Om oss | Distriktstandvården

Distriktstandvården är en av landets ledande tandvårdskedjor. Här kan du läsa allt om vår verksamhet, från våra löften och garantier till varför du ska välja oss som din tandvårdsgivare.

Om oss | Distriktstandvården

Kortfattat om Distriktstandvården

2010 fattades ett politiskt beslut som innebar att Folktandvården skulle avyttra 10 av sina kliniker i Stockholms län till en privat aktör. Detta för att pressa både priser och kvalitet på tandvård, och framför allt för att patienten skulle ha större utbud vad gäller tandläkare och tandvård. Då grundades Distriktstandvården av kompanjonerna Ibbe Gnem och Jan Lindqvist som tog över dessa 10 kliniker.

Sedan 2010 har vi växt till att bli Stockholms ledande tandvårdkedja med 28 i Stockholm och Uppsala samt en klinik på Åland. Samtliga av våra kliniker erbjuder både barn och vuxna allmän-, akut och estetisk tandvård. Vid behov av specialisttandvård så har vi även en specialistklinik på Gärdet i Stockholm.

Vanliga frågor

Vilka behandlingar erbjuder ni?
Samtliga av våra kliniker erbjuder både barn och vuxna allmän-, akut och estetisk tandvård. Vid behov av specialisttandvård har vi även en specialistklinik på Gärdet i Stockholm.
Hur många kliniker har ni?
Vi har 26 kliniker i Stockholm och Uppsala, samt en klinik på Åland.
Hur bokar man en tid hos er?
Enklast är via vår onlinebokning! Men det går även bra att ringa oss på 08-22 22 22.

Vilka är Distriktstandvården?

2010 fattades ett politiskt beslut som innebar att Folktandvården skulle avyttra 10 av sina kliniker i Stockholms län till en privat aktör. Detta för att pressa både priser och kvalitet på tandvård, och framför allt för att patienten skulle ha större utbud vad gäller tandläkare och tandvård. Då grundades Distriktstandvården av kompanjonerna Ibbe Gnem och Jan Lindqvist som tog över dessa 10 kliniker.

Alla kliniker renoverades, ny utrustning införskaffades och nya system implementerades. Redan då var ambitionen att erbjuda utmärkt tandvård till rimliga priser. Något som lever kvar än idag.

Det har hänt en hel del sedan 2010. Distriktstandvården utvecklas i raketfart. Allt fler medarbetare anställs och allt fler patienter välkomnas. Vi har idag 28 kliniker i Stockholms län, en klinik i Mariehamn på Åland, samt en mobil tandvårdsenhet som utför tandvårdsbehandlingar i hemmet.

Läs mer om våra kliniker här >>

Våra värden och ledord

Det är med stor stolthet som vi har lyckats bli en av landets ledande tandvårdskedjor. Vi tror och hoppas att allt fler patienter kommer till oss tack vare Distriktstandvårdens goda rykte. Ett rykte som bottnar i våra värdeord, som vi varje dag arbetar för att uppfylla. Distriktstandvårdens främsta värdeord är tillgängligt, modernt, tryggt och engagerat.

Tillgänglig tandvård

Tillgänglighet mäts på olika sätt. Den fysiska tillgängligheten innebär för oss antalet kliniker. Vi är den tandvårdskedjan som har flest kliniker i Stockholms län. Nära ditt hem eller nära ditt arbete, besök oss där det passar dig. Med ett gemensamt journalsystem är du som patient hos Distriktstandvården lika välkommen till samtliga 28 kliniker!

Korta kötider och snabba akuttider

Tillgänglighet är även korta kötider och snabba akuttider, något som Distriktstandvården strävar efter. Vi rekryterar medarbetare och öppnar upp fler behandlingsrum, så att vi har möjlighet behandla dig när du behöver oss. Vi prioriterar dig med akuta tandbesvär och arbetar aktivt för att alltid kunna erbjuda snabba akuta tider.

Läs mer om akut tandvård här >>

Närvarande tandläkare

Vidare kan tillgänglighet innebära att du lätt kan få tag på oss, och få svar på dina frågor. Vi har telefonrådgivning dit du gärna får ringa för rekommendationer gällande din mun och tänder. Vi har även vår populära onlinetjänst “Fråga Tandläkaren”, där våra tandläkare gör sitt bästa för att räta ut dina frågetecken kring tandbesvär, eller tandvård. Du får ett personligt mejl tillbaka. Dessutom kan du boka tid till tandläkare direkt online! I vår smidiga onlinebokning kan du välja behandling, datum och tid. Du kan till och med välja tandläkare eller tandhygienist helt själv!

Jag vill boka tid online >>

Modern tandvård

När du tänker på en modern tandläkare så associerar du förmodligen till klinikens utseende. Det gör vi också, bland annat. Här möts du av ljusa, fräscha och rena kliniker. Samtliga kliniker har totalrenoverats sedan 2010. Vi blandar en relativt steril interiör (av kliniska skäl) med mycket värme i bemötandet.

Vi prioriterar moderna verktyg och hjälpmedel. Vi är ivrigt nyfikna på nya tekniker och metoder inom tandvård, och tack vare vår dynamiska verksamhet kan vi lätt implementera nya behandlingar och redskap i arbetet. Nyligen har vi exempelvis utvecklat en narkosenhet för tandvård i narkos, tandreglering med Invisalign, storsatsning på bettskenor och apnéskenor samt infört en ny estetisk åtgärd där vi täcker gluggar med komposit (plastfyllning).

Uppdaterad kunskap

Våra tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor är också moderna. Med både externa och interna utbildningar så säkrar vi en uppdaterad odontologisk kunskap. Våra tandläkare har även stort utrymme till personlig karriärsutveckling och ledningen uppmuntrar individuella initiativ till att prova nya metoder som kan säkra den moderna tandvården.

Nytänk gällande service

Vi har ett modernt tänk gentemot dig som patient. Vad sägs t.ex. om barnpassning på kliniken? Medan du får din behandling så tar vi hand om ditt/dina barn om tristessen skulle komma ikapp. Eller vad sägs om familjetider som möjliggör att hela familjen besöker oss samtidigt? Att kunna anpassa en verksamhet så att det passar patientens vardag, det är modernt för oss.

Sveriges bästa garantier

Med landets bästa garantier på tandvård kan du känna dig trygg. Här utför vi enbart kvalitetssäkra behandlingar och garanterar ett långvarigt resultat. Generösa garantier indikerar på ett professionellt omhändertagande, samt att du kan känna förtroende till din tandläkare som alltid utför gedigna behandlingar. På fyllningar/lagningar har vi två års garanti. På implantat och kronor har vi fem års garanti.

Mest noggrant utvalda tandläkare

Här får du utmärkt tandvård, helt i enlighet med våra stadgade policies och praxis. Detta kan vi försäkra dig som patient om, då vi utför kunskapstester och scenarioövningar innan anställning. Alla våra tandläkare har genomgått detta kalibreringstest, som vi kallar det. På så vis kan vi lova en hög kunskapsnivå samt korrekta prioriteringar under behandlingarna.

Patientsäkerhet

Distriktstandvården har som första privata vårdgivare inom tandvård, slutit avtal med Patientnämnden i syfte att ge våra patienter en opartisk möjlighet att diskutera tandvårdsfrågor och samtidigt främja Distriktstandvårdens patientsäkerhetsarbete. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans. Till nämndens förvaltning kan patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt vända sig med frågor och/eller klagomål som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Journalgranskning

Vi utför strategisk journalgranskning för att noggrant kontrollera dokumentationen, finna förbättringsmöjligheter samt säkra en kvalitetsutveckling som tillförsäkrar patienten en god och trygg tandvård. Vidare lämnas din journal aldrig ut till någon obehörig. Din journal skyddas i ett av Nordens ledande journalföringssystemet för privata och offentliga tandvårdskliniker.

Nyttja ditt tandvårdsbidrag

Vi är anslutna till Försäkringskassan vilket innebär att du kan nyttja ditt ATB (det allmänna tandvårdsbidraget) hos oss. Du är även skyddad mot höga kostnader tack vare Försäkringskassans högkostnadsskydd. Eftersom Distriktstandvården verkar för att alla ska få den tandvård de förtjänar, hjälper vi även ekonomiskt utsatta patienter att hitta olika fonder och bidrag för tandvård. Denna hjälp innebär att vi har skapat en informationssida på vår hemsida där vi hänvisar dig till olika stiftelser som erbjuder ekonomiskt stöd för tandvård.

Här listar vi stiftelser som ger finansiellt tandvårdsstöd >>

Miljöpolicy

Distriktstandvården Sverige ABs miljöarbete är målmedvetet för långsiktig hållbarhet. Genom öppenhet för nya tekniker eftersträvar vi en positiv miljöpåverkan. Arbetet skall präglas av en strävan att nå ständiga förbättringar med målsättningen att samtliga kliniker inom Distriktstandvården Sverige AB är certifierade enligt ISO 14001.

Vi är mycket stolta över att sedan 2011 erhålla miljöcertifikat ISO 14001:2015. I år välkomnar vi fyra nya kliniker i certifikatet: City Kungsgatan, Rimbo Centrum, Norrtälje Centrum och Uppsala-kliniken Kungsängstorg. Vi arbetar intensivt för positiv miljöpåverkan på vår planet. Bland annat utför vi interna miljörevisioner med höga kompetenskrav, har miljöombud på samtliga kliniker samt ett utbildningskrav på nyanställda.

Det viktigaste vi kan göra för både miljön och våra patienter är att verka för bibehållen/förbättrad tandhälsa och prioritera hälsofrämjande och förebyggande tandvård. Vi hushåller med resurser genom att minska vår användning av papper och plast, transporter, avfall, energi samt gör medvetna val av de tandvårdsmaterial vi använder. Därför arbetar vi idag mer med digitala tekniker både behandlingar och i våra kontakter med dig. Vi skickar mer än gärna dina kallelser och påminnelser via sms eller mejl.

Områdesansvar

På uppdrag av Stockholms läns landsting har majoriteten av våra kliniker områdesansvar. Det innebär att vi ansvarar för att alla barn i respektive kommun får tillgång till tandvård. Vi kallar och listar tusentals barn varje år. Den här uppgiften är otroligt viktig och vi lägger stora resurser och mycket hjärta bakom detta ansvar.

Bemötandekoder

Vikten av ett gott bemötande mot våra patienter väger lika tungt som den professionella tandvården. Vi bemöter dig med värme, positivitet och respekt. Här blir du som patient sedd och aldrig dömd. Vi tar tacksamt emot både positiv och negativ feedback då vi lever efter devisen att inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Botar tandvårdsrädsla

Med stor ödmjukhet och lång erfarenhet välkomnar vi patienter med tandvårdsrädsla. Vi har många metoder för att bota din tandläkarskräck. På Distriktstandvården arbetar vi även med nolltolerans mot smärta, d.v.s. du ska aldrig ha ont under behandlingen. Till vår hjälp har vi, förutom den vanliga bedövningsmetoden, lugnande preparat, bedövningssalvor och på vissa kliniker även The Wand, en nålfri bedövningsteknik. För tandvårdsrädda patienter finns även lustgas och narkos till förfogande.

Läs mer om tandvårdsrädsla och smärtlindring >>

Vilka arbetar hos oss?

Hit är du välkommen oavsett vilket behov du har eller vilka önskemål du önskar få uppfyllda. Vi behandlar både barn och vuxna. Våra tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor har gedigen utbildningsbakgrund. Gemensamt strävar vi efter visionen att göra Distriktstandvården till den givna tandvårdskedjan i Stockholms län.

