Ilningar i tänderna

Ilningar i tänderna är vanligt förekommande. Ofta är det en slitskada på emaljen som gjort att dentinet (vävnad i tanden) blottläggs. Dentinet är känsligt mot kyla och värme vilket gör att du känner en kall, strålande smärta i tanden vid mat- och dryckintag.

ilar i tänder ilningar i tand

Alla människor får ilningar någon gång i livet och ilningar kan uppkomma beroende på en mängd olika orsaker. Det upplevs ofta som en kall strålning i tanden. Smärtan kommer oftast plötsligt och går i det flesta fall över ganska fort.

Emaljen i tanden fungerar som ett skyddade lager för yttre påfrestningar. Ilningar orsakas av att denna emalj bryts ned och vävnaden i tanden blottas. Detta händer när tanden utsätts för slitage, frätskador och karies. Tanden blir då även extra känslig mot kyla och värme vilket gör att du kan känna smärta vid intag av mat och dryck. Övriga orsaker till ilningar kan vara inflammationer, otäta fyllningar och tandblekning.

Det finns förebyggande åtgärder mot ilningar. Du kan till exempel använda en mjuk tandborste för att undvika slitage. Du kan även använda tandtråd och flourskölj för att motverka plack som även minskar risken för karies och ilningar i tanden. Om ilningarna är ihållande bör du besöka tandläkaren.

Vanliga frågor

Varför får man ilningar i tänderna?
Att det ilar i tänderna är något som alla upplever någon gång och kan bero på flera orsaker. Det kan bland annat bero på blottande tandhalsar, till exempel om du borstar för hårt så kan det leda till att ditt tandkött borstas bort. Det kan även bero på spricka eller fraktur, slitage efter till exempel tandgnissel eller karies.
Ska jag besöka tandläkaren med mina ilningar?
Om ilningarna är ihållande eller kraftiga bör du besöka tandläkaren. Under besöket kommer tandläkaren utreda varför det ilar samt fastställa vilken efterföljande behandling som krävs. Boka en tid här
Vad kan man göra för att förebygga ilningar?
Det finns flera förebyggande åtgärder du kan göra mot ilningar:

- Använd en mjuk tandborste och borsta med mjuka rörelser.

- Borsta inte tänderna direkt efter en måltid.

- För att minska risken för plack och karies bör du säkra ditt dagliga fluorintag.

- Försök minska intaget av sura livsmedel som sur frukt (apelsin, äpplen), läsk/energidryck eller öl/vin.

Ilningar och isningar i tänderna

Nästan alla har någon gång upplevt ilningar, eller isningar, i tänderna. Det känns som en kall strålning inuti tanden. Ilningen kan vara långt varande eller bara blixtra till för att sedan försvinna. Du kanske har känt en ilning när du sätter tänderna i en glass, eller när du gör en kraftig inandning.

Anledningen till att det ilar varierar. Många tror att ilningar är starkt sammankopplat med karies, men så behöver det inte vara. Ilningar kan även uppstå p.g.a. slitage av emalj, otäta fyllningar, inflammation eller en mängd andra orsaker. Ibland är ilningarna/isningarna så besvärande att till och med äta och dricka blir ett problem i vardagen. Då kan det vara bra att uppsöka tandvården för en undersökning.

Här får du information om ilningar i tänderna. Varför uppstår ilningar? Hur kan du arbeta förebyggande för att undvika ilningar? Hur vet du om ilningar är en indikation på något som måste åtgärdas akut?

Varför ilar det i min tand?

En vanlig orsak till ilningar i tänderna är att dentinet i tanden blottas. Enkelt förklarat består tanden av olika lager. Ytterst på tandkronan finns den hårda emaljen som skyddar tanden från yttre påfrestningar. Innanför emaljen finns hårdvävnad som heter dentin eller tandben. Längst in i mitten av tandkronan finns tandpulpan som är en mjukvävnad. I pulpan finns bland annat blodkärl och nervtrådar. Pulpan skyddas således av dentinet, som i sin tur skyddas av emaljen.

Men vad händer när emaljen utsätts för slitage och försvagas?

När emaljen bryts ner, blottas dentinet och ilningarna är ett faktum. Vad som bryter ner emaljen och gör den skör kan bero på olika faktorer. Några av de vanligaste är felaktig tandborstningsteknik, tandpressning/tandgnissling samt frätskador orsakat av exempelvis sura livsmedelsprodukter.

Ilningar kan också uppkomma om tandköttet drar sig tillbaka så att tandroten blottas. Tillbakadraget tandkött kan bero på tandlossning, för hård tandborstning eller inflammation i tandköttet.

Ilningar på grund av sliten emalj

Det finns olika varianter av slitage och här redogör vi för tre av dem; abrasion, attrition och erosion. En generell gränsdragning är svår att avgöra då slitage på tänderna ofta är en kombination av dessa.

Abrasion – tänder nöts p.g.a. yttre faktorer

Abrasion (från latinska abradere = avskrapa) kallas nötningsskador på tänderna orsakade av yttre faktorer. Dessa slipskador på kemisk eller mekanisk väg har gemensamt för att kan orsaka ilningar och ilningar då emaljen nöts ner. Exempel på dessa yttre faktorer är:

 • Hård och felaktig tandborstningsteknik
 • För hård tandborste som sliter på emalj och tandkött
 • Felaktig användning av tandtråd eller mellanrumsborstar
 • Orala ovanor som att tugga på en penna, en piercing eller pipskaft
 • Dentala material och protetiska konstruktioner

Attrition – slitage p.g.a. kontakt mellan tänder

Tandslitage som orsakas av kontakt mellan tänder kallas attrition (från latinska attritio = gnida mot). Denna typ av slitning kan delas in i två kategorier, fysiologisk attrition som exempelvis tuggning och åldersslitage på tänderna, samt patologisk attrition som exempelvis tandgnissling och tandpressning.

Tandpressning och tandgnissling

Tandpressning och tandgnissling kan ske när du sover. Det innebär att du kanske inte vet att du gör det. Tandpressning kan även ske dagtid, men trots att du är vaken kan du vara omedveten om att du pressar tänder. Tandpressning innebär att du biter ihop käkarna hårt och tandgnissling innebär att du gnider tänderna mot varandra. Ofta är det stress som är den grundläggande orsaken till detta.

Eftersom detta ofta sker i sömnen är det vanligt att en närstående uppmärksammar pressandet och gnisslandet av tänder. Det kan också vara tandläkaren som upptäcker det när dina tänder undersöks under ett rutinbesök.

Symptom på tandgnissling eller tandpressning:
 • Det ilar i tänderna
 • Du vaknar med huvudvärk och spända käkar
 • Tändernas kanter är vassa eller taggiga
 • Tänderna har nötts och är kortare
 • Käkarna knäcker när du öppnar eller stänger munnen
 • Ömhet eller smärta i tänderna
 • Molande värk i tinningen eller över pannan
Bettskena för tandpressning och tandgnissling

Om du vet med dig, eller misstänker, att du pressar eller gnisslar tänder så bör du ta kontakt med en tandläkare. Det finns olika behandlingar för dig. Om du pressar eller gnisslar tänder får du troligtvis hjälp med en bettskena som du använder nattetid. Bettskenan minskar belastningen på käkarna och fungerar som en stötdämpare så att skadorna på tänderna minimeras.

Skenorna anpassas efter dina tänder och ditt bett. Du tar avtryck hos tandläkaren, sedan skickas avtrycken till tandteknikern som framställer dina individuella skenor. Den första tiden med bettskenan kan kännas lite obehaglig. Salivtillförseln kan till en öka eller minska. Du kan också känna en spänning i tänderna. Med tiden försvinner besvären.

Erosion – frätskador p.g.a. sura produkter

Frätskador som uppkommer på tänderna som ett resultat av intag av sura livsmedel eller sura uppstötningar kallas erosion (från latinska erosio = bortgnagande). Dental erosion innebär förlust av tandsubstans genom en kemisk påverkan som inte involverar bakterier. En sur påverkan leder till att tandytan löses upp lager för lager och resulterar ofta i ilningar och isningar i tänderna.

