Positiv Ledarskap – Del 1

Positiv Ledarskap – Del 1

Positiv Ledarskap får oss att växa och med små medel kan vi tillsammans få alla att trivas. Många har vänt sig till mig med frågor om vad som är hemligheten bakom Distriktstandvårdens framgångar. Det handlar om att vi på våra kliniker har en medveten strategi. En strategi som har sin grund i positivt ledarskap.

Positivt ledarskap går ut på att alla medarbetare tillsammans kan skapa en trivsam och lönsam verksamhet. I blogginlägg framöver vill jag berätta om hur vi inom Distriktstandvården arbetar för att lyfta kliniker med hjälp av just positivt ledarskap.

Att leda och att få en klinik att fungera väl handlar om så mycket mer än det organisatoriska. Ett positivt ledarskap innefattar en grundsyn och ett förhållningssätt till människorna runt omkring dig. Filosofin utgår från att alla människor gör sitt allra bästa med de resurser och de förutsättningar som de har.

Utifrån den grunden blir medarbetarna viktiga, växer och känner eget ansvar. På så sätt utvecklas medarbetarna på det personliga planet och kan själva få insikt om hur de kan bidra till verksamheten.

För att kunna ge den grunden och få dem att växa måste du börja med att leda dig själv. Det är först när du har tittat över vad du är för person, och hur du behandlar andra, som det går att göra större förändringar även på en arbetsplats.

Testa. Stanna upp en stund och se över vad du tänker om dina kollegor.

Vad du tycker om dina medarbetare påverkar i stor utsträckning ditt agerande, oavsett om du har sagt dina åsikter högt eller inte. Det är så lätt att ge beröm eller att kritisera personer genom vissa ordval, utan att själv reflektera över hur orden kan tolkas eller faktiskt uppfattas för en medarbetare.

Och det går att göra annorlunda och att tänka på ett annat sätt. Som att tro gott om alla.

Bort med negativa tankar och börja på allvar tro gott om dina medarbetare. Genom att tro att de alltid gör sitt bästa, då får du även något gott tillbaka.

Det handlar inte om att le i givna situationer, inte om att ständigt bemöta frågor med jakande svar, och inte heller om att vara falsk mot dig själv och dina medarbetare.

Utan om att leda en verksamhet med en positiv anda.

Glädje smittar, goda handlingar likaså.

Så vilka små medel krävs för att få alla att trivas? Stöd medarbetarna och coacha till eget ansvar och personlig utveckling.