Våra riktlinjer

En policy upprättas för att bestämma och förklara våra principer i olika kontexter. Här ger vi en överblick av våra riktlinjer gällande exempelvis sekretess, miljö och sociala medier.

Våra riktlinjer

Policies

En policy stadgas i verksamheter för att skapa riktlinjer och upprätthålla ett typ av ansvarstagande. Med hjälp av policies kan samtliga interorganisatoriska enheter sträva efter samma mål. På vägen dit är alla medarbetare även införstådda i vad som gäller ur etiska och moraliska aspekter.

Sekretesspolicy

1. Inledning

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via vår webbplats och mobila applikationer samt hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.

2. Vilken information samlas in

Som besökare på Distriktstandvårdens nätverk av webbplatser och mobila applikationer ombeds du ibland att lämna personlig information. Det kan exempelvis vara för att få aktuell information eller för att få reda på dina bokade tider hos oss. Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress samt personnummer.

3. Hur används informationen

De uppgifter vi samlar in används för att kunna:

  • Erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats
  • Kommunicera, via e-post
  • Kalla till tandvårdsbesök
  • Lämna information om företaget och våra produkter
  • Erbjuda relevant marknadsföring och reklam

4. Vilken information måste lämnas

Vid varje tillfälle som du ombeds att lämna personlig information framgår det om det är en förutsättning för erbjudandet eller när den är frivillig.

5. Cookies och IP-adresser

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk.

6. Länkar

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.

7. Vem får ta del av informationen

Distriktstandvården är personuppgiftsansvarig för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag.

8. Säkerhet och sekretess

Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom Distriktstandvården. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

9. Ändring av policyn

Distriktstandvården kommer att från tid till annan att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

Miljöpolicy

Alla kan göra något, tillsammans kan vi åstadkomma mycket. För oss är det viktigt att ta vårt ansvar för miljön och det tror vi att du också tycker. Därför jobbar vi aktivt med att göra ständiga förbättringar i verksamheten med hänsyn till miljön.

Samtliga Distriktstandvårdens tandvårdskliniker är certifierade enligt ISO 14001. Ta gärna del av vår miljöpolicy via länken nedan:

Sociala medier policy

Distriktstandvården finns på sociala medier såsom Facebook och Twitter för att vi vill erbjuda en mötesplats för alla som är intresserade av vår verksamhet som tandvårdsgivare. Här kan du ta del av nyheter, ge oss tips på förbättringar eller förmedla tankar och funderingar om vår verksamhet.

Vi eftersträvar en konstruktiv dialog mellan alla som använder vår Facebooksida. Därför förbehåller vi oss rätten att radera innehåll som vi bedömer är kränkande, hotfullt, stötande eller angriper enskilda individer. Detsamma gäller inlägg som marknadsför andra verksamheter eller bryter mot personuppgiftslagen. Svordomar eller könsord accepteras inte heller.

Om någon vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan denne stängas av från sidan samt få sina inlägg raderade.

Inlägg och kommentarer, på distriktstandvarden.se samt sociala medier, som vi inte accepterar:

1. Hets mot folkgrupp. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde, oavsett ras, religion, kön, nationalitet, politisk åskådning eller sexuell läggning. Inlägg som strider mot detta kommer att tas bort.

2. Personangrepp. Inlägg med nedsättande eller kränkande kommentarer om personer – oavsett vem – tillåts inte. Ha respekt för dem du diskuterar med och dem som skriver artiklarna du kommenterar.

3. Privatpersoner och yrkesroll.
 Vi tillåter inte diskussioner som behandlar personers privata förehavanden.

4. Avvikelser från ämnet. Inlägg ska vara relevanta för det sammanhang de publiceras i.

5. Länkar. Länkar i kommentarer ska vara relevanta för det sammanhang de publiceras i. Länkar till material som strider mot någon av de regler som gäller på distriktstandvarden.se, eller svensk lag, är ej tillåtna.

6. Reklam. Inlägg vars främsta mening är att marknadsföra produkter, tjänster, företag, organisationer eller gagna någon ekonomiskt tillåts inte.

7. Inlägg i annans namn. Det är inte tillåtet att publicera inlägg i annans namn. Om vi får en anmälan som vi bedömer som trovärdig gällande att någons namn har utnyttjats kommer inlägget raderas.

8. Uppmaning till brott. Uppmaningar till brottsliga handlingar tolereras inte.

9. Citat. Inläggen ska vara formulerade med egna ord. Kortare citat är tillåtna om källan anges. Längre inlägg som är kopierade ur böcker, tidningar eller liknande kan innebära brott mot upphovsrätten och är inte tillåtna.

Har du frågor eller vill anmäla något? Kontakta oss gärna på info@distriktstandvarden.se.

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.