Miljöpolicy

“Du kan göra något, tillsammans gör vi mycket”. Distriktstandvårdens miljöarbete är målmedvetet för långsiktig hållbarhet.

Miljöpolicy

Genom öppenhet för nya tekniker eftersträvar vi en positiv miljöpåverkan och arbetet skall präglas av en strävan att nå ständiga förbättringar med målsättningen att samtliga kliniker inom Distriktstandvården är certifierade enligt ISO 14001.

Policyn följs bland annat genom att:

  • Prioritera hälsofrämjande och förebyggande tandvård
  • Leva upp till gällande lagar och bestämmelser inom miljöområdet
  • Använda teknik som ger positiv miljöpåverkan
  • Minska vår energianvändning genom att hushålla med resurser och låta kretsloppstänkande vara en naturlig del av verksamheten
  • Miljökrav ställs på leverantörer, intressenter och andra berörda parter som Distriktstandvården anlitar i samband med inköp av varor och tjänster

Ta gärna del av hela vår miljöpolicy via länken nedan:

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.