Vuxentandvård

Vuxentandvård syftar till den tandvård som gäller för vuxna. Det betyder att från och med det året du fyller 24 år så får du längre inte gratis tandvård. Här kan du läsa mer om vad som gäller för vuxentandvård.

Vuxentandvård

Kortfattat om vuxentandvård

Inom tandvården kan man dra skiljelinjen vid 23-årsålder, då tandvården övergår från att vara gratis till att varje enskild individ får betala för sin egen tandvård. Från det år du fyller 24 år får du automatiskt ett tandvårdsbidrag hos Försäkringskassan som kan användas som betalning för din tandvård. Du omfattas även av ett högkostnadsskydd som skyddar dig mot höga tandvårdskostnader. Det är inget du behöver ansöka om utan finns registrerat hos tandläkaren.

Under fliken fördjupande information kan du läsa mer om hur vuxentandvården fungerar och vilka ersättningar du kan få.

Vanliga frågor

Vad innebär vuxentandvård?
Inom tandvården kan man dra skiljelinjen vid 23-årsålder, då tandvården övergår från att vara gratis till att varje enskild individ får betala för sin egen tandvård. Från det år du fyller 24 år får du automatiskt ett tandvårdsbidrag hos Försäkringskassan som kan användas som betalning för din tandvård.
Till vilken ålder är tandvården kostnadsfri?
Tandvården är kostnadsfri till och med året du fyller 23 år. Därefter får varje enskild individ betala för sin egen tandvård. Från det år du fyller 24 år får du automatiskt ett tandvårdsbidrag hos Försäkringskassan som kan användas som betalning för din tandvård.
Hur mycket får jag i tandvårdsbidrag?
Är du mellan 24 och 29 år eller 65+ får du 600 kronor per år. Är du mellan 30 och 64 år får du 300 kronor.

Vad menas med vuxentandvård?

Vuxentandvård kan delas in i två segment. Dels kan vuxentandvård relatera till dina permanenta vuxentänder, vuxentandvård kan även relatera till den tandvård som du får när du inte längre räknas som ett barn. I januari 2019 steg den kostnadsfria barntandvården t.o.m. 23 års ålder. I samband med att gratis tandvården höjs, stiger också vuxentandvården med åren.

Vad är skillnaden mellan barn- och vuxentandvård?

Den största skillnaden är att barntandvården är helt kostnadsfri, medan vuxentandvården betalas av patienten. En annan skillnad är det statliga tandvårdsstödet som årligen tilldelas samtliga personer som inte längre omfattas av barntandvården. När det kommer till vuxentandvård som relaterar till tänderna skiljer det sig en del från barnens tänder. Den största skillnaden att att barn har mjölktänder, som i sexårsålder tappas, sedan kommer de permanenta vuxentänderna. I vuxen ålder dyker också visdomständerna upp längst bak i käkarna.

Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Från det år du fyller 24 år får du automatiskt ett tandvårdsbidrag hos Försäkringskassan som kan användas som betalning för din tandvård. Det är inget du behöver ansöka om utan finns registrerat hos tandläkaren.

Är du mellan 24-29 eller 65+ så får du 600 kronor och är du 30-64 år får du 300 kronor. Du omfattas även av högkostnadsskyddet som skyddar dig mot höga kostnader. Det betyder att skulle din tandvårdskostnader överstiga 3000 kronor per år så kan Försäkringskassan betala upp till 85 % av referenspriset.