Vad kostar tandvården?

Ett besök börjar nästan alltid med en undersökning. Här förklarar vi vilka typer av undersökningar som finns samt kostnad. Längre ner på sidan finner du vår fullständiga prislista med specifika åtgärdskostnader.

Vad kostar tandvården?

Åtgärd 101
Basundersökning, 995 kronor

När du kommer till oss för första gången börjar vi alltid med en basundersökning som kostar 995 kronor och inkluderar fyra röntgenbilder. Undersökningen tar 20-30 minuter och ger tandläkaren en möjlighet att bedöma dina tänders tillstånd. Vid eventuellt behov av fortsatt behandling lämnar tandläkaren ett kostnadsförslag och föreslår en tid för nästa besök.

Boka en undersökning

Åtgärd 103
Undersökning akutbesök 560 kronor

Om du har akuta besvär så betalar du en undersökningskostnad om 560 kronor. Sedan tillkommer kostnad för själva behandlingen som behövs för att åtgärda problemet. Det kan även bli aktuellt med ett återbesök. Tandläkaren överlämnar då ett kostnadsförslag och föreslår en tid för nästa besök.

Boka en akuttid

Åtgärd 103
Undersökning enstaka tand, 560 kronor

Om du har ett specifikt besvär i munnen som du söker vård för (även om det inte är akut) så betalar du en undersökningskostnad om 560 kronor. Kostnad tillkommer för själva behandlingen som behövs för att åtgärda problemet. Det kan även bli aktuellt med ett återbesök. Tandläkaren överlämnar då ett kostnadsförslag och föreslår en tid för nästa besök.

Boka ett tandläkarbesök

Vad kostar själva behandlingen?

En behandling hos tandläkaren/tandhygienisten inkluderar ofta flera olika åtgärder baserat på ditt individuella behov. Totalkostnaden för t.ex. tandstensborttagning, tandutdragning eller laga ett hål varierar beroende på behandlingens omfattning. Det kan också bli aktuellt att boka in ytterligare besök om din behandlare bedömer att det är nödvändigt för att ge dig den vård du behöver.

Helgtaxa

På lördagar, söndagar och helgdagar tillkommer ett prispåslag om totalt 455 kronor vid akutbesök samt vid undersökning av enstaka tand (åtgärd 103, se ovan).

Tandvårdsstödet minskar kostnaden

Det statliga tandvårdsstödet består dels av det allmänna tandvårdsbidraget samt ett högkostnadsskydd.

Allmänna tandvårdsbidraget
Du får ett bidrag varje år som du kan använda på tandvård. Bidraget finns registrerat hos tandläkaren och det är inget du behöver hålla koll på. Ett bidrag kan sparas max två år, sedan förfaller det. Se därför till att besöka tandläkaren eller tandhygienisten regelbundet för att ta del av dina innestående bidrag.

Se vad du kan ha i bidrag >>

Högkostnadsskyddet
Högkostnadsskyddet innebär att Försäkringskassan betalar en viss procent av dina tandvårdskostnader om de kommer upp till vissa nivåer under ett år. Det är inte heller något du själv behöver hålla dig uppdaterad kring, utan det finns registrerat hos tandläkaren. På Distriktstandvården har vi som service att informera när högkostnadsskyddet går ut, så att du hinner utföra den tandvård du behöver innan högkostnadsperioden tar slut.

Dela upp betalningen

Du kan enkelt dela upp dina tandvårdskostnader med Klarna. Självklart accepteras även kortbetalning.

Läs mer om delbetalning med Klarna >>

Riktigt schyssta garantier

För en trygg och säker tandvård ger vi dig fem års garanti på implantat, kronor och broar, samt två år på lagningar.

Avboka en tid

Vid förhinder är det viktigt att kontakta oss så snart du kan, senast 24 timmar innan avsatt besök. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras.

Gå till Mina sidor >>

Vanliga frågor

Vad kostar en undersökning hos er?
En basundersökning kostar 995 kronor. Skulle du boka en av våra Sista minuten-tider så får du undersökningen för under halva priset.
Vad kostar själva behandlingen?
En behandling hos tandläkaren/tandhygienisten inkluderar ofta flera olika åtgärder baserat på ditt individuella behov. Det beror på behandlingens omfattning.
Vilka betalningsalternativ har ni?
Du kan antingen betala direkt eller så kan du på samtliga av Distriktstandvårdens kliniker delbetala din tandvård med Klarna.
VAD KOSTAR DET?

Observera att flera åtgärder ofta är inkluderade i en behandling. Totalkostnaden kan variera beroende på enskild patients behov.
Ett besök hos en tandhygienist kan exempelvis landa på 850 – 2000 kronor baserat på behandlingens omfattning.

