Ansök om bidrag för tandvård

Befinner du dig i en utsatt situation och behöver ekonomisk hjälp för tandvård? Då kan det vara skönt att veta vart du ska vända dig. Här ger vi exempel på bidrag och fonder att söka. Vi beskriver även hur du går tillväga och länkar till respektive stiftelse/instans.

ansök bidrag tandvård stockholm

Hjälp att betala tandvård

Befinner du dig i en ekonomiskt ansträngd situation? Behöver du tandvård men har inte råd att betala för den? Det finns hjälp att få i form av ekonomiska bidrag från stiftelser och fonder. Enskild individ upprättar en kontakt med instansen/organisationen och ansöker om ett ekonomiskt bidrag för tandvård.

Nedan har vi listat några bidragsgivare samt länkat till deras hemsida. Du fyller i ansökningsformuläret om ekonomiskt stöd för tandvård och skickar in under perioden som respektive organisation har angivit.

Du vet väl om att du får ett statligt bidrag varje år som du inte behöver ansöka om? Dessutom omfattas du av ett så kallat högkostnadsskydd. Nedan redogör vi kortfattat för dessa två.

Statliga bidraget och högkostnadsskyddet

Du som bor i Sverige omfattas av tandvårdsstödet. Det innebär att du varje år får ett bidrag från Försäkringskassan, samt omfattas av högkostnadsskyddet som skyddar dig mot höga kostnader. Tandvårdsstödet är inget du behöver ansöka om, det finns registrerat i tandläkarens system (de allra flesta tandläkare är anslutna till Försäkringskassan).

Läs mer om tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsbidraget

Varje år får du ett bidrag från staten som du kan nyttja på tandvård. Bidraget kallas ATB och står för ”det allmänna tandvårdsbidraget”. Hur mycket du får varierar beroende på ålder, se nedan. Tandvårdsbidraget betalas ut i början av juli varje år och kan sparas i två år framöver. 2018 fördubblades bidraget.

  • 23 år eller yngre = kostnadsfri tandvård
  • 24–29 år = 600 kr per år
  • 30–64 år = 300 kr per år
  • 65 år och äldre = 600 kr per år

Ta reda på hur mycket du har i bidrag

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet aktiveras när dina tandvårdskostnader uppstiger till 3000 kronor på Försäkringskassans referenspriser. Om dina tandvårdsbesök har nått en kostnadsnivå på 3000 – 15 000 kronor betalar Försäkringskassan 50 % av referenspriset på dina behandlingar. Om dina tandvårdskostnader överstiger 15 000 betalar Försäkringskassan 85% av referenspriset på dina behandlingar.

Se ditt skräddarsydda tandvårdsstöd

Fonder och stiftelser

Nedan följer ett urval av fonder, organisationer och stiftelser som ger bidrag för vårdrelaterade problem för ekonomiskt utsatta personer.

Kom ihåg! Kostnadsförslag ska bifogas

Du som söker bidrag för tandvård måste oftast bifoga ett kostnadsförslag från din tandläkare. Det innebär att du måste undersökas först och i samband med undersökningen delges du ett kostnadsförslag. Detta för att veta omfattningen av det finansiella stödet. En undersökning hos Distriktstandvården kostar 1100 kronor.

Boka en undersökning

Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

Stiftelsen stödjer i första hand ensamma kvinnor med barn som bor hemma. Kvinnorna får max ha en årsinkomst på 160 000 kronor och vara folkbokförda i Stockholm. Missbruk får inte förekomma. Bidraget täcker de kostnader som Försäkringskassan inte hjälper till med fullt ut, t.ex. tandvård.

Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne – bidrag för tandvård

Gula Änglarna

Gula änglarna är en ideell förening i Stockholm city, på Östermalm. Gula änglarna hjälper personer som befinner sig i utsatta situationer i samhället. Det kan exempelvis vara hemlösa som får hjälp, eller personer med ansträngda ekonomiska förhållanden. Hjälp ges i form av råd och finansiellt stöd, exempel på bidrag kan vara pengar för tandvård, glasögon och matkuponger.

Du som behöver hjälp måste fysiskt infinna dig vid expeditionen på Östermalmsgatan 69, Frälsningsarmén Templet. Öppet vardagar 09.00 – 10.00.

Gula Änglarna – bidrag för tandvård

Stockholms stadsmission

Du kan ansöka om ekonomisk bidrag från Stockholms stadsmission. Om du är över 23 år kan du ansöka om detta bidrag en gång per år. Är ni en familj med barn (under 18 år) kan ni ansöka om bidraget en gång per år. Är du kvinna och över 61 år kan du ansöka om bidraget en gång per år. Bidraget kan användas för tandvård, konvalescentvård eller glasögon.

Stockholms stadsmission – bidrag för tandvård

Föreningen FVO

Föreningen FVO är en ideell förening. Utredarna som beviljar ekonomiskt stöd utgår från den sökandes sociala, ekonomiska och medicinska situation. För dig som är boende i Stockholm utreds ditt ärende efter ett personligt möte med en utredare. För dig som bor utanför Stockholm skickas en ansökningsblankett hem som sedan skickas tillbaka tillsammans med verifikationer. FVO ger ekonomiskt stöd för tandvård som Försäkringskassan kategoriserar som “nödvändig”.

Föreningen FVO – bidrag för tandvård

Johanniterorden

Orden förvaltar ett antal stiftelser, vilkas avkastning går till hjälp för gamla, sjuka och behövande personer. Johanniterorden arbetar främst nationellt, men även utanför landets gränser. Ordens hjälp riktas främst till den äldre målgruppen, resurser för att hjälpa yngre är ytterst begränsade. Ansökan är öppen några månader om året.

Joanniterorden – bidrag för tandvård

Socialstyrelsen

Socialtjänsten i din hemkommun tar emot ansökningar om ekonomiskt bistånd. Du har alltid rätt att göra en ansökan om bistånd och få den prövad. Om du helt eller delvis får avslag tillkommer en skriftlig motivering kring beslutet. Du har möjlighet att överklaga om du inte är nöjd. Besluten kring bidragets storlek utgår från varje enskild individs livssituation. En grundförutsättning är att man inte kan klara av situationen på egen hand trots att man har försökt. Kontakta socialtjänsten och berätta om din situation samt varför du är i behov av ekonomisk stöd för tandvård.

Läs mer hur socialtjänsten kan hjälpa dig

OBS! Ansökan om det ekonomiska bidraget för tandvård ansvarar respektive instans för. Vänligen uppmärksamma respektive organisations bestämmelser och anvisningar. Nya fonder tillkommer och vissa försvinner, vi reserverar oss för eventuella förändringar. Varmt lycka till med din ansökan!

Kostnadsförslag ska alltid bifogas

Du som söker bidrag för tandvård måste oftast bifoga ett kostnadsförslag från din tandläkare. Det innebär att du måste undersökas först och i samband med undersökningen delges du ett kostnadsförslag. Detta för att veta omfattningen av det finansiella stödet. En undersökning hos Distriktstandvården kostar 1100 kronor.

Boka en undersökning

Publicerad: av Distriktstandvården
Uppdaterad: 2024-05-02
Patientfrågor om Bidrag och fonder för tandvård
Hej jag har op bort alla mina tänder.
Jag har en lösgom i övrekäken som jag har haft den i 9 år även en till nederkäken men den fungerar inte. Jag undrar mellan tumme o pekfinger vad det ev skulle kosta göra nya. Jag har inte ekonomi egentligen har stora skulder hos kronofogden. Hur gör man då?
Hej Maggan och tack för din fråga.
Tråkig att det inte funkar med din protes.
En ny kostar 16.000 kr. Om tänderna på protesen är okey kanske skulle kunna rebaseras eller justeras, då skulle den kosta 4270 kr.
Men det vet man när man kollar på den.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-05-20

Hej jag lever på existensminimum och jag behöver ett kostnad förslag till min social secretaray för att ansöka om försörjning stöd för tandvård går det och booka en tid hos er ?
Hej och tack för din fråga.
Ja, det går bra att boka tid hos oss men du måste ha en rekvisition fån socialen. Där det står vad ska göras.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-05-07

Hej, Jag har besökt folktandvården, men ny flyttat till annan ort och där finns ni. Jag behöver laga ett hål enligt dom, kan man föra över bilderna från folktandvården till er och på så vis undvika att det blir ytterligare en kostnad när man besöker er, eller måste man göra bassökningen?

Får man nytt statligt bidrag varje år den 1 januari?
Hej och tack för din fråga.
Nej, man behöver inte göra en ny undersökning om du har daganteckningar och röntgen bilder från Folktandvården.
ATB (allmänt tandvårdbidrag) får man den första juli.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-03-27

Hej! Jag har nyligen haft tandvård hos er, jag undrar om hur jag använder min tandvårdsbidrag.. Funkar det att dra av det nu innan jag betalar fakturan?
Hej Sonia och tack för din fråga.
Förmodligen man använde ditt bidrag när du var där. Det måste dras när man debiterar. Kontakta kliniken och fråga.

Ha det så bra.
Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-02-29

Vad gör man om man har tandvärk men inga pengar att gå till tandläkaren för? Socialtjänsten hjälper mig inte. Finns det några bidrag att söka? Jag har inte ens pengar till undersökning. Finns det några gratiskliniker? Använder maxdos av ibuprofen och Alvedon.
Hej och tack för din fråga.

Tråkigt att du har hamnar i det här läget. Du kan ringa till Folktandvården och fråga. Berätta att du inte har pengar etc.
Annars kolla med kyrkan eller stadsmissionen.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-02-19

Hej! Jag har en tand som gör att jag svullnat upp på ena sidan av ansiktet..jag kan inte betala hela besöket direkt. Jag har anmärkningar så då kan jag inte dela upp betalningen. Så vad ska jag göra? Svullnat upp så jag knappt ser med ena ögat. Tacksam för svar
Hej Antuz och tack för din fråga.
Tyvärr kan vi inte hjälpa dig om du inte har möjlighet att betala.
Kontakta socialen, kyrkan etc.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-02-15

Hej!

Jag var hos tandläkaren häromdagen pga extrem tandvärk. Det visade sig att jag behöver två stycken rotfyllningar samt kronor gjorda för de tänderna. Den totala kostnaden efter att högkostnadsskyddet träder in blir för mig 23 000 kronor.

Detta är ingenting jag har råd med och då jag har betalningsanmärkningar samt Kronofogden kan jag heller inte ta det på avbetalning via Klarna. Finns det något sätt som ni kan hjälpa mig så att jag kan få gjort detta?
Hej och tack för din fråga.
Nej, tyvärr kan vi inte hjälpa dig med delbetalningar.
Kontakta socialen eller kyrkan.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-02-14

Hej
Min tand gick av på hälften. Har inga pengar för sånt här tyvärr. Har varit sjukskriven utan ersättning sen okt 2021.
Tanden ilar och gör ont 😣
Vad ska jag göra?
Hej Lotta och tack för din fråga.
Tyvärr kan vi inte hjälpa dig om du inte har möjlighet att betala.
Kolla med socialen, kyrkan eller liknande, dem brukar hjälpa med den akuta tandvård.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-02-13

kan jag boka en akuttid trots att jag saknar möjlighet att betala för mitt besök? Jag har en inflamation i en tand som svullnat.
Jag saknar möjlighet att söka några lån eller dylikt då jag har ett skuldsaldo hos kronofogden.
Hej och tack för din fråga.
Ledsen men tyvärr kan vi inte hjälpa dig om du inte kan betala.
Prova med socialen, kyrkan eller någon fond som kan hjälpa dig med betalningen.

Ha det så bra.
Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2024-02-12

Jag är så fruktansvärd muntorr både dag och nattetid, det är ett stort problem. Jag äter många mediciner motexempel högt blodtryck, höga blodfetter, förebyggaproppar, magmedicin, sömntabletter, tabletter mot oro ca16/dag+många astmamediciner både inhalerar och i tablettform. Jag går hos tandläkaren 1/år och tandhygienisten 2-3 /år. Jag kan väl få något extra tandvårdsbidrag pga av detta…hur gör jag, kan du hjälpa mig?
Hej Liselott och tack för din fråga.
Ja, man kan få ett extra bidrag som heter STB om man upplever muntorrhet pga medicineringen men det är din läkare som bedömer om du har rätt till det. Fråga läkaren och det visar sig att du har rätt så måste han/hon fylla på ett blankett som du sedan ska lämna till din tandläkare eller tandhygienisten.
Med STB får du 600 kr per termin som du kan använda för undersökningar eller när du går till tandhygienisten.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2023-07-07

Hej! Kan man kombinera sista minuten- priser med tandvårdsbidraget? :)

Tack på förhand!
Hej och tack för din fråga.
Ja, man kan använda bidraget varje gång du är hos oss. Det spelar ingen roll om det är sista minuten eller akut etc.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2023-07-04

Får man bidrag hos vilken tandläkare som helst
Hej och tack för din fråga.
Ja, man får bidrag hos alla tandläkare eller tandhygienister som är anslutna till Försäkringskassan.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2023-05-30

Jag behöver göra en undersökning då jag vet att jag har en tand som är nästan snart loss och jag saknar flera tänder. Jag är behov av en undersökning och sedan en kostnad förslag på framtida behandling för att få bättre tänder helt enkelt. Kan man komma och få det till ett pris som helst inte är för högt? Lever på försörjningsstöd så jag har inte råd med hur mycket som helst.
Hej och tack för din fråga.
Det är tyvärr svårt att sänka priset på undersökningen och våra behandlingar. En undersökning kostar 1100 kr.
Du kan söka hjälp hos socialen eller kyrkan etc.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2023-05-16

Jag lider i munnen med lösa . trasiga , spruckna och infekterade tänder. Jag skäms och har svårt att äta. Jag behöver hjälp för jag har ingen ekonomi . Hur ska jag göra?
Hej Connie och tack för din fråga.
Tråkig att det blev så ila för dig.
Vi rekommenderar att du frågar socialen eller kyrkan, annars har vi inte någon annan möjlighet.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2023-05-05

Jag har 2 Molar tand avbruten efter en trasig amalgamfyllning..den brutit av förre 3år...jag är livrädd för tandläkare och jag har inget ekonomisk möjlighet att betala den dyra utdragning... Men inser att infektionerna försämmrar min hela kroppsförsvar...vilken möjligheter finns?? Hittar ingenting som hjälpar vidare på nätet
Hej och tack för din fråga.
Tyvärr får du börja med att komma hit så man kolla vad problemet är och hur ska man fixa det. Boka tid för en undersökning eller akut undersökning om bara titta på dem trasiga tänder.
Du kan få lugnande mediciner och i vissa fall lustgas men annars kan vi inte hjälpa dig mer.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2023-04-03

Min fråga är: Jag var hos tandläkaren igår och fick 600 kr i allmänt avdrag som man får en gång om året.Jag har intyg på ett STB p.g.a. cellgiftsbehandling. När jag läste om bidraget så får man det två gånger om året. Får jag 600 kr i allmänt avdrag + 600 kr i avdrag för STB alltså 1200 kr detta besöker.Vid mitt besök hos tandhygienisten i oktober 600 kr i avdrag?
Hej Gun och tack för din fråga.
Om du är äldre än 65 år så får du 600 kr varje första juli. Om du har STB då har du rätt till STB som är 600 kr per termin. Har man tagit ett nu så har du den andra kvar tills nästa besöket.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2023-02-17

Jag har skickat in ett intyg om att jag tar medicin som ger torr mun i Västmanland, går den att se i Uppsala län också? Eller måste jag få ett nytt intyg?
Hej Sofia och tack för din fråga. Nej, det går inte att se i Uppsala, varje landsting har sina egna regler och listor. Så det är bra om du skaffar dig ett nytt intyg.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2023-01-03

Hej. Jag såg att man har rätt till tandläkarvårdsstöd jag är ju under 30 och stod jag fått ett bidrag till 1a juli, betyder det att det blir 600 kr avdrag på min basundersökning? Jag var på undersökning en gång förra året med. Eller hur fungerar det? Detta var informationen jag läste kring det : https://distriktstandvarden.se/priser-och-bidrag/se-ditt-bidrag/
Hej! Det stämmer. Om du inte besökt tandläkare eller tandhygienist efter 1 juli 2022 finns det 600kr innestående. Dessa pengar ser vi automatiskt i vårt system och de dras av på priset för t.ex. undersökningen. Du kan spara max två års bidrag, så om du väljer att vänta till efter 1 juli 2023 har du 1200kr rabatt. Det är dock ej möjligt att använda båda bidragen om du endast gör en undersökning för ca 900kr. God fortsättning!

Sandra Torefalk
Leg. Tandhygienist 2023-01-02

Hej är i behov av tandvård men har ej råd vart kan jag söka hjälp fonder mm ?
Hej och tack för din fråga.
Några får hjälp från socialen eller kyrkan. Man ansöker själv.
Lycka till.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-11-22

Hej, jag har en extrem fobi när det gäller smärta i munnen och har tidigare behandlats med midazolam och KBT i ca 2år. När detta inte hjälpte mig och tänderna rasade isär vartefter och inflammationer i munnen gjorde mig utbränd och sjukskriven. När jag vägde 45kg och trodde slutet var inpå mig hjälpte banken mig med ett lån till nedsövning på en klinik i Stockholm för att dra ut alla tuggtänder, 12st drogs. Sedan ett par år tillbaka så har jag tuggat med framtänderna men de har tagit mycket stryk och med samtidig medicinering för ADHD och sömnsvårigheter med muntorrhet som följd så börjar de vittra sönder de också. Nu har en framtand spruckit och jag kan inte gå till tandläkaren. Min läkare skrev "särskillt statligt tandvårdsstöd"-intyg, kan jag bli hjälpt av det? Är det LSS som jag ska ansöka om detta eller är det försäkringskassan? Tacksam för svar!
Hej Anne Sofie, tråkigt att det är så svårt för dig.
Särskilt statligt tandvårdsstöd som kallas STB kan användas för undersökningar, akuta besök eller förebyggande tandvård. Det innebär ett extra bidrag på 600 kr per termin utöver det allmäna tandvårdbidrag som ger 600 eller 300 kr per år beroende för åldern. Du lämnar intyget till oss när du bokar tid.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-11-11

Hej var kan man söka fond och hjälp till tandvård
Hej och tack för din fråga.
Kolla med kyrkan eller stadsmissionen.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-11-10

Hur mycket har jag i tandvårdsbidrag just nu? När var jag senast hos tandläkaren?
Hej svår att svara, hur skulle vi veta det? Du får kolla själv med Försäkringskassan eller ringa till någon mottagning och med din personnummer kollar det.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-11-01

Hej min sambo har haft enorma problem med både ekonomi samt tandvård, han har fått rycka ut tänder å bytt en uppsjö av tänder till plast, han har hela sitt liv kantats av dålig ekonomi då han vart sjukskriven pga av skador i livet så han har då inte kunnat betala då han inte haft någon ekonomi. Finns det någon chans till hjälp att betala dessa eftersläpning av skulder som vi kämpar att kunna betala men pga av ryggskada är han sjukskriven å har ingen ekonomi att ta på i dags läget. Jag gör allt för att få rätsida på allt men mina pengar sinar fort. Så finns det nått man kan få hjälp med , det finns dokumenterat alla skador i livet. Å sjukskrivningar

Å skulderna växer... trots betalning varje månad

Vart vänder man sig?
Hej och tack för din fråga.
Tyvärr kan vi inte ge ekonomisk hjälp här. Man kan kontakta soc, några får hjälp från kyrkan eller några fonder men det ska ni själva söka och ansöka om hjälp.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-11-01

Hej! Registreras mitt tandvårdsbidrag i min bokning automatiskt eller behöver jag lägga in det i min bokning själv på nåt sätt? Med vänlig hälsning,
Hej och tack för din fråga.
Tandvårdsbidraget ser vi här när vi debiterar så vi drar det på en gång.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-10-19

Hej!

För ca 8 år sedan hade jag en cancertumör i tungan. Det blir en massiv strålbehandling (55 ggr in i munnen), cellgift och operation. Nu har jag drabbats av tandlossning. Det kan delvis vara en följd av strålningen. Dessutom kommer alla ingrepp för detta bli extra svåra då mitt tandkött och käkben är sköra efter cancerbehandlingen. Hela denna nya behandling av tänderna kommer att bli svindyr. Finns det någon form av bidrag som jag kan få till hjälp?
Hej och tack för din fråga.
Tråkig upplevelse för dig men tack och lov att du blev frisk.
Ja, det finns ett särskilt stöd som heter LIS: Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Patientgrupper som omfattas av tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Källa: SKL

Grupp Behandling

1 Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet
av ej ringa omfattning.
2 Tandvårdsbehandling på grund av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet
eller ansiktet.
3 Behandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall.
4 Infektionssanering av patienter som skall genomgå vissa kirurgiska ingrepp där
fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav.
5 Tandvård på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan.
6 Patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt
samband med patientens grundsjukdom.
7 Patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregion.
8 Patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala
smärtsyndrom).
9 Patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné.
10 Behandling vid extrem tandvårdsrädsla.
11 Utbyte av tandfyllningar på grund av avvikande reaktioner mot dentala material.
12 Utbyte av tandfyllningar som ett led i en medicinsk rehabilitering.
13 Patienter med Sjögrens syndrom.
14 Patienter med nedsatt salivfunktion till följd av strålbehandling.

Pratar med din läkare du kanske hamnar i grupp 7 eller 14.
Sedan kontakta du en tandläkare och boka tid för undersökning+terapiplanering.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-10-17

Hej jag har hört att tandvården ska vara kostnadsfri för oss som medicinerar för diabetes och för adhd. Är det korrekt??
Hej och tack för din fråga.
Nej, det är inte korrekt.
Man kan få extra bidrag som kallas STB om man har en svårinställd diabetes eller långvarig medicinering som kan orsakat muntorrhet. Fråga din läkare för att få ett intyg.
Bidraget blir 600 kronor varje per termin utöver det vanliga ATB.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-09-27

Hejsan! Kan man se hur mycket jag har i tandvårdsbidrag på något vis?
Hej Mathilda. Ja, du har ett bidrag på 300 kr.
Senast tandbehandling var den 14e okt-2021.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-09-06

Hej!
Jag undrar ifall man kan använda tandvårdsbidraget på en faktura?
Och isåfall hur man gör det?
Hej Oskar och tack för din fråga. Tandvårdsbidraget dras automatisk när du får en behandling hos oss, det betyder att du betalar med det. Så du behöver inte göra något, din tandläkare eller tandhygienist fixar det.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-07-07

Tyvärr tvungen att avboka tiden imorgon. När är mitt "slutdatum" för att erhålla mitt innevarande tandvåtdsbidrag?
Tacksam för svar
Hej Agneta, förlåt sent svar. Hoppas att du har fått hjälp.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-07-07

Hej. Jag fick för ett par veckor sedan hem en broschyr från er där ni uppmanar mig som privatperson att boka ett besök hos er innan 30 juni 2022 för att inte gå miste om
Något slags bidrag som ger dig rätt till Fri kostnad tandvård om man inte besökt er sedan 2020 och då jag inte har varit hos tandläkaren i drygt 14år nu så tänkte jag boka upp ett besök för tabdstenborttagning och plackborttagning och undrar vad detta kommer kosta mig hos er via en sista minuten bokning innan 30 juni om ni har? Mvh
Hej, det verkar att svaret kommer för sent. Men du borde ha i alla fall 2 sparade bidrag. Men sista minuten bokning menar man lätt tandstenborttagning någon som förmodligen inte funkar för dig om du inte varit hos tandläkaren i 14 år.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-07-05

Tandbidrag

Hur funkar det
Hej ATB så kallad allmäntandvård bidrag får man varje 1a juli, för dem som är mellan 24-30 och över 65 år blir det 600 kr varje år. Från 31 t.o.m. 64 är det 300 kr. Det sparas bara 2 så om du inte använder dem den 1a juli försvinner ett.
Du använder det när du får en tandvårdsbehandling med antingen tandhygienist eller tandläkare.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-05-20

Var kan man få hjälp med ekonomin till tandvård?
Hej och tack för din fråga. Socialen brukar hjälpa personer med tandvårdproblem men som inte kan betala själva.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-05-17

Jag fick en spark för över 30 år sedan och nu har 2 tänder lossnat och en tredje lossnar nu vilken dag som helst, i flera år har jag bara kunnat tugga på en sida och inte nog med att tänderna börjar trilla ut så har jag samtidigt fått ont i nedre kindtanden och vet inte riktigt hur jag ska kunna äta, mitt problem är att jag har sjukbidrag sen flera år tillbaka och dessutom skuldsanering, jag har aldrig fått någon hjälp med tänderna efter sparken, förutom efter Södersjukhuset så fick jag gå hos nå specialtandläkare, Södersjukhuset det med men efter det så hände det ingenting så jag misstänker att det här kommer att kosta massa pengar och jag har den lägst sjukbidraget, så finns det något sätt att ordna mina tänder eller ska jag se fram mot soppa resten av mitt liv, kanske inte blir så långt, jag fyller 60 år i augusti
Hej Ivar och tack för din fråga. Det är väldigt svårt att avgöra om tänderna lossnat pga sparken för 30 år sedan. Dessvärre vi kan inte hjälpa dig med den ekonomiska delen. Kontakta socialen så kanske får du hjälp från dem för att i alla fall stabilisera din munhälsa.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-05-16

Hej,

Jag har tandvårdsförsäkring hos Folktandvården och undrar om jag kan använda tandvårdsbidraget för att dra av på kostnaderna för försäkringen?
Hej och tack för din fråga. Ja, man brukar räkna in bidraget när patienten anteckna avtalet.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-05-11

Hej,
Jag har nu varit på 3 besök hos er under mars-april och betalat 3100kr, undrar därför om mitt kommande besök hos tandhygenist i maj blir till reducerat pris då jag nått taket zör högkostnadsskyddet? Med
Hej Amanda och tack för din fråga. Ja, det brukar bli reducerat pris när man har gått över 3000 kr, hur mycket kan jag inte säga nu. Det beror på referens priset.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-04-25

Hej jag undra om man kan söka fond hos er när man inte har råd att gå till tandläkaren och jag har en trasig tand just ny och är tandläkar rätt
Hej Jaana och tack för din fråga. Nej, det går inte att söka någon fond hos oss. Man kan delbetala med Klarna eller prata med socialen och be om ekonomisk hjälp.


Ha det så bra.

Med vänlig hälsning,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-04-11

Hej

Jag skriver till er då jag inte varit hos tandläkaren på åratal. Har lidit av psykiska besvär samt ätstörningar.
Kan jag få nåt speciellt bidrag ?
Hej Anna, ja, man kan få hjälp med behandlingar om det skulle bli så dyr. Be din läkare om ett intyg så kan vi se i vilken kategori du hamnar i. Boka tid för undersökning först.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-03-08

Hej,
Försöker se hur mycket jag har i outnyttjat tandvårdsbidrag - kan ni hjälpa mig?
Hej! Om du inte varit hos tandläkare/tandhygienist på två år och är under 30år så har du 1200kr. Varje år (1 juli) får du 600kr från Försäkringskassan, och du kan spara max två bidrag.

