Policy för sociala medier

Distriktstandvården finns på sociala medier såsom Facebook och Instagram för att vi vill erbjuda en mötesplats för alla som är intresserade av vår verksamhet som tandvårdsgivare.

Policy för sociala medier

På våra sociala medier kan du ta del av nyheter, ge oss tips på förbättringar eller förmedla tankar och funderingar om vår verksamhet. Däremot eftersträvar vi en konstruktiv dialog mellan alla som använder våra sociala medier. Därför förbehåller vi oss rätten att radera innehåll som vi bedömer är kränkande, hotfullt, stötande eller angriper enskilda individer. Detsamma gäller inlägg som marknadsför andra verksamheter eller bryter mot personuppgiftslagen. Svordomar eller könsord accepteras inte heller.

Om någon vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan denne stängas av från sidan och få sina inlägg raderade.

Inlägg och kommentarer på distriktstandvarden.se och sociala medier som vi inte accepterar:

1. Hets mot folkgrupp. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde, oavsett ras, religion, kön, nationalitet, politisk åskådning eller sexuell läggning. Inlägg som strider mot detta kommer att tas bort.

2. Personangrepp. Inlägg med nedsättande eller kränkande kommentarer om personer – oavsett vem – tillåts inte. Ha respekt för dem du diskuterar med och dem som skriver artiklarna du kommenterar.

3. Privatpersoner och yrkesroll.
 Vi tillåter inte diskussioner som behandlar personers privata förehavanden.

4. Avvikelser från ämnet. Inlägg ska vara relevanta för det sammanhang de publiceras i.

5. Länkar. Länkar i kommentarer ska vara relevanta för det sammanhang de publiceras i. Länkar till material som strider mot någon av de regler som gäller på distriktstandvarden.se, eller svensk lag, är ej tillåtna.

6. Reklam. Inlägg vars främsta mening är att marknadsföra produkter, tjänster, företag, organisationer eller gagna någon ekonomiskt tillåts inte.

7. Inlägg i annans namn. Det är inte tillåtet att publicera inlägg i annans namn. Om vi får en anmälan som vi bedömer som trovärdig gällande att någons namn har utnyttjats kommer inlägget raderas.

8. Uppmaning till brott. Uppmaningar till brottsliga handlingar tolereras inte.

9. Citat. Inläggen ska vara formulerade med egna ord. Kortare citat är tillåtna om källan anges. Längre inlägg som är kopierade ur böcker, tidningar eller liknande kan innebära brott mot upphovsrätten och är inte tillåtna.

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.