Man skiljer på yttre erosionsskador och inre erosionsskador. Yttre faktorer avser produkter som når tänderna utifrån. Största bovarna som orsakar erosionsskador är det vi väljer att äta och dricka. Det handlar bland annat om juice, vin, läsk, sura godisbitar, äpplen och citrusfrukter. I vissa fall kan erosionsskador vara arbetsmiljörelaterade om det finns sura partiklar i luften som påverka tänderna (t.ex. vid batteritillverkning). Det finns även viss medicin som är sur kan erodera tänderna.

Inre erosionsskador syftar på sådant som kommer från magen som fräter på tänderna. De vanligaste inre faktorerna som orsakar frätskador är ofrivilliga uppstötningar samt kräkningar i samband med ätstörningar. Viss medicin kan orsaka sura uppstötningar och räknas därför som en inre faktor till dental erosion.

Övriga orsaker till ilningar

Inflammation i pulpan

Om du har en inflammation i pulpan, så kallat pulpit, uppstår ofta ilningar. Till skillnad från ilande tänder som beskrivs ovan, är denna känsla mer tryckande smärta. Ilningen förvärras när du belastar tanden. Ofta ökar besvären om du till exempel tuggar eller biter ihop.

Karies

Ilningar/isningar kan vara en indikation på karies, hål i tänderna. Hålet bildas efter syraattacker som uppstår när du äter och dricker mat. När hålet har blivit så djupt att dentinet blottas så ilar det. OBS! Ilande tänder behöver inte innebära karies.

Otäta fyllningar

Gamla fyllningar som börjar lossna eller lagningar som inte täpper hela hålet kan göra att det ilar i tanden. Tandläkaren kan ta bort den gamla fyllningen och lägga en ny.

Sprickor i emaljen

Om du har fått slag mot tanden, eller av annan anledning skadat tanden så att den har fått en spricka, kan det vara orsaken till att det ilar i tanden. Ilningarna blir framträdande när du pressar ihop tänderna eller tuggar.

Tandköttsskada

Om tandköttet drar sig tillbaka är den övre delen av tandroten inte längre skyddad av tandköttet. Tandhalsen är därmed exponerad. Tandroten kommer att skyddas av det tunna skiktet av rotcement under en kort period. Cementen avklingar efter en period och då kommer det att finnas öppna kanaler i tandnerven som kan reagera, vilket leder till ilningar/isningar.

Tandköttsskada orsakas av bland annat parodontit (tandlossningssjukdom), för hård tandborstning eller tandkräm innehållandes slipningsmedel samt gingivit (inflammation i tandköttet).

Tandblekning

Tandblekning som utförs av personer utan tandvårdsutbildning eller medel som går att köpa för hemmablekning, är inte att rekommendera. Utan rätt metod och teknik kan tandköttet ta stor skada, och tändernas emalj kan utsättas för frätskador och orsaka ilande tänder.

Vem får ilningar i tänder?

57 % av befolkningen lider av ilningar i tänderna. Vuxna personer i 20 – 40 års ålder ligger i riskzonen för att råka ut för ilningar, alternativt att befintliga ilningar förvärras. Efter medelåldern minskar risken för ilningar, detta för att dentinet blir tjockare och således mindre känsligt mot yttre faktorer.

När kommer ilningarna?

Det varierar beroende på vilken tand som är skadad, vilken skada som orsakat ilningen samt hur stor skadan är. Det vanligaste är att känna ilningar i samband med att man äter eller dricker. Vissa är mer känsliga mot kall mat och dryck, medan andra känner starkare ilningar av varma intag. Ilningar/isningar kan även framträda vid inandning. Tryck på tänderna kan orsaka ilningar, då beror det ofta på en infekterad pulpa eller en spricka i tanden.

Förebyggande åtgärder mot ilningar

Använd en mjuk tandborste

Använd en enkel, mjuk tandborste. Ett borsthuvud med hårda strån, eller en felaktig teknik vid tandborstningen, kan skada tandköttet. Borsta med mjuka rörelser. Om du har synliga tandhalsar bör du vara extra aktsam med tandborstningen längs med tandköttskanten. Ta varsamt hand om dina tänder och du eliminerar en tand som ilar.

Borsta inte tänderna direkt efter måltid

När du äter fräter syror på tänderna. Saliven arbetar för att reparera de små skadorna som syran orsakar. Det tar ungefär en timme innan saliven arbetat klart. Om du borstar tänderna direkt efter måltiden sliter du extra mycket på emaljen som redan är skör efter att ha utsätts för syra.

Drick med sugrör

För att undvika erosionsskador bör vi minska konsumtionen av sura livsmedel. Du kan också minska erosionsskadorna genom att dricka med sugrör. Således påverkas inte tänderna direkt av drycken.

Förebygg med fluor

För att minska risken för plack och karies bör du säkra ditt dagliga fluorintag. Borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm och komplettera gärna ytterligare med exempelvis fluorskölj, fluor tuggummin eller fluortabletter. Fluor stärker emaljen och minskar risken för en ilande tand.

Använd munvårdsverktyg

Tandtråd, mellanrumsborstar och tandstickor är exempel på verktyg för hemmabruk. Motverkar plack och således minskar risken för karies och ilningar i tanden.

Undvik sura livsmedel

Sur dryck och mat fräter på tänderna. Minska på mängden sur frukt (apelsin, äpplen), läsk/energidryck, öl/vin, bär. Om du äter sur kost, rekommenderar vi att avsluta med något basiskt för att återställa balansen. Förslag på basiskt intag är mejeriprodukter.

Blek tänderna professionellt

Undvik att bleka tänderna på skönhetssalonger och undvik att köpa blekmedel online eller på varuhus. Okunskap och starka medel kan leda till frätskador på tandkött och starka ilningar i tänderna. Anledningen är den höga halten av väteperoxid som används i blekningsprocessen, ibland uppåt 35 %. Gå till en legitimerad tandläkare eller tandhygienist som använder säkra och väl beprövade metoder.

Ska jag besöka tandläkaren med mina ilningar?

Om ilningarna är ihållande eller kraftiga bör du besöka tandläkaren. Under besöket kommer tandläkaren utreda varför det ilar samt fastställa vilken efterföljande behandling som krävs. Ibland räcker det med fluortillförsel i den dagliga rengöringen. Andra fall kräver mer omfattande åtgärder som nya fyllningar och/eller kronor på tänderna för att motverka fortsatt slitage.

Boka en undersökning
010-550 15 00

Publicerad: av Distriktstandvården
Uppdaterad: 2023-08-29
Patientfrågor om Ilningar
Jag har haft svåra ilningar i hela mitt vuxna liv. Innan va de om jag gurglade eller drack kallt. Nu e det 10 gånger värre. Det gör ont hela tiden. Jag kan inte borsta tänderna mer. Jag kan inte äta heller, för det gör ont att bara tugga även om det är mjuk mat. Kan inte dricka alls mer, inte ens ljummet. Förr drack jag 2-3 l vatten om dagen. Nu dricker jag 0,5. För de gör ont att bara dricka. Går och tar bort tandsten var 6 månad. Använder tandkräm på recept. Vad finns det att göra åt det, praktiskt? Dra tänderna? Skaffa fasader? Jag vill enbart ha ert råd här vad man kan göra för alternativ praktiskt. För jag har redan gjort alls ”standar alternativ ” och nu söker jag andra lösningar. För detta är snart ohållbart.
Hej Nina och tack för din fråga.
Tråkig att du har det så svårt med tänderna. Har man kollat om emaljen är skadad? ibland har man mycket problem med sura uppstötningar eller annat problem som gör att emaljen skadas då blir den andra delen av tanden blottad och den har små nervtrådar som kan ge mycket känslighet. Om det är fallet kan man använda mediciner för att motverka magsyran.
Det är svårt för mig att ge dig något råd utan att vi har kollat och undersökt dig. Börja med att boka en tid för undersökning.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-06-13

Hej!

