Tandvårdsteamet som kommer hem till dig

2023-10-04  |  Nyhet
Tandvårdsteamet som kommer hem till dig
Nyhetsrum

Distriktstandvårdens mobila tandvårdsteam arbetar med att ge tandvård och förbättra munhälsan hos de som inte kan ta sig till tandläkaren själv.

Mobil tandvård startade sommaren 2014 och utgörs av fyra tandläkarteam, fem hygienister och en telefonist. De jobbar med hemtandvård. När patienter av olika anledningar inte kan ta sig till klinik så kan de få besök av teamet i sin hemmiljö. Det kan vara egen bostad eller boenden som äldreboende och gruppbostad.

Mobila tandvårdsenheten arbetar över hela Stockholm och har därmed ett stort distrikt. De utför undersökningar, hygienistbehandlingar, enklare lagningar och extraktioner och proteser. Mobila enheten har ett uppdrag gentemot tandvårdsenheten där de erbjuder och utför munhälsobedömningar på patienter med tandvårdsstödsintyg. Tandhygienisterna håller även utbildning i munvård för vårdpersonal som arbetar på boendena och för hemtjänstpersonal.

Legitimerade tandläkare och tandhygienister behandlar patienten i det egna hemmet, utifrån patientens förutsättningar. Mobila teamet har med sig all utrustning som behövs och för många är det en stor trygghet att inte behöva åka iväg till en klinik för att få tandvård.

“Det blir många fina möten och härliga samtal”, säger Eleonora Andersson, tandhygienist på Mobila enheten. “Många av våra patienter är väldigt ensamma och är därför oftast mycket glada av att få besök av oss.”

Här kan du läsa mer om det mobila teamet >>