Drandafile Rrecaj, tandhygienist, Holländargatan 21A

”Att öka patientens egna kunskaper kring sin munhälsa är enorm viktigt”

Utbildningsbakgrund

Drandafile Rrecaj tog sin Tandhygienistexamen i maj 2002 vid Karolinska Institutet i Stockholm. Vidare har hon gått ett antal estetiska kurser i SACDs regi och hon är dessutom Diplomerad Tobaksavvänjare.

Kunskap och kompetens

Efter examen arbetade Drandafile först inom Folktandvården och därefter på en privat Specialistklinik för tandlossningssjukdomar och implantatvård. Innan hon började på Distriktstandvården så har hon arbetat med estetisk tandvård både som assisterande tandsköterska och tandhygienist.

Kännetecknade för Drandafile är en skicklig, noggrann och mjuk personlighet med målet att alla skall få del av bästa möjliga behandling. Drandafile är speciellt intresserad av förebyggande tandvård, tandblekning och har bred arbetserfarenhet inom tandlossning, kariessjukdomar, implantat, förebyggande tandvård, tandblekning och tobaksavvänjning.

Målsättning och värdegrund

Professionellt bemötande och omhändertagande med patienternas behov i fokus är klinikens målsättning oavsett behovet av behandling och rådgivning. ”- Det viktigaste i mötet med patienten är att vara lyhörd och uppmärksam på patientens önskemål. Dessutom att öka patientens egna kunskaper kring sin munhälsa är enormt viktig i förebyggande syfte. Jag lägger fokus på individuellt anpassad behandling med mål att ha en nöjd och frisk patient med en långvarigt frisk munhälsa”, säger leg. tandhygienst Drandafile.

Fråga tandläkaren

Hej! Funktionen är för närvarande avstängd. Ring oss på 08‑22 22 22 så ska vi göra allt för att hjälpa dig. Vänliga hälsningar, Distriktstandvården