Laddar kliniker...

Sista minuten för 350 kr

Här hittar du sista minuten-tider till mindre än halva priset hos
tandläkare eller tandhygienist. I priset ingår:

  • en besundersökning med diagnostik
  • 4 röntgenbilder
  • förslag på ytterligare åtgärder.

OBS: Enbart ordinarie undersökning. Har du akuta besvär, klicka här

Våra Priser

VAD KOSTAR DET?

Observera att flera åtgärder ofta är inkluderade i en behandling. Totalkostnaden kan variera beroende på enskild patients behov.
Ett besök hos en tandhygienist kan exempelvis landa på 850 – 2000 kronor baserat på behandlingens omfattning.

ÅtgärdBeskrivningDitt årliga belopp
  Under
3 000 KR
3 000-
15 000 KR
Över
15 000 KR
101Basundersökning, utförd av tandläkare895 kr 472 kr 177 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare420 kr 235 kr 106 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare835 kr 418 kr 125 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2215 kr 1352 kr 749 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist765 kr 448 kr 225 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist970 kr 558 kr 269 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist340 kr 205 kr 110 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist560 kr 305 kr 126 kr
121Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition70 kr 42 kr 23 kr
123Röntgenundersökning, helstatus920 kr 518 kr 236 kr
124Panoramaröntgenundersökning615 kr 352 kr 169 kr
125Röntgenundersökning, extraoral575 kr 318 kr 137 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1175 kr 682 kr 338 kr
127Röntgenundersökning, delstatus315 kr 218 kr 149 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus515 kr 348 kr 230 kr
131Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-31175 kr 682 kr 338 kr
132Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1585 kr 950 kr 506 kr
133Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder1990 kr 1210 kr 664 kr
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter2400 kr 1478 kr 832 kr
141Studiemodeller för behandlingsplanering715 kr 418 kr 209 kr
161Salivsekretionsmätning820 kr 520 kr 310 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning555 kr 390 kr 274 kr
163Biopsi1310 kr 820 kr 477 kr
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)655 kr 382 kr 192 kr
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem440 kr 232 kr 87 kr
204Profylaxskena, per skena915 kr 518 kr 239 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid245 kr 160 kr 100 kr
206Fluorbehandling430 kr 260 kr 141 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten315 kr 180 kr 86 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande550 kr 300 kr 125 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande880 kr 482 kr 204 kr
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande490 kr 288 kr 146 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling890 kr 510 kr 244 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande1320 kr 758 kr 364 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1950 kr 1108 kr 518 kr
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem470 kr 262 kr 117 kr
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem225 kr 142 kr 85 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer1735 kr 1218 kr 855 kr
314Beteendemedicinsk behandling545 kr 305 kr 137 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom610 kr 400 kr 253 kr
322Stegvis exkavering1325 kr 768 kr 377 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande645 kr 395 kr 220 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1155 kr 648 kr 292 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande1920 kr 1168 kr 641 kr
362Lustgassedering, per gång1145 kr 732 kr 444 kr
401Tanduttagning, en tand1575 kr 1062 kr 704 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand2345 kr 1500 kr 908 kr
403Tanduttagning, tillkommande, enkel320 kr 228 kr 163 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle4275 kr 2775 kr 1683 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4880 kr 3380 kr 1924 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1575 kr 1062 kr 704 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle3165 kr 2138 kr 1418 kr
420Implantat, per styck3385 kr 1978 kr 992 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat5635 kr 4135 kr 2868 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik2435 kr 1682 kr 1156 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat8710 kr 7210 kr 5520 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik3430 kr 2585 kr 1994 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat12032 kr 10532 kr 8200 kr
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik3665 kr 2538 kr 1748 kr
427Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant5278 kr 3778 kr 2386 kr
428Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant6862 kr 5362 kr 3681 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle4805 kr 3305 kr 1933 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant2435 kr 1680 kr 1152 kr
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant3515 kr 2250 kr 1364 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant4110 kr 3168 kr 2508 kr
435Avlägsnande av ett implantat1190 kr 678 kr 319 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel310 kr 218 kr 153 kr
441Parodontalkirurgisk behandling vid en till två tänder och/eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle3245 kr 1978 kr 1090 kr
442Paradontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle4322 kr 2822 kr 1568 kr
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle3822 kr 2322 kr 1127 kr
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle5785 kr 4285 kr 2658 kr
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle5785 kr 4285 kr 2658 kr
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle3030 kr 2122 kr 1487 kr
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle1370 kr 758 kr 329 kr
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle860 kr 488 kr 227 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd360 kr 198 kr 84 kr
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4292 kr 2792 kr 1604 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4428 kr 2928 kr 1494 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler5418 kr 3918 kr 2120 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler5825 kr 4325 kr 2365 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1595 kr 1142 kr 826 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1295 kr 895 kr 615 kr
522Komplicerad kanallokalisation1055 kr 652 kr 371 kr
523Stiftborttagning1410 kr 825 kr 416 kr
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle4625 kr 3125 kr 1844 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1895 kr 1380 kr 1020 kr
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena3955 kr 2455 kr 1220 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena3955 kr 2455 kr 1220 kr
