Konsultuppdrag inom tandreglering för barn- och ungdomar

Arbetsbeskrivning

Tjänsten "Konsultuppdrag inom tandreglering för barn- och ungdomar i Bromma,. Vällingby och Hässelby i Stockholms län" utförs av tandläkare med specialistkompetens i ortodonti. Uppdraget avser i huvudsak att välja ut de barn och ungdomar som har störst behov av tandreglering inom ett upphandlat urvalsområde. Det aktuella området är urvalsområde nr 6 och omfattar Bromma, Hässelby och Vällingby. Området ligger i västerort i Stockholms län. Som grund för urvalet används Socialstyrelsens behandlingsbehovsindex. I tjänsten ingår även att ge handledning åt allmäntandläkare. Patientens allmäntandläkare, i vissa fall specialisttandläkare, avgör om en patient har en sådan bettavvikelse att patienten bör remitteras för bedömning av behov av tandregleringsvård finansierad av Stockholms läns landsting. Tandläkaren remitterar till ansvarig konsulttandläkare som beslutar om eventuell tandregleringscheck.

Distriktstandvården har fyra upphandlade urvalsområden vilket gör att du kommer att ingå i ett nätverk med fyra rutinerade ortodontister.

Kvalifikationer

Vi söker dig med specialistbehörighet inom ortodonti. För att få utföra uppdraget får du som ortodontist inte ge ortodontibehandlingar som finansieras av Stockholms läns landsting.

Välkommen in med din ansökan!

Anställningsvillkor

Uppdraget är en projektanställning som följer det avtal som Distriktstandvården utför på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Varaktighet 2018-09-01 - 2019-12-31, med möjlighet till 2 års förlängning vilket ensidigt bestäms av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Distriktstandvården är öppna för om du önskar vara projektanställd alternativt fakturera från eget bolag.

Tillträde 2018-09-01

Övrigt

I denna rekrytering utgår vi från ett löpande urval och kandidater kan komma att kallas på intervju innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför dig att skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Kontaktperson

Annika Brismar/ Verksamhetschef/

Telefon: 0736-82 47 41

E-post: annika.brismar@distriktstandvarden.se

Ring oss på 08‑22 22 22 Ring Upp