Mobil tandvård – tandvård där du är

Vi erbjuder professionell mobil tandvård på plats av både tandhygienist och tandläkare. Vi besöker patienter som bor hemma, samt på service- och sjukhem. På uppdrag av Region Stockholm utför vår mobila tandvårdsverksamhet även kostnadsfria munhälsobedömningar till äldre och funktionshindrade. Vi ger också munvårdsutbildning till personal vid särskilda boenden samt hemtjänstpersonal. Den som har tandvårdsstödsintyg har en gång om året rätt till en helt gratis bedömning av munhålan, en så kallad munhälsobedömning. Det är en förenklad undersökning av hela munhålan som utförs av en legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare.

Efter utförd munhälsobedömning får patienten ett munvårdskort innehållandes individuella råd om den dagliga munhygienen. Dessutom finns handledning till personal/anhöriga som hjälper till med patientens vardagliga munhygien.

Behandlingar på plats

De vanligaste åtgärderna är kariessanering, protetik och kirurgi. Sjukhemmen har inga kostnader för vare sig klinikbesöket på sjukhemmet eller patientbehandlingarna. Detta oavsett om vårdtagaren behandlas på rummet eller i den mobila utrustningen. Vi arbetar under mycket patientsäkra förhållanden. Vi kan vid behov avbryta en behandling för att fortsätta några dagar senare och då även kontrollera behandlingsrespons. Patienter med demenssjukdomar slipper lämna boendet och får en säker tandvård på plats.

Vad är munvårdsutbildning?

Utbildning inom oral hälsa hålls av mobil tandvård och är avsedd för vårdpersonal. Den erbjuds kostnadsfritt för att stötta vårdpersonal att hjälpa de boende till en god munhygien och skötsel av tandproteser med mera. Utbildningen är ca 60 minuter lång och omfattar en teoretisk och en praktisk del, och hålls av en legitimerad tandläkare. I den teoretiska delen behandlas områden som exempelvis åldersförändringar i munnen och förebyggande tandvård. I den praktiska delen ingår bl.a. arbetsställning och protesskötsel.

Tandvårdsstödsintyg

Tandvårdsstödsintyg ges till personer med bestående och omfattande behov av vård och omsorg. Ett tandvårdsstödsintyg kan man få utfärdat av äldreboendet, sjukhemmet eller av hemtjänsten. Det går dessutom bra att ansöka direkt via sitt landsting. Att inneha ett tandvårdsstödsintyg innebär att man har rätt till nödvändig tandvård till en lägre kostnad.

Nödvändig tandvård

Äldre och funktionshindrade kan få nödvändig tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Har du som patienten rätt till nödvändig tandvård kan du själv, tillsammans med anhörig eller god man, själv välja om du vill ha hembesök av tandhygienist eller tandläkare. Distriktstandvården utför nödvändig tandvård i form av mobil hemtandvård. För patienter som önskar och kan, erbjuder vi nödvändig tandvård på någon av våra kliniker.

Du som nyttjar nödvändig tandvård har rätt att själv bestämma vilken tandvårdsgivare du vill ha. Nödvändig tandvård inkluderar åtgärder som gör det möjligt att kunna äta och tugga, samt åtgärder som eliminerar smärta och obehag i munnen. Om du får akuta besvär kan du eller personalen på boendet ringa till oss för ett akut hembesök av tandläkare.

Tandvårdsreformen

För att implementera munvård som en del i det dagliga omvårdnadsarbetet inom äldre- och handikappomsorgen, har den svenska regeringen infört en ”tandvårdsreform”. Tandvårdsreformen är stiftad i lag i syfte att integrera tandvården med äldre- och handikappomsorgen för att bidra till ökad omvårdnadskvalitet för de boende. Lagen infördes år 1999 och säger att alla biståndsbedömda individer inom äldre- och handikappomsorgen är berättigade till subventionerad tandvård. De har även rätt till en viss typ av tandvårdsservice i hemmet, s.k. ”uppsökande verksamhet”. Det är landstingen som tillser att tandvårdsleverantörer får möjlighet att nå ut med uppsökande verksamhet till behövande individer inom äldre- och handikappomsorgen.

Behandlingar på Mobil tandvård

Tandvårdspersonalen på Mobil tandvård

Carola Strandell
Carola Strandell Tandläkare
Jenny Wirås
Jenny Wirås Tandläkare
Malin Dahlström
Malin Dahlström Tandläkare
Max Hagh Shenas
Max Hagh Shenas Tandläkare
Eleonora Andersson
Eleonora Andersson Tandhygienist
Emilia Anderssen Olofsson
Emilia Anderssen Olofsson Tandhygienist
Miranda Nordström
Miranda Nordström Tandhygienist
Omid Parsya
Omid Parsya Tandhygienist
Stéphanie Kyrk
Stéphanie Kyrk Tandhygienist
Vida Bahrehmand
Vida Bahrehmand Tandhygienist
Anne Matero
Anne Matero Tandsköterska
Cecilia Karlsson
Cecilia Karlsson Tandsköterska
Christina Carlsson
Christina Carlsson Tandsköterska
Jessica Lindström
Jessica Lindström Tandsköterska
Marie Pettersson
Marie Pettersson Tandsköterska
Mona Törnkvist
Mona Törnkvist Tandsköterska
Christer Shipley
Christer Shipley Klinikansvarig
Tom Kung

5 utav 5 stjärnor

skriven för 3 år sedan

Ni har gjort ett utmärkt arbete genom att sköts min mors tand och protessituation.
Tack och God Jul och ett Gott Nytt År

L Westberg

5 utav 5 stjärnor

skriven för 3 år sedan

Fantastisk personal!

Catherine Hirota Permats

5 utav 5 stjärnor

skriven för 5 år sedan