603Reponeringsskena, per skena4512 kr 3012 kr 1051 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena2820 kr 1765 kr 1026 kr
606Motorisk aktivering565 kr 310 kr 132 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering825 kr 450 kr 188 kr
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand955 kr 652 kr 441 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1525 kr 1045 kr 709 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1740 kr 1168 kr 767 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar990 kr 602 kr 331 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1725 kr 1155 kr 756 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1990 kr 1232 kr 702 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2545 kr 1682 kr 1079 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd1075 kr 802 kr 612 kr
800Permanent tandstödd krona, en per käke6162 kr 4662 kr 2648 kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke6235 kr 4735 kr 3170 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift4560 kr 3060 kr 1958 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1800 kr 1048 kr 521 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd2595 kr 1658 kr 1001 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3572 kr 2072 kr 874 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led3135 kr 1908 kr 1048 kr
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner4260 kr 2760 kr 1584 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led2055 kr 1530 kr 1162 kr
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd890 kr 610 kr 414 kr
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats1840 kr 1105 kr 590 kr
813Broreparation med tandteknisk insats4555 kr 3055 kr 1484 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande8540 kr 7040 kr 4324 kr
815Sadelkrona6342 kr 4842 kr 3024 kr
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4740 kr 3240 kr 1959 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5950 kr 4450 kr 2644 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad9888 kr 8388 kr 4546 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments10285 kr 8785 kr 4438 kr
826Attachments, per styck435 kr 388 kr 354 kr
827Hel underkäksprotes9300 kr 7800 kr 4556 kr
828Hel överkäksprotes8700 kr 7200 kr 3956 kr
829Immediatprotes, hel käke7430 kr 5930 kr 3498 kr
831Justering av avtagbar protes445 kr 258 kr 126 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1625 kr 998 kr 558 kr
833Rebasering av protes3235 kr 1958 kr 1063 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs3235 kr 2260 kr 1578 kr
835Rebasering och lagning av protes4342 kr 2842 kr 1780 kr
836Komplicerad lagning av protes4995 kr 3495 kr 2162 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes6528 kr 5028 kr 2726 kr
839Inmontering av förankringselement, per käke3350 kr 1858 kr 813 kr
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2645 kr 1678 kr 1000 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5402 kr 3902 kr 2133 kr
847Klammerplåt4060 kr 2560 kr 1174 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition825 kr 552 kr 362 kr
850Implantatstödd krona, en per käke8348 kr 6848 kr 4011 kr
852Implantatstödd krona, flera i samma käke7978 kr 6478 kr 4278 kr
853Hängande led vid implantatstödd bro2910 kr 1808 kr 1036 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2820 kr 1748 kr 997 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat650 kr 380 kr 191 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1410 kr 765 kr 314 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat650 kr 405 kr 234 kr
858Distans inklusive distansskruv, per styck2385 kr 1758 kr 1318 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd1610 kr 1072 kr 696 kr
861Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat28324 kr 32725 kr 21574 kr
862Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat28806 kr 33900 kr 22056 kr
863Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat29666 kr 35295 kr 22916 kr
865Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat29582 kr 33465 kr 22832 kr
871Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat17952 kr 17275 kr 11202 kr
872Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat18243 kr 18338 kr 11493 kr
873Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler18236 kr 19222 kr 11486 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat4018 kr 2518 kr 1067 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat4355 kr 2855 kr 1210 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat4818 kr 3318 kr 1356 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement17015 kr 15515 kr 10478 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck490 kr 350 kr 252 kr
880Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på ett till två implantat2550 kr 1488 kr 744 kr
881Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande1615 kr 1062 kr 676 kr
882Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat3880 kr 2430 kr 1415 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats6038 kr 4538 kr 2572 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs11248 kr 9748 kr 6123 kr
888Fästskruv/broskruv, per styck335 kr 245 kr 182 kr
889Distansskruv, per styck920 kr 735 kr 606 kr
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader11330 kr 9830 kr 6690 kr
901Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år16270 kr 14770 kr 10056 kr
902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år19252 kr 18365 kr 12502 kr
903Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år21485 kr 21642 kr 14735 kr
904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år25012 kr 26818 kr 18262 kr
905Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år20911 kr 20812 kr 14161 kr
906Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år23308 kr 24358 kr 16558 kr
907Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år25815 kr 28012 kr 19065 kr
908Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år29722 kr 33745 kr 22972 kr
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand7950 kr 7378 kr 6977 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar7950 kr 7192 kr 6662 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation11060 kr 9560 kr 7996 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona10912 kr 9412 kr 7076 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation11795 kr 10692 kr 9921 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona11970 kr 10470 kr 8906 kr
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro8928 kr 7428 kr 3527 kr
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på6662 kr 5162 kr 2826 kr
Inga träffar
Återgå till bokningen
Stäng
För en tid på behöver du en remiss. Boka tid hos en allmäntandläkare som efter bedömning remitterar till . Mobil hemtandvård går inte att boka online. Ring oss på 08-767 08 00 eller mejla mobiltandvard@distriktstandvarden.se så hjälper vi dig! Ändra redan bokad tid
Laddar kliniker...