Sandra Torefalk
Leg. Tandhygienist 2022-01-13

hejsan. jag ska gå på mitt första tandvårdsbesök på flera år och blev informerad av kliniken jag ska besöka i uppsala att det finns möjlighet att andvända sig av tandvårdsbidrag för att reducera priset för besöket..hur gör man då för att ansöka om detta ?mvh
Hej! Din behandlare kommer se ditt tandvårdsbidrag i sin dator och drar av det på priset automatiskt, du behöver inte göra något!
Ha en fin kväll

Sandra Torefalk
Leg. Tandhygienist 2021-11-30

Hej, jag undrar vilka möjligheter som finns för den som inte har råd att gå till tandläkaren? Har en vän som går med ständig tandvärk.
Hej!
Beroende på hur gammal personen är får man alltid ATB (allmän tandvårdsbidrag) varje år. Sedan kan man också delbetala genom klarna. Det kanske gör situationen lite lättare.
Ha en fortsatt fin kväll.

Solmaz Nejadolhosseini
Leg. Tandhygienist 2020-10-15

hej vart ska jag vända mmej för å få hjälp med tänder fattig sjukpensionär 1.2 miljon i skuld. lös gom uppe 6 fasta nere på 4 spik.jobbigt inte kunna äta riktigt ingen hör vad man säger.1 tub korega i veckan.
Hej,

Tack för ditt meddelande!

Har du läst om det statliga tandvårdsstödet och om hur Försäkringskassan hjälper till med vissa kostnader inom tandvården? Ifall det inte skulle räcka för att du ska kunna få den vård som du behöver så finns det olika stiftelser och fonder som du kan ansöka om. Läsa mer om hur du kan få hjälp att betala din tandvård via https://distriktstandvarden.se/bidrag-och-fonder-tandvård/. Hoppas detta hjälper dig, du är välkommen att kontakta oss på telefon 08-22 22 22 om du har några vidare frågor. Lycka till!

Varma hälsningar,
Leg. Tandhygienist Ahlam Nagash

Ahlam Nagash
Leg. Tandhygienist 2020-04-29

Om jag ansöker om särskilt tandvårdsbidrag pga muntorrhet pga lång läkemedelsbehandling och tidigare ätstörning, vägs det in att jag inte besökt tandvården de senaste fem åren pga rädsla och ångest inför det? Påverkar det negativt och gör att jag inte kan få rätt till hjälpen, även om jag skulle ha rätt skäl till det.
Hej,

Nej det ska inte påverka ansökningen om särskilt tandvårdsbidrag negativt.

Lycka till!

Saghar Solhi
Leg. Tandläkare 2019-05-06

Hej!
Har fått ”diagnosen” tandlossning, vilket leder till flera besök med höga kostnader. Kan jag få något bidrag/hjälp?
Hej
Nej tyvärr inte mer än från försäkringskassan.

Med vänlig hälsning

:-D

Mia Larsén
Leg. tandläkare 2018-06-13

Hej!
Jag är en kvinna som fyller 62 år. Har STORA BEKYMMER med mina tänder då jag har fått diagnosen SS. Undrar nu om det finns någon hjälp att få för mig som snart inte har några tänder kvar. T ex tandimplantat och STORA SVÅRIGHETER att t ex äta och prata för att jag saknar alla framtänder förutom en som snart ger vika den också. Lever på Sjukpensison minus avdrag kronofogden,
Med vänlig hälsning
Synnöve
Hej

Vid SS kan man få extra bidrag 600 kr två ggr /år men det låter som du har behöv av mkt mer än så.
Du kan via din läkare höra om du är berättigad till F-lort och då betalar du tandvård som sjukvård dvs 200 kr/besök. Dock är te x ej implantat eller fasta broar möjliga att göra då men delproteser kan man göra med F-kort.

Annars kan fonder ,kyrkan etc ibland hjälpa till med tandvård när man sitter i en knivig situation med stort behov. Soc. ska hjälpa med det akuta.

Lycka till
:-D

Mia Larsén
Leg. tandläkare 2018-04-17

Var kan jag få ekonomisk hjälp med tandvård. Har behandlats med cellgifter och därefter rasar mina tänder. Har alltid skött min tandvård, i 65 år; men som pensionär har jag ej råd att sköta mina tänder. Har behandlats för , Aggressiv storcellig B-cellslymfom. Tänderna bara rasar.
Hej

Om du har behandlats med cellgifter och har problem på det sätt du beskriver kan det vara så att du har rätt till något som heter F-kort. Det kan man få o men läkare bedömmer vissa kriterier som skall vara uppfyllda. Kan en läkare på en vårdcentral göra (eller din egen läkare)

Annars finns fonder ,kyrkan och socialkontoret som alternativ att vända sig till. Tycker dock det låter som F-kort skulle vara en möjlighet för dig och då behöver du bara betala som ett sjukhusbesök, 200 kr /besök och frikort gäller vid besök hos tandläkare.

Lycka till ;-D

Mia Larsén
Leg. tandläkare 2018-02-28

Är en kvinna på 48 år
Det är så här att jag har under flera årstid gått runt med trasiga tänder,inflammationer i tandkött och tandvärk och har väl 6-7 tänder som är helt trasiga,har nu så ont i munnen att jag inte längre kan äta kött,knäckebröd m.m och nån delvis trasig, men har pga ändrade familjeförhållande 2009 så blev jag tvungen att ta ett x-antl lån för att inte hamna hos fogden&därefter långtidssjukskrivning i omgångar vilket gjort att jag har dålig ekomnomi inte råd att gå till tandläkaren...hur gör man då ?och vart vänder man sej till?
Hej

Man kan vända sig till socialkontoret i kommunen och be om ekonomisk hjälp för tandvård.

Lycka till

Mia Larsén
Leg. tandläkare 2018-01-09

Har utmätning från kronofogden, får behålla en minimalisk summa. Fick gå akut till tandl. Men måste rotfyllas osv. Hittar ej fond att söka från. Har en planerad operation med 2 mån sjukskriv. =ännu mindre pengar. Hur gör jag? Vet ni nån fond. Tanden måste rotfyllas snarast, men finns ej pengar. Mvh// sara
Hej

Ibland kan kyrkan hjälpa till alternativt soc. Har tyvärr inga andra förslag
Lycka till

Mia Larsén
Leg. tandläkare 2017-11-30

Hej jag heter wael jag bor i Stockholm. Jag har problem med mina tandar och jag vill fixa dom men jag är Arbetslöss och har inte inkomst jag är svensk medborgare jag vill veta hur man göra att får hjälp från staten? Mvh wael
Hej Wael

Du kan vända dig till Socialkontoret i kommunen där du bor och prata med en handläggare där. De kan sedan hjälpa dig att få hjälp med AKUTA problem.


Med vänlig hälsning

Mia Larsén
Leg. tandläkare 2017-11-08

Hej går på skuldsanering. 0 måste laga mina löständer.kostar cirka 4000.vart ska jag vända mej för att få hjälp
Det finns olika vägar. En rekommendation är att du gör en ordentlig undersökning hos en tandläkare och får ett kostnadsförslag samt diskussion hur din vård kan finansieras och vilka lösningar som kan finnas för just dig.
Det finns ett flertal fonder att söka ekonomiskt stöd från. Se https://distriktstandvarden.se/bidrag-och-fonder-tandvard/
Vid akut vård kan ibland socialen vara behjälplig.

Vissa sjukdomar och handikapp kan också göra att man får ökade bidrag. För att få det krävs läkarintyg och ibland salivprov.
Man kan få 600 kr i bidrag per halvår för undersökning och profylax om man har:
• Sjögrens syndrom
• Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
• Cystisk fibros
• Ulcerös Colit
• Crohns sjukdom
• Svårinställd diabetes
• Dialysbehandling
• Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
• Genomgått organtransplantation

Du kan få tandvård till sjukvårdsavgift om:
• bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad
• bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg, omvårdnad minst tre gånger per dag samt tillsyn under natten av hemtjänst eller anhörig.
• har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Medfödda missbildningar i ansiktet och runt käken
• Om man skadat tänderna under ett epileptiskt anfall
• Om man får strålbehandling mot huvudet eller halsen
• svår psykisk funktionsnedsättning
• Parkinsons sjukdom
• multipel skleros
• cerebral pares
• reumatoid artrit, svårare fall
• systemisk lupus erythematosus
• sklerodermi
• amyotrofisk lateralskleros
• symtom som kvarstår sex månader efter det att man har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke).
Sjukdomar och funktionsnedsättningar ska styrkas av läkare på en särskild blankett http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-sjukdom-funktionsnedsattning-tandvard.pdf

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-04-24

Hej! Jag har jättedålig ekonomi och därmed oxå dålig tandhälsa. Har inte råd att gå till tandläkaren. Hur ska jag göra? Flera tänder har spruckit och ser hemska ut.
Hej!
Det finns olika vägar. En rekommendation är att du gör en ordentlig undersökning hos en tandläkare och får ett kostnadsförslag samt diskussion hur din vård kan finansieras och vilka lösningar som kan finnas för just dig.
Det finns ett flertal fonder att söka ekonomiskt stöd från. Se https://distriktstandvarden.se/bidrag-och-fonder-tandvard/
Vid akut vård kan ibland socialen vara behjälplig.
Med vänlig hälsning