ÅtgärdBeskrivningDitt årliga belopp
  Under
3 000 KR
3 000-
15 000 KR
Över
15 000 KR
101Basundersökning, utförd av tandläkare995 kr 545 kr 230 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare560 kr 365 kr 228 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1610 kr 1055 kr 666 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2530 kr 1628 kr 996 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist860 kr 515 kr 274 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist1100 kr 652 kr 339 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist420 kr 275 kr 174 kr
114Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist750 kr 475 kr 282 kr
121Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition90 kr 60 kr 39 kr
123Röntgenundersökning, helstatus1050 kr 625 kr 328 kr
124Panoramaröntgenundersökning770 kr 495 kr 302 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1330 kr 812 kr 450 kr
127Röntgenundersökning, delstatus350 kr 248 kr 176 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus600 kr 425 kr 302 kr
131Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-31330 kr 812 kr 450 kr
132Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1800 kr 1132 kr 665 kr
133Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder2270 kr 1452 kr 880 kr
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter2750 kr 1782 kr 1105 kr
141Analoga studiemodeller för behandlingsplanering820 kr 512 kr 297 kr
142Digitala studiemodeller för behandlingsplanering600 kr 378 kr 222 kr
161Salivsekretionsmätning930 kr 602 kr 373 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning630 kr 430 kr 290 kr
163Biopsi1480 kr 930 kr 545 kr
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)750 kr 412 kr 176 kr
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem550 kr 325 kr 168 kr
204Profylaxskena, per skena1050 kr 628 kr 332 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid290 kr 198 kr 133 kr
206Fluorbehandling510 kr 328 kr 200 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten400 kr 255 kr 154 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande670 kr 392 kr 198 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande1100 kr 668 kr 365 kr
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande600 kr 388 kr 239 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling1070 kr 670 kr 390 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande1550 kr 960 kr 547 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande2210 kr 1328 kr 710 kr
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem540 kr 315 kr 158 kr
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem270 kr 180 kr 117 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer1980 kr 1418 kr 1024 kr
314Beteendemedicinsk behandling610 kr 350 kr 168 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom700 kr 472 kr 313 kr
322Stegvis exkavering1540 kr 952 kr 541 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande770 kr 492 kr 298 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1480 kr 938 kr 558 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande2210 kr 1395 kr 824 kr
362Lustgassedering, per gång1300 kr 868 kr 565 kr
401Tanduttagning, en tand1820 kr 1262 kr 872 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand2820 kr 2028 kr 1473 kr
403Tanduttagning, enkel390 kr 195 kr 58 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant4972 kr 3472 kr 2326 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi5545 kr 4045 kr 2516 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1820 kr 1262 kr 872 kr
407Övrig kirurgi eller plastik2820 kr 1740 kr 984 kr
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande4955 kr 3455 kr 1926 kr
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd2060 kr 1258 kr 696 kr
410Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd1500 kr 1065 kr 760 kr
420Implantat, per styck, tilläggsåtgärd4160 kr 2688 kr 1657 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat6942 kr 5442 kr 4289 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik2660 kr 1870 kr 1317 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat10612 kr 9112 kr 7434 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik3770 kr 2885 kr 2266 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat13472 kr 11972 kr 9650 kr
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik3990 kr 2808 kr 1980 kr
427Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant5952 kr 4452 kr 2991 kr
428Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant7730 kr 6230 kr 4466 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat5452 kr 3952 kr 2512 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd2770 kr 1975 kr 1418 kr
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd3990 kr 2665 kr 1738 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd4970 kr 3982 kr 3291 kr
435Avlägsnande av ett implantat1350 kr 812 kr 436 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel280 kr 182 kr 114 kr
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd3210 kr 2260 kr 1595 kr
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd1630 kr 990 kr 542 kr
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd980 kr 588 kr 313 kr
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–36045 kr 4545 kr 3352 kr
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–36892 kr 5392 kr 3742 kr
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–36585 kr 5085 kr 3828 kr
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–38242 kr 6742 kr 5092 kr
480Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd410 kr 240 kr 121 kr
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4868 kr 3368 kr 2120 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler5092 kr 3592 kr 2089 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler6215 kr 4715 kr 2828 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6772 kr 5272 kr 3216 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1790 kr 1315 kr 982 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1550 kr 1130 kr 836 kr
522Komplicerad kanallokalisation1220 kr 798 kr 502 kr
523Stiftborttagning1610 kr 995 kr 564 kr
541Apikalkirurgisk behandling5220 kr 3720 kr 2376 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd2160 kr 1620 kr 1242 kr
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4582 kr 3082 kr 1796 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4582 kr 3082 kr 1796 kr
603Reponeringsskena, per skena4948 kr 3448 kr 1402 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena3210 kr 2108 kr 1336 kr
606Motorisk aktivering640 kr 365 kr 172 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering940 kr 548 kr 273 kr
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand1110 kr 792 kr 570 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1830 kr 1325 kr 972 kr
703Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand2100 kr 1480 kr 1046 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar1210 kr 802 kr 517 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar2170 kr 1572 kr 1154 kr
706Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar2450 kr 1652 kr 1094 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd3190 kr 2285 kr 1652 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd1280 kr 992 kr 791 kr
800Permanent tandstödd krona, en per käke7098 kr 5598 kr 3496 kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke7788 kr 6288 kr 4655 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift5145 kr 3645 kr 2494 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift2210 kr 1420 kr 867 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led3830 kr 2688 kr 1888 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd2960 kr 1982 kr 1298 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes4032 kr 2532 kr 1281 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led3580 kr 2302 kr 1408 kr
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner4490 kr 2990 kr 1763 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led2350 kr 1805 kr 1424 kr
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd1090 kr 788 kr 576 kr
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats2100 kr 1328 kr 787 kr
813Broreparation med tandteknisk insats5192 kr 3692 kr 2049 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande9892 kr 8392 kr 5552 kr
815Sadelkrona7390 kr 5890 kr 3993 kr
822Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder5442 kr 3942 kr 2607 kr
823Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6825 kr 5325 kr 3446 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad11920 kr 10420 kr 6437 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments11620 kr 10120 kr 5612 kr
826Attachments, per styck500 kr 450 kr 415 kr
827Hel underkäksprotes10848 kr 9348 kr 5965 kr
828Hel överkäksprotes10848 kr 9348 kr 5965 kr
829Immediatprotes, hel käke8612 kr 7112 kr 4580 kr
831Justering av avtagbar protes550 kr 352 kr 214 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1850 kr 1198 kr 741 kr
833Rebasering av protes3690 kr 2358 kr 1425 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs3690 kr 2675 kr 1964 kr
835Rebasering och lagning av protes4888 kr 3388 kr 2280 kr
836Komplicerad lagning av protes5670 kr 4170 kr 2784 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes7560 kr 6060 kr 3666 kr
839Inmontering av förankringselement3772 kr 2272 kr 1182 kr
845Ocklusionskorrigerande bettslipning3010 kr 1998 kr 1289 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering6538 kr 5038 kr 3433 kr
847Klammerplåt4615 kr 3115 kr 1670 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition940 kr 652 kr 451 kr
850Implantatstödd krona, en per käke11388 kr 9888 kr 6932 kr
852Implantatstödd krona, flera i samma käke9745 kr 8245 kr 5952 kr
853Hängande led vid implantatstödd bro3210 kr 2068 kr 1268 kr
854Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led3210 kr 2095 kr 1314 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat750 kr 470 kr 274 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led2170 kr 1380 kr 827 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat750 kr 498 kr 321 kr
858Distans inklusive distansskruv, per styck2720 kr 2062 kr 1602 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd2210 kr 1650 kr 1258 kr
861Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat33692 kr 38508 kr 26942 kr
862Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat34308 kr 39838 kr 27558 kr
863Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat35319 kr 41400 kr 28569 kr
865Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat34614 kr 39050 kr 27864 kr
871Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat20948 kr 20528 kr 14198 kr
872Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat21423 kr 21808 kr 14673 kr
873Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler21606 kr 22920 kr 14856 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat4198 kr 2698 kr 1100 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat4680 kr 3180 kr 1297 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat5728 kr 4228 kr 1720 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement19808 kr 18308 kr 13063 kr
878Förankringselement täckprotes, per styck560 kr 412 kr 309 kr
881Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande1830 kr 1250 kr 844 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats8318 kr 6818 kr 5724 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs14622 kr 13122 kr 10443 kr
888Fästskruv/broskruv, per styck380 kr 288 kr 223 kr
889Distansskruv, per styck1050 kr 858 kr 723 kr
892Läkdistans, per styck610 kr 438 kr 317 kr
893Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1120 kr 560 kr 168 kr
894Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1175 kr 588 kr 176 kr
895Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat1480 kr 740 kr 222 kr
896Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat1595 kr 798 kr 239 kr
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader15408 kr 13908 kr 10616 kr
901Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år18922 kr 17422 kr 12482 kr
902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år22274 kr 21670 kr 15524 kr
903Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år25044 kr 25535 kr 18294 kr
904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år29480 kr 31702 kr 22730 kr
905Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år24376 kr 24595 kr 17626 kr
906Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år27428 kr 28852 kr 20678 kr
907Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år30484 kr 33112 kr 23734 kr
908Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år35350 kr 39895 kr 28600 kr
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand9180 kr 8560 kr 8126 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar9180 kr 8382 kr 7824 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation13748 kr 12248 kr 10615 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona13675 kr 12175 kr 9742 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation14580 kr 13438 kr 12638 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona14818 kr 13318 kr 11685 kr
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro10388 kr 8888 kr 4823 kr
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på6610 kr 5110 kr 2678 kr
Inga träffar
Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.

Patientfrågor om Prislista hos Distriktstandvården
Hej,

Jag gjorde en lagning med komposit(?) på en fraktur på min framtand i januari, den verkar nu ha lossnat. har jag någon garanti på detta?
Hej Emelie och tack för din fråga.
Ja, om det är samma fyllning gäller garantin.

Ha det så bra.
Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-11-11

Hej!
Är det någon garantitid på en utförd krona? dvs ni garanterar att den skall hålla en viss tid och om den inte gör det så återställer ni lagningen?
Hej Åsa och tack för din fråga. Ja. Vi har 5 år garanti för kronor och bryggor.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-09-20

VilkenGaranti på lagning gäller?
Hej och tack för din fråga. Vi har 1 år garanti för våra composite fyllningar. Om tandläkare inte lämnar garanti beroende för svårt retention etc brukar hen informera i förväg och skriva den i journalen.Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-07-07

Jag var bara nyfiken på hur mycket det skulle kosta att korta ner framtänderna samt kanske göra de smalare.
Hej och tack för din fråga. Jag förstår inte din fråga för att slipa ner på framtänderna vill man helst inte göra om det inte är bettproblem etc. Så bättre att du bokar en tid så man kan kolla och ge dig svar.

Ha de så bra.
Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-05-16

Hej!
I dag var jag hos tandläkaren i Kista Aqua Dental för att laga ``retainer tråden`` (om det är så den heter) för tredje gången efter att jag tog bort tandställningen! Tandläkaren säger att jag måste betala då garantin har gått ut! Jag betalade 900 kr och fick inget kvitto! Det kändes jätte konstigt att tandvård ska kosta trots att man är bara 15! Vet du om han har rätt till att ta betalt för något som han inte har gjort rätt från början utan jag har behövt gå ditt 3 gånger under 1 års tid?
Hej och tack för din fråga. Ja, jag håller med dig. Har tråden gått sönder 3 gånger måste antingen göras en ny eller ha ett annat alternativ typ skena. Du bör kolla men tandreglering specialisten, hen som gjorde behandlingen eftersom du har rätt att få den med garantí.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-05-09

Hej, jag undrar hur mycket det kan kosta att laga slitage på framre tänderna, eftersom jag bet på en gaffel av misstag för några månader sedan och kanterna på mina tänder gick sönder lite. Min tandläkare hos Distrikstandvården märkte detta vid min senaste besök men jag glömde att ställa frågan om pris.
Hej Alexander och tack för din fråga. Ja, om man ska göra en fyllning på framtanden kostar det 1110 kr men om det bara behövs slipa ner och jämna till kanterna så skulle det kosta 600 kr.

Ha det så bra.

Med vänliga hälsningar,


Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-04-25

Hej, har ni garanti på kompositlagning av del av tand? Har en gammal amalgamfyllning som delvis gått sönder och lagades med komposit men gick sönder efter en vecka…. Jag har en annan liknande lagning som hållit 10 år..?
Tacksam för svar
Hej, ja, vi har garanti för compositelagningar men det är olika från fall till fall. Hade tandläkare sagt att det inte var garanti etc då gäller det. Men kontakta kliniken dit du gick så dem kan hjälpa dig med det.
Ha det så bra.Med vänliga hälsningar,

Carmen Camacho
leg tandläkare

Carmen Camacho
Tandläkare 2022-03-28

Hej! Jag undrar att laga alla mina tänder. Men jag har inte så mycket pengar. Kan ni laga de? Och jag ska betala för er varje månad.
Hej

Laga tänder kan vi självklart göra.... Du kan delbetala med Klarna
Se mer information på länken nedan
https://distriktstandvarden.se/priser-och-bidrag/delbetala-tandv%c3%a5rd/

Med vänliga hälsningar

Ahlam Nagash
Leg. Tandhygienist 2021-08-23

Hej !
Hur mycket kostar att dra ut ett tandrot som är kvar efter att jag har tappat ett tand. Det är stor kindtand.
Hej
Tandutdrag kan kosta olika beroende på om ingreppet förväntas vara enkelt, komplicerat eller görs kirurgiskt. Boka gärna tid för undersökning och kostnadsförslag så får du mer specifik kostnadsberäkning om vad just din behandling kommer att kosta.
Med vänliga hälsningar

Ahlam Nagash
Leg. Tandhygienist 2021-01-18

Hej har blivit 2 gånger felbehandlat illa bemött ? Ska kolla om jag får hjälo för 3 gången ? Med behandling och med min rädsla ? Kanske ni, ?
Hej Nina!

Hoppas du mår bra!

Det var tråkigt att höra. Du kan absolut boka en tid på en av våra kliniker för att få hjälp. Informera gärna att du har en rädsla också för tandvården.

Ha en fortsatt fin dag =).

Solmaz Nejadolhosseini
Leg. Tandhygienist 2020-12-04

Hej
Jag slog ut en kant på framtanden för många år sen, nu har den biten lossnat. Vad kostar en sån lagning?
Hej
En frontallagning kostar mellan 1500kr-2000kr beroende på frakturens omfattning och hur mycket kontroll av tandens förutsättningar/status behöver göras innan lagning görs. Allmäntandvårdsbidrag dras av ovanstående summa om man har innestående bidrag.
Önskar dig fortsatt trevlig dag

Ahlam Nagash
Leg. Tandhygienist 2020-10-13

Hej, hur gör ni med verktygen som används idag, tvättas det mellan varje patient med tanke på den omständiga situationen nu
Hej Kenan. Hoppas allt är bra med dig. Vi tvättar alltid våra instrument oavsett. Ha en fortsatt fin dag =).

Solmaz Nejadolhosseini
Leg. Tandhygienist 2020-10-07

Hej!
Jag försöker boka en tid hos er för lagning av hål i en tand samt borttagning av tandsten, men det går inte att göra två val när jag försöker boka. Dessutom så skickas min bokning till Fridhemsplan - ni ligger väl på Åsögatan?
Hur går jag tillväga och vad kostar det?
Hej
Ring oss gärna på 08 22 22 22 så kan vi hjälpa dig med att boka tider enligt dina önskemål .Just online bokningarna är förprogrammerade och bokar enligt en mall. Vi finns i Fridhemsplan och även Åsögatan.

Ha en fortsatt bra dag

Ahlam Nagash
Leg. Tandhygienist 2020-10-05

Hur lång är garantin på en tand stödd krona?
Hej
Hos oss är det 5års garanti på en krona.
Med vänliga hälsningar

Ahlam Nagash
Leg. Tandhygienist 2020-09-21

Hej!
Det går endast att göra ett val åt gången i er lista. Jag är i behov av att laga en tand och att ta bort tandsten - vad kostar detta att göra hos er och hur långa väntetider har ni?
Hej! Tack för din fråga. Distriktstandvården har korta väntetider, man kan få tid under samma vecka man ringer. Lagning av en tand kostar från 980-1775 kr, tandsten borttagning kostar från 320-910 kr. Du behöver också räkna med att vi gör en liten undersökning (som kostar 420 kr) samt tar en röntgenbild (som kostar 70 kr) innan vi börjar med behandlingen. Du för gärna ringa och boka en tid hos oss så att vi kan kika närmre och ge dig en exakt kostnad. Ha en fin vecka!

Katarina Vinter
Leg. Tandläkare 2020-09-16

Hej! Jag undrar hur det ser ut med priser för EU-medborgare, alltså inte svenska medborgare. Jag förstår att man antagligen inte har tandvårdsbidraget men är det samma prislista som gäller?

Tack på förhand!
Hej
Samma prislista (Klinikpris) gäller för EU medborgare. Enda skillnaden är att de omfattas inte av svenskt tandvårdsstöd.
Önskar di en fin dag.

Ahlam Nagash
Leg. Tandhygienist 2020-05-05

Hej!

Jag undrar hur priserna är om man skulle vilja ha en tandställning som placeras på insidan tandraden? Jag har blivit erbjuden tandställning (räls) men tror inte att jag skulle känna mig bekväm i det!

Mvh
Hej! Tyvärr kan inte vi svara på din fråga eftersom vi inte har några tandregleringsspecialister som jobbar praktiskt på våra kliniker. Rekommenderar dig att du vänder dig till en tandregleringsklinik för exakta prisuppgifter.
Vänliga hälsningar

Evelyn Andersson
Leg. Tandläkare 2020-04-24

Hej! Jag har tre frågor som jag skulle vilja få svar på gällande ungefärlig prisuppgift. Dels skulle jag vilja bleka mina tänder. Men sen har jag även en tråd bakom tänderna efter tandställning (underkäke) som börjat lossna på flera ställen som skulle behöva åtgärdas/eventuellt tas bort. Utöver det är jag även intresserad av skalfasader på främst 4 tänder (framtänder överkäke) och undrar vad detta skulle kunna landa på? Idag har jag komposit på dessa fyra framtänder som gjordes för att fylla i luckor efter behandling med tandställning som gjordes för ca 7 år sen som börjar se hemskt ut och börjat gå sönder. Jag håller på och kollar runt med olika tandläkare och försöker få en ungefärlig prisuppgift.

Tack på förhand!
Hej Daniella, det kan vara bra att göra en fullständig undersökning hos tandläkaren till att börja med. På så sätt kan tandläkaren se om din ståltråd (retainer) behöver avlägsnas helt. Illasittande "ståltrådar" kan skada tänder och tandkött. Det kan också vara aktuellt att göra en ny form av retainer eller plastskena för att undvika att tänderna börjar flytta på sig. Om det råder friska förhållanden i munnen så kan tandläkaren sätta igång med protetiska behandlingen på dina framtänder. Då får du ett kostnadsförslag för behandling med antingen skalfasader eller tandkronor beroende på det som passar bäst för dig.
Kostnaden för tandblekning är 2900kr (för hemmablekning) och 3900 (för klinikblekning).
Hör gärna av dig så hjälper vi dig med dina besvär.
Vänliga hälsningar

Evelyn Andersson
Leg. Tandläkare 2020-04-21

Vad kostar det att besöka en tandhygienist? Hittar ingenstans ett pris på det..
Hej
Ett besök hos tandhygienist kostar mellan 910-1770 kr beroende på behandlingens omfattning och behov. Finns det allmäntandvårdsbidrag sparade så blir det motsvarande avdrag från besökets kostnad. Du kan läsa mer tandvårdsstödsystemet på vår hemsida https://distriktstandvarden.se/se-ditt-bidrag/ eller på Försäkringskassan hemsida https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/tandvardsstod
Ha en fortsatt fin dag

Ahlam Nagash
Leg. Tandhygienist 2020-04-15

Hej!
Undrar vad det skulle kosta att dra ut visdomstanden som jag har som har vandrar neråt, har fått i hållande huvudverk tror det beror på tanden?
Mvh
Fredrik
Hej,

En tandborttagning hos oss ligger mellan 1500-2400kr. Detta inkluderar dock inte den mindre undersökning samt röntgen som brukar föregås av en tandborttagning. Dessa ligger på ca 420kr och röntgen ca 70-300kr (beroende på antalet röntgenbilder).

En visdomstand kan ofta orsaka visa besvär när den är på väg fram. Tex i form av ömt tandkött, molande värk osv. Det är tyvärr svårt för mig att svara på om tanden är det som orsakar din huvudvärk. Men du är mycket välkommen att boka en tid hos oss så hjälper vi dig gärna med dina besvär.

Christina Stenström
Leg. Tandläkare 2019-02-04

Hej, jag ska laga 4 hål (i fyra olika tänder)
Jag vet inte vad de heter med tandläkartermer så jag undrar vad de kommer kosta med rabatten man får när de överstiger 3000kr?
Hej,

Tyvärr kan jag inte svara definitivt på det. Det beror på vilka tänder det rör sig om och omfattningen på lagningarna.

Titta gärna på vår prislista på följande länk https://distriktstandvarden.se/prislista/
Där står våra priser för olika lagningar samt vad de kostar beroende på om man ligger under eller över 3000kr.

För en specifik kostnadsberäkning skulle jag rekommendera en undersökning hos någon av våra tandläkare.

Ha en fortsatt trevlig dag!

Simon Linnér
Leg. Tandläkare 2018-11-26

Hej. Jag skulle vilja veta vad priset skulle bli om jag vill rensa tandsten och även fixa en tråd som är lös på övre främre tanden(har haft tandställning)

Tack.
Hej,

För att kontrollera och åtgärda den lösa tråden, så länge den inte lossnat helt då det kräver ytterligare åtgärd, kostar det ca 1100kr.

Att ta bort tandsten kostar olika beroende på mängd och om det finns en tandlossningsproblematik. Ett besök hos tandhygienist för behandling kostar ca 1200-1500kr. Rekommenderar dock en basundersökning hos tandläkare om du inte gjort det den senaste tiden.

Ha en bra dag!

Simon Linnér
Leg. Tandläkare 2018-11-07

Hi, I have a veneer in my front tooth, which has just cracked. I was looking either for a temporary fix, while I go back to my dentist in London, or a permanent solution. I was wondering if you can offer either, and how much (approximately) would the all-in cost of either treatment? Thanks
Hi
I Think the best solution för you would be a temporary one and it will cost you about 1500-2000 SEK

Good luck

Best regards

Mia Larsén
Leg. tandläkare 2017-11-30

Hur mycket kostar "
åtgärd 801"
Hej
Fri prislista hos alla tandläkare så väldigt olika, också beroende på vilket material som används i kronan.
Du kan se de flesta priser på nätet.

Med vänlig hälsning

Mia Larsén
Leg. tandläkare 2017-11-30

Jag undrar om man vill ha en "fyllning av en yta på molar eller premolar * kavitet i tand på grund av sekundärkaries" så kostar det 883 kr, men om man har tre olika tänder som skall ha samma behandling och man vill göra allt på samma besök ,kostar det då 883 * 3 då ?dvs 2649 kr eller blir det billigare ?
Hej
Ja det kostar 3 ggr åtgärdspriset dvs 2649 kronor.
När man betalt 3000 kr så gör Försäkringskassan in och ersätter 50 % av referenspriset (som inte är detsamma som 50 % av priset på åtgärden )

Med vänlig hälsning

Mia Larsén
Leg. tandläkare 2017-11-21

Vad kostar ett besök hos tandhygienist?
Hej!
Det kostar oftast mellan 1200kr och 1500kr.
Med vänlig hälsning

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-04-10

Hej!

Hur mycket ungefär kostar det att dra ut en visdomstand?

Mvh
Hej!
Dels måste man göra en liten undersökning och ta röntgen. Sedan beror det på om man kan ta ut den i ett stycke, om man måste dela på tanden om den har spretiga rötter eller om man måste operera ut den om den ligger djupt.
Det kan kosta allt mellan 1900 kr och 4500 kr.
Är den riktigt svår så att en specialist måste operera och det blir ytterligare röntgenundersökningar kan det bli ännu dyrare.
Med vänlig hälsning

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-04-03

hej jag undrar om det är garanti på utdragning av en tand som ni lagt?
Hej!
Det är svårt att svara på hur och varför. Vänd dig till den tandläkare som har gjort/ska göra behandlingen och fråga.
Med vänlig hälsning

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-03-13

Om jag nu har gjort en rotfyllning av en kindtand, finns det någon garanti? hur länge bör denna fyllningen hålla? ELLER måste man sätta på en krona.?. Har en kompis som gjort rotfyllning och den har hållit i flera år UTAN en krona. Hur vanligt är det.?
Hej!
Själva rotfyllningen har en lyckandefrekvens på 80-90% och det är svårt att tala om en garantitid för själva rotfyllningen.
Sedan är det en annan sak om hur bra tandkronan ovanför själva rotfyllningen håller. Normalt brukar vi ha två års garanti på fyllningar såvida inte tandläkaren rekommenderat krona för att det ska hålla bättre.
Hur bra en vanlig fyllning håller beror på hur stor den är. Är det bara en fyllning på själva tuggytan så håller det bra men ju fler ytor som är inblandade desto skörare blir det.
Med vänlig hälsning

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-03-06

KOLLADE ERAN PRISLISTA MEN HITTADE INTE ÅTG NR ELLER PRIS OM MAN BEHÖVER FILA NER EN TUGG TAND 17 MED KRONA, BEHANDLING AV EN TAND, DEN ÄR LITE FÖR HÖG KÄNNER JAG. SAMMA VEVA OXÅ EN RÖNTGEN BILD PÅ TANDEN.
Hej!
Troligen skulle debiteringen se ut så här:
Åtgärd 103, mindre undersökning för att se vad som ska slipas ned och var: 413 kr.
Åtgärd 121, en röntgenbild: 55 kr.
Åtgärd 301, mindre omfattande behandling (slipning): 461 kr.
Men det beror också på vad man hittar när man tar röntgen och undersöker.
Med vänlig hälsning

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-03-06

Vad kostar en rotfyllning av tand 46?
Hej!
Det beror på om tanden har 3 eller 4 kanaler, om du har högkostnadsskydd i Försäkringskassan eller inte.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-02-13

Vad kostar det dra ut tand ca
Överkäken
Hej!

Alltid svårt att ge ett exakt pris men undersökning (åtgärd 103), röntgen av enskild tand (åtgärd 121), tandborttagning enkel eller komplicerad (åtgärd 401 eller 402) kostar i grundpris 2000-2700 SEK. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2017-01-30

Hej , jag är född 95 men är 21 , har jag tillgång till gratis tandvård ? Mvh
Nej tyvärr, det är de som är födda 1996 och senare som har tillgång till fri tandvård.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-01-30

Hej, jag undrar vad ett besök hos tandhygienisten kostar (vanliga, friska tänder).
45 år gammal patient.

Tack!
Hej, räkna med runt 1500 kr.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-01-23

Hej!
Vad kostar en vanlig undersökning hos tandläkare? (jag är inte mellan 21-29..)
Och vad kostar det att ta bort tandsten hos tandhygenist?
Hej!
Prissättningen för tandvård i Sverige är fri så det är därför svårt att ge ett generellt svar.
Är man över 29 år så får man 150 kr i bidrag 1 juli varje år. Betalar man över 3000 kr inom ett år får man dessutom ytterligare rabatt.
Sedan beror det på om det är en "lätt" mun att undersöka med få problem och få fyllningar eller om det krävs en utförligare undersökning av diverse besvär eller underligheter.
Detsamma gäller tandhygienistbehandling. Det beror på hur mycket tandsten det är och om det finns djupa tandköttsfickor eller inte.
Du kan hitta Distriktstandvårdens prislista på vår hemsida.
Med vänlig hälsning,

Anna Velander
Leg. tandläkare 2017-01-17

Jag har entvåtandskrona med två fästsskruvar där båda skruvarna nu gått av precis under "tänderna". Jag förställer mig att man måste skruva ur dessa skruvar, fästa nya i kronan (går det?) och applicera allt igen. Vad kostar ett sådan projekt mellan tumme och pekfinger?
Hej!

Tyvärr jättesvårt att svara på. Lite oklart om det är dina egna rötter kvar eller implantat? Du måste tyvärr kontakta din behandlande tandläkare för undersökning och kostnadsförslag för vad som gäller just din situation. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2017-01-09

Hejsan! Jag blir lite förvirrad av begreppen gällande "temporär" osv. Jag har tre molarer, kindtänder, en på vänster sida och en på höger sida som fattas. Jag vill ha tre nya som sitter permanent. Hur mycket kostar en sådan tand? Om det är svårt att svara exakt skulle jag bli tacksam ifall ni kunde ge en generell uppskattning på pris i överlag.

Tack på förhand.
Hej!

Som du säger är det svårt att svara på frågan. Man måste veta vad som finns runt tandluckan, konditionen på angränsande tänder mm för att kunna beräkna en lämplig terapi t.ex implantat eller brygga vad som är mest lämpligt i ditt fall. Så tyvärr måste jag hänvisa dig till din tandläkare för prisuppgift för just dig. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2017-01-05

Vad kostar en rotfyllnad?
Hej, beroende på vilken tand och hur många kanaler tanden har som ska rotbehandlas så ligger prisbilden på mellan 3873 sek till 6278 sek för en rotbehandling. (Man får karens bidragande viss rabatt om man är skriven i Sverige och inom Försäkringskassan kan tilläggas). Hör efter med din tandläkare om exakt prisbild för din tand. Mvh

Vigert Sjözing
Leg. tandläkare 2016-12-29

Hej,

jag har några fasader på framtänderna uppe. 2 har spruckit och lossnat men monterats dit igen av er bla. Min fråga är, är det bättre att sätta dit porslinskronor och vad kostar det ungefär kontra 2 nya fasader?
Med vänlig hälsning,
Stefan
Hej! Kronor ligger i samma pris som fasader. Skillnaden är rent tekniskt att tanden prepareras mer (mer tandvävnad tas bort bidragande starkare hållfasthet) vid behandling med krona kontra fasad. Då det är framtänder får man räkna med att ett estetik tandtekniskt laboratorium framställer dina fasader (eller kronor) med behov av färgtagning hos tandteknikern många gånger. Du får räkna med en kostnad på ca 7000-8500 sek per tand mellan tumme och pekfinger beroende på materialval bland annat. Din tandläkare kan ge dig ett mer exakt kostnadsförslag efter en liten undersökning av framtänderna. Mvh

Vigert Sjözing
Leg. tandläkare 2016-12-29

Hej
vad kostar de att laga ett hål som har gått upp?
Hej!

Det beror på storleken på hålet. Inom tandvården räknar vi antal tandytor som är drabbade av hålet,ju större hål desto högre debitering, för en precis uppgift måste du kontakta din tandläkare. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-14

Hej jag är 16 år gamal och jag vill ha tandställning för under och upp tänderna men jag vill vetta bara hur mycket kostar att jag ska betala
Hej, det beror på vilken typ av tandregleringsbehandling som du behöver. I vissa fall får man sin tandregleringsbehandling betald via landstinget vid din ålder ifall behov anses. Mitt råd till dig är att i förta hand tala med din tandläkare om detta så att du i första hand kan se ifall det handlar om att du måste betala för eventuell reglering eller inte. Mvh

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-07

Hej!
Ska träffa en tandläkare för en konsultation snart, vad kostar det besöket? Min ordinarie tandläkare har remitterat mig.
Hej!

Jättesvårt att svara på, lite beroende på vad du remitterats för. Ring din ordinarie tandläkare så kanske hen kan ge dig en prisuppfattning om kommande besök. MVH

Johan Lundström
Leg. tandläkare 2016-12-07

hej vad kostar det att ta bort tandsten ordinarie pris?
bara det.
mvh
Pontus
Hej!
Kostnaden kan variera mycket beroende på hur mycket tandsten det är, om det är många djupa tandköttsfickor där det är svårt att komma åt, om tandstenen har suttit mycket länge och blivit väldigt hård m.m.
Hos Distriktstandvården varierar kostnaden (utan ev. rabatt från Försäkringskassan) mellan 255kr och 1446kr.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-11-08

Pri för hela överkäken? Å kan man söka några bidrag för det....jag har haft epilepsi sedan 15 år är 50 nästa år... haft tandläkare skräck sedan 8 år alltså min första besök sedan så vet alla hur det går till, plus att jag har aldrig haft råd med tandläkare
?
Hej,

Tråkigt att höra att du tycker att det är så obehagligt att gå till tandläkaren. Du efterfrågar pris på en hel överkäke och det är svårt att säga då det jag inte vet hur ditt bett ser ut och vilken behandling som skulle vara aktuell. Jag skulle rekommendera att du kontaktar en tandläkare för att kunna göra en bedömning av vad som behöver åtgärdas och på så vis ge dig en mer korrekt prisuppgift. Vi är vana vid att man har obehag inför att gå till tandläkaren och försöker göra besöket så positivt som möjligt och ta det i den takt som behövs för att man ska kunna känna sig lugn.
Det finns olika fonder etc som man kan söka för tandbehandlingar.

Välkommen att höra av dig om du önskar att boka en tid.

