Nytt: Uppsökande verksamhet

Nytt: Uppsökande verksamhet

På uppdrag av landstinget kommer vi att utföra uppsökande verksamhet som munhälsobedömning till vissa äldre och funktionshindrade. Detta kommer ske löpande under hela året.

Vi besöker både särskilda boenden och eget boende där vi utför munhälsobedömningar till berättigad som tackat ja. Personal kommer att erbjudas munvårdsutbildning.
Personer som är i behov av profylax men inte klarar av att ta sig till en klinik kommer erbjudas vård i sitt boende max 4ggr/år. Det är våra tandhygienister som kommer att utföra munhälsobedömningarna inom de kommuner vi har avtal med.