Amalgamsanering

Vi på Distriktstandvården utför amalgamsanering. Våra tandläkare har lång erfarenhet och god kunskap om denna typ av behandlingar. Saneringarna utförs alltid på högsta säkerhetsnivå för både din och din tandläkares skull.

Amalgamsanering

Vad är amalgam?

Förut var amalgam det vanligaste materialet att använda för att laga tänder. Amalgamfyllningar gjordes genom att borra i den trasiga/skadade tanden och fylla hålet med amalgam. Tanden som blev kvar efter fyllningen blev ofta så tunn att det orsakade problem i form av sprickor eller att tanden föll sönder. Av den anledningen är det vanligt att amalgamfyllningar måste göras om eller lagas.

Sedan 2009 används inte längre amalgam i Sverige, då det bland annat består av det farliga ämnet kvicksilver. Idag har nya metoder och material istället ersatt amalgam. Vi rekommenderar dig som har gamla amalgamlagningar att ta bort Amalgamet och byta mot mer hälsosamma material.

Ta bort amalgam

Du kan vara trygg när du ska ta bort amalgam hos oss. Vår klinik på Sveavägen har standardrutiner med hög säkerhet vi utgår ifrån vid en amalgamsanering. Allt för att tandläkarbesöket ska vara så säkert som möjligt för både dig som patient och för personalen.

Under påverkan som borrning och värme utsöndrar lagningarna kvicksilver och kvicksilverånga. För att kontrollera utsöndringen och hindra den från att patient och tandläkare blir utsatta har vi en rad olika säkerhetsrutiner. Vi använder alltid:

Kofferdam & sugsystem. Kofferdam är en typ av gummiduk som förhindrar att patienten sväljer amalgampartiklar eller att amalgam råkar fastna i kindslemhinnan under bortborrningen. Vi använder dessutom 3 speciella sugsytem som är kopplat till salivsugen under hela behandlingen.

Luftsystem & syrgas. Vi har flera metoder för att säkerställa och minimera risken att få in gifter via luftvägarna. Ventilationen är därför mycket viktig. Vårt luftsystem förser oss med 2200 liter frisk luft per sekund under hela saneringen. Du får syrgas under behandlingen för att hindra kroppens upptagning av kvicksilver.
Nya borr. Vid varje sanering används alltid nya borr. Vi undviker att borra i den utsträckning det går för att istället spräcka och lyfta ut delarna. Detta för att minska utsöndring av kvicksilverånga.

Aktivt kol. Efter behandlingen rekommenderar vi intag av koltabletter likväl som Chlorella vulgaris och även detox-supplement (enligt Dr. Nischwitz). Detta för att aktivt kol hjälper till att binda kvicksilver som hamnar i tarmen.

Byta ut amalgamfyllning mot ny fyllning

När vi tar bort amalgamet ersätter vi fyllningen med mer hälsosamma material. På grund av genetisk känslighet för metaller är det inget material vi använder.

Eftersom alla regerar olika på material anpassar vi vilken typ av fyllning vi använder från person till person. Vi testar material och fäster på en liten bit av tanden, för att först säkerställa att materialet inte ger några problem för dig.

Risker med amalgam och amalgamförgiftning

Amalgam består till hälften av kvicksilver och andra hälften av andra metaller. Amalgamet avger alltid lite kvicksilverånga, ibland lite mer, exempelvis när du tuggar tuggummi eller dricker varma drycker. Vid påverkan av amalgamet ökar utsöndring av kvicksilverånga.

Kvicksilver är ett ämne kan orsaka hälsorisker hos människor. Kvicksilver kan störa kroppens immunförsvar och därför kan biverkningarna vara många och skilja sig från person till person. Amalgamförgiftning kan orsaka symtom som trötthet, muskel- och ledvärk, mag- och tarmbesvär, problem med synen mm.

Vad kostar amalgamsanering

Priset för amalgamsanering varierar från fall till fall. Hur lång tid saneringen tar kan även det variera. Att ta ut för många amalgamfyllningar på ett och samma tandläkarbesök är inte att rekommendera då kroppen behöver tid att återhämta sig.

Därför beror den totala kostanden på flera faktorer: Hur många fyllningar det rör sig om och hur många besök vi beräknar att behandlingen kommer att ta.

Exakt vad just din behandling kommer att kosta är därför svår att säga. Boka tid hos en oss för att få en korrekt bedömning och pris. Generellt kostar det 500 kr för saneringen. Därtill kommer kostnad för lagning, krona, zirkoniaimpantat eller provisorisk lagning.

Boka en tid för amalgamsanering

På vår klinik på Sveavägen utför vi amalgamsanering. Är du intresserad av denna behandling? Boka online eller ring direkt till kliniken på 08-26 52 99

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.