Jag har tre frågor.
1. Jag dricker apelsinjuice i princip varje dag till frukost. Är detta något jag bör sluta med eller är det okej, om jag tar hand om tänderna efteråt? Och hur bör jag tänka om jag dricker juice varje dag?
2. Jag har ilningar, så har svårt att äta glass nuförtiden. Kalla drycker kan också ila. Jag har börjat använda Sensodyne och det lindrar men jag blir inte helt av med besväret. Jag har haft detta i ett par år nu ungefär. Jag har haft med mig att jag borstar tänderna för hårt och jag försöker undvika detta. Jag har även mjuk tandborste. Finns det något jag kan göra åt det här? Jag har bara fått tips från tandläkaren att använda en ilningslindrande tandkräm, vilket jag nu gör.
3. Jag undrar om det finns någon munskölj som ni kan rekommendera? Jag har aldrig fått höra att jag behöver någon men finns det ingen munskölj som man kan använda dagligen som stärker och skyddar tänderna extra? Gärna om det finns någon som lindrar ilningar ännu mer.

Tack!
Hej Anton och tack för dina frågor.
Om du dricker apelsinjuice i samband med frukost är det inte så farlig för tänderna men allt som fräter på tänderna i stora mängder och flera gånger kan göra att emaljen fräts och det kan ge ilningar. Provar att dricka mjölk istället för apelsinjuice ett tag.
Det finns massor av munsköljssprodukter i marknaden så det är bara att välja. Helst skölj munnen med den efter lunchen och inte på morgonen eller på kvällen när du precis har borstat tänderna.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-05-16

Ilningar i en tand samt pulserande värk i pulpan i starka omgångar. Vi har kollat framtand och den reagerar ej på kyla eller elektricitet. Värsta smärtan kommer på morgonen och när man är aktiv ute. Tar smärtstillande och fungerar stundvis.
Hej Kia, vet inte riktig vad din fråga är.
Om tanden inte reagerar när man undersöker pulpan är det förmodligen att den är död eller håller på att dö.
I detta fall behövs tanden rotbehandlas.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-04-19

Jag var hos er för cirka en vecka sedan hos en tandhygienist och mina tänder ilar otroligt mycket fortfarande. Är detta normalt?
Hej och tack för din fråga.
Ja, tyvärr kan det bli mycket ilningar, känslighet på tänderna när man skrapar bort tandsten.
Prova att lägga tandkräm vid tandhalsarna, undvik dricka eller äta för varmt eller för kallt.
Det kan hjälpa om du sköljer med Fluor och använda Sensodine eller en annan tandkräm som hjälper mot ilningar.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-04-04

Hejsan!
Jag har problem med att det ilar i en tand när jag biter ihop. Har aldrig haft hål i tänderna tidigare så vet ej om det är hål eller ngt annat.
Gjort undersökning hos tandläkare hos er (inkl. röntgenplåtar) utan anmärkning för ca ett år sedan.
Har en tid hos tandhygienist 30/1. Kan hen kolla detta då i samband med undersökningen eller behöver jag boka en separat tid för att kolla tanden som ilar?
Hej och tack för din fråga.
Förlåt på sent svar. Hoppas att du fick hjälp när du var hos tandhygienisten.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-02-15

Hej! Jag lagade ett hål i en visdomstand för en månad sedan, den ilar fortfarande när jag tuggar med den så jag kan inte tugga på den sidan, är det normalt? Kommer det att gå över?
Hej och tack för din fråga.
Ja, det brukar ila ett tag efter en lagning, hoppas att det är bättre nu.
Om du tycker att fyllningen är hög så kontakta tandläkaren så man kan slipa ner lite.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-02-14

Hej det ilar mycket i mina tänder ska jag boka till tandläkare eller tandhygienist?
Hej och tack för din fråga.
Men det är svårt att svara.
När gjorde du en undersökning sist? Brukar du få mycket tandsten att tandköttet dragit sig tillbaka och därför ilar i dina tänder?
Om det var länge sedan du gjorde en undersökning då skulle det vara bra att boka tid med en tandläkare och göra det.
Om du nyligen gjorde en undersökning och allting var bra, inte hade hål och du brukar ha tandsten, boka en tid med tandhygienisten.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2023-11-28

Hej!
Jag tror jag skadat en övre framtand då det ilar då jag förtär något kallt. Dessutom ilar det då jag biter på någonting hårt. Detta kom efter jag med tänderna slitigt i ett hårt objekt. Jag misstänker att jag har en spricka i tanden. Vad görs åt det? Ska jag boka en tid hos er för kontroll?
Hej William och tack för din fråga.
Ja, det är bättre att man kolla och tar röntgen på tanden. Testar den etc. Så bokar en akut tid och skriv besvär i en framtand.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2023-04-17

Det ilar i mina tänder då o då. Men mest när ja äter kallt.. Och ja vet inte vilken tand de är på vänstersidan. O de känns där ja har lagat tanden. Men är super osäker på om de är de… Så vad kan de vara
Hej och tack för din fråga.
Svårt att veta orsaken utan att man undersöker dig i munnen, det kan vara tandhalsar som är blottade, karies, trasig fyllning etc.
Boka en akut tid så man kan kolla och ta röntgen.


Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2023-02-20

Hej! Jag får alltid ilningar när jag äter söta saker. Är detta ett tecken på att min emalj blivit permanent förstörd eller kan jag göra nått för att reparera den?
Hej och tack för din fråga. Svårt att svara dig. Du kanske har börjar till håll eller tandborstskador etc.
När man gör en undersökning kan se orsaken. När gjorde en undersökning sist?

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-09-27

Hej!
Jag har haft problem med tandpressning i många år. Använt bettskena, och nu har jag varit hos en bettfysiolog. Men har fortsatt problem med smärta i tänderna när jag vaknar.

Min käke knäpper och spänner hela tiden.
Har väldigt kraftiga ilningar i nedre vänster tuggtand. Den tanden har nu lagats 2 gånger utan att smärtan ger med sig.

Har inte ont i själva tanden när jag tuggar, men det gör ilar när jag andas in med munnen. Det konstiga är att när jag står i duschen och det är varmt, ilar tanden nästintill ingenting. Mest ilar den när jag dricker kallt vatten och det kommer emot tanden.

Röntgenbilderna visar inga tecken på inflammation i tanden eller något. Min tandläkare har föreslagit en rotfyllning om inte ilningarna försvinner. Men det känns inte bra, med tanke på att det inte finns några skador.

Vad kan detta bero på?
Hej Simon och tack för din fråga. Ja, det är väldigt svårt att hittar orsaken när en tand är besvärlig. Ibland skadas nerven av själva pressningen.
Jag föreslår att man ta bort fyllningen och lägger en provisorisk fyllning som är snäll mot nerven och du får känna några veckor om det blir bättre innan man gör en rotbehandling.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-07-06

Hej! Jag har en fråga kring estetiskt tandvård angående mina tänder, under åren har min ena framtand samt andra några andra tänder filats ner naturligt. Det har numera blivit till ett obehag och generellt oproportionerligt. Ibland ilar det dessutom i tänder som har blivit mindre, min fråga är om tänderna kan återställas till normala storlek med hjälp av fyllningar?
Hej och tack för din fråga. Det är svårt att svara om det utan att titta i munnen. Om det handlar av stora förslut av tandsubstans blir det svårt med fyllningar. Man måste se orsaken också.

Boka tid för undersökning och eventuellt utredning.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-05-16

Jag har illning på ett specifikt ställe i munnen. Tidigare har det försvunnit vid användning av Sensodyn, men inte nu. Ska jag boka en tid hos er, om ja, vad ska jag boka isf? Akut, kontroll? Eller finns det annat jag kan testa hemma innan jag bokar tid?
Med vänlig hälsning, Jenny
Hej Jenny, det är svårt att veta om det rör sig om en annan orsak än bara blotta tandhalsar där Sensodyne hjälper. Det kan vara karies eller en spricka på tanden. Om du inte har undersökt på länge tid är det bättre att man kollar det.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-03-18

Hej jag var på undersökning hos er och har nu ilningar efter tandstensborttagningen. Hur länge brukar det vara så?
Hej!
Det är normalt att få lite ilningar efter tandstensborttagning. Dessa ilningar kan hålla i sig i några dagar. Undvik dricka kallt. Munskölj med NaF 0,2% kan hjälpa mot ilningar.

