 146 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering845 kr 470 kr 208 kr
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand980 kr 678 kr 466 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1550 kr 1070 kr 734 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1775 kr 1202 kr 802 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar990 kr 602 kr 331 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1725 kr 1155 kr 756 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar2060 kr 1302 kr 772 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2615 kr 1752 kr 1149 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd1100 kr 828 kr 637 kr
800Permanent tandstödd krona, en per käke6382 kr 4882 kr 2868 kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke6485 kr 4985 kr 3420 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift4700 kr 3200 kr 2098 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1995 kr 1242 kr 716 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd2670 kr 1732 kr 1076 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3682 kr 2182 kr 984 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led3230 kr 2002 kr 1143 kr
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner4380 kr 2880 kr 1704 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led2115 kr 1590 kr 1222 kr
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd915 kr 635 kr 439 kr
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats1890 kr 1155 kr 640 kr
813Broreparation med tandteknisk insats4700 kr 3200 kr 1628 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande8860 kr 7360 kr 4644 kr
815Sadelkrona6662 kr 5162 kr 3344 kr
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4845 kr 3345 kr 2064 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6155 kr 4655 kr 2849 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad10262 kr 8762 kr 4921 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments10140 kr 8640 kr 4293 kr
826Attachments, per styck445 kr 398 kr 364 kr
827Hel underkäksprotes9665 kr 8165 kr 4920 kr
828Hel överkäksprotes9165 kr 7665 kr 4420 kr
829Immediatprotes, hel käke7910 kr 6410 kr 3978 kr
831Justering av avtagbar protes460 kr 272 kr 141 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1670 kr 1042 kr 603 kr
833Rebasering av protes3325 kr 2048 kr 1153 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs3325 kr 2350 kr 1668 kr
835Rebasering och lagning av protes4468 kr 2968 kr 1905 kr
836Komplicerad lagning av protes5150 kr 3650 kr 2316 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes6772 kr 5272 kr 2971 kr
839Inmontering av förankringselement, per käke3450 kr 1958 kr 913 kr
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2720 kr 1752 kr 1075 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5582 kr 4082 kr 2313 kr
847Klammerplåt4195 kr 2695 kr 1309 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition845 kr 572 kr 382 kr
850Implantatstödd krona, en per käke9578 kr 8078 kr 5241 kr
852Implantatstödd krona, flera i samma käke8262 kr 6762 kr 4563 kr
853Hängande led vid implantatstödd bro2895 kr 1792 kr 1021 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2895 kr 1822 kr 1072 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat670 kr 400 kr 211 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1450 kr 805 kr 354 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat670 kr 425 kr 254 kr
858Distans inklusive distansskruv, per styck2450 kr 1822 kr 1383 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd1995 kr 1458 kr 1081 kr
861Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat29369 kr 33770 kr 22619 kr
862Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat29806 kr 34900 kr 23056 kr
863Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat30626 kr 36255 kr 23876 kr
865Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat30627 kr 34510 kr 23877 kr
871Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat18702 kr 18025 kr 11952 kr
872Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat19028 kr 19122 kr 12278 kr
873Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler19061 kr 20048 kr 12311 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat3390 kr 1890 kr 567 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat3615 kr 2115 kr 634 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat3948 kr 2448 kr 734 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement17605 kr 16105 kr 11068 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck500 kr 360 kr 262 kr
880Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på ett till två implantat2780 kr 1718 kr 974 kr
881Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande1650 kr 1098 kr 711 kr
882Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat4230 kr 2780 kr 1765 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats6262 kr 4762 kr 2797 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs11622 kr 10122 kr 6498 kr
888Fästskruv/broskruv, per styck335 kr 245 kr 182 kr
889Distansskruv, per styck945 kr 760 kr 630 kr
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader14815 kr 13315 kr 10176 kr
901Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år16865 kr 15365 kr 10650 kr
902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år20012 kr 19125 kr 13262 kr
903Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år22375 kr 22532 kr 15625 kr
904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år26172 kr 27978 kr 19422 kr
905Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år21796 kr 21698 kr 15046 kr
906Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år24408 kr 25458 kr 17658 kr
907Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år27020 kr 29218 kr 20270 kr
908Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år31187 kr 35210 kr 24437 kr
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand8285 kr 7712 kr 7312 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar8285 kr 7528 kr 6997 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation11115 kr 9615 kr 8050 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona12288 kr 10788 kr 8451 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation11850 kr 10748 kr 9976 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona13390 kr 11890 kr 10326 kr
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro8928 kr 7428 kr 3527 kr
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på6662 kr 5162 kr 2826 kr
Inga träffar
Återgå till bokningen
Stäng
För en tid på behöver du en remiss. Boka tid hos en allmäntandläkare som efter bedömning remitterar till . Mobil hemtandvård går inte att boka online. Ring oss på 08-767 08 00 eller mejla mobiltandvard@distriktstandvarden.se så hjälper vi dig! Hej! För närvarande kan vi inte ta emot patienter på kliniken på . Vi har kliniker i närheten, vill du se deras lediga tider istället?
Ändra redan bokad tid
Var god vänta...

