Hållbarhet och policies

En policy upprättas för att bestämma och förklara våra principer i olika kontexter. Här ger vi en överblick av våra riktlinjer gällande exempelvis sekretess, miljö och sociala medier.

Hållbarhet och policies

Policies

En policy stadgas i verksamheter för att skapa riktlinjer och upprätthålla ett typ av ansvarstagande. Med hjälp av policies kan samtliga interorganisatoriska enheter sträva efter samma mål. På vägen dit är alla medarbetare även införstådda i vad som gäller ur etiska och moraliska aspekter.

Sekretesspolicy

1. Inledning

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via vår webbplats och mobila applikationer samt hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.

2. Vilken information samlas in

Som besökare på Distriktstandvårdens nätverk av webbplatser och mobila applikationer ombeds du ibland att lämna personlig information. Det kan exempelvis vara för att få aktuell information eller för att få reda på dina bokade tider hos oss. Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress och personnummer.

3. Hur används informationen

De uppgifter vi samlar in används för att kunna:

  • Erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats
  • Kommunicera, via e-post
  • Kalla till tandvårdsbesök
  • Lämna information om företaget och våra produkter
  • Erbjuda relevant marknadsföring och reklam

4. Vilken information måste lämnas

Vid varje tillfälle som du ombeds att lämna personlig information framgår det om det är en förutsättning för erbjudandet eller när den är frivillig.

5. Cookies

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk.

Läs mer om vår cookiepolicy >>

6. Länkar

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.

7. Vem får ta del av informationen

Distriktstandvården är personuppgiftsansvarig för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag.

8. Säkerhet och sekretess

Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom Distriktstandvården. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter >>

9. Ändring av policyn

Distriktstandvården kommer att från tid till annan att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

Miljöpolicy

Alla kan göra något, tillsammans kan vi åstadkomma mycket. För oss är det viktigt att ta vårt ansvar för miljön och det tror vi att du också tycker. Därför jobbar vi aktivt med att göra ständiga förbättringar i verksamheten med hänsyn till miljön.

Läs mer om vår miljöpolicy >>

Sociala medier policy

Distriktstandvården finns på sociala medier såsom Facebook och Twitter för att vi vill erbjuda en mötesplats för alla som är intresserade av vår verksamhet som tandvårdsgivare. Här kan du ta del av nyheter, ge oss tips på förbättringar eller förmedla tankar och funderingar om vår verksamhet.

Läs mer om vår policy för sociala medier >>

Har du frågor eller vill anmäla något? Kontakta oss gärna på info@distriktstandvarden.se.

Kontakta oss

Distriktstandvården Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556437-5946 och vår besöksadress är Solna Torg 4A, 171 45 Solna. Vid frågor gällande vår cookiepolicy, skicka gärna ett mejl till marknadsforing@distriktstandvarden.se

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.