Klinikchef till specialistklinik på Gärdet

Klinikchef för Distriktstandvårdens specialistklinik
Vi söker dig som är specialisttandläkare inom någon av de odontologiska specialiteterna och har ambitionen att driva och utveckla en av Stockholms största specialistkliniker.

Vi söker dig som är en starkt engagerad kliniker med den personliga egenskapen att vara mål- och resultatorienterad. Denna egenskap har du förmåga att i positiv anda förmedla till dina medarbetare.

Du blir en ambassadör för specialistklinikens tjänsteutbud till interna och externa remittenter och deras patienter. Du kommer också att vara ambassadör gentemot övriga intressenter som kontaktar Distriktstandvårdens specialisttandvård.

Ditt ledarskap präglas av öppenhet, struktur och närvaro i personalgruppen. Målsättningen är ett gott arbetsklimat som genererar en hög professionalism gentemot Distriktstandvårdens remittenter och patienter.

Meriterande är om du har tidigare välrenommerade erfarenheter av chefs- och ledarskap.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


Dina arbetsuppgifter
Som klinikchef leder du specialistklinikens strategiska utveckling och bistår klinikansvarig i odontologiska frågor i den kliniska vardagen. Du kommer i den operativa driften av specialistkliniken arbeta tillsammans med klinikansvarig och i det strategiska arbetet i nära samarbete med Distriktstandvårdens ledningsgrupp.

Som klinikchef har du ett övergripande ansvar för klinikens patientverksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.


Om kliniken
Sedan 2016 driver vi en egen specialistklinik på Artillerigatan 93 på Gärdet i centrala Stockholm. Här utlovas trevlig stämning och givande kollegiala relationer. Vi har specialisttandläkare i ämnesområdena endodonti, käkkirurgi, parodontologi, pedodonti, protetik samt nischtandläkare i dentoalveolär kirurgi. Vi hanterar främst interna remisser från Distriktstandvården kliniker men även en del externa patienter remitteras till oss.

Om Distriktstandvården
Distriktstandvården har 21 tandvårdskliniker i Stockholms län och en på Åland. Samtliga kliniker erbjuder allmän-, estetisk- samt akuttandvård. Oavsett behov och förutsättningar är personer i alla åldrar välkomna till oss. Vi är över 300 medarbetare som tillsammans strävar efter att visionen att bli det självklara tandvårdsvalet i Stockholm.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan!