Tandläkare Stockholm - Distriktstandvården

Patientinformation/Klagomål

namnlos

Vem kontaktar jag?

Det händer att vissa patienter hör av sig till oss via vår tjänst ”Fråga Tandläkaren” för att frambringa klagomål. Det gäller nästan uteslutande klagomål på tandläkare/behandlingar som inte har utförts hos oss. Eftersom journalhanteringen är bunden till respektive vårdgivare, har vi inte tillgång till patientens journal. Av den anledning blir det svårt för oss att sätta oss in in specifika fall och göra utlåtanden.

Generellt tipsar vi patienter som känner sig felbehandlade eller vill klaga till följande instanser:

1. Prata med tandläkaren

Det absolut bästa är att föra en dialog med tandläkaren som har behandlat dig. Han/hon vet precis vad som har hänt och kan förhoppningsvis förklara vad som skett och varför. Samt komma med förslag på återgäldning samt uppföljning. Om det känns otäckt att prata med den personen som du uppfattar har felbehandlat dig föreslår vi att du kontaktar klinikansvarig. Personen som ansvarar för kliniken får i sin tur ta upp det med den berörda behandlaren.

2. Patientnämnden – Distriktstandvården och Folktandvården

Distriktstandvården är en av två privata tandvårdskedjor som också är anslutna till patientnämnden. Om du blir behandlat av den offentliga tandvården, d.v.s. Folktandvården, vänder du dig också till Patientnämnden.  För maximal säkerhet samt förtroende mellan patient och tandvårdsgivare. Nämnden är opartisk, finns i varje region och är kostnadsfri att kontakta.

Patientnämnden utreder ärendet och medlar mellan vårdgivaren och vårdtagaren. De verkar också för att sprida information om patientens rättigheter. De fattar inga medicinska eller juridiska beslut, utan fungerar som stöd och hjälp för patienten. Har du blivit illa bemött när du har besökt tandläkaren? Kom i kontakt med Patientnämnden här >>

3. Privattandläkarnas förtroendenämnd – Praktikertjänst, samt övriga privata tandvårdsgivare

Privattandläkare (förutom Distriktstandvården, se ovan!) följer Förtroendenämndens beslut. De verkar för att skapa en säkerhet som infriar trygghet hos patienten. Här får du hjälp av kunniga branschexperter som vägleder dig och hjälper till i kommunikationen med vårdgivaren. Kom i kontakt med förtroendenämnden genom att ringa 08-555 44 655.

4. IVO – inspektion för vård och omsorg (vårdskador)

En statlig myndighet som har kontroll och tillsyn över hälso- och vårdinstitutioner samt socialtjänsten. IVO tar inte emot klagomål om dåligt bemötande, hit vänder du dig enbart om du råkat ut för en vårdskada. Vad är en vårdskada? Om du har fått en lidande fysisk eller psykisk skada. Den ska vara bestående, inte ringa, samt ha lett till ett avsevärt utökat behandlingsbehov. Läs mer om vårdskador och anmäl här.
IVO kan i sin tur anmäla vårdpersonal till HSAN – hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. De granskar vårdgivarens arbetsrutiner och arbetssätt för att besluta om det kan utgöra fara för patienten.

5. Ekonomisk ersättning

Om man har skadats under en tandvårdsbehandling kan man ha rätt till ersättning från patientförsäkringen. Skadan ska ha lett till fysiskt eller psykiskt lidande. Detta inkluderar inte exempelvis missnöje över resultat, proteser som sitter löst eller när en fyllning inte håller. Du kan få ekonomisk ersättning om exempelvis fel tand dras ut eller om tandläkaren fler gånger missar att diagnostisera en tandsjukdom. Försäkringsbolaget måste kunna granska fallet med hjälp av journalföring och röntgenbilder, samt bedöma om det finns en skada.

Går ditt barn hos Distriktstandvården eller Folktandvården? Anmälan sker till patientförsäkringen LÖF, Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag >>

Som vuxen patient hos Distriktstandvården lämnar du en patientskadeanmälan direkt via patientskada@folksam.se, eller via Folksams skadeväxel, patientskador, telefon: 0771 – 960 960.

Går du hos en tandläkare eller tandhygienist som tillhör Praktikertjänst? Då kan du höra av dig direkt till dem för att göra en anmälan.

Går du hos en privat vårdgivare som är ansluten till organisationen Privattandläkarna? Besök deras hemsida för information om hur du går tillväga.

6. Har du en olycksfallsförsäkring?

Se till att anmäla skadan så fort den inträffar för möjlighet att få ekonomisk ersättning från ditt försäkringsbolag.

7. Borttappat intyg?

Om du har fått ett intyg från din tandläkare, t.ex. till en regleringsspecialist, men har förlorat intyget av någon anledning. Då kan du vända dig till tandvårdsenheten inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att få ett nytt. Ring på telefonnummer: 08-123 133 00

Patientinformation/Klagomål was last modified: May 5th, 2017 by Distriktstandvården
Ställ en fråga här

Patienters frågor & tandläkarens svar - Patientinformation