Med vänlig hälsning
Linnea Linnér,
Leg tandläkare

Linnea Linnér
Leg. tandläkare 2016-10-31

Vad kostar ett tandinplantat med två skruvar för tre tänder?
Hej!
Kan tyvärr inte svara ordentligt på din fråga eftersom jag inte känner till hur det ser ut för övrigt i din mun. Försäkringskassan ger lite olika rabatt beroende på olika förutsättningar, var i munnen implantaten ska göras och hur bra tänderna runt omkring är.
Hör med en tandläkare som har undersökt dina tänder.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-10-19

Hej,hur mycket kostet rotfyllning i enkanal?
Hej. Själva rotfyllningen kostar enligt vår prislista 3873:-. Sedan beror det på om du har någon uppräknad karens (om du nyligen har fått annan tandvård), då kan du få rabatt.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-09-29

Hi,
Do you charge the reference charge set by Försäkringskassan or do you over charge?
Thanks.
Hej!
It depends on what should be done.
Dental basic examination we charge the referenceprice set by Försäkringskassan but some other treatment is a little more expensive.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-09-28

Vad kostar det att ta bort tandsten och airflow polering?
Hej! Det beror på hur mycket tandsten som behöver tas bort. Det beror också på om du har fått någon tandvård de senaste 12 månaderna och därmed kommit upp i en summa över 3000:- beräknat på Försäkringskassans referenspris. Isåfall får du rabatt motsvarande 50% på referenspriset.
Ordinarie pris för att ta bort tandsten är omkring 700-1400:- och airflowpolering ligger enligt vår prislista på 865:-

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-09-27

vad kosta det en tid med en tandhygienist?
Hej! Det beror på hur omfattande behandling tandhygienisten behöver göra. Det beror också på om du har fått någon tandvård de senaste 12 månaderna och därmed kommit upp i en summa över 3000:- beräknat på Försäkringskassans referenspris. Isåfall får du rabatt.
Ordinarie pris för ett tandhygienistbesök är omkring 700-1400:-.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-09-26

Hej! Vad kostar det att sätta fast tandsmycken hos er? Jag har två egna som jag tänkte ta med. Såna som sätts fast med tandställningslim.

Mvh
Hej! Om du har egna smycken med dig kostar det 389:- per smycke.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-09-26

Vad kostar en rotkanalsbehandling av en (undre) kindtand + krona?
Hej. Om du vill ha ett exakt svar behöver du fråga din tandläkare där du ska utföra behandlingen som kan se på din tand vilken typ av rotfyllning och krona som är bäst för din tand. Då kan du även få veta om du har fått någon tidigare tandvård de senaste 12 månaderna som kan medföra att du är uppe i ett så kallat karensbelopp över 3000:- och därmed får 50% rabatt på Försäkringskassans referenspris på det som överstiger 3000:-.
Distriktstandvårdens pris för rotfyllning av en kindtand är 5699-8278:- beroende på hur många rotkanaler tanden har. En krona kan kosta 6785-8030:- beroende på materialval.
Kostnaden för dig om det t.ex. är tre rotkanaler och du sedan får en krona i metall/porslin blir 8722:- om du inte har någon uppräknad karens innan behandlingen.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-09-26

Hej,
Jag fick som råd av en tandläkare i augusti att skaffa bettskena då jag gnisslar tänder om nätterna. Jag ser slitaget och skulle behöva en bettskena snarast för att undvika mer slitage. Har ni något prisförlag för bettskenor?
Vänligen,
Christofer Ewert
Hej. Enligt vår prislista kostar en bettskena i hårdplast 4276:-. Vad ditt pris blir beror på om du har fått någon annan tandvård på sistone (du hade ju varit på en undersökningen nyligen t.ex.). Om man kommer upp över 3000:- på samma 12-månadersperiod räknat på Försäkringskassans referenspris får man nämligen rabatt på det som överstiger 3000:-. Det räknas ihop även om du får din tandvård på olika kliniker.
Det enklaste är därför att du ringer den tandvårdsklinik där du vill göra skenan och frågar vad just ditt pris blir.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-09-23

priser jämfört med folktandvården?
Hej. Försäkringskassan har satt ett så kallat referenspris för varje åtgärd.
Sedan har varje företag gjort sina egna prislistor där man för varje åtgärd har ett pris som kan ligga på samma som referenspriset, över eller under.

Här hittar du Distriktstandvårdens prislista:
https://distriktstandvarden.se/tandvardsbehandlingar/priser-garantier/sok-priser/

Du får jämföra priserna åtgärd för åtgärd beroende på vad du behöver för tandvård.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-09-19

Hej, vad kostar besöket hos era tandhygienister? behöver ta bort min tandsten.
Undrar också om ni gör tandreglering och bettskenor.
MVH Sara
Hej!
Kostnaden för ett besök hos tandhygienisten kan variera mycket beroende på många olika orsaker.
Hur mycket tandsten är det?
Sitter tandstenen både ovanför och under tandköttskanten?
Är det djupa tandköttsfickor?
Är det mycket inflammerat i tandköttet?
Kostnaden beror också på hur mycket man har betalat för annan tandvård inom det senaste året eftersom Försäkringskassan ger viss rabatt på sina s.k. referenspriser när man har betalat över 3000kr.
Jag kan tyvärr inte ge dig någon summa utan att veta hur det ser ut i just din mun.

Inger Knutsson Stålhandske
Leg. tandläkare 2016-09-06

Hej!Jag är intresserad av att veta vad det kostar att går till er? Vad kostar en vanlig undersökning, en lagning och en putsning? Jag är 54 år och är ledsen att min gamla tandläkare som jag haft hela mitt vuxna liv (är nu 54 år) gick i pension för nåra år sedan och jag blir så förskräckt över att det är så dyrt att gå till nya tandläkare! Jag vill känna att jag får ut något av att gå till tandläkaren, inte att någon bara tittar och petar lite på tänderna under 5 minuter och så kostar det 800 kr. Jag vill helt enkelt hitta en tandläkare som ger lite valuta för pengarna och kan det vara ni?
Hej.
En undersökning kostar 810:-, en lagning mellan 830:- och 1760:- beroende på vilken tand och vilka ytor det är som behöver lagas. Puts beror på om det t.ex. finns tandsten eller inte och isåfall hur mycket. Det kan tandläkaren svara på när du gjort undersökningen.
I en undersökning ingår bl.a. bedömning av slemhinnorna, kontroll av alla befintliga fyllningar, ev. kariesangrepp, ev. tecken på tandlossningssjukdom, infektioner, frätskador, gnisslingsskador och mycket mer.
1:a juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag på 150:-. Du kan ha max två sådana sparade. Om du har något sådant dras det av från kostnaden.
Välkommen till oss!