På Distriktstandvården är kompetensen bred, nedan listar vi alla befattningar och förklarar vem du besöker beroende på behov och besvär.

Tandläkare

Om du behöver hjälp med dina tänder möter du oftast en tandläkare. Tandläkaren ställer en diagnos med hjälp av röntgen och ger sitt utlåtande om vilken behandling och vård du behöver. Tandläkaren har även befogenhet att bedöma om du behöver akutbehandling, till exempel om du får problem med en skadad tand, samt remittera vid behov av specialisttandvård. Tandläkaren utför undersökningar, lagar tänder, rotfyller tänder, drar ut skadade tänder, samt implantat, broar, tandproteser och tandkronor.

Specialisttandläkare

Du möter en specialisttandläkare om du har avancerat tandvårdsbehov som din allmäntandläkare inte kan hjälpa dig med. Du kommer till en specialistklinik med en remiss. Distriktstandvården har en egen specialistklinik på Gärdet i Stockholm. Specialistkliniken tar emot remisser från Distriktstandvårdens egna tandläkare, samt från utomstående tandläkare. Vi är specialiserade inom endodonti (rotfyllning), käkkirurgi, parodontologi (tandlossningssjukdomar), pedodonti (barn- och ungdomstandvård) samt oral protetik (implantat, proteser). Samtliga specialisttandläkare har lång erfarenhet och flera års vidareutbildning inom respektive område.

Nischtandläkare

En nischtandläkare har extra kunskap och kompetens inom ett visst ämnesområde. “Nisch” betyder just fördjupning. Vi har tandläkare som är utbildade nischtandläkare inom dentoalveolär kirurgi (käkkirurgi) som har bred kompetens inom implantat. Distriktstandvården har också nischtandläkare inom endodonti, rotfyllningsbehandlingar. Nischtandläkaren bistår med kompetensutveckling på hemmakliniken.

Intresse- och erfarenhetstandläkare

På Distriktstandvården vill vi att våra medarbetare ska frodas och arbeta med den tandvård som de är intresserade av. Därför har en stor del av våra tandläkare nischad erfarenhet av specifika behandlingar som de är intresserade av och är certifierade inom. Nedan följer ett axplock av våra intresse- och erfarenhetstandläkare:

Apnéskenor

På kliniken på Fridhemsplan har Distriktstandvården en enhet för patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Här finns tandläkare med mångårig erfarenhet av arbete med patienter som lider av OSAS. Vi tar emot remisser för framställning av antiapnéskenor efter medicinsk utredning.

Lustgas

På Kliniken i Handen arbetar tandläkare som har utbildning för lustgasbehandling. Lustgas är tryggt för den som är väldigt tandvårdsrädd men inte vill/kan sövas ner med narkos. Tandläkare på Distriktstandvården i Handen är dessutom otroligt skickliga på att ta hand om och behandla patienter med tandläkarskräck.

Invisalign – tandreglering

Vi har flera tandläkare med certifikat som gör dem berättigade att utföra Invisalign-behandlingar. Invisalign är den moderna tandregleringsmetoden som flyttar tänder med hjälp av genomskinliga skenor. Vi har Invisalign-tandläkare bland annat i Sundbyberg och på Fridhemsplan.

Tandvårdsrädsla

Vi är väldigt noga med att anställa tandläkare som har tålamod och förståelse för patienter som känner obehag eller rädsla inför tandvårdsbesöken. Du kan känna dig lugn och trygg hos våra tandläkare. Vi har tandläkare som innehar certifikat från Socialstyrelsen som erhållits efter att ha utbildat sig specifikt för behandling av tandvårdsrädda patienter.