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-04-03

Har fått problem med mina tänder, har inga pengar och har hamnat hos kronofogden , måste snabbt få hjälp med mina tänder.
Hej!
Det finns ett flertal fonder att söka ekonomiskt stöd från. Se https://distriktstandvarden.se/bidrag-och-fonder-tandvard/
Vid akut vård kan ibland socialen vara behjälplig.
Med vänlig hälsning

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-03-30

Söker någon fond som kan hjälpa mig med tandvård, har jacketkronor i underkäken o den har gått i sönder i 3 delar har varit hos tandläkare o det skulle kosta ca49.000 men jag får betala ca 14.000 pengar som jag inte har.Då jag bara har min pension.
Det finns några fonder att söka ekonomiskt stöd från. Se https://distriktstandvarden.se/bidrag-och-fonder-tandvard/
Med vänlig hälsning

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-03-28

Jag har haft blåa tandvårdskortet i 4 år, utfärdat i Östergötland. Flyttade till Närke och skulle där förnya mitt kort. Men där tog det stopp.
I Närke har jag inte rätt till blåa kortet.
Jag har en sällsynt diagnos; eds typ3 och har jätteproblem med mina tänder.
3 tänder är spruckna och skulle lagas hos käkkirurgen i Örebro.
Men det har jag ju inte längre råd med!
Jag är 33 år och sjukskriven sen 3 år tillbaka. Har sjukpenning och en brokig tandhistorik.
Jag har inte mycket att välja på än att gå med värken i käken tills tänderna ramlar ut?
Hej!

Tandvård på landstingstaxa i Stockholms län kan fås i gruppen "nödvändig tandvård" som utfärdas av biståndsbedömmare eller "f-intyg" som kan vara mer aktuellt för dig med din EDS, beslutas av tandvårdsenheten efter intyg från din behandlande läkare. Ring om frågor så ska vi försöka guida dig rätt. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2017-03-13

Hej!
Jag undrar om man får rabbat eller tandvårdbidrag från föräkringskassan när man vill ta bort tandsten? Är 24år gammal.
Hej!
Vanligtvis får man det. Det beror lite på om det är rent estetiskt eller om tandköttet har blivit lite infekterat av tandstenen.
Med vänlig hälsning

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-02-28

Hej!
Jag är en man på 39 år, sjukpensionär som inte varit hos tandläkaren på nästan 30 år. Jag har vissa problem med tänderna men inget som är akut, har aldrig haft ont.
Jag har förmodligen inte råd med undersökningen och definitivt inte råd med behandlingarna jag kommer att behöva därefter.
Jag undrar om ni vet hur jag ska gå tillväga?

Mvh: p.salo@hotmail.com
Hej!
Det finns olika vägar. En rekommendation är att du gör en ordentlig undersökning hos en tandläkare och får ett kostnadsförslag samt diskussion hur din vård kan finansieras och vilka lösningar som kan finnas för just dig.
Det finns ett flertal fonder att söka ekonomiskt stöd från. Se https://distriktstandvarden.se/bidrag-och-fonder-tandvard/
Vid akut vård kan ibland socialen vara behjälplig.

Vissa sjukdomar och handikapp kan också göra att man får ökade bidrag. För att få det krävs läkarintyg och ibland salivprov.
Man kan få 600 kr i bidrag per halvår för undersökning och profylax om man har:
• Sjögrens syndrom
• Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
• Cystisk fibros
• Ulcerös Colit
• Crohns sjukdom
• Svårinställd diabetes
• Dialysbehandling
• Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
• Genomgått organtransplantation

Du kan få tandvård till sjukvårdsavgift om:
• bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad
• bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg, omvårdnad minst tre gånger per dag samt tillsyn under natten av hemtjänst eller anhörig.
• har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Medfödda missbildningar i ansiktet och runt käken
• Om man skadat tänderna under ett epileptiskt anfall
• Om man får strålbehandling mot huvudet eller halsen
• svår psykisk funktionsnedsättning
• Parkinsons sjukdom
• multipel skleros
• cerebral pares
• reumatoid artrit, svårare fall
• systemisk lupus erythematosus
• sklerodermi
• amyotrofisk lateralskleros
• symtom som kvarstår sex månader efter det att man har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke).
Sjukdomar och funktionsnedsättningar ska styrkas av läkare på en särskild blankett http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-sjukdom-funktionsnedsattning-tandvard.pdf

Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-02-15

Vad är summa för första besöket har ingen ekonomi alls den är en lång har så ont i hela munnen så inte kan äta alls vill så gärna då jag har flera jobb på gång har en 3a med min son men är tvungen och ha mitt ex inneboende för hyran . Som psykiskt misshandlar dig och gjort i flera år förföljt mig hela tiden och misshandel vill få ordning på smärtan nu dör snart
Hej, tråkigt att höra. Akuta besvär med sina tänder kan man få hjälp med via socialen. 825 kronor kostar en undersökning. Jag kan rekommendera dig att söka hjälp på ditt lokala socialtjänstkontor så kanske de kan ordna med ekonomisk hjälp. Med vänlig hälsning. Mvh

Vigert Sjözing
Leg. tandläkare 2017-02-13

Hej.
Jag måste i princip dra ut all mina 15 tänder som är kvar i munnen och få tandproteser. Jag har lösa tänderoch hela tiden ont i tandköttet. Men har det problemet att jag inte kan betala ett öre själv. Jag är sjukskriven och sen drar fogden från min sjukpenning. Min undran är om man kan få hjälp med hela summan de kommer att kosta eller måste jag ändå betala upp till 15000kr? Det kommer att kosta mer än så vad jag förstod av tandläkaren.
Hej!
Det finns ett flertal fonder att söka ekonomiskt stöd från:
https://distriktstandvarden.se/bidrag-och-fonder-tandvard/
Man brukar även kunna ansöka om uppskov från kronofogden om man visar att man behöver få tandvård utförd.
Vid akut vård kan ibland socialen vara behjälplig.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-02-13

Hejsan jag heter Michaela och jag har 3 gluggar efter mjölktänder (1kvar) jag drog nyss en och har inte råd att betala räkningen då jag är arbetslös och min mans pengar går åt till hyra osv, vi fick barn för 10 mån. Ju undrar jag om jag kan få hjälp att betala den och framtida kostnader, dem vill ju dra den sista. Eftersom jag inte har något anlag för tänder under så är det en känslig fråga. Jag har nu 3 gluggar, på sidan visseligen men jag pratar och ler mindre nu pga att det syns. Det känns inte bra! Kan jag få hjälp med att sätta in "nya" tänder? Och kan jag få hjälp att betala den räkningen jag fick när jag drog den 3de tanden? Mvh
Hej!
Det finns ett flertal fonder att söka ekonomiskt stöd från:
https://distriktstandvarden.se/bidrag-och-fonder-tandvard/
Vid akut vård kan ibland socialen vara behjälplig.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-02-07

Hej!
Jag heter Eva-Britt och är 58 år. Har använt psykofarmaka i 40 år och som äventyrat mina tänder. Har betalat mycket pengar i tandvård under åren trots noga omsorg. Jag är sjukpensionär sedan 2006 och ekonomin är under dessa omständigheter inte så bra. Jag undrar vad som krävs för att få ekonomisk hjälp med sina tänder. Vore tacksam för hjälp

Vänliga hälsningar

Eva-Britt Svedjebro
Hej Eva-Britt!
Är man muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling kan man få 600 kr extra per halvår att använda till undersökning och profylaktiska åtgärder. För att få det så krävs ett läkarintyg och ett salivprov som visar att du är muntorr.
En rekommendation är att du gör en ordentlig undersökning hos en tandläkare och får ett kostnadsförslag samt diskussion hur din vård kan finansieras och vilka lösningar som kan finnas för just dig.
Det finns ett flertal fonder att söka ekonomiskt stöd från. En del lägger ned och nya kommer till så sök på "tandvård fonder" för att få aktuell information om vilka fonder som man kan söka i dagsläget.
Vid akut vård kan ibland socialen vara behjälplig.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-01-17

Jag glömde att tillägga att jag bor i Halland närmare bestämt i Veinge utanför Laholm Kan jag få hjälp här ?
Med vänlig hälsning Kerstin Waltenberg
Hej!
Dessvärre har vi dålig kännedom om tandläkarna i Laholm. Tandläkarna brukar ha sin taxa på sina hemsidor.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-01-17

Kan jag som fattigpensionär få hjälp med komplicerad tandvård som jag anser för dyr för mig som pensionär?
Hej!
Det finns olika vägar. Min rekommendation är att du gör en ordentlig undersökning hos en tandläkare och får ett kostnadsförslag samt diskussion hur din vård kan finansieras och vilka lösningar som kan finnas för just dig.
Det finns ett flertal fonder att söka ekonomiskt stöd för. En del lägger ned och nya kommer till så min rekommendation är att söka på "tandvård fonder" för att få aktuell information om vilka fonder som man kan söka i dagsläget.
Vid akut vård kan ibland socialen vara behjälplig.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-01-17

Hej.
Jag är en man på 34år som har oerhört dåliga tänder, jag håller på letar och letar efter fonder som man kan söka inom hela sverige till tandvård men hittar ingen. jag letar på grund av att jag får ingen hjälp hos tandvården där jag bor, sen har jag pratat med socialen men dom hjälper inte mig heller, så det är därför jag kontaktar er. Jag har gått en del gånger i stockholm hos city dental men det kostar mycket att gå till tandläkaren. Jag har tidigare sökt av FVO och Eva och oskars ahrens stiftelse men fått avslag. Jag undrar om ni vet av nån eller några fonder som man kan söka?
Kontakta mig
Hej!