Evelyn Andersson
Leg. Tandläkare 2021-11-22

Hej
Jag har haft illning i en tand i snart 3 veckor. Det känns bara när jag dricker iskallt dryck, känns ingenting när jag äter varmt/kall mat, eller äter något söt eller surt. Har inte haft ont I tanden heller.
Har försökt borsta tänderna med tandkrämen "Sensodyne". Smärtan går liksom upp och ner.

Äre hål eller nånting annat?
Hej! Ilande tänder kan ha många olika orsaker, karies, blottade tandhalsar eller sprickbildningar i tänderna. För att var riktig säker rekommenderar jag en undersökning med röntgen som man kan se om det är ett hål du har. Isåfall behövs det lagas innan det blir värre symptom. Lycka till!

Patricia Nordell
Leg. Tandläkare 2021-05-10

Hej
Hur kan jag veta själv om jag har hål i en tand?
Tycker nämligen de ilar mycket när jag borstar tänderna på ett specifikt ställe.

Mvh
Hej

Om inte hålet är kliniskt synligt kan inte man själv ta redan på om man har hål i en tand själv hemma. Det behövs vanligtvis båda klinisk och radiologisk undersökning för att diagnostisera hål i en tand. Ilning är en symptom som kan ha flera olika bakomliggande orsaker.

Bäst är det att kontakta din tandvårdgivare för en kontroll.

Med vänliga hälsningar

Ahlam Nagash
Leg. Tandhygienist 2021-05-03

Jag har en tand nästan längst in i nedre käken som ilar och det känns som en bit är borta. Hur gör jag?
Hej! Eftersom du har besvär från tanden tycker jag att du bör boka en tid hos tandläkaren så får man titta vad man kan göra åt dina besvär. Ring en klinik nära dig eller boka på nätet via hemsidan.
Lycka till!

Patricia Nordell
Leg. Tandläkare 2021-02-22

Hej! Jag lagade ett hål för snart 5 veckor sedan och det ilar fortfarande i den tanden så att jag inte kan tugga på den. Ska det vara så?
Hej
Ibland kan man få överkänslighet efter ny lagning som avtar efter någon-några veckor, håller i sig vissa gånger några månader. Om inte tanden har spontan värk och inte symptom förvärras avvakta gärna. Vid tilltagande symptom kontakta din klinik för en uppföljning.
Med vänliga hälsningar

Ahlam Nagash
Leg. Tandhygienist 2021-01-18

Hej,
jag har ilningar i mina tänder med jämna mellanrum, speciellt efter utevistelse. Jag var på undersökning i januari, kan man se om man har sprickor i tänderna med vänlig röntgen? Är orolig att det kan vara något sådant som har missats.
mvh
Hej,

Sprickor i tänderna kan synas på röntgen först när de har blivit ganska stora/tydliga, däremot är det lättare att se om det finns sprickor genom att titta och undersöka kliniskt i munnen. Om du varit på undersökning i januari och de inte påpekat detta så kanske det istället rör sig om andra orsaker såsom exempelvis blottade tandhalsar. Detta kan jag dock inte svara på säkert utan att ha gjort en undersökning. Kontakta din ordinarie tandläkare om du är orolig och har fortsatta besvär.

Lycka till!

Sofia Arzt Wallen
Leg. Tandläkare 2020-05-14

Är det okej att mina tänder svider när jag äter nåt kallt till ex.Glass eller en kall smoothie, mina tugg-tänder svider lite också eller oftast när jag äter tuggummi och det är det som är lite konstigt!
Men är det verkligen ok?!?:(
Hej!

Det finns olika anledningar till att tänderna kan ila. Jag rekommenderar dig att boka en tid för undersökning så att vi kan reda ut vad det är som orsakar dina besvär samt vad man kan göra för behandling för att få dig symtomfri.

Mvh

Sofia Arzt Wallen
Leg. Tandläkare 2020-03-18

Ilningar i tänderna hela tiden,både vid saltintag dryckintag,o där i mellan,borstar med el tandborste,tandtråd ,tandpetare,har många lagningar,tar corsodyl ibland ,känns som det är hela munnen,speciellt tuggtänderna har svårt att äta ökar o spänner då,,vad är det ?dåliga lagningar,pulpan,inflammation?vad ska jag göra?född på 60 talet,då var man glad för att borra,om det så bara var ett litet hål,,
Hej,
Ilningar i tänder kan orsakas av olika faktorer, bl.a karies, tandsprickor, emaljdefekter eller tandpressning.
Därför är det viktigt att gå regelbundet hos tandläkaren för att kontrollera vad som är orsaken till eventuella besvär.
Du är välkommen att boka en tid hos oss för undersökning så hjälper vi dig.
Vänliga hälsningar

Evelyn Andersson
Leg. Tandläkare 2019-12-16

Hej! När jag var hos tandläkaren pensla hon något medicinskt på min tand som illade, vet du vad det heter?
Hej
Det kan ha varit en typ av Fluor som man ofta penslar på ilande tänder.

Med vänlig hälsning

Mia Larsén
Leg. tandläkare 2017-11-14

Hej biti på en godis i går kväll kl 20.00 ca kände inte att det gjort ont idag känner jag att det kliar å ilar i tanden när jag andas in kall luft genom munnen tror inte jag kan dricka vatten kommer ila då.
Feber nej. Tanden längst bak tror den varit lagad förr? Vad bör jag göra? Helena
Hej!
Det är svårt att svara på utan att undersöka i munnen. Det bästa är att du söker en tandläkare för en undersökning.
Med vänlig hälsning

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-04-18

Hej! När jag borstar tänderna så ilar det till i visdomstanden uppe på höger sida. Borde jag uppsöka tandläkare eller kan det gå över? hållit i sig i några dagar.
Mvh Olivia
Hej, det beror på hur länge sedan du var på en undersökning hos tandläkare. Det kan vara bra att du bokar en tid för att se att det inte är ett kariesangrepp. Mvh

Vigert Sjözing
Leg. tandläkare 2017-02-27

Hej det illar nedre av tänderna väster sidan lite till höger när jag är ute och går bara då inte när jag dricker vatten då illar det inte inte dricker te och varm mat inte glass mvh Gunilla Johansson
Hej Gunilla, ibland kan man ha känsliga tandhalsar som kan göra att det ilar av tex provokation av kyla. Ifall det är återkommande besvär kan det vara bra med en tid hos din tandläkare för att se att ilningarna inte beror på något annat, tex ett kariesangrepp. Mvh

Vigert Sjözing
Leg. tandläkare 2017-02-21

Hej! Jag har plötsligt börjat känna isningar i i de flesta kindtänderna, främst i överkäken. Ingen bultande värk. Jag är inte förkyld och har ingen "på gång" heller. Ingen huvudvärk. Det kommer snarare när jag INTE äter än när jag gör det.? Har bytt till en för mig ny tandkräm där halva tuben är använd, men det är Colgate Sensitive, så det borde ju inte bero på den tycker jag, men... Jag har borstat tänderna ganska hårt så länge jag kan minnas, men skulle det i s f fall komma plötsligt i alla kindtänderna om det vore känsliga tandhalsar?
Hej!
Det är svårt att svara på. Ibland kan man få isningar av att man pressar tänder under dagen. Tänderna ska bara ha kontakt när man tuggar.
Om du har tendens att borsta för hårt skulle jag rekommendera en el-tandborste.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-02-14

fick en ilande smärta ända mot örat efter ett tandläkar-besök med en lagande fyllning tanden är rotfylld.
MVH Ingalill
Hej, ibland kan man få känsla av smärta efter en lagning. Denna förnimmelse kan te sig på olika vis. Huvudsaken är att du inte har ont nu efteråt. Mvh

Vigert Sjözing
Leg. tandläkare 2017-02-13

Hej
Jag har sprickor i flera av mina framtänder och det ilar och pulserar ett par gånger om dagen. Jag använder Sensodyne och Flux men det hjälper inte. Finns det någon behandling en tandläkare kan göra så symtomen försvinner?

