Våra löften och garantier

Vi har landets bästa garantier och vi håller alltid vad vi lovar. Här kan du läsa om våra verksamhetslöften samt vilka garantier som gäller på olika behandlingar.

Våra löften och garantier

Den trygga tandvården

Distriktstandvården garanterar trygg tandvård. För oss betyder det att patienten aldrig ska behöva tvivla på oss. Verksamheten bygger på förtroende och pålitlighet, något som ska prägla relationen mellan patient och behandlare. Här kan du läsa om hur vi arbetar med att uppfylla dessa värdeord, löften och garantier.

Garantier

 1. Upp till 5 års garanti på behandlingar
  Vi har Sveriges bästa garantier på våra behandlingar. Många tandvårdsgivare talar om kvalité, men minst lika viktigt är det att garantera kvalitén som utlovas. Därför har vi valt att ge långa garantier på våra behandlingar, som ett kvitto på att du får det du betalar för.
  Följande garantier har vi på behandlingar:
  Fyllning/laga hål = 2 års garanti
  Kronor och implantat = 5 års garanti
 2. Garanti på samma behandlare under behandlingsperioden
  På Distriktstandvården garanterar vi även att patienten får möta samma behandlare under behandlingsperioden. Undersökningar visar att det viktigaste för patienten är att få behålla samma tandläkare, särskilt viktigt för de som är tandvårdsrädda. Detta faktum har vi anammat och idag är vi ensamma på den svenska tandvårdsmarknaden med en garanti att träffa samma behandlare under behandlingsperioden (med reservation för att plötsliga händelser kan inskränka garantin).

Transparens

Att arbeta transparent är a och o för att bygga förtroende. Därför kommunicerar vi ärligt och öppet för att tydliggöra vilka vi är och vad vi står för. Både i vår marknadsföring, vår direktkontakt med patienten och på vår hemsida gör vi allt för att du som patient ska känna dig välinformerad – med rätt information. Vi tror inte på överdrifter eller glorifieringar. Däremot kommer vi alltid starkt uttrycka vad vi tror på. Vi litar på vår egen kompetens och uttrycker tydligt våra budskap.

Kompetenta medarbetare

För att garantera kvalité och trygghet är det viktigt med kompetens hos personalstyrkan. Våra tandläkare och hygienister är legitimerade och har gedigen utbildning i bagaget. Våra tandsköterskor har också eftergymnasial utbildning och är kunniga inom det odontologiska fältet. På Distriktstandvården värdesätter vi kunskap väldigt högt.

För att försäkra oss om att vi rekryterar medarbetare som uppfyller kraven, så genomgår alla tandläkare ett teoretiskt prov innan anställning. Detta för att säkerställa att nya medarbetare agerar i linje med det vi önskar i olika behandlingskontexter. Vi är också noga med att moraliska och etiska riktlinjer efterföljs. Med tanke på detta kan vi stolt säga att vi har de bästa tandläkarna och garanterar en hög kunskapsnivå.

Kunskap och erfarenhet?

Vi särskiljer på kunskap och erfarenhet. Dessa två ord behöver nödvändigtvis inte gå hand i hand. En nyutexaminerad tandläkare eller tandhygienist kan vara precis lika duktig som en behandlare med flera år i branschen. Vi selekterar inte baserat på erfarenhet – vi väljer baserat på kunskapsnivå. Våra behandlare är således noggrant utvalda och Distriktstandvården handplockar de bästa tandläkarna.

Vi behandlar alla lika och vi gillar olika

Vår vision är att bli den självklara tandvårdskedjan i Stockholms län. För att nå dit måste vår affärsidé bottna i en inkluderande anda. Därför upprättar vi strategier och hittar lösningar för att alla ska känna sig välkomna och omhändertagna.

Exempelvis är vi en av få privata tandvårdsgivare som förutsättningslöst erbjuder barntandvård. Vi har även upprättat en mobil tandvårdsverksamhet som besöker särskilda boenden, sjukhem och äldreboenden där patienter får behandlingar på plats. Vi har allmäntandvård, akuttandvård, specialisttandvård, estetisk tandvård och medicinsk tandvård. På Distriktstandvården arbetar vi aktivt för att hjälpa tandvårdsrädda personer och erbjuder olika alternativ för att underlätta behandlingen.

Vi behandlar alla patienter lika oavsett kön, ålder, etnicitet, inkomst, religion, intressen och yrken.

Patientsäkerhet

Distriktstandvården Sverige AB har sedan starten 2010-01-18 skapat en organisatorisk plattform, ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, ett intranät, ett integrerat elektroniskt avvikelsehanteringssystem (för kategorierna personal, patienter, miljö, medicinteknisk utrustning och avvikelser från skyddsronderna på mottagningarna) i syfte att skapa förutsättningar för en god och säker vård.

Vid missnöje eller kritik

Det händer att vissa patienter hör av sig till oss via vår tjänst ”Fråga Tandläkaren” för att frambringa klagomål. Det gäller nästan uteslutande klagomål på tandläkare/behandlingar som inte har utförts hos oss. Eftersom journalhanteringen är bunden till respektive vårdgivare, har vi inte tillgång till patientens journal. Av den anledning blir det svårt för oss att sätta oss in in specifika fall och göra utlåtanden. Generellt tipsar vi patienter som känner sig felbehandlade eller vill klaga till följande instanser (se länk nedan).

Läs mer här >>

Fråga tandläkaren

Hej! Funktionen är för närvarande avstängd. Ring oss på 08-22 22 22 så ska vi göra allt för att hjälpa dig. Vänliga hälsningar, Distriktstandvården