Det finns ett flertal fonder att söka ekonomiskt stöd för. En del lägger ned och nya kommer till så min rekommendation är att söka på "tandvård fonder" för att få aktuell information om vilka fonder som man kan söka idagsläget. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2017-01-11

Bidrag till tandvård . Har tandläkarskräck. Fruktansvärt dåliga tänder. Inga hela tänder nere. Protes uppe. Har skulder får en göra avbetalning eller ta lån. Gift men mycket dålig ekonomi. Kronofogden tar pengar
Hej, det första du får göra är att göra en tandläkarundersökning och få ett kostnadsförslag. Med det i handen kan du söka uppskov hos Kronofogden, söka bidrag från socialen eller någon fond.

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-01-09

Hur söker jag bidrag till tandvård?
Hej!

Det finns olika vägar. Min rekommendation är att du gör en ordentlig undersökning hos en tandläkare och får ett kostnadsförslag samt diskussion hur din vård kan finansieras och vilka lösningar som kan finnas för just dig. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2017-01-02

Äter cellgiftstabletter sedan år 2000, vilket har gjort att jag har inflammation i randkött
Och söndertrasade tänder? Finns det någon fond som man kan söka, lever på existensminimum.mvh gun lise Jaksi
Hej!

Lite beroende på typ av cellgifter samt diagnos kan viss vård finansieras via landsting och även extra tandvårdsbidrag per halvår. Lättast är att du tar kontakt med oss för en undersökning för konstadsförslag samt diskussion avseende om någon del av behandling kan vara avgiftsfri för dig. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2017-01-02

Har betalningsanmärkning av kronofogden. Hur kan jag kunna gå tilltandläkaren?
Hej!
Du kan först gå till tandläkaren och göra en undersökning och få ett kostnadsförslag för den tandvård som behöver göras. Sedan kan du ansöka om uppskov för dina betalningar hos Kronofogden.
MVH

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-01-02

Kan jag få hjälp från soc med tandräkningar då jag har skulder hos kronofogden. Står på minibudget
Hej, ja det stämmer. Man brukar även kunna ansöka om uppskov från kronofogden om man visar att man behöver få tandvård utförd. Mvh

Vigert Sjözing
Leg. tandläkare 2016-12-28

Hej! jag är student och har mycket problem på mina tänder. Kan jag få bidrag för att kunna gå till tandläkaren?
Hej! Det finns olika sätt för att få bidrag för detta. Socialtjänstkontoret kan du höra efter med. Man kan även ansöka om bidrag hos olika fonder samt kyrkan. Mvh

Vigert Sjözing
Leg. tandläkare 2016-12-28

Hur går jag till väga för att få hjälp med operation för att ta bort dåliga och skadade tänder gjorde en operation de tog bort en del tänder men inte alla som bör tas bort för jag har bara ett fåtal tänder kvar här inga tänder som jag kan tugga med.Vill gärna få en brygga och tänder lider och skäms för att jag inte har några tänder.Jag äter medicin som tar stryk på tänderna.
Hej!

Ta kontakt med någon av våra kliniker för en initial undersökning och kostnadsförslag för behandling. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-27

Hej, min sambo född 78 har extrem tandläkarskräck och har akuta behov att ta bort och laga sina tänder. Han måste sövas och fick ett kostnadsförslag på 25.000 förra året men inget vi har råd att finansiera. I dessa skulle narkosen kosta runt 8.000 kr och resten till det mest akuta. Han klagar varje dag och har väldigt ont. Problemet är både ekonomiskt och att han inte klarar av att någon pillar i hans mun. Terapi är uteslutet och kommer inte leda någonstans så det enda skulle vara att han fick det mesta akuta gjort under narkos. Finns det någon fond man kan söka hjälp från då jag är orolig för hans hälsa och mående. Känns jättetrist att han inte blir tagen på allvar när de gäller att han behöver bli sövd på grund av hans tandläkarskräck. Inga verktyg går in i hans mun absolut inga sprutor och inget han vill utsätta en tandläkare för om de skulle peta där han har ont.. lugnande fungerar inte heller..Vi kan inte heller ta några lån för att finansiera hans akuta läge. Finns de hjälp att få överhuvudtaget eller är det helt lönlöst att ens försöka... mvh Madelene
Hej!

De finns flera fonder att söka online. Har man en grav tandvårdfobi kan man även ibland genom en förhandsprövning mot landstinget få viss del av sin tandvård (och ibland narkos) betald av landstinget genom det s.k tandvårdsrädsleprogrammet. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-27

Kvinna på 43år. Diabetiker sen 41 år tillbaka
Svår behandlad diabetes med insulin mm
Äter andra mediciner som påverkar tänderna
Är snart tandlös på vissa tänder skulle behöva göra något åt saken snarast så man vågar gå ut och visa sig. ..har lagt mycket pengar på tandhygienen som tyvärr inte hjälpt. Önskar få hjälp om jag måste bygga nya kronor brygga mm
Har en sjukpension som inte räcker till mycket
Man som försörjer både mig och 2 barn
Snälla hjälp mig. Finns det någon fond eller stiftelse som man kan söka till det här. Mvh Maria
Hej!

Det finns flera fonder att söka men är inget man kan garantera att man kommer få stöd igenom. Det du behöver initialt är ett kostnadsförslag för din behandling att skicka in, ta kontakt om du inte redan har ett kostnadsförslag med din tandläkare för att få en behandlingsplan och kostnadsförslag. Sök gärna online på tandvård och fonder för ett urval av var man kan söka stöd. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-19

hur söker man fond för sina tänder ja har parkinson
Hej!

Min rek är att ta kontakt med din behandlande läkare för att undersöka om du är berättigad ett s.k f-intyg vilket ger dig vård på högkostnadskortet. Du är välkommen att ta kontakt med oss på Fridhemsplan så ska vi försöka hjälpa dig. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-19

Hej,
Min mamma har fruktansvärt ont i sina tänder och käken. Hon har haft problem i tänderna väldigt länge nu och hon har fyllning i tänderna. Hon har då då fått väldigt ont i tänderna, men tandläkarna där vi bor (Malmö) är väldigt elaka/dåliga och dom har inte gjort någonting åt saken. Mammas fyllningar i tänderna tänderna har lossnat och hon har sjukt ont i tänderna, tandköttet och i hennes mun, hennes tandkött har också börjat bli lite blå färgat.Min mamma brukade jobba förut men nu har hon pension för att hon är sjuk och har mycket problem i körltet i halsen och han kan inte jobba. Vi har inte råd med någon dyr tandbehandling eller nåt sånt så mamma har fått lida i många år och ingen gör något åt det eller hjälper till bara för att hennes pension kort grej för vård har tagit slut eller något och hon måste göra en ny, men hon tappade bort lapparna (glömde var hon hade lagt dom för att hon är väldigt glömsk av sig) men hon hittade alla papper igår. Mamma har så fruktansvärt ont och jag vet inte vad jag ska göra. Jag ska inte gå till skolan imorgon och ska istället till tandvården med mamma på morgonen och vi ska se vad dom kan göra, mamma sa att hon inte tror att dom kommer göra något för att dom kan inte göra något om det finns en infektion (vilket mamma har i tänderna nu) och att det dom kommer kanske göra är att ge henne en spruta som kommer tillfälligt få smärtan att lägga av tills infektionen kan läka och då kanske dom kan göra något.
Mamma och pappa är skilda så mamma vill inte blanda in pappa för att han är utomlands just nu för att han jobbar. Mamma är intw heller så bra på att tala svenska för att hon föddes inte här därför måste jag åka till tandvården med henne imorgon.
Jag vet inte vad vi ska göra. Finns det ens något vi kan göra?

Förlåt om detta är för långt, jag vet att detta är inte exakt en vanlig fråga på en sån här sajt men jag vill bara att mamma ska må bättre.
Hej!

