Förlängd gratis tandvård

Förlängd gratis tandvård

I Sverige har barntandvård länge varit gratis t.o.m. 19-årsålder. Ett budgetbeslut från regeringen innebär en förlängd kostnadsfri barntandvård t.o.m. det år du fyller 23 år. Detta kommer att ske successivt. 1:a januari 2017 höjs gratistandvården för barn/unga vuxna till och med året du fyller 21 år. 1:a januari 2018 stiger gratistandvården ytterligare, till och med året du fyller 22 år, och 2019 t.o.m. året du fyller 23 år. Estetisk tandvård samt specialisttandvård bekostas i många fall av vårdtagaren. Hör med oss om du är osäker på vad din tandvård kommer att kosta.

Vi hälsar barn, ungdomar och vuxna välkomna till oss.
Boka tid här >>