Våra policies

Läs mer om Distriktstandvårdens policies. Här redogör vi för hur vi förhåller oss till sekretessen, miljön och sociala medier i form av interna policies.

Våra policies

Sekretesspolicy

1. Inledning
Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via vår webbplats och mobila applikationer samt hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.

2. Vilken information samlas in
Som besökare på Distriktstandvårdens nätverk av webbplatser och mobila applikationer ombeds du ibland att lämna personlig information. Det kan exempelvis vara för att få aktuell information, eller registrera dig för ett nyhetsbrev eller för att få reda på dina bokade tider hos oss.
Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress samt personnummer.

3. Hur används informationen
De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål:
§ Att kunna erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats
§ Att kunna kommunicera, via e-post
§ Att kalla till tandvårdsbesök
§ Att kunna lämna information om företaget och våra produkter
§ Att kunna erbjuda relevant marknadsföring och reklam

4. Vilken information måste lämnas
Vid varje tillfälle som du ombeds att lämna personlig information framgår det när den efterfrågade informationen är en förutsättning för erbjudandet och när den är frivillig.

5. Cookies och IP-adresser
För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Läs mer om cookies i fliken “Information om cookies” ovan.

6. Länkar
Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.

7. Vem får ta del av informationen
Distriktstandvården personuppgiftsansvarig för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag

8. Säkerhet och sekretess
Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom Distriktstandvården. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

9. Ändring av policyn
Distriktstandvården kommer att från tid till annan att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

Miljöpolicy
Alla kan göra något, tillsammans kan vi åstadkomma mycket. För oss är det viktigt att ta vårt ansvar för miljön och det tror vi att du också tycker. Därför jobbar vi aktivt med att göra ständiga förbättringar i verksamheten med hänsyn till miljön.

Samtliga Distriktstandvårdens tandläkarmottagningar är certifierade enligt ISO 14001. Ta gärna del av vår miljöpolicy via länken nedan:

Miljöpolicy DTV 2016

Sociala medier policy

Distriktstandvården finns på sociala medier såsom Facebook och Twitter för att vi vill erbjuda en mötesplats för alla som är intresserade av vår verksamhet som tandvårdsgivare. Här kan du ta del av nyheter, ge oss tips på förbättringar eller förmedla tankar och funderingar om vår verksamhet.

Vi eftersträvar en konstruktiv dialog mellan alla som använder vår Facebooksida. Därför förbehåller vi oss rätten att radera innehåll som vi bedömer är kränkande, hotfullt, stötande eller angriper enskilda individer. Detsamma gäller inlägg som marknadsför andra verksamheter eller bryter mot personuppgiftslagen. Svordomar eller könsord accepteras inte heller.

Om någon vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan denne stängas av från sidan samt få sina inlägg raderade.

Har du frågor eller vill anmäla något? Kontakta oss gärna på info@distriktstandvarden.se.

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.