Medicinsk tandvård – vi är specialister på orofacial medicin

Orofacial medicin, även kallat medicinsk tandvård, är ett specialistområde inom tandvården som behandlar patienter som kräver särskild medicinsk kompetens hos behandlaren.

Medicinsk tandvård – vi är specialister på orofacial medicin

Vad är orofacial medicin?

Inom orofacial medicin ligger fokus inte bara på munhålan utan på hela kroppen samt patientens övergripande välbefinnande. Patienter som behöver orofacial medicin har ofta stora behandlingsbehov och en del har svåra sjukdomar. Det är vanligt att våra specialister arbetar tillsammans med andra specialister inom tandvård, hälso- och sjukvård och omsorg.

Vem har rätt till orofacial medicin?

För att få träffa en specialist hos oss behöver du oftast en remiss, antingen från sjukvården eller från allmäntandvården. De som behandlas av en specialist inom orofacial medicin är till exempel riskpatienter, patienter med funktionsnedsättning och patienter i behov av narkos.

Oavsett om du är vårdgivare eller patient är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-597 602 50 eller specialistkliniken@distriktstandvarden.se

Orofacial medicin på Distriktstandvården

På vår specialistklinik på Kungsholmen tar vi emot patienter med komplicerade medicinska tillstånd eller någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att klara konventionell tandvård. Vi erbjuder även tandvård för patienter som är inlagda på intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Sankt Görans sjukhus, vilket kan arrangeras genom remiss.

Du som patient kan skriva en egenremiss för tandvård under narkos genom att komma på en kostnadsfri konsultation för narkosbehandling.

Vanliga frågor

Vad är orofacial medicin?
Inom orofacial medicin ligger fokus inte bara på munhålan utan på hela kroppen samt patientens övergripande välbefinnande. Patienter som behöver orofacial medicin har ofta stora behandlingsbehov och en del har svåra sjukdomar.
Vem har rätt till orofacial medicin?
För att få träffa en specialist hos oss behöver du oftast en remiss. De som behandlas av en specialist inom orofacial medicin är till exempel riskpatienter, patienter med funktionsnedsättning och patienter i behov av narkos.
Erbjuder ni behandlingar inom orofacial medicin?
Ja, på vår specialistklinik på Kungsholmen tar vi emot patienter med komplicerade medicinska tillstånd eller någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att klara konventionell tandvård.
Hur kontaktar jag er gällande orofacial medicin eller medicinsk tandvård?
Oavsett om du är vårdgivare eller patient är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-597 602 50 eller specialistkliniken@distriktstandvarden.se

Vad är orofacial medicin?

Inom orofacial medicin ligger fokus inte bara på munhålan utan på hela kroppen samt patientens övergripande välbefinnande. Patienter som behöver orofacial medicin har ofta stora behandlingsbehov och en del har svåra sjukdomar. Det är vanligt att våra specialister arbetar tillsammans med andra specialister inom tandvård, hälso- och sjukvård och omsorg.

Vem har rätt till orofacial medicin?

För att få träffa en specialist hos oss behöver du oftast en remiss, antingen från sjukvården eller från allmäntandvården. De som behandlas av en specialist inom orofacial medicin är till exempel riskpatienter, patienter med funktionsnedsättning och patienter i behov av narkos.

Våra specialister inom orofacial medicin kan bland annat erbjuda följande behandlingar:

  • Infektionsutredningar och sanering av munhålan, exempelvis inför cancerbehandlingar eller hjärtkirurgi
  • Behandling av patienter med någon form av funktionsnedsättning som inte kan behandlas inom allmäntandvården
  • Behandling av patienter som är i behov narkos
  • Behandling av extremt tandvårdsrädda personer
  • Om du lider av exempelvis sömnapné kan du besöka oss för att få en apnéskena

Oavsett om du är vårdgivare eller patient är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-597 602 50 eller specialistkliniken@distriktstandvarden.se

Orofacial medicin på Distriktstandvården

På vår specialistklinik på Kungsholmen tar vi emot patienter med komplicerade medicinska tillstånd eller någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att klara konventionell tandvård. Vi erbjuder även tandvård för patienter som är inlagda på intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Sankt Görans sjukhus, vilket kan arrangeras genom remiss.

Du som patient kan skriva en egenremiss för tandvård under narkos genom att komma på en kostnadsfri konsultation för narkosbehandling.

Tandvårdsstöd med F-kort

Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning som följd av denna kan ha rätt till F-tandvård. Patienterna har som följd av funktionsnedsättningen stora svårigheter att ta hand om sin munhygien eller medverka till tandbehandling.

Det är också möjligt att ansöka om ett tandvårdstödsintyg genom kommunens biståndshandläggare, vilket kan underlätta när hemtjänstpersonal eller närstående behöver assistera med transport till tandvårdskliniken. Innehavare av ett sådant intyg kan dessutom få besök hemma av både tandläkare och tandhygienist.

Läs mer om F-kort här >>

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.