Hälsningar Therese
Hej!
Det bästa är nog om du konsulterar din tandläkare.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-02-06

Hej! Jag opererade ut en visdomstand i höger underkäke för 3 dagar sedan. Svullnaden har lagt sig och smärtan är under kontroll med värktabletter. Men, så fort jag dricker något så ilar det fruktansvärt i hela tandraden. Det gör väldigt ont i någon minut och klingar sedan av, tills jag dricker nästa gång. Ska det vara så?
Hej!
Ja så kan det vara ibland. Man kan räkna med sådana besvär i upp till 3 veckor efter tandutdragningen. Så länge du inte har svårt att svälja eller har feber så är det bara att avvakta.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-02-06

Hej! Jag var på tandläkarbesök för ca 3 veckor sedan. Sedan dess har jag fått ilningar vid en av mina vänstra bakre tänder. Jag antar att det beror på tandstenen som läkaren tog bort en massa.
Så då undrar jag, borde jag köpa något speciellt. Eller ska jag bara vänta och låta det vara? Vad borde jag göra?
Hej!

Du kan prova att under någon vecka skölja med fluorskölj 0.2% morgon och kväll(fråga på apoteket). Om besvären inte klingar av ta kontakt med din behandlande klinik för påtitt. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-27

Hej! Jag fick akut tandvärk i hö käke och röntgen visade en beninfektion i 6årstanden i mitten av nedre tandraden. Rensade, gjorde en rotfyllning och provisorisk lagning, krävdes 3-4 sprutor med bedövning. Hade extremt ont efter tandläkarbesöket och tar en kur med antibiotika och ska fixa resten av tanden efter storhelgerna. Tandvärken har lättat men har fått konstig stickande isande smärta som kommer lite pulserande på insidan av nedre framtänderna, nere där tänderna fäster. Alltså på ett ställe jag inte har problem. Denna nervaktig smärta är påtagligt besvärande och känns obehaglig. Är detta normalt att ha en viss tid efter ett sådant ingrepp? Kan det vara nån form av nerv i kläm
Hej!

Svårt att ge ett exakt svar, smärtsensationen kan vara relaterad till infektionen under tanden och ibland kan man får smärta längs nervens utbredningsområde. Nu vet jag inte hur länge du ätit antibiotika men upplever du denna smärta besvärande och ökande och ingen förbättring efter 2-3 dagar efter påbörjad antibiotikakur tycker jag du ska vända dig till din behandlande tandläkare för kontroll. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-22

Jag har ilningar i mina kindtänder på båda sidor. Kan inte tugga något som är kallt eller varmt där. Också öm när jag tuggar något på båda sidor av överkäken. Dessutom så har jag nu jätteont i käkbenet på vänster sida, framförallt på morgonen. Har varit hos tandläkare som inte kan hitta något fel. Något jag funderar över är att jag blir täppt på vänster sida om jag sover på den sidan, vänder jag mig om så försvinner täpptheten. Vad kan det vara?
Hej!

Svårt att svara på. Skulle rekommendera att du får någon som tittar på det igen för bedömning. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-19

Jag har använt SB12 whitening under ca 1 veckas tid och fick efter det såna ilningar i mina tänder? Vad beror det på och går det över?
Finns något jag själv kan göra annat än borsta dem som vanligt med sensitvie tandkrän
Mitt råd är att du i så fall byter munsköljmedel. Är det likadant med annan variant av SB12 eller fluorskölj?
Sensodyne eller annan anti-ilningstandkräm brukar ge resultat först efter någon vecka så håll ut ett tag till.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-11-22

Hej! Jag lagade tre hål i vänster nedre käken för 3 veckor sedan, men ännu ilar ena tanden så jag behöver ta 1-3 ibuzin varje dag. Min hals känns också svullen och värker (men den känslan försvinner efter tablett). Kan tandhalsen ha blivit infekterad? Bör jag uppsöka tandläkaren igen?
Hej, ilningar är dessvärre möjligt de första veckorna efter att man lagat sina tänder. Men hör åter av dig till tandläkaren för en kontroll ifall det inte blivit bättre om ca 2 veckor. Ilar tanden konstant eller vid provokation av kallt, varmt, belastning?

Begreppet ´Känsliga tandhalsar´ ger upphov till ilningar men är inte relaterade till infektion ifall det är detta som ger dig dina ilningar?
Att din hals känns svullen och värker kan ha med förkylning att göra. Har du feber och känt dig hängig för övrigt?

Man kan alltid be om en kort kontrolltid hos sin tandläkare för att stämma av sina symtom och se ifall besvären man har/haft är tandrelaterade.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-11-17

Hej! Tog bort en övre kindtand för 3 år sedan.
Har haft besvär med ilningar i det hålet/gluggen sedan dess närmast mot tanden bakom.
Blivit värre det senast halvåret då jag varit tvungen att tugga mer på den sida pgra utdragning på andra sidan.ilar både vid varm o kallt rejält mest vid kallt,beröring inandning av luft sötsaker.mm slutar att ila efter kort stund.Men känner ofta irritation i gluggområdet.Syns inget och en tandläkare samt hygienist.Såg inget vid senaste besöket för några mån sedan.Utan man dår leva med detta "känslig"tandhals och prövat det mesta inom tandkrämer.fungerar inte.kan det ha förrvärrats av att jag dricker läsk? Och vad kan man göra? Orolig.
Hej!
Det låter som att det skulle vara en känslig tandhals som besvärar dig. Det kan ev. även vara en liten spricka i tanden.
Prova att skölja med fluorlösning, t.ex. Flux, 0,2% varje dag.
Du kan söka din tandläkare igen och man kan pensla på fluorlack med hög koncentration på tanden.
Ilningarna kan förvärras av att du dricker läsk och äter sötsaker, så försök att undvika det.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-10-21

Hej, under en längre tid gör det ont i tanden i de bakre kindtänderna, nummer 17 och 27 upp mot tandköttet. Det nästan som en obehaglig illningskänsla när man sätter nageln och trycker mot tanden. Vad kan detta bro på tror du?
Hej!
Det skulle kunna vara rotytorna på tänderna som blottlagts p.g.a. att tandköttet har dragit sig tillbaka lite. Rotytan, tandhalsen, är ofta lite känslig.
Boka en tid hos din tandläkare för en kontroll och ev. behandling.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-10-19

Trasig lagning.
Stor del av tuggtand borta.
Ilar?
Hur göra?
Hej. Jag rekommenderar dig att boka en tid hos tandläkare för åtgärd.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-09-29

