Musik mer effektivt än VR mot oro

2023-11-29  |  Nyhet
Musik mer effektivt än VR mot oro
Nyhetsrum

Att dra ut tänder kan för många innebära känslor av oro eller starkare rädsla. Flera metoder för att mildra oro och minska risken för att patienter utvecklar tandvårdsrädsla har utforskats, såsom användning av lugnande musik, audiovisuellt material och olika tekniker inom virtual reality, VR.

I Wuhan, Kina, har forskare genomfört en noggrann granskning där de har jämfört de olika metoderna inbördes samt med de traditionella behandlingsmetoderna. Detta rapporterar Tandläkartidningen. Forskarna har identifierat elva noggrant kontrollerade studier som utvärderade effekten av dessa metoder på känslor av oro och rädsla hos barn, ungdomar och vuxna. Totalt deltog över tusen personer i studien.

Efter att ha noggrant analyserat resultaten och jämfört de olika metoderna med den traditionella behandlingen, kunde forskarna dra slutsatsen att både musik och virtual reality (VR) visade en signifikant och statistiskt säkerställd effekt. Effekten var något större för musik jämfört med VR, och detta återspeglades i de standardiserade medelskillnaderna (SMD) som var 0,64 för musik och 0,54 för VR.

Slutsatsen från studien är att avslappnande musik är inte bara den mest effektiva metoden, utan också den enklaste och mest kostnadseffektiva, för att hjälpa patienter att slappna av och minska risken för oro och tandvårdsrädsla vid tandextraktioner. På Distriktstandvården rekommenderar vi våra oroliga patienter att ta med sig hörlurar. Du hittar fler tips till tandvårdsrädda här.