Peter Karlsson Leg. tandläkare

Peter Karlsson Leg. tandläkare

Drömmar i Småland

Peter Karlsson kommer ursprungligen från Småland. Med stora drömmar som liten om ett yrke inom det militära gjorde han lumpen som 16-åring och gick militärt gymnasium. Ambitionen att bli yrkesofficer fick dock lämna plats åt en allt mer framträdande vilja att arbeta med människor och tänder.

Karriären tog fart

1979 påbörjade Peter sin utbildning till tandläkare på Karolinska Institutet. Efter fem år tog han examen och därefter följde en AT-tjänst för att sedan avlösas av det första verksamma året som leg. tandläkare på Folktandvården i Kalmar. Efter det året följde en lång period som privattandläkare i Kalmar under 24 år.

Efter 24 år i Kalmar var det dags att bege sig norrut till den stora huvudstaden. Peter landade i Tumba och arbetade på en privatpraktik i sju år. 2012 var året då Peter även började som lärare på Tandläkarhögskolan på KI och har arbetat som universitetsadjunkt sedan dess. Han undervisar bland annat om akuttandvård, rotfyllningslära och det svenska tandvårdssystemet samt är biträdande chef på kliniken för Oral Diagnostik.

Odontologiskt ansvarig på Distriktstandvården

2015 anslöt sig Peter till Distriktstandvården som konsult. Han har arbetat kliniskt på våra kliniker i Alby och på Artillerigatan, men för ett år sedan axlade han rollen som odontologiskt ansvarig. Det innebär att han har det övergripande ansvaret för den odontologiska utvecklingen och dess regelverk. Han samarbetar tätt ihop med våra tandläkare och tandhygienister med ambitionen att förbättra och optimera tandvården. Områden som går under ansvaret är bland annat vårdkvalitet, journalhantering, behandlingsplaner samt rådgivning i stora och små patientfrågor. Peter Karlsson granskar också våra texter på hemsidan för att säkerställa en korrekt informationsspridning och kunskapsbank.

Övergavs drömmen om ett arbete inom det militära?

Inte riktigt. Peter utbildade sig till reservofficer och har arbetat inom Försvarsmakten från 1988. Från 2007 som reservofficer i Medicinalkåren. Mellan 2007 till 2011 tjänstgjorde han bland annat som som tandläkare inom NBG (Nordic Battlegroup) där han var med och byggde upp den tandvårdsorganisation som idag finns inom det militära försvaret.

Yrkestitel: Peter Karlsson Leg. tandläkare, Odontologiskt ansvarigDistriktstandvården