Våra 23 kliniker och öppettider

Här finner du öppettider och kontaktinformation till våra kliniker i Stockholms län. Använd kartan för att hitta kliniken närmast dig, eller scrolla längre ner där alla kliniker är listade.

Sorterat efter närmaste klinik

Laddar kliniker...

Centrala Stockholm

City, Fridhemsplan, Gärdet, Norrmalm, Mobil tandvård, Specialistkliniken och Södermalm
City Drottninggatan
Drottninggatan 65, Stockholm
  Öppet idag: 07:30-20:00
Fridhemsplan Sankt Eriksgatan
Sankt Eriksgatan 24, Stockholm
  Öppet idag: 07:00-17:00
Gärdet Artillerigatan
Artillerigatan 93, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-17:00
Norrmalm Holländargatan
Holländargatan 21A, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-17:00
City Kungsgatan
Kungsgatan 54, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-17:00
Mobil tandvård
Mobil Hemtandvård I Stockholms Län, Sundbyberg
  Öppet idag: 07:30-17:00
Specialistkliniken
Artillerigatan 93, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-17:00
Södermalm Åsögatan
Åsögatan 104, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-15:30

Norra Stockholm

Bollstanäs, Hallstavik, Kallhäll, Rimbo, Solna och Sundbyberg
Bollstanäs Grimstaby
Vintervägen 140, Upplands väsby
  Öppet idag: 07:30-17:00
Hallstavik Centrum
Gottstavägen 4B, Hallstavik
  Öppet idag: 07:30-17:00
Kallhäll Centrum
Gjutarplan 25, Järfälla
  Öppet idag: 07:00-19:00
Rimbo Pastoratet
Rimbo Skolväg 18, Rimbo
  Öppet idag: 07:30-17:00
Rimbo Centrum
Köpmannagatan 1A, Rimbo
  Öppet idag: 07:30-18:00
Solna Centrum
Solna Torg 4, Solna
  Öppet idag: 07:30-20:00
Sundbyberg Tuletorget
Tulegatan 8, Sundbyberg
  Öppet idag: 07:30-19:00

Södra Stockholm

Alby, Handen, Jordbro, Järna, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje
Alby Centrum
Albyvägen 4, Norsborg
  Öppet idag: 07:00-17:00
Handen Najaden
Rudsjöterrassen 1, Plan 9, Handen
  Öppet idag: 07:30-17:00
Jordbro Centrum
Hurtigs Torg 2, Jordbro
  Öppet idag: 07:30-17:00
Järna Storgatan
Storgatan 13, Järna
  Öppet idag: 07:30-17:00
Nykvarn Centrum
Centrumvägen 2, Nykvarn
  Öppet idag: 07:30-17:00
Nynäshamn Sjötelegrafen
Telivägen 8, Nynäshamn
  Öppet idag: 07:15-19:00
Salem Centrum
Säby Torg 19, Rönninge
  Öppet idag: 07:00-17:00
Södertälje vid stationen
Lovisinsgatan 3, Hiss B, 4tr, Södertälje
  Öppet idag: 07:10-17:00

Specialisttandvård

Specialistkliniken
Specialistkliniken
Artillerigatan 93, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-17:00

Akuttandvård kvällar och helger

City, Solna och Södertälje
City Drottninggatan
Drottninggatan 65, Stockholm
  Öppet idag: 07:30-20:00
Solna Centrum
Solna Torg 4, Solna
  Öppet idag: 07:30-20:00
Södertälje vid stationen
Lovisinsgatan 3, Hiss B, 4tr, Södertälje
  Öppet idag: 07:10-17:00
Hittar du ingen tid som passar? Vi hittade inga tider! Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.

Välj en akuttid

Hittar du ingen tid som passar? Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.
Helgtaxa! Akuttandvård kostar alltid mer på lördagar, söndagar och helgdagar. Hos oss ligger prispåslaget på 450 kr oavsett vad du behöver hjälp med. Ingen hög procentsats eller dold kostnad tillkommer. För en schysstare tandvård.