Tandvårdsstöd med F-kort

Du behöver ofta mer tandvård om du har vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Då kan du ansöka om tandvårdsstöd med F-kort. Ett besök i tandvården kostar då lika mycket som ett besök i sjukvården.

Tandvårdsstöd med F-kort

Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning som följd av denna kan ha rätt till F-tandvård. Patienterna har som följd av funktionsnedsättningen stora svårigheter att ta hand om sin munhygien eller medverka till tandbehandling.

Kostnad för patienten

Patienter med intyg om F-tandvård betalar endast patientavgift enligt öppen hälso- och sjukvårdstaxa. Tandvårdsstödet omfattar all bastandvård och avtagbar protetik.

Hur går det till?

Patienten får en diagnos hos läkaren som bedömer patientens funktionsnedsättning och fyller i ett särskilt intyg. Region Stockholm utfärdar ett intyg om F-tandvård efter godkänt läkarintyg. Därefter visar patienten visar upp legitimation vid besök hos tandläkare- eller tandhygienist.

Vanliga frågor

Hur får man tillgång till F-kort?
Du kontaktar din läkare som skriver ett intyg med en bedömning av din sjukdom eller funktionsnedsättning samt dess påverkan på dina tänder. Blanketten skickas sedan till den enhet som ansvarar för tandvården i regionen. Efter ett godkänt läkarintyg utfärdar region Stockholm ett intyg för F-tandvård.

När du sedan besöker tandvården visar du upp din legitimation och då kan kliniken se att du har F-kort.
Vilken typ av tandvård ingår?
Det här är tandvård som ingår i tandvårdsstödet:
- Undersökningar
- Förebyggande vård
- Lagningar
- Behandling av tandlossning
- Rotfyllningar
- Utdragning av tänder
- Avtagbara proteser
- Narkos och sedering
Vem kontaktar jag med frågor?
Du kan vända dig till din tandläkare eller behandlande läkare om du har frågor som rör tandvårdsstöd med F-kort. Du kan även ringa oss på 010-550 15 00 så hjälper vi dig!

Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning som följd av denna kan ha rätt till F-tandvård. Patienterna har som följd av funktionsnedsättningen stora svårigheter att ta hand om sin munhygien eller medverka till tandbehandling.

Kostnad för patienten

Patienter med intyg om F-tandvård betalar endast patientavgift enligt öppen hälso- och sjukvårdstaxa. Tandvårdsstödet omfattar all bastandvård och avtagbar protetik.

Det här är tandvård som ingår i tandvårdsstödet:
 • Undersökningar
 • Förebyggande vård
 • Lagningar
 • Behandling av tandlossning
 • Rotfyllningar
 • Utdragning av tänder

Hur går det till?

Patienten får en diagnos hos läkaren som bedömer patientens funktionsnedsättning och fyller i ett särskilt intyg. Region Stockholm utfärdar ett intyg om F-tandvård efter godkänt läkarintyg. Därefter visar patienten visar upp legitimation vid besök hos tandläkare- eller tandhygienist.

Vem har rätt till F-kort?

Patientens diagnos ska ha gett upphov till svår till fullständig funktionsnedsättning samt har stor problematik att ta hand om sin munhygien.

Diagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd med F-kort:
 • Svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros
 • Cerebral pares
 • Reumatoid artrit
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sklerodermi
 • Amoytrofisk lateralskleros
 • Orofacial funktionsnedsättning
 • Symtom som kvarstår sex månader efter stroke
 • Sällsynt diagnos (Sällsynt hälsotillstånd)

Kontakta oss!

Du kan vända dig till din tandläkare eller behandlande läkare om du har frågor som rör tandvårdsstöd med F-kort. Du kan även ringa oss på 010-550 15 00. så hjälper vi dig!

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.