Sorterat efter närmaste klinik

Var god vänta...

Välj klinik för akuttandvård

Centrala Stockholm

City, Fridhemsplan, Gärdet, Norrmalm och Södermalm
City Drottninggatan
Drottninggatan 65, Stockholm
  Öppet idag: 10:00-15:00
Fridhemsplan Sankt Eriksgatan
Sankt Eriksgatan 24, Stockholm
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:00-19:00
Gärdet Artillerigatan
Artillerigatan 93, Stockholm
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:30-15:00
Norrmalm Holländargatan
Holländargatan 21A, Stockholm
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 08:00-17:00
City Kungsgatan
Kungsgatan 54, Stockholm
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 08:00-17:00
Södermalm Åsögatan
Åsögatan 104, Stockholm
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:30-17:30

Norra Stockholm

Bollstanäs, Hallstavik, Kallhäll, Rimbo, Solna och Sundbyberg
Bollstanäs Grimstaby
Vintervägen 140, Upplands väsby
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:30-17:00
Hallstavik Centrum
Gottstavägen 4B, Hallstavik
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:30-17:00
Kallhäll Centrum
Gjutarplan 25, Järfälla
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:00-17:00
Rimbo Pastoratet
Rimbo Skolväg 18, Rimbo
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:30-17:00
Rimbo Centrum
Köpmannagatan 1A, Rimbo
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:30-18:00
Solna Centrum
Solna Torg 4, Solna
  Öppet idag: 10:00-15:00
Sundbyberg Tuletorget
Tulegatan 8, Sundbyberg
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:00-19:00

Södra Stockholm

Alby, Handen, Jordbro, Järna, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje
Alby Centrum
Albyvägen 4, Norsborg
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:00-19:00
Handen Najaden
Rudsjöterrassen 1, Plan 9, Handen
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:30-17:00
Jordbro Centrum
Hurtigs Torg 2, Jordbro
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:30-18:00
Järna Storgatan
Storgatan 13, Järna
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:30-17:00
Nykvarn Centrum
Centrumvägen 2, Nykvarn
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:15-17:00
Nynäshamn Sjötelegrafen
Telivägen 8, Nynäshamn
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:15-17:00
Salem Centrum
Säby Torg 19, Rönninge
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:00-19:00
Södertälje vid stationen
Lovisinsgatan 3, Hiss B, 4tr, Södertälje
  Öppnar igen måndag 16/12 kl 07:10-19:00
Hittar du ingen tid som passar? Vi hittade inga tider! Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.

Välj en akuttid

Hittar du ingen tid som passar? Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.
Helgtaxa! Akuttandvård kostar alltid mer på lördagar, söndagar och helgdagar. Hos oss ligger prispåslaget på 450 kr oavsett vad du behöver hjälp med. Ingen hög procentsats eller dold kostnad tillkommer. För en schysstare tandvård.