Tandhygienist

Tandhygienisten arbetar med profylax. Det innebär att tandhygienisten arbetar förebyggande med åtgärder som minskar risken för tandproblem eller sjukdomar i munnen. Personer som regelbundet besöker tandhygienisten behöver inte gå till tandläkaren lika ofta. Tandhygienisten tar främst bort tandsten, putsar och polerar samt tar bort missfärgningar. Om du vill bleka dina tänder så är det tandhygienisten du möter.

Tandsköterska

Tandsköterskan assisterar tandläkaren inne i behandlingsrummet. Tandsköterskans främsta uppgift är bland annat att rengöra och sterilisera instrument, ta röntgenbilder samt ansvara för att arbetsmaterial och instrument finns tillgängligt för tandläkaren. Beroende på kompetens och erfarenhet kan tandsköterskan i vissa fall ge lokalbedövning, göra tillfälliga fyllningar och ta bort tandsten.

Operationstandsköterska

Inom Distriktstandvården har vi en del tandsköterskor som vidareutbildat sig till operationstandsköterskor. Utbildningen bidrar med kunskap som gör att tandsköterskan är specialiserad att assistera en tandläkare som utför tandkirurgiska operationer. Operationstandsköterskan har fördjupad kunskap inom bland annat akutmedicin, käkkirurgiska behandlingsmetoder samt planering, förberedelse och genomförande för käkkirurgiska operationer.

Mobil tandvård

Vår mobila tandvårdsenhet besöker äldre eller funktionsnedsatta patienter som bor hemma, samt på service- och sjukhem. Beroende på tandvårdsbehov, får patienten besök av antingen tandläkare i team med en tandsköterska, eller en tandhygienist. Våra medarbetare inom den mobila enheten arbetar med stort hjärta och med förståelse för den personliga integriteten. Vi erbjuder alla former av nödvändig tandvård i moderna, mobila tandläkarkliniker.

Medicinsk tandvård

Distriktstandvården har en medicinsk tandvårdsenhet som erbjuder tandvård till patienter med en komplicerad medicinsk sjukdomsbild, funktionsnedsättning eller medicinering. Hit kommer man oftast med remiss men det är välkommet att ta kontakt själv med oss på Distriktstandvården. Tandläkare, tandsköterskor, narkosteam och psykolog utgör tillsammans denna multiprofessionella verksamhet.

Narkosteam

På vår klinik på Fridhemsplan tar vi emot patienter som vill behandlas i narkos. Förutom tandläkaren som utför behandlingen och tandsköterskan som assisterar, så befinner sig en narkosläkare och en narkossköterska i behandlingsrummet. P-G Rösblad heter narkosläkaren som arbetar på Distriktstandvården, tillsammans med honom arbetar narkossköterskan Ingvar Petterson. Tandvård i narkos är till för patienter med extrem tandvårdsrädsla eller sjukdomstillstånd som försvårar genomförandet av en tandvårdsbehandling i vaket tillstånd.

Psykolog för tandvårdsrädda

Vi har ett samarbete med psykolog där patienter med grav tandvårdsrädsla kan få behandling i samarbete mellan psykolog och certifierade tandläkare. Att besöka en psykolog är den långsiktiga lösningen då du inte bara får tillfällig hjälp, utan vägledning och stöd för att bota skräcken för gott. Tänk vad skönt att kunna besöka tandläkaren utan att känna rädsla eller oro. Vi är glada över att kunna erbjuda dig en komplett lösning för att bli kvitt din tandvårdsrädsla.

Tandtekniker

Tandteknikern möter du sällan, men han/hon spelar en viktig roll för din tandvård. Tandtekniker bistår med tillverkning av tandkronor, broar, implantat och proteser. Tillverkning av bettskenor och tandregleringsskenor ligger också på tandteknikerns bord. Tandtekniker arbetar på dentallaboratorium och samarbetar tätt med landets tandläkare och tandhygienister. Distriktstandvårdens noggrant utvalda tandtekniska samarbetspartners arbetar med fokus på hantverk, design och kvalité.

Varmt välkommen till oss!