Tandtråd eller inte tandtråd?

Tandtråd eller inte tandtråd?

Idag, 4/8-2016, har medier rapporterat om huruvida tandtråd är nödvändigt eller inte. Det har skrivits om hur effekten av tandtrådsanvändning saknar vetenskaplig bevisning, när det kommer till bland annat karies, plack samt andra tandvårdsproblem. Detta innebär att det finns en brist på studier som kartlägger om tandtråden är en bidragande faktor för en god munhälsa.

På Distriktstandvården…

utgår vi från egna erfarenheter och kompetens, samt Socialstyrelsens riktlinjer. Såhär står det på Socialstyrelsens hemsida om sambandet mellan kariesförebyggande metoder och tandtråd:

“Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap. […] Det finns en rad experimentella studier med tandtråd och tandstickor med fluor som indikerar att en kariesförebyggande effekt skulle kunna vara möjlig.” http://www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer/sokiriktlinjerna/riskforkronkaries5

Vi på Distriktstandvården rekommenderar våra patienter att komplettera tandborstningen för god munhälsa. Tandtråd är ett bra verktyg för att komma åt mellan tänderna. Vi som arbetar i behandlingsrummen har även märkt en förbättrad munhygien hos patienter som flitigt rengör mellan tänderna. Det tunna underlaget i forskningsfrågan tenderar att bli irrelevant i jämförelse med vad vi faktiskt ser och upplever.

Med hjälp av tandtråden kommer du åt matrester och bakterier som annars är svåra att nå. Om du fortfarande betvivlar att det bör rengöras mellan tänderna så kan du prova att lukta på tandtråden efter att ha arbetat ned tråden mellan tänderna…

Summa summarum:

Tandtråd fungerar bra och är en viktig del i det förebyggande karies- och plackarbetet samt motverkar dålig andedräkt. Låt tandtråden stå kvar i badrumshyllan. Det är dagens rekommendation från oss.

För tips och råd är du varmt välkommen att kontakta Distriktstandvården.

akut_tandvard