Vaknade upp med någon otroligt ilande eller att det hugger till i baksidan av ena framtanden, vad kan jag göra så att det slutar fram tills jag kommer till tandläkaren?
Hej. Du kan ta vanliga receptfria värktabletter.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej!Jag fick tre karies läkta för en vecka sedan i två bakre kindtänder. När jag tuggar någonting som är lite hårdare har jag känningar i tänderna. I en annan bakre kindtand som också läktes ilar det lite när jag dricker något som är kallt. Går detta över?Tack på förhand!MVH,Simon
Hej.
Ja, det kan ila och kännas lite i nylagade tänder. Det bör gå över på några veckor. Om besvären tilltar eller om du får värk ska du kontakta tandläkare.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej!Jag har fått en tandkrona på min framtand. Så jag har ju stumpen kvar av min egna. Nu känner jag att det isar när jag dricker kallt och så och även att jag inte kan stänga munnen helt. Det tar emot där bak och ilar då. Är detta normalt?
Hej!
Jag tycker att du ska prata med den tandläkare som har gjort kronan för att se om det kan vara något fel och om något behöver göras.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej, 21 år, man. Jag får ilningar i min visdomstand på vänstra sidan av käken när jag röker. Efteråt så gör det ont på båda sidorna av käken vid de två tänder som sitter längst bak. Jag har kollat med ficklampa och det ser lite inflamerat ut högst upp längs tanden. Jag har tidigare (för typ 8 år sedan) dragit ut 6 tänder. 4 st i fram, tror det var pga att dem låg illa, skulle precis sätta på tandställning. Och två av de större tänderna i bak. Allt detta gjordes en efter en. På senaste tiden har jag känt att tänderna blir svagare när jag spänner käken eller tuggar på något hårt. Tack för hjälpen.
Hej!
Om du har stora besvär med ilningar är det bra att söka tandläkare för en kontroll. Det kan vara ett hål eller kanske en blottlagd tandhals som ställer till besvär.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej,Jag har en obehaglig ilning i tand 16 (molar) på insidan. Det ilar olika mycket varje dag men vissa dagar är det riktigt jobbigt. Kan inte dricka riktigt kallt vatten, och ibland till och med inte äta för varm mat utan att det ilar. När jag trycker med nageln mot tanden på insidan ilar det till i hela kroppen. Vad kan jag göra och vad kostar det att fixa det? Jag är idag 17 år.
Hej. Boka en tid hos din tandläkare för kontroll och åtgärd. Tandvård är gratis ända fram till det år du fyller 20.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej Jag känner ibland små ilningar på två av mina tänder. och känner jag med nageln på dom två tänderna så sticker de till i tanden och känns som en kant. de sitter på utsidan av tanden nästan ända upp mot tandköttet.har haft såhär i några veckor nu och borstat extremt noga. Men undrar vad de skulle kunna vara? om de ens är nått att bry sig om.finns det nått jag kan göra själv? Eller kan det vara något som en tandläkare måste åtgärda? Mvh hampus
Hej
På din beskrivning låter det som känsliga tandhalsar. Så kan det bli om du har borstat hårt eller använt en hård tandborste.
Prova att borsta försiktigt med en mjuk tandborste. Du kan också prova att använda en tandkräm mot ilningar och fluorsköljning. Om besvären inte försvinner på några veckor rekommenderar jag dig att låta en tandläkare titta på dina tänder.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej ja fick en isande värk i fredags ja gick till tandläkaren han tog en plåt o de visade inga synliga tecken att roten var infekterad, han la på lite plack i nederkanten av tanden. Läget är ganska ok men varje gång ja äter får ja en molande värk o ja får ta tablett så går de över nästa gång ja äter är de samma igen men känner inget om ja tar flytande kan de va att de behöver täppas till ytterligare tror ni tack för svar
Hej!
Många gånger kan man få en isande/ilande smärta om det kommer något kallt på en tandhals d.v.s. lite blottad rotyta.
Ofta hjälper det då att lägga på lite fluorlack där. Ibland får man lägga på fluor ytterligare en gång.
Om du inte har jätteont tycker jag att du ska avvakta några dagar till. Du kan köpa fluorsköljning på Apoteket, t.ex. Flux 0,2% och skölja tänderna med varje dag.
Om det onda inte går över eller om det blir värre bör du gå till tandläkaren igen. Det kan t.ex. vara en liten spricka i tanden som orsakar det onda. Sprickor är ganska vanliga men ibland mycket svåra att upptäcka.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Jag har en sned framtand i underkäken och jag känner att den har börjat ila. Kan det vara så att jag stöter på den med tungan helatiden och att det är därför den ilar? Ska man ha tandställning i så fall för att rätta till den och slippa ilningar?Tack på förhand!
Hej!
Jag tror inte att tanden ilar för att du kommer åt den med tungan ofta men det kan kanske vara så att du biter hårt med tanden mot överkäkständerna så att tanden nöts.
Ta kontakt med din tandläkare för en kontroll.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej! Jag är 16 år och en utan mina framtänder skrapades upp på undersidan igår. Det känns obehagligt och strävt och det ilar när jag dricker något kallt. Är detta farligt? Borde jag besöka tandläkaren? Tack på förhand!
Hej!
Farligt är det nog inte men jag tycker att du ska besöka din tandläkare för kontroll. Kanske behöver man lägga på lite fyllning där tanden har gått sönder.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Har påbörjat en rotfyllning och fått en temporär lagning. Men det ilar så i tanden( var tre dagar sedan jag var hos tandläkaren ).Är det normalt? Eller har inte tandläkaren täppt till ordentligt med den provisoriska lagningen och om så är fallet behöver jag betala ytterligare för att få lagning helt tät? Jag menar det gjordes ju inte rätt från början
Hej!
Om rotbehandlingen bara är påbörjad kan det innebära att det fortfarande finns en hel del nervvävnad kvar inne i roten Och det kan ibland ila ganska mycket.
Det händer ibland att en provisorisk lagning går sönder och då kan det också ila.
Ta kontakt med din tandläkare och tala om hur det känns.
Om den provisoriska lagningen behöver göras om kostar det ingenting.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Om det ilar i tanden väldigt ofta, måste det vara ett hål då?
Hej,
Nej det behöver det inte vara men jag rekommenderar att du ber en tandläkare att titta på tanden för att utesluta att det inte är ett kariesangrepp som ger ilningarna.

Linnea Linnér, leg tandläkare

HejJag har fått en fruktansvärd ilining i en framtand. Detta komma helt plötsligt. Jag kan knappt äta något avkylt. Denna framtand är en krona så det är inte min riktiga tand. Jag har inte fått slag, eller borstat för hårt. Jag förstår inte vad detta kan vara. Hur kan jag göra med detta?
Hej!
Du bör nog ta kontakt med din tandläkare om ilningarna håller i sig. Även om du har en krona på tanden så har du din egen rot kvar. Det kan ev. ha blivit en spricka i tanden. En annan möjlighet är att kronan är på väg att lossna.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Har haft tandställning ('räls') i 2-3 år, nu varit utan i ca.ett år. Har sen jag tog bort tandställningen haft problem med ilningar när man tuggar vilket var vanligt i början enligt tandregleraren. Nu när det har börjat avta har jag dessvärre fått ständiga ilningar i en framtand. Undrar om det kan ha något att göra med den lilla tandställningsbit som sitter fast bakom den samt 3 andra tänder för att hålla fast dem, eller vad det kan vara? Ilar lika mycket om jag dricker/äter både varmt och kallt som när jag bara håller munnen stängd.
Hej,
Det är svårt att säga. Jag rekommenderar att du bokar tid hos en tandläkare och undersöker dina ilningar.

Linnea Linnér, leg tandläkare

Hej! Jag drog ut en tand för precis en vecka sedan idag, det verkar som att det läker fint, men där den utdragna tanden satt är det mesta området rött, följt av en del som är vit (i hålet där tanden suttit alltså). När jag kommer åt det vita partiet med tungan så ilar det något hemskt, är detta normalt?
Hej!
Det kan vara så att lite av benet är blottat. Då brukar det kännas rejält när man kommer åt det. Ibland händer det att blodkoaglet inte riktigt täcker benet även om man varit väldigt försiktig.
Om det är mycket besvärligt tycker jag att du ska kontakta din tandläkare för kontroll och ev. någon åtgärd.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej hade ilning i en tand igår. Var hos tandläkaren idag han bedövade och borrade och täppte igen. Men nu på kvällen ilar det värre än innan. Är det vanligt att det ilar mera efter ? Mvh åsa
Hej!
Ibland kan det ila en del efter att en lagning gjorts. Avvakta 1 - 2 veckor och se om ilandet klingar av efter hand. Om det inte gör det eller om det blir värre tycker jag att du ska prata med din tandläkare.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

hey!Jag har på senaste tiden fått lite ilningar på ena sidan, det märks när man dricker kallt, vad kan det bero på? och vad kan jag göra åt det?
Hej!
Ilningar kan bero på flera olika saker.
Ett hål i en tand kan ge ilningar.
En spricka kan också ila.
Nötta tandhalsar (alltså lite nött på rotytan) kan ila liksom mycket nött och/eller eroderad emalj.
Om du varit hos tandläkaren relativt nyligen och då inte hade några hål är det troligen nötta tandhalsar eller nött emalj som är orsaken till ilningarna.
Prova att använda tandkräm mot känsliga tandhalsar en tid och se om det blir bättre.
Du kan också köpa fluorlösning 0,2% (t.ex. Flux) på apoteket och skölja med varje dag.
Om ilningarna inte går över efter några veckor tycker jag att du ska besöka en tandläkare för kontroll. Det kan ju vara ett hål på gång.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej !Lagade en tand för ca 2 veckor sedan (akut) fick då också höra att den nog måste rotfyllas så småningom.Jag gick hem och efter bedövningen släppt så visst kändes de lite ömt men de vet man ju.De har varit små ilningar till o från men inget jag gått och grunnat på.Nu vid påsk så började de ila lite kraftigare när jag inandades friska luft, eller drack varm dryckJag åt värktablett (ipren) och då går de över men jag får ju ta värktablett när de kraftiga ilningen kommer igen.De känns ej kul att ha det så här när man betalar mycket pengar och de ej känns bra.så vad ska man göra ?kommer man på akuttider till tandläkare så är de ej så trevliga emot en heller.
Hej,
Det låter som att din tand inte mår bra och behöver behandlas. Tråkigt att du upplever att du får ett otrevligt bemötande vid akuttider. Jag kan dock bara rekommendera att du bokar en tid till tandläkaren för att kontrollera tanden så att du inte får mer ont i tanden