Vi sitter i Stockholm och skriver men vi ska försöka hjälpa er så bra vi kan. Jag förstår att situationen måste vara jobbig för både dig och din mamma. Man ska inte behöva gå runt med tandvärk och infektioner pga svår ekonomisk situation i Sverige 2016. Utan att veta något om er situation så är min rekommendation att ta upp detta med den tandläkare ni får träffa. Kan man få ett kostnadsförslag för all behandling och inte bara en snabb akutåtgärd? Är din mamma berättigad ekonomiskt stöd från någon oinstans? Avbetalningsmöjligheter? Belys problematiken du tagit upp i mailet och be om förslag på ekonomiska lösningar samt ett helhetstag för din mammas tandvård. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-19

Tänkte bara säga att jag hörde med socialen om hjälp till mina tänder, har en hemsk mun och massor av tänder borta, men jag fick avslg, ingen hjälp, o jag kan inte äta knappt. och sen, nersövd kostar sånt mycket?
Hej !

Generellt brukar en narkos kosta ca 8000 sek + tandbehandlingskostnader så det kan ibland bli en ganska kostsam terapi. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-12

Hej
Är förvaltare till en man med mycket skulder. Inga pengar till tandvård finns. Nu har en akutsituation kommit då han behöver tandvård. Finns mågot att ansöka om?
Med vänlig hälsning,
UlricaForss
Hej Ulrica.
Är det akut värk så brukar socialen kunna hjälpa till. Hör gärna med dem.
Pågår skuldsanering kan ibland kronofogden göra en paus med sina krav på pengarna om pengarna ska gå till tandvård. I så fall krävs ett kostnadsförslag från tandläkaren.
Sedan ska det finnas fonder där man kan söka pengar. Ibland kan vissa kyrkoförsamlingar hjälpa till.

Anna Velander
Leg. tandläkare 2016-12-08

jag har förtidspension har nu tandproblem måsta betala hög kostnad för tänder kan man söka bidrag är ensamstående kan man få lån Alice Norell
Hej!
Man kan alltid vända sig till kommunens socialkontor och söka bidrag. De gör då en prövning av din ekonomi för att se om du är berättigad till socialbidrag.
Fråga även på kommunen om det finns någon fond som du kan söka bidrag ifrån.
Om du är patient hos Distriktstandvården kan du söka lån till tandvårdskostnaden hos re:member. Det finns lite att läsa om detta på remebercard.se

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-11-10

Hej
har ätit medicin i många år och har knappt några tänder kvar. Sen ett måste för mig att tugga maten då jag är opererad för att gå ner i vikt. Sen har har jag utstående tänder med. Så vart vänder jag mig då jag mår dåligt psykiskt av detta. Har inte råd att ordna med mina tänder heller. Är 54 år
Hej!
Ta kontakt med någon av Distriktstandvårdens kliniker för en undersökning och förslag på vad som kan göras.
Om du fortfarande tar många mediciner och är torr i munnen kan du ev. ha rätt till tandvård till samma pris som för sjukvård.
Du hittar adresser och telefonnummer till våra kliniker på vår hemsida: www.distriktstandvarden.se

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-10-20

Hej äter medicin för depression och ångest sedan 2005 och undrar om jag kan få hjälp med bidrag ,då mina tänder bara blir sämre och har redan lagt ut massor på att fixa till dem. Är sjukpensionär 2002. Född 1953. Har ej mycket pengar att röra mej med och tänderna måste jag ju ha . Svårt när man får gå och göra dyra tänder som måste bytas ut. Var ska jag vända mej för att söka olika bidrag??
Hej!
Medicin mot depression och ångest kan minska salivavsöndringen i munnen. Man kan mäta salivsekretionen för att se om du är berättigad till ett bidrag från Försäkringskassan för förebyggande tandvård, s.k.STB. Du behöver också ett intyg från din läkare på vilka mediciner du tar och har tagit de senaste åren.
Ev. kan du vara berättigad till s.k. F-kort då man betalar samma avgift för tandvård som man betalar för hälso- och sjukvård. Det är din läkare som avgör detta och i så fall ger dig ett F-kort.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-10-17

HejJag undrar om man kan söka tandvårdsstöd hos er om man inte får det beviljat via sin handläggare på kommunen? Hur går det i så fall till? Bokar man undersökning eller möte till en början? Vem bekostar det om det inte beviljas sedan?
Hej!
Tandvårdsstöd kan inte sökas hos oss. Man får vända sig till socialkontoret och sin biståndshandläggare. De brukar vilja ha ett kostnadsförslag på den tandvård som behöver göras.
För att tandläkaren ska kunna skriva ett kostnadsförslag måste först en undersökning göras.
En vanlig undersökning kostar 810 kr. Sedan kan det tillkomma lite mer om extra röntgenbilder behöver tas eller om det är något annat speciellt.
Om kommunen inte beviljar dig ersättning måste du betala kostnaden själv.
Det kan också finnas möjligheter att söka pengar från någon fond. Sök efter detta på Internet

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Jag är diabetiker och mina fram tanderena uppe och ner gått smallare och smaller. Om de 4 frontderala behöver 4 kronor på dem, vad betallar jag. Fnån min läkare har jag intyg att jag är diabetiker
Hej!
Är din diabetes svårinställd eller har du bra värden?
Vid svårinställd diabetes kan man få ett s.k. Särskilt tandvårdsbidrag, 600 kronor, 2 gånger per år att använda till förebyggande tandvård och undersökning. Eventuella kronor får du betala vanlig taxa för. Hör med din tandläkare.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Har alltid problem med att mina tänder rasar sedan stora lagningar gjordes på 50 talet. Just nu har jag tappat en krona längst fram och har en glugg rakt fram i munnen. Roten under är sprucken o skall tas bort. Finns det inte något lätt sätt att täppa för gluggen innan jag kan åtgärda det hela..tex en hätta av ngt slagit? Omfattas äv jag av friskvårdspengen. Frågade en gång o man hänvisade ' nej du har för mycket kostsamma åtgärder'. Får pensionärer billigare? Hälsn Tull
Hej
Det finns olika lösningar för att slippa gå med en glugg. Vilka varianter som är möjliga för dig beror t.ex. på hur granntänderna ser ut och vad som ska göras sedan. Det bästa är om du diskuterar det med din tandläkare.
Frisktandvård är något som endast Folktandvården har, det kan jag tyvärr inte uttala mig om.
Pensionärer har ingen särskild rabatt, men om man är under 30 år eller över 75 år har man ett allmänt tandvårdsbidrag som är 300:-/år (istället för 150:-/år som 30-64-åringar har).

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej! Har svår värk i en tand men tror inte att jag har råd att gå till Tandläkaren .Vad kan jag göra?
Hej!
Har du prövat att ansöka om bidrag från kommunen, socialkontoret?
Kan vara bra att ta kontakt med en tandläkare för en undersökning och få höra vad det kostar att få akut hjälp med tanden. Sedan kanske man kan behandla tanden vidare när du har råd eller kan få hjälp från socialkontoret.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej har ni narkostandvård? Eller liknande lider som vuxen av tändläkarskräck sedan så långt ja kan minnas. Har enbart haft tandvård under narkos men nu är de 10 år sedan ja va hos tandläkaren. Skäms över att gå nu när det gått så långt att flera tänder är borta men roten sitter kvar. Detta påverkar mig både psykiskt och fysiskt. Tandläkaren jag gick hos har lagt ner sin klinik därför söker jag efter alternativ. Har redan fått klartecken till att sociala betalar den totala kostnaden för mig. Har ni någon form av behandling att erbjuda mig,råd m.m.??
Hej!
Boka gärna en tid på någon av Distriktstandvårdens kliniker för en undersökning och ett samtal om vad som kan göras.
Vi har möjlighet att skicka en remiss för tandvård under narkos men vi behöver träffa dig först.
Kanske klarar du av tandvården med hjälp av lugnande medicin?
Du behöver absolut inte skämmas över dina tänder inför oss. Vi är till för att hjälpa dig och vi är vana att se alla möjliga skador på tänderna.
På vår hemsida www.distriktstandvarden.se kan du se vilka kliniker som finns, adresser och telefonnummer.
Välkommen!

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hejsan.Jag är en man på 33år som har ett stort problem och jag vet inte vad jag ska göra.Jag var hos min tandläkare för ca 2 tim sedan och tog röntgenbilder på ena tanden som sitter precis bredvid framtanden, jag har länge haft problem med den.För ca 1 månad sedan så gjorde jag en operation vid den tanden bara för jag hade en fistel i tandköttet, jag sövdes då men det blev inte bättre av operationen, så idag när jag var hos tandläkaren så sa dom att det inte går att rädda tanden så den måste dras och det sa jag nej till. Tids nog så måste jag göra det.Jag lever idag på försörjningsstödet av socialen, jag har stora skulder hos folktandvården så jag får bara hjälp med tandvård om det är akut.Alltså jag vet inte vad jag ska ta mig till över detta, mår oerhört dåligt över detta.Jag har en lång tid haft mycket problem med mina tänder och det förstör hela mig, jag vet inte om det finns något som jag kan göra, därför skriver jag till er och undrar om ni vet vad jag kan göra.Hälsningar
Hej
Du skulle behöva hjälp att få ordning på dina tänder. För att kunna få det behöver du få ett kostnadsförslag från en tandläkare som du kan lämna till soc. Om de sedan godkänner kostnadsförslaget kan vården utföras.
Mitt förslag är att du börjar med att prata med din socialhandläggare om din situation.

