Tandläkare Stockholm - Distriktstandvården

Margaretha Koch, specialist endodonti

Margareta Koch specialist endodonti

Margaretha Koch är endodontist (specialist rotbehandlingar) vid Distriktstandvården och arbetar på Drottninggatan 65. Margaretha kommer från april 2016 att finnas på specialistkliniken på Artillerigatan 93, Stockholm

Margaretha har varit verksam som tandläkare sedan 1979. Hon är utbildad i Stockholm och har arbetat i Folktandvården i Stockholm under många år.

Margaretha har också arbetat med akuttandvård under många år. Den tiden väckte frågor om samhällets och individens syn på sjukdom och vårdkostnader. 2002 blev Margaretha specialist i endodonti (rotbehandlingar) och i september 2013 disputerade hon vid Malmö högskola på en avhandling om de kliniska och hälsoekonomiska effekterna av införandet av maskinell rotkanalsbehandling.

Margaretha Koch, specialist endodonti was last modified: February 24th, 2016 by Distriktstandvården