Vilka är vi?

Distriktstandvården är ett privatägt företag med 28 kliniker i Stockholm och Uppsala samt en på Åland. Vi har ca 215 000 patientbesök om året och över 400 medarbetare. Vi startade 2010 och är idag Stockholms ledande tandvårdskedja.

Vilka är vi?

Stockholms ledande tandvårdskedja

Vi har en inflytelserik position på marknaden och ligger i framkant ur flertalet aspekter. Sedan vi startade 2010 är vi den tandvårdskedja som expanderar i snabbast. Vi gick från 10 kliniker till att idag ha 28 kliniker i Stockholm och Uppsala samt en på Åland. Hos oss får du Sveriges bästa garantier och vi utlovar högkvalitativ tandvård, något vi säkerställer med ett teoretiskt prov innan vi anställer vår personal. Vi är också snabbast på bollen när det kommer till digitalisering och kreativa lösningar som underlättar för våra patienter.

Under fliken fördjupande information kan läsa mer om vad vi anser gör oss till ledande inom tandvården.

Vanliga frågor

Vad har ni för garantier på behandlingar?
Vi har upp till 5 års garanti på våra behandlingar. Till exempel vid behandlingar som kronor och implantat.
Hur uppfyller ni era löften och garantier?
Det är mycket vi gör för att upprätthålla våra löften och garantier. Bland annat har vi valt att ge långa garantier på våra behandlingar, som ett kvitto på att du får det du betalar för.

Stockholms ledande tandvårdskedja

Distriktstandvården är ett privatägt företag och vi presenterar oss som Stockholms ledande tandvårdskedja. Vår inflytelserika roll har gett oss ett utbrett ansvar som vi tar på stort allvar. Som största privata tandvårdsaktör i Stockholm så finns vi tillgängliga för alla som är i behov av tandvård i Stockholm och Uppsala.

Vad gör oss ledande?

Kvalité och kunskap

Vi har Sveriges bästa garantier för att alltid kunna utlova kvalitativ tandvård. Våra patienter får fem års garanti på implantat/kronor/broar och två års garanti på lagningar.

Vi garanterar också att våra medarbetare uppnår hög grad av kunskap och utför korrekta bedömningar under behandlingen. Detta är något vi säkerställer i rekryteringsprocessen där kandidater för en vakant tjänst måste klara ett kalibreringstest innan anställning. Vi har också ett chefsförsörjningsprogram för våra blivande klinikansvariga.

Vårt bemötande av medarbetare och patienter präglas av inkludering, respekt och värme. Här behandlas alla lika oavsett kön, ålder, livsstil, etnicitet, religionstillhörighet samt hbtqia-identitet. Vi har policies för hur vi bemöter både medarbetare och patienter. På Distriktstandvården råder nolltolerans mot diskriminering.

Expansionskraft

Vi är Stockholms ledande tandvårdskedja med en expansionskraft utan konkurrens. Sedan företaget grundades 2010 är vi den tandvårdsaktör som har öppnat flest kliniker. Vi började med 10 kliniker runt om i Stockholms län och har idag 28 kliniker i Stockholm, Uppsala och Åland.

Vår ambition är att fortsätta expandera i samma takt och öppna ytterligare kliniker både inom Stockholms län och utanför.

Digitala lösningar

Vi har en ledande position på marknaden när det kommer till digitala lösningar som förenklar och förbättrar tandvården både innan, under och efter besöket. Vi har exempelvis utvecklat en digital hälsodeklaration som ifylls inför besöket, en snoozefunktion som gör att du lätt skjuta upp ditt besök samt en språkväljare där du kan hitta en behandlare som talar ditt språk.

Förutom detta var vi en av de första aktörerna på svenska tandvårdsmarknaden som möjliggjorde för personer att boka, ändra och avboka tider realtidssynkroniserat online. Vi utvecklar bokningsfunktionen varje dag för att optimera den digitala tandvårdsupplevelsen för våra patienter.

IDG (världens ledande databasdrivna techmedia, event och marknadsföringsföretag) utser varje år de 100 bästa aktörerna på nätet. Tre år i rad står vi som den enda tandvårdaktören i landet att hamna på den prestigefyllda listan över Sveriges bästa hemsidor.

Dynamisk verksamhet

Vi är den största privata tandvårdskedjan i Stockholm och vi anser att med storleken kommer ansvar. Vårt ansvar är att kunna erbjuda tandvård för alla behov och önskemål, och har tagit en ledande position i att snabbt anpassa tandvården till den efterfråga som finns.

Idag har vi bland annat:

 • allmän- och akuttandvård på samtliga av våra kliniker. Klinikerna har också ett gemensamt journalsystem vilket innebär att alla våra kliniker står till enskild patients förfogande
 • en narkosverksamhet som behandlar patienter med extrem tandvårdsrädsla eller svårare medicinska sjukdomstillstånd
 • en mobil tandvårdsenhet som besöker patienter på service- och sjukhem, på äldreboenden samt egna boenden
 • en specialistklinik där vi där vi har specialistkompetens inom endodonti (rotbehandlingar), käkkirurgi, parodontologi (tandlossningssjukdomar), pedodonti (barn- och ungdomstandvård) och protetik (kron- och brokonstruktioner)
 • områdesansvar i flertalet kommuner och områden i Stockholm län vilket innebär en skyldighet att tillgodose tandvård för barn och ungdomar t.o.m. året de fyller 23 år. Vi har specifika barntandläkare på klinikerna som tar hand om det yngre klientelet
 • familjetider och barnpassning på klinikerna för att underlätta tandvårdsbesöken för familjer. I vår bokning online kan man ange att man behöver hjälp med barnpassning inför sitt besök.
 • ISO-certifikat, för att vi arbetar hållbart och bryr oss om vår miljö och planet.
 • Recensioner och feedback

  Vi har lojala patienter som berättar för oss när vi gör något bra, och när vi har något att förbättra. Lyhördhet och korta beslutsvägar gör att vi ständigt har möjlighet att utveckla verksamheten till det bättre. Vi tar tacksamt emot recensioner och feedback. Idag är vi den tandvårdskedja som har högst snittbetyg (4,7) baserat på flest antal recensioner (över 2800 st) på Google och Facebook.

  Patientsäkerhet

  Distriktstandvården Sverige AB har sedan starten 2010-01-18 skapat en organisatorisk plattform, ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, ett intranät, ett integrerat elektroniskt avvikelsehanteringssystem (för kategorierna personal, patienter, miljö, medicinteknisk utrustning och avvikelser från skyddsronderna på mottagningarna) i syfte att skapa förutsättningar för en god och säker vård.

  Välkommen till Stockholms ledande tandvårdskedja!