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Hej!Mina tänder är i sådär bra skick å försöker skölja med fluor och borstar två gånger om dagen.Senaste två veckorna har mina övre framtänder blivit lite känsliga och isar till, till och från. Bytte för ett tag sen tandborste och tror att den var lite för hård trots att det var softa plus att jag kanske borstade lite för hårt.Vet om att jag har lite för tunn emalj /frätskador på en del tänder. Kan det vara fallet för Mina framtänder också? I kombination med att jag borstar lite för hårt? Vad finns det för möjligheter att stanna av detta? Och vad är alternativet om tänderna skulke börjq isa hela tiden och inte fungerar längre? Framtänder måste man ju ha.
Hej!
Jag håller med dig, framtänder är trevligt att ha!
Tänderna kan ibland nötas lite och emaljen kan ibland frätas bort en del vilket kan ge ilningar. Om det inte är alltför mycket går ilningarna ofta över av sig själv efter en tid.
Det man kan göra är att tänka på att ha en riktigt mjuk tandborste, använda tandkräm med väldigt lite slipmedel i och skölja med fluor, gärna 0,2% fluor. Tandläkaren kan också hjälpa till med fluorbehandling med högre fluorkoncentration.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Jag bröt en liten bit av min framtand ungefär 1mmDe har fixat den nu men när andas in så svider jätte mycketVarför gör den det?
Hej!
Nerven, pulpan, inne i tanden kan ibland bli lite känslig för kyla när en liten bit av tanden har försvunnit. Det brukar ofta gå över av sig själv om det inte är väldigt, väldigt känsligt. Fluor kan hjälpa till att få det att gå över snabbare.
Prata med tandläkaren om att få lite fluorlack på tanden. Du kan också skölja med t.ex. Flux fluorlösning 0,2% hemma. Flux finns att köpa på apoteket.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Har fått en brygga insatt i nederkäken. En av tänderna under bryggan isar vid kalla drycker och värker vid intag av varma drycker. är det OK och hur länge är det OK att detta pågår? Kan det bara gå över? Vad kan ha gott fel? (Jag har två bryggor i överkäken och dessa problem uppstod ej när de bryggorna sattes in - av annan tandläkare!)
Hej!
När man slipar på en tand för att t.ex. göra en krona eller bro kan nerven i tanden bli lite irriterad och extra känslig för värme och kyla. Ofta går detta tillbaka av sig själv men inte alltid. Det är svårt att säga hur lång tid det tar men om du har stora besvär tycker jag att du ska ta kontakt med din tandläkare.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

För fyra dagar sedan lagade jag ett hål i en kindtand. När jag biter ihop tänderna nu så ilar det lika mycket som innan man lagade hålet. Har lagningen misslyckats eller tar det en tid innan det försvinner? Tack för svar!
Hej!
Ibland kan det ila i en tand med nygjord lagning när man biter ihop. Det kan då och då kännas i flera veckor efteråt men brukar klinga av efter en tid.
Om lagningen inte känns för hög när du biter ihop tycker jag att du ska avvakta ett par veckor.
Om det inte blir bättre efterhand eller om det skulle bli värre bör du ta kontakt med din tandläkare.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

hej! jag har under dom senaste dagarna kännt att det ilar jättemycket i mina undre framtänder. Det känns värst när jag andas ut och det känns nästan som att baksidan av tänderna är torra.Är detta något speciellt eller finns det något jag själv kan göra?
Hej!
Det låter lite ovanligt att det ilar mest när du andas ut. Oftast är det när man andas in kall luft som det ilar. Många gånger nöts tänderna på skären och de kan då bli känsliga en tid. Fluor (t.ex. sköljning med Flux 0,2% som finns receptfritt på apoteket) brukar kunna hjälpa till så att det går över snabbare.
Jag kan inte säkert säga vad dina ilningar beror på så det vore nog bra att du bokar en tid hos din tandläkare för kontroll.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej! Sedan ca 1 vecka tillbaka så känns det konstigt i en kindtand (vänster sida andra tanden bakifrån) Jag har ingen tandvärk känner lite isningar vid tandborstning. Men när jag biter ihop känner jag typ en tryckande känsla. Vad tror ni detta kan vara? Behöver jag uppsöka min tandläkare?
Hej!
Det är svårt att säga vad som kan vara orsaken till dina besvär utan att ha undersökt dig. Det bästa är att du tar kontakt med din tandläkare och bokar en tid.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

