OPG | Panoramaröntgen

OPG | Panoramaröntgen

Vad är OPG?

Ortopantomograf, förkortas OPG, är en modern röntgenteknik som öppnar upp möjligheter för tandläkaren att upptäcka tillstånd som ej går att se med hjälp av vanliga röntgenbilder, s.k. bitewings. Panoramaröntgen möjliggör en oral helhetsbild med bra översyn av tänder och käkar. För att tandläkaren ska kunna använda OPG i sin diagnostik krävs en kunskap i avbildningsprinciper, normalanatomi och vilka artefakter som kan uppstå.

OPG och tandläkare

För att tandläkare ska få använda panoramaröntgen, OPG, krävs ett tillstånd som utfärdas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Distriktstandvården har OPG på nästan alla kliniker i Stockholm och varje klinik har även en röntgenansvarig. För att bli röntgenansvarig krävs att personen har gått en “körkortskurs”. Denna grundutbildning ger kunskap om hur panoramaröntgen fungerar, information om stråldoser, hur man söker fel samt hur röntgenbilderna kan hjälpa i diagnostiseringen.

Vilka patienter behöver OPG?

Samtliga röntgenbilder ska tas på indikation. Det innebär att röntgenbilder, oavsett om det är OPG, CBCT eller vanliga bitewings, ska användas om bilderna kan bidra med viktig information som inte kan fås på annat sätt. Just panoramaröntgenundersökningar ska aldrig användas för screeningundersökning eller för att upptäcka karies. Däremot är det att föredra för att ge en oral helshetsbild hos patienter som inte har besökt tandläkaren på väldigt länge och har många kronor, implantat och/eller rotfyllningar.

OPG med sina panoramaröntgenbilder fyller ett pedagogiskt syfte då tandläkaren kan visa helheten av mun, tänder och käkar för patienten. Utifrån panoramaröntgenbilden kan man sedan, tillsammans med den kliniska undersökningen, fatta beslut om det krävs ytterligare röntgenbilder som komplement för att få mer detaljerad information.

OPG som hjälpmedel i diagnostiken

När behöver egentligen tandläkaren använda sig av panoramabilder?

  • Det kan underlätta vid exempelvis extraktion (tandutdragning) av visdomständer. Dels för att ge tandläkaren en tydlig bild av hur visdomständerna sitter, samt att det går at tyda underkäkens kanaler och dess placering i förhållande till visdomstanden.

 

  • Med hjälp av OPG kan tandläkaren upptäcka cystor, tumörer samt andra förändringar som ofta är för stora för att se på mindre röntgenbilder.

 

  • OPG kan också fastställa anlag hos barn för de permanenta tänderna. Om barnets tandväxling (från mjölktänder till vuxentänder) tycks avvika från det normala så kan tandläkaren, med hjälp av panoramaröntgen, fastställa om anlag saknas eller ej.

 

  • Panoramaröntgenbilden kan användas för att bedöma benhöjd inför avancerade implantatbehandlingar.

 

  • OPG är även ett bra alternativ i de fall då patienten har svårt för intraoral röntgenundersökning p.g.a. kväljningsreflexer.

Strålningsmängd

Stråldosen från panoramaröntgen motsvarar mellan en och några dagars naturlig bakgrundsstrålning. Nya apparater ger i regel mindre strålning, något Distriktstandvården har haft i åtanke vid inköp av den moderna utrustningen.

Kostnad för OPG, panoramaröntgen

Panoramaröntgenundersökning kostar hos Distriktstandvården 638 kronor. Med ditt allmänna tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd kan prisbilden bli betydligt lägre. I samband med en revisionsundersökning ligger kostnaden för OPG på 445 kronor.

Läs mer om tandvårdsstödet här >>

Boka en tid

Boka tandläkartid direkt online!

Boka tid nu

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.