Utbildning Norra Stockholm

Ett steg närmre ett spännande jobb...

Hej! Här kan du skicka in en intresseanmälan till en utbildning som ämnar utbilda framtida klinikansvariga. Längre ner hittar du ansökningsformuläret, men vi börjar med att presentera utbildningen.

Hur ser upplägget ut?
Utbildningen pågår under ett års tid och upptar 10 % av arbetsveckan.Resterande tid ägnar du åt din yrkesprofession. Utbildningen och arbetet utförspå en klinik i den region du har valt (södra Stockholm, centrala Stockholm, norra Stockholm eller ospecificerad ort). Som stöd och support har du klinikansvarig på plats somfungerar som en mentor och leder utbildningen.

Vad innehåller utbildningen?
Utbildningen bygger på praktiska övningar, workshops och föreläsningar. Dubetar av olika delmoment under strategisk ledning från din mentor. Tanken ärinte att du ska behöva studera hemifrån, förberedelsen inför framtidautmaningar sker med fördel på kliniken.

Detkreativa ledarskapet figurerar som en röd tråd i utbildningen och ska kommatill uttryck i rollen som klinikansvarig. Det innebär att Distriktstandvårdensatsar på relations- och förändringsorienterade ledare, som alltid ser tillhelheten och vad som är bäst för medarbetarna och företaget i ambitionen attväxa.

Vem kan söka?
Åtta personer kommer att antas till utbildningen. Endakravet är att du har en klinik yrkesutbildning som tandläkare, tandhygienisteller tandsköterska i bakgrunden.

Vad händer efter ett år?
Efter ett år har du tillräckligt med kunskap och lärdomar för att axla rollen som klinikansvarig på en av Distriktstandvårdens framtida kliniker. Observera att det inte går att garantera en tjänst som klinikansvarig direkt efter färdiga studier. Förutsatt god utveckling och bra resultat är du dock berättigad företräde bland intressenter som anmält intresse att driva en klinik.

Kontaktpersoner
Magdalena Sparf, utbildningsansvarig, 070-344 37 73
Jan Lindqvist, vice VD, 0736-54 33 22
Annika Brismar, verksamhetschef, 0736-82 47 41

Ansök senast 31 maj.

Ring oss på 08‑22 22 22 Ring Upp