HejMisstänker att jag har fått frätskada på en tand i höger underkäke. Besvären började i somras efter att jag ätit vinbär i trädgården, troligtvis blev exponeringen för syra för lång. Då ilade det mycket från en tand vid tandbortning.Till vardags går tandbortning bra men ibland om jag ätit sura frukter kan det ila från tanden när jag bortstar på kvällen.Jag misstänker således en emaljskada där ilningen lätt återkommer om jag äter något surt.Hört talas om att det finns porslin-behandling att erbjuda. Om det gäller en enda tand, skulle man kunna få behandlingen i samband med en årskontroll hos tandläkaren eller tar behandlingen lång tid och behöver separat besök? Vad kan man ungefärligen räkna med för kostnad? Hundralappar/tusenlappar?Kommer jag tolerera syrliga frukter bättre i framtiden efter sådan behandling? (självklart blir det aldrig mer 30min vinbärsätande i följd, men vill gärna öka toleransen något mot frukt)Mailsvar önskasMVHAndisheh
Hej!
Det är bra att du är lite mer försiktig med att äta syrliga/sura saker, det gäller även drycker. När du har ätit eller druckit något surt är det bra att inte borsta tänderna direkt efteråt. Skölj gärna tänderna med vatten efter intag av något surt.
Riktigt vad som behöver göras åt din ilande tand är lite svårt att svara på utan att ha sett dina tänder. Visst kan man ibland göra en porslinskrona men ofta räcker det med lite composite (vanlig lagning) och ibland räcker det med fluorbehandling. Beställ tid hos din tandläkare för kontroll eller fråga vid nästa vanliga undersökning.
Kostnaden varierar mycket beroende på vad som behöver göras, fluorbehandling från några hundra kronor upp till flera tusen kronor för en porslinskrona. Tidsåtgången varierar också mycket.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej. Fick se igår att framtänderna i nedre käken syns mycket mera tydligt genom tandköttet. Känns som att det är en kant under framtänderna, och det syns tydligt att det är en förändring där. När man känner med fingret så känns det nästan vasst runt tänderna genom tandköttet. Har lite ilningar i tänderna. Går på behandling av spondylatrit så jag äter sulfa. Men har inte sett någon biverkning i beskrivningen ang mun problem. Tacksam för svar.
Hej,
Jag rekommenderar att du bokar en tid till din tandläkare för att titta på detta. Det är svårt att säga vad det kan vara utan att titta på det.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Hej, jag lagade en tand för ungefär 3 veckor sedan. Tandläkaren sa att jag skulle få ilningar. Det ilade inte i tanden fören nu och jag undrar om det är vanligt att ilningen kommer 3 veckor efter lagningen? Det ilar när jag dricker något kallt, och när jag tuggar på någonting med tanden jag lagade så gör det ont. Är det normalt att det gör ont? Jag har haft ilningar på min lagade tand sedan i lördags.
Hej,
Ja precis som tandläkaren sa så kan man få ilningar i tanden, i upp till 2 månader. Om det gör mkt ont att tugga på tanden kan det vara att fyllningen är för hög eller att en inflammation uppstått tillföljd av ett djupt kariesangrepp. Boka in en tid till din tandläkare om det inte blir bättre.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Hejsan!En av de undre framtänderna ilar när jag borstar, och ibland när jag drar in luft.Sedan är det en eller två främre kindtänder där jag absolut inte kan tugga vissa saker, t.ex choklad. Gör jag det gör det väldigt ont och jag måste snabbt borsta bort det. Att borsta gör inte ont.Kan det vara hål? Det har varit så i ett par veckor nu.Mvh Mimmi
Hej!
Det skulle kunna vara hål som ilar men det kan också bero på att tänderna är nötta eller slitna på tandhalsarna (rotytan) eller på tuggytorna.
Ta kontakt med din tandläkare för en kontroll och ev. åtgärd.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Jag har en del hål och lagningar. Just nu vet jag om att jag har tre hål som måste lagas, sen kan det vara några som varit på gränsen till att behöva lagas. Ska till tandhygienisten snart och se hur det ser ut.Senaste dagarna har en av mina tänder börjat isa vid lite håradre tryck och om man trycker själv med nageln.Betyder det att det är ett hål där som behövs lagas? (Minns inte om denna tand blivit lagad senaste månaderna då jag gjort ett gäng redan)Kan detta vara pulpan som håller på att bli inflamerad och kommer behöva rotfyllning? Jag har blivit så mycket bättre på att sköta mina tänder med både extra fluortandkräm, flurskölj morgon och kväll, mellanrumsborstar och vinkelborste. Röda placktabletter ibland och tandtråd. Sköljer också munnen med vatten efter måltid. Och självklart dricker jag det tillsammans med maten.Äter också regelbundet och försöker hålla mig till sötsaker på helgerna.Så för mig tycker jag det låter omöjligt att ett hål som eventuellt behöver lagas går till att bli en rotfyllning, speciellt när jag sköter mig så bra?Visst händer det enstaka gånger att jag är iväg och kanske 'småäter' oftare än 3-4 timmar mellan gångerna eller tar mig en fika ibland.Kan ett vanligt 'lite större' hål göra att det isar? Eller vad kan orsaken vara till ilningar i tänderna?
Hej!
Ett lite större hål i en tand kan isa och ila. Det kan också en mycket nött, sliten, tand göra och även en blottad tandhals, rotytan på tanden. En spricka i tanden kan också ge ilningar.
Pulpan i en tand med en mycket djup lagning kan enstaka gånger bli inflammerad och behöva rotbehandlas.
Jättebra att du nu är så noga med dina tänder. Fortsätt med det.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej! Jag har problem med min visdomstand, mest den som sitter nere. Det är ömt på tandköttet vid den, och säkert lite uppsvullet. Och då så irriterar tandköttet mot tanden jätte mycket. Sen är min halskörtel uppsvullen på samma sida som det här, vet inte om det har något sammanband? Kommer det här att försvinna av sig själv. Haft det här i två dagar nu. Mvh malin
Hej!
Det är ganska vanligt att man får ont av visdomständerna i underkäken när de är på väg fram. Ofta blir det en ficka ner mellan tanden och tandköttet där det ofta är mycket svårt att göra rent även om man är noggrann. Bakterier i tandköttsfickan irriterar och det blir ofta inflammerat, ont, rött och svullet runt tanden. Det kan också bli en infektion med varbildning.
Hör av dig till din tandläkare så fort som möjligt så kan du få hjälp att spola rent i tandköttsfickan. Ibland får man lov att spola vid ett par tillfällen. Enstaka gånger kan man också behöva antibiotika, men det är sällsynt.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

hej jag , va hos tandläkaren igår och gjorde en fyllning på ett ställe samt en lagning, allt så jättebra, ut men sen efter bedövningen hade släppt så illa det fortfarande lite gran på det området, fast det värsta hade försvunnit, varför ilar det fortfdarande i tänderna då, jag glömde ochså att tillägga att ilningarna i tänderna går över rätt snabbt ? men varför ?
Hej ibland kan det bli ilningar efter en fyllning som du beskriver. Ofta klingar ilningarna av efter en vecka. Om du fortsätter ha besvär eller ilningarna tilltar rekommenderar jag att du går tillbaka till behandlande tandläkare.

Caroline Arnell leg tandläkare

HejJag lagade mina käktänder som liten nu för ett tag sen så bet jag sönder en av de.. Har nu ett stort hål som jag kan känna med tungan.. Har börjat nu att ila och göra lite ont..Har en otrolig tandskräck och vill inte gå till tandläkaren dessutom är jag nästan säker på att jag kommer att behöva laga den och har inte råd då jag nu dessutom är arbetslös.. Vad ska jag göra???Känner mig jätte deprimerad över detta.
Hej!
Jag tycker att du ska gå till tandläkaren för en undersökning och få ett förslag på vad som kan göras med din tand och ungefär vad det kommer att kosta.
Tala om för tandläkaren att du är tandvårdsrädd.
Om man är mycket orolig inför en behandling kan man ibland få lite lugnande medicin strax innan behandlingen.
Vänta inte för länge med kontroll av tanden. Risken är att skadan blir större och behandlingen mer omfattande och dyrare.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej! Jag ramlade för snart 3 veckor sedan och slog ut halva framtanden och den är nu lagad. Den andra fick sig en sjujädra smäll.Den har ilar och varit mkt öm när jag kommit åt den av otur. Äter försiktigt och bara på hö sida. Min fråga är.Har den klarat sig? Den är ff lite öm ,så jag äter inte på den än,men har inte ändrat färg.Vad tror ni?? Jag är livrädd att den måste rotfyllas.
Hej!
En tand kan vara mycket öm efter en 'rejäl smäll'. Det brukar bli bättre efterhand, men om den fortfarande är öm efter ca en månad är det bra om du kontaktar tandläkaren igen. Jag antar att framtänderna röntgades i samband med att den andra framtanden byggdes upp. Det kan ibland vara bra att röntga ytterligare en gång om tanden fortfarande är mycket öm, för att åter leta efter en eventuell fraktur på roten. Om tanden har slutat att ila kan det vara bra att efter ett par månader testa om det är liv i tanden.
Det är omöjligt för mig att idag säga om tanden behöver rotfyllas eller ej.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej! Jag var hos tandläkaren för ca 1 månad sedan för att laga ett hål i tanden. Jag fick totalt 3 bedövningssprutor men fick fortfarande kraftiga ilningar när läkaren borrade i tanden. Pga tidsbrist så hann de inte laga klart så jag fick en tillfällig fyllning och fick komma tillbaka efter några veckor. Samma sak hände igen, men den här gången ilade tanden ibland när de inte ens rörde den (när de blåste luft på den, tex). Jag ska tillbaka om 6 månader och de ska försöka igen, om tanden fortfarande är känslig så sa hon något om en rotfyllning och nerver (om jag minns rätt). Jag undrar varför det här hände (varför den ilade så mkt trots alla sprutor)? Tacksam för svar!
Hej Daniella,
Om kariesangreppet var djupt kan det ha ”retat upp” pulpan (tandnerven) och gjort att tanden är mycket mer känslig. Genom att vänta 6 månader kan man låta tanden och pulpan få återhämta sig och lugna sig innan man gör ett nytt försök, kallas även för 'stegvis excavering'.
Tanden är uppbyggd på så vis att den har den skyddande hårda emaljen som ett skydd mot omvärlden, men om det blir ett kariesangrepp blir det en ”öppning ” i emaljen in mot dentinet som består av små små kanaler . Dessa kanaler har kontakt med pulpan och kan när de blir blottade ge upphov till ilningar.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Varför ilar det i tänderna?
Ilningar brukar man oftast få då en del av rotytan på tanden är blottlagd i munnen. För att slippa ilningar så kan man använda en annan tandkräm just mot ilningar i tänderna.

Victoria Grishina, Leg. Tandläkare

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.