Sofia Jofred, leg tandläkare

Bet av en bit av min kindtand där uppe. Ena hörnan fattas helt. Vad kan detta kosta då jag lagar tanden? Är dok också jätte rädd för tandläkaren har tandläkare skräck.
Hej. Om det går att laga tanden med en vanlig plastlagning kostar det ca 1500-2000:-. Berätta gärna när du bokar tid att du är rädd så kan tandläkaren ta hänsyn till det.
Om det var länge sedan du var på en undersökning så kan det vara en bra idé att börja med att boka tid för det, då får du också ett kostnadsförslag för behandling av din trasiga tand. Då kan ni också diskutera din rädsla, det finns t.ex. lugnande medicin att få om det behövs.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Jag vill fixa min glugg och undrar kostnader samt vad som är bäst alternativ , flytta ihop eller fylla i och ungefär vilka kostnader det är.
Hej. Det går tyvärr inte att svara på vad som är bäst för dig utan att ha sett dina tänder. Ibland går det att göra plastlagningar, ibland skalfasader eller kronor av porslin och ibland är det bäst att ha tandställning. Om du går på en konsultation hos en tandläkare kan du få veta vilka alternativ som är möjliga för just dina tänder och få kostnadsförslag. Välkommen att boka tid.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej Jag undrar vad en normal undersökning (+röntgenbilder)kostar? Försökte kika på prislistan men de var för mycket olika undersökningar.
Hej!
Hos Distriktstandvården kostar en vanlig basundersökning inklusive 4 röntgenbilder 810 kronor. Det är detsamma som Försäkringskassans referenspris.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hejsan jag har haft tandställning förut men nu har mina tänder gått tillbaka lite och jag har fått en glugg! Kan man fylla i den med plast och vad kostar det? Vart kan man göra detta?
Hej!
Var det länge sedan du tog bort tandställningen? Om det var nyligen kanske du ska prata med specialisten som utförde behandlingen. Det kanske behövs längre tid för att hålla tänderna på plats.
Rent generellt kan man bygga på tänder med composit för att fylla ut en glugg. Boka tid hos din tandläkare för kontroll och kostnadsförslag.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej det är så att jag har en glugg mellan framtänderna som 0,5 mm stor. Jag stör mig väldigt på detta. Pga den vågar jag inte le ordentligt. Jag vet att den kan vara charmig på några men inte på mig. Darför vill jag fylla in den med antingen plast eller porslin? Måste man då göra om det efter ca 4 år? Jag kan fatta plast men måste man göra om det med porslin oxå? Och min glugg är ju så liten så kan jag ens fylla i den? Och hur mycket skulle jag behöva betala? Jag är 14 år gammal. Tack
Hej!
Det brukar vara lite för tidigt att fylla ut en sådan glugg när man är 14 år. Oftast sluts den av sig själv eftersom tänderna ofta vandrar lite mot mitten och då är det bra att ha en liten, liten glugg så att det inte blir trångt i stället.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej,jag har ett problem där jag i vänster överkäke brukar skära upp tandköttet när jag sover, detta beror troligen på att min tolvårstand!? (visdomstanden har ej kommit fram) är lite sned och skaver upp ett sår i munnen. Detta ger ett obehag om dagarna, framförallt när man äter eller dricker varmt / starkt och i allmänhet kommer åt det.Min visdomstand som ligger ner bakom tolvårstanden kommer att skjuta på tolvårstangen om och när den växer ut.Bör detta åtgärdas med någon form av korrigering av tanden eller räcker det att jag skaffar mig en betskena för nätterna? Vad skulle i så fall en korrigering av tanden kosta?MvhRich
Hej!
Det är mycket svårt att svara på din fråga utan att veta hur det ser ut i din mun.
Ta kontakt med din tandläkare för en kontroll och diskussion om vad som kan göras.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

hej . kan du ge ett exempel av olika kostnader för att sätta ett implant. t.ex. : 1. operation2. själv implant3. crown.eller hur?(om man inte har problem med benet).
Hej.
Jag rekommenderar dig att boka en tid för konsultation då kostnaden kan variera så mycket beroende på var i munnen implantatet ska sitta, vad du har för karensbelopp (beror på hur mycket tandvård du har fått det senaste året), vad för material som ska väljas och om det är en allmäntandläkare eller en specialist som ska sätta implantatet.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej!Hur mycket ungefär kostar ett implantat av en st framtand?Med vänliga hälsningarOlle Lind
Hej!
Ett implantat för att ersätta en framtand kostar ca 17000kr. Jag kan inte ange en exakt summa eftersom jag inte vet hur det ser ut i din mun runtomkring där implantatet ev. ska sitta.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej! Vad kostar en denture hos er? Jag behöver en ny och fundera över antingen en ny denture eller implant. Har ni en prislista jag kan titta på?
Hej. En protes (denture) kostar olika mycket beroende på vad det är för sorts protes. T.ex. om den ska sitta i över- eller underkäken, om den ska vara för tillfälligt bruk eller vara tänkt att fungera under lång tid.
Det bästa om du vill veta vilka behandlingar som är möjliga att utföra och få kostnadsförslag på dessa är att boka en tid för undersökning hos en tandläkare. Vår prislista hittar du här: https://distriktstandvarden.se/tandvardsbehandlingar/priser-garantier/sok-priser/

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej jag undrar hur mycket det kostar att få en ny retainer? kan man få den gratis om man är under 18?
Tandvård är gratis fram till det år man fyller 20 år. Om en tandläkare bedömer att retainern är trasig och att du behöver en ny kan du få det kostnadsfritt.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej!Jag undrar vad det kostar att bleka tänderna hos er om man har normalt lite gula tänder inga större problem? och frågan som följer om man kan göra avtrycket för tandblekningen i samma veva som man bokar tandläkarbesöket så slår man två flugor i en smäll.
Hej. Det kostar ca 3000:- för båda käkarna. Du behåller blekskenorna efter blekning så kan du använda dem om du vill upprepa blekningen efter några år.
Du behöver göra en undersökning först, det är inte säkert att det är lämpligt att bleka just dina tänder. Om det bedöms lämpligt får du tid hos en tandhygienist som tar avtryck på tänderna.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Jag är diabetiker och mina fram tanderena uppe och ner gått smallare och smaller. Om de 4 frontderala behöver 4 kronor på dem, vad betallar jag. Fnån min läkare har jag intyg att jag är diabetiker
Hej!
Är din diabetes svårinställd eller har du bra värden?
Vid svårinställd diabetes kan man få ett s.k. Särskilt tandvårdsbidrag, 600 kronor, 2 gånger per år att använda till förebyggande tandvård och undersökning. Eventuella kronor får du betala vanlig taxa för. Hör med din tandläkare.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej! Jag har en liten glugg mellan framtänderna som jag skulle vilja fylla. Undrar då vad priset är och om det går.
Hej!
Jag kan inte säga något säkert om just dina tänder eftersom jag inte vet exakt hur dina tänder ser ut. Ofta kan man dock bygga på tänderna med composit, vanligt lagningsmaterial, men man gör det helst inte på ungdomar eftersom tänderna ofta vandrar framåt med tiden och det kan då bli trångt i stället.
Prata med din tandläkare.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej mitt namn är Ida och jag är 18 år gammal jag bär tandställning och har haft det i snart 2 år. Jag ska dra ut tanden nästlängst in i överkäken pågrund av att den var skadad och det fanns bara ett alternativ - rotbehandling. Men vi ser risker med det och även en kostnadsfråga om det skulle bli komplikationer. Så vi ska dra ut den och låta tandställningen fixa till det stora mellanrummet som kommer bli. Min tandläkare sa att vi kan inte fixa till hela mellanrummet utan det kommer vara kvar lite mellanrun. Min fråga är om jag senare kan dölja det mellanrummet på något sätt? Går det med skalfasad? Hur mycket kostar det isåfall? Mvh/Ida
Hej
Det är tveksamt om det mellanrummet kommer att synas alls när det är så pass långt bak i munnen. Om det gör det kan det ev gå att göra en krona/skalfasad på en av tänderna intill luckan som är lite större och därmed täpper till luckan.
Att göra det kostar i dagsläget ca 6-7000:-
Alternativt kan det gå att bygga ut en av tänderna med plast, det kostar ca 1500:-

Sofia Jofred, leg tandläkare

Har alltid problem med att mina tänder rasar sedan stora lagningar gjordes på 50 talet. Just nu har jag tappat en krona längst fram och har en glugg rakt fram i munnen. Roten under är sprucken o skall tas bort. Finns det inte något lätt sätt att täppa för gluggen innan jag kan åtgärda det hela..tex en hätta av ngt slagit? Omfattas äv jag av friskvårdspengen. Frågade en gång o man hänvisade ' nej du har för mycket kostsamma åtgärder'. Får pensionärer billigare? Hälsn Tull
Hej
Det finns olika lösningar för att slippa gå med en glugg. Vilka varianter som är möjliga för dig beror t.ex. på hur granntänderna ser ut och vad som ska göras sedan. Det bästa är om du diskuterar det med din tandläkare.
Frisktandvård är något som endast Folktandvården har, det kan jag tyvärr inte uttala mig om.
Pensionärer har ingen särskild rabatt, men om man är under 30 år eller över 75 år har man ett allmänt tandvårdsbidrag som är 300:-/år (istället för 150:-/år som 30-64-åringar har).

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej. Vad kostar det att de ut en tand? Det ramlade av en bit av tanden längst in i överkäken å nu gör det ont. Jag vill dra ut den för det är billigare.
Hej!
Exakt vad det kostar att ta bort just din tand kan jag inte svara på utan att känna till mer om dina tänder och vilken tandvård som har utförts på dig inom det senaste året.
Inom Distriktstandvården kostar en okomplicerad tandborttagning 1399 kronor. Om tanden har flera rötter och man behöver dela på dessa kostar det 2073 kronor. Sedan kan det tillkomma kostnad för en akut undersökning, 395 kronor och en röntgenbild, 57 kronor.
De här summorna är 100% av kostnaden. Om du har fått annan tandvård inom det senaste året och sammanlagt kommer över 3000 kronor ger Försäkringskassan rabatt på den summa som överstiger 3000 kronor.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej, mitt namn är Njundu Danso. jag har tappat en tand och vill ha en ny. undrar hur mycket det skulle kunna kosta. en fram tand uppe. Tack med vänlig hälsning.Njundu Danso
Hej! Tyvärr kan jag inte ge något svar på din fråga. Du behöver träffa en tandläkare som undersöker dig och som sedan kan tala om vilka möjligheter det finns och vad det kostar.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej! Jag har ont längst bak i munnen vid visdomstanden på nedre vänster sida. Det gör inte ont i själva tanden utan i kinden brevid. Bör jag kolla upp detta? Hur mycket kostar det/gäller frikortet på tandvården också om man har det?
Hej!
Om du är svullen och har ont är
det är bra om du går till tandläkaren och kontrollerar hur det är. Det är vanligt att det blir en ficka i tandköttet runt en visdomstand när tanden håller på att växa fram. I den här fickan kan det samlas bakterier och det blir svullet och ömt, ev. får man feber också. Då är det bra att spola ur tandköttsfickan med lite bakteriedödande vätska. Det kan din tandläkare hjälpa dig med.
Om det skulle bli mycket svullet på insidan av tanden och ner i munbotten är det mycket viktigt att kontakta tandläkaren snabbt. Då bör man ta antibiotika för att förhindra att infektionen sprider sig.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Hur mycket kostar det att bleka tänderna hos en tandläkare och hur gammal måste man bara?Är det farligt att använda andra tandblekning produkter som man gör hemma eller köper?
Hej! Hos Distriktstandvården kostar det just nu 1990:- (ordinarie pris 3000:-). Då får då individuellt utformade plastskenor (som du kan spara och använda om du vill bleka igen någon mer gång) och blekmedel och bleker hemma.
Man behöver vara 18 år.
Vi använder tandblekningsmedel som vi vet vad det innehåller och hur det fungerar. Det är också viktigt att ha blekskenor som sluter tätt omkring dina tänder så att blekmedel inte läcker ut. Andra tandblekningsprodukter kan ha bieffekter/biverkningar och jag kan därför inte rekommendera dem.
Inför en tandblekning tittar vi alltid på dina tänder så att det är lämpligt att bleka dem, t.ex. ska man inte bleka om man har karies eller sprickor i någon tand.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Vad kostar det att dra ut en tand?
Hej.
Upp till det år man fyller 20 är är det gratis med tandvård. Sedan kan det kosta alltifrån ca 1400-3900:- beroende på vilken tand det är och om den är komplicerad att få bort eller inte.
Om du har varit hos tandläkare/tandhygienist de senaste 12 månaderna kan du ha kommit upp över gränsen på 3000:- räknat på Försäkringskassans referenspris. Isåfall får du avdrag på ordinarie pris och det kostar då mindre.
Vänd dig till din tandläkare för att få svar på vad det skulle kosta för just dig.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej jag skulle gärna fråga hur mycket kostar om man vill fixa fram tänder.för mer information ni kan skicka priser till mig i hem sida ....Njundial.d2@outlook.com Tack med vänliga hälsningar Njundu Danso
Hej!
Vad är det du vill fixa med dina framtänder?
Skicka gärna en mer konkret fråga så ska jag försöka svara på den.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Jag har i alla år gått till en privattandläkare som jag har förtroende för men är väldigt dyr, så klart.Nu är jag i behov av en eller två helt nya tänder då jag bara har roten kvar vad jag förstår. Vart vänder jag mig för att få det så billigt som möjligt?Folktandvården? Har dom högkostnadsskydd? Finns det andra som har det? Kan jag ens räkna med det då jag tror att jag behöver få två 'nya' löständer? Min ekonomi är ej den bästa men jag vill ju självklart se fin ut i munnen.Tacksam för svar!Med vänlig hälsning Mia Brandin
Hej!
Försäkringskassan har ett högkostnadsskydd som innebär att man betalar 100% på kostnaden upp till 3000kr på Försäkringskassans s.k. referenspriser. Därefter ger de 50% rabatt på kostnaden mellan 3000kr och 15000kr. På kostnader över 15000kr lämnar de sedan 85% rabatt. Det här gäller för behandling som görs inom ett år.
Priserna kan variera mellan olika tandläkare men de flesta (inklusive Folktandvården) ligger oftast något högre än Försäkringskassans referenspriser.
För att kunna jämföra kostnaden för behandlingen hos olika tandläkare måste du höra dig för hos olika tandläkare. Dessa vill då förmodligen titta i din mun och titta på röntgenbilder innan de kan göra ett kostnadsförslag.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Jag måste dra ut två kindtänder tand 5 och 6 på vänster sida i överkäken. Nu undrar jag vad är billigast och bäst tandimplantat eller tandbro??
Hej!
Hör med din tandläkare vad hon/han tycker är bäst för just dig. Där kan du också få veta vad olika alternativ kostar. Jag har svårt att svara närmare på din fråga eftersom jag inte vet hur det ser ut på tänderna runtomkring.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

jag hade haft tandställning för två år sen . Efter behandling fick metal tråd på båda över och ned käken . igår jag har betat på ett äpple och båda är lossna nu . Jah har kontakt men tandläkare och hon sa jag ska betala 1800 kr om hon ska limma fast de igen . Tänkte fråga hur mycket kommer jag betal om jag går till någon av distktstandvården kliniker på båda käkarna
Hej!
Om båda retentionstrådarna är oskadade och passar bra kostar det 665kr + 665kr alltså 1330kr. En akutundersökningsåtgärd tillkommer på 379kr. Allt som allt 1709kr. Den 15/1 kommer taxan att ändras något. Tyvärr kan jag inte säga exakt vad det kommer att kosta då.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hejsan jag är 18 år och har 5 hål som måste lagas. Nu undrar jag om det kostar någonting eller om det är gratis som vanlig tandvård?
Hej!
Om du är 18 år kostar det ingenting att laga hål.
I Stockholms läns landsting har man gratis tandvård t.o.m. det år man fyller 19 år. Eventuellt kommer åldersgränsen för gratis tandvård att höjas framöver.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Fått kostnadsförslag på lagning av mina tänder. Enligt förslaget bör tänderna 16, 26 och 27 dras ut men finns ej angivet om de bör och hur ersättas? Måste man skaffa någon slags brygga för tänderna 26 o 27? Behövs tand 16 ersättas? På ett ungefär vad blir kostnaden för 'ersättningständerna' och hur snart kan man göra det efter att tänderna dragits ut? Får man för ersättningständerna någon ersättning av försäkringskassan