Tandläkare Stockholm - Distriktstandvården

Mobil hemtandvård i Stockholm | Distriktstandvården

Mobil tandvård – tandvård där du är

Distriktstandvården har förvärvat Dentomed. Vi erbjuder professionell mobil tandvård Stockholm på plats av både tandhygienist och tandläkare. Dentomeds avancerade tandläkarutrustning ger möjlighet att undersöka och behandla vårdtagare tryggt. Vi besöker patienter som bor hemma, samt på service och sjukhem. Vi kommer till patienten och erbjuder alla former av nödvändig tandvård i moderna mobila tandläkarkliniker.

På uppdrag av Stockholms läns landsting utför vår mobila tandvårdsverksamhet kostnadsfria munhälsobedömningar till äldre och funktionshindrade. Vi ger också munvårdsutbildning till personal vid särskilda boenden samt hemtjänstpersonal.

Ring oss på 08-767 08 00

Behandlingar på plats

De vanligaste åtgärderna utöver akuta åtgärder är kariessanering, protetik och kirurgi. Sjukhemmen har inga kostnader för vare sig klinikbesöket på sjukhemmet eller patientbehandlingarna. Detta oavsett om vårdtagaren behandlas på rummet eller i den mobila utrustningen. Vi arbetar under mycket patientsäkra förhållanden. Vi kan vid behov avbryta en behandling för att fortsätta några dagar senare och då även kontrollera behandlingsrespons. Patienter med demenssjukdomar slipper lämna boendet och får en säker tandvård på plats.

Vad är munhälsobedömning?

Den som har tandvårdsstödsintyg har en gång om året rätt till en helt gratis bedömning av munhålan, en så kallad munhälsobedömning. Det är en förenklad undersökning av hela munhålan (tänder, tandkött, slemhinnor, tunga, salivsekretion, tuggfunktion, patientens egna önskemål et c.) Munhälsobedömningen utförs av en legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare.

Efter utförd munhälsobedömning får patienten ett munvårdskort innehållandes individuella råd om den dagliga munhygienen. Dessutom finns handledning till personal/anhöriga som hjälper till med patientens vardagliga munhygien.

Vad är munvårdsutbildning?

Utbildning inom oral hälsa hålls av mobil tandvård och är avsedd för vårdpersonal. Den erbjuds kostnadsfritt för att stötta vårdpersonal att hjälpa de boende till en god munhygien och skötsel av tandproteser med mera. Utbildningen är ca 60 minuter lång och hålls av en legitimerad tandläkare. Det ingår dels en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen behandlas områden som exempelvis åldersförändringar i munnen och förebyggande tandvård. I den praktiska delen ingår bl.a. arbetsställning och protesskötsel.

Boka munvårdsutbildning för personalen >>

Tandvårdsstödsintyg

Tandvårdsstödsintyg ges till personer med bestående och omfattande behov av vård och omsorg.

Ett tandvårdsstödsintyg kan man få utfärdat av äldreboendet, sjukhemmet eller av hemtjänsten. Det går dessutom bra att ansöka direkt via sitt landsting.

Att inneha ett tandvårdsstödsintyg innebär att man har rätt till nödvändig tandvård till en lägre kostnad.

Vad kostar tandvården med tandvårdsstödsintyg?

  • 300 kr specialisttandläkarbesök
  • 200 kr tandläkarbesök
  • 100 kr tandhygienistbesök

Nödvändig tandvård

Äldre och funktionshindrade kan få nödvändig tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Har du som patienten rätt till nödvändig tandvård kan du själv, kanske tillsammans med nära anhörig eller god man, själv välja om du vill ha hembesök av tandhygienist eller tandläkare. Vi på Distriktstandvården hjälper dig att boka in en lämplig tid för behandling. Distriktstandvården utför nödvändig tandvård i form av mobil hemtandvård. För patienter som önskar och kan, erbjuder vi nödvändig tandvård på klinikerna.

Du som nyttjar nödvändig tandvård har rätt att helt själv bestämma vilken tandvårdsgivare du vill ha. Nödvändig tandvård inkluderar åtgärder som gör det möjligt att kunna äta och tugga, samt åtgärder som eliminerar smärta och obehag i munnen. Om du får akuta besvär kan du eller personalen på boendet ringa till oss för ett akut hembesök av tandläkare.

Tandvårdsreformen

För att implementera munvård som en del i det dagliga omvårdnadsarbetet inom äldre- och handikappomsorgen, har den svenska regeringen infört en ”tandvårdsreform”.
Tandvårdsreformen är stiftad i lag i syfte att integrera tandvården med äldre- och handikappomsorgen för att bidra till ökad omvårdnadskvalitet för de boende.
Lagen infördes år 1999 och säger att alla biståndsbedömda individer inom äldre- och handikappomsorgen är berättigade till subventionerad tandvård. De har även rätt till en viss typ av tandvårdsservice i hemmet, s.k. ”uppsökande verksamhet”. Det är landstingen som tillser att tandvårdsleverantörer får möjlighet att nå ut med uppsökande verksamhet till behövande individer inom äldre- och handikappomsorgen.

Ring oss på 08-767 08 00

Mobil hemtandvård i Stockholm | Distriktstandvården was last modified: January 19th, 2017 by Distriktstandvården
Ställ en fråga här

Patienters frågor & tandläkarens svar - Mobil hemtandvård