Sofia Jofred, leg tandläkare

HejJag har lite funderingar kring det här med tandvård, jag har tyvärr riktigt stora problem med mina tänder. Och nu börjar det gå ut över mitt sociala liv. Anledningen till detta är att jag har haft tandläkarskräck sen barnsben och är idag 25, dom senaste få besöken jag gjort har inte gjort det bättre även fast jag påpekat denna skräck. Till min fråga, jag känner nu att det är dags att göra något åt saken. Vet ni om man kan få ekomisk hjälp någonstans ifrån? Fonder att söka etc? Vill gärna också komma till någon med full förståelse. Skulle helst av allt vilja göra alla ingrepp under narkos så man slipper flera gånger. Hjälp mig. Katrin
Hej,
Jag känner inte till någon fond som kan hjälpa till för att man har tandläkarskräck. Jag skulle råda dig att komma på en undersökning där man i lugn och ro kan titta på vilket tandvårdsbehov du har samt diskutera ett upplägg som du känner dig trygg med. Det finns även KBT-behandlingar man kan söka efter på nätet som hjälper personer med just tandläkarskräck. Narkos utförs endast på speciella kliniker.

Linnea Linnér, leg tandläkare

Hej!Jag har ett par sneda tänder som jag gärna vill fixa med tandställning. Men det jag undrar är är det gratis eller måste man betala det själv. Mina framtänder är de sena och min underkäke skaver på de andra tänderna i upperkäken // liam. 15 år
Hej,
Det beror helt på hur stort ditt bettfel anses vara. Prata med din tandläkare så får man titta närmre på det.

Linnea Linnér leg tandläkare

Hej! Jag är 18 och har problem med min käke och värk i mina bakre tänder uppe och nere på både höger och vänster sida. Nu har jag varit på kontroll och fått veta att jag har tre visdomständer påväg och jag antar nu att det är därför jag har så ont, tror ni att det skulle kunna vara pga det? Jag hat även en väldigt trång mun, dragit ut 4 tänder +haft tandställning och funderar därför på att ta bort mina visdomständer och då undrar jag om man kan göra det innan dom kommit fram? Och om det kommer att kosta trots att jag fortfarande får fritandvård?
Hej,
Jag rekommenderar att du tittar på detta tillsammans med din tandläkare. Visdomständer som inte kommit fram ännu kan opereras bort om de anses ge problem men är de symtomfria och inte utgör någon risk finns det ingen anledning att ta bort dessa. Det ingår inom den fria barntandvården.

Linnea Linnér, leg tandläkare

Hej! Jag är 18 år och har alltså fortfarande tillgång till gratis tandvård. Jag har en rotfyllt tand(nedre baktand) som jag tyvärr bitit sönder och nu är det inflammerat. Snart har jag en tid och den kommer förmodligen att dras ut... Har jag rätt till att få en GRATIS inbyggd tand? Tack i förhand!
Hej!
Det är inte säkert att tanden måste tas bort, det beror på hur den har gått sönder. Om roten är sprucken behöver tanden förmodligen tas bort.
Troligen har du inte rätt att få ett implantat gratis, men det kan kanske variera mellan olika landsting. Fråga din tandläkare vid nästa besök.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Jag undrar om ni känner till vilka fonder man kan söka pengar ur för tandvårdskostnader? Går hos en specialisttandläkare, käkkirurgin och det kommer kosta mycket då stora delar av mitt tandben inte finns kvar varken i över eller underkäke. Mvh Kajsa
Hej! Jag vet tyvärr inte vilka fonder som finns att söka pengar ur, men fråga på biblioteket om det finns någon sammanställning över olika fonder. Kanske vet man en del om olika fonder på kommunen, ev. kan även kyrkan veta en del. Hör dig för på dessa ställen.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hejsan. När jag besökte tandläkaren i Juli (2014) upptäcktes hål i båda visdomständerna. Jag fick då tid att ta bort dessa visdomstämder i början december. När jag då kom till en annan tandläkare gjorde hon bedömningen att tänderna skulle behöva opereras bort då de inte växt upp tillräckligt för att dras ut. Även hon uppmärksammade hålen som var 'rätt stora' enligt henne men tyckte inte vi skulle operera bort dem nu utan vänta tills jag får besvär av dem så jag fick snällt åka hem utan något gjort. Min fråga är varför man inte då opererar bort dem istället för att låta de sitta kvar med 'rätt stora hål' och bara vänta in tandvärken? Tilläggas ska att jag nu (2015) fyller 20 år så kommer att få behöva bekosta kalaset själv. Nu har värken börjat komma och jag kan känna det mjuka i hålen med nageln men har inte råd att gå till tandläkaren. Känner mig besviken att jag inte fick dra ut tänderna innan jag måste bekosta detta själv när problemet redan var upptäckt. Mvh Mathilda
Hej!
Jag kan förstå att du känner dig besviken.
Det låter lite konstigt att man lämnat kvar tänderna trots hålen. Kanske är rötterna väldigt böjda och ligger nära en nervkanal i underkäken? Fick du ingen information om varför tänderna inte togs bort eller lagades?
Hör dig för hos din tandläkare. Jag kan tyvärr inte ge något mer exakt svar eftersom jag inte vet hur dina tänder ser ut.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej jag har problem med mina tänder. Nu har två framtänder lossnat och jag har tandläkarskräck vågar inte gå men nu måste jag få hjälp. Har hört att man kan få hjälp via en fond med betalningen. Undrar om alla tandläkare vet.
Hej!
Jag tror inte att de flesta tandläkare vet så mycket om vilka fonder man kan söka söka pengar från. Kanske kan du fråga någon på kommunen och få hänvisning. Ev. kan det finnas någon fond inom kyrkan.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej! Jag går hos er i Kallhäll. Min tandläkare sa att det är upp till 19 års ålder innan det kostar för mig att gå dit. Är det här sant?
Hej,
Ja det stämmer. Till och med den sista december det år du fyller 19 har du gratis tandvård. Därefter börjar du att betala från och med den första januari det år du fyller 20.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Hej. Jag undrar några saker! Jag har inte varit hos tandläkaren på flera år! Jag har jätte dåliga tänder efter min astma medicin, dom är svarta, hål i många, tänder som gått sönder, tandlossning. Ja massa. Och jag skäms så mycket så fort man öppnar munnen o säger något! Min högsta dröm är att fixa min min! Måste ta på avbet men har anmärkning hos fogden. Mår så fruktansvärt dåligt. Det lossnar lite tand var vecka. Är så ledsen. Vad kan man höra. Med vänlig hälsning, Marie
Hej!
Boka en tid hos tandläkaren för undersökning. Fråga om kostnaden för undersökning så att du vet att du har pengar till det.
Tala om dina bekymmer med betalningen. Tandläkaren ger dig sedan ett terapi- och kostnadsförslag. Prata sedan med kronofogden och hör om du kan få lite uppskov med en del av det du betalar där för att kunna betala kostnaden för tandvården, i alla fall för det som är viktigt att göra ganska snart.
Lycka till!

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hejsan! Jag har inte vart hos tandläkaren på ca 13 år och har klarat mig ganska bra. Nu har jag dock ilningar och tandvärk vilket har blivit ett stort problem för mig. Jag skulle vilja fixa mina tänder men har inte så mycket pengar som jag ser och tror det kommer att kosta. Så min fråga är om det går att betala typ 1000 kr i månaden eller liknande då jag Endå inte kan ta lån mvh mario suarez
Hej,
Vi erbjuder avbetalning via Entercard. Detta ansöker du om i receptionen på den klinik du önskar göra din behandling på.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Héjira, jag funerat på att ta en tandförsäkring ,en vet ej om det lönar sig. Det finns risk att jag måste operera bort mina två visdomständer i underkäken, men det är ej gjort än då jag inte haft allvarliga problem samt att det ligger nära en nerv. Min fråga är vad en operation av denna typ skulle kunna komma att kosta.
Hej,
Det är svårt att säga en exakt summa då en utrednig först behöver göras för att kunna bedömma om de behöver tas bort, och om så är fallet, även hur de behöver tas bort.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Hej, jag har under det senaste året tappat en hel massa tänder , de går av och det är bara stumpar kvar. Jag har en mag/tarmsjukdom samt en ledsjukdom som gjort att jag ätit mycket mediciner under nästan hela mitt vuxna liv. Tramadol för värk samt sömnmedel , har dåligt upptag av järn ,D och B-vitamin samt att jag äter små doser av Parkinsonmedicin. har nu förstått att detta påverkar mina tänder samt munhåla och eftersom jag har en extrem tandläkarskräck har jag inte sökt hjälp och nu skäms jag så förskräckligt pga tänderna att jag ej vill visa mig bland folk , är förtidspensionär sedan 1 och 1/2 år och känner mig så deprimerad och maktlös - vad ska jag göra ?
Hej,
För att du ska kunna få hjälp på bästa sätt rekommenderar jag att du kontaktar en tandläkare. När du ringer så meddela gärna även att du är tandvårdsrädd så vet tandläkaren det när ni ses. Innan besöket är det bra om du tar kontakt med din vanliga läkare och talar med denna om möjligheten till att få ett intyg för 'Särskilt tandvårdsbidrag' med tanke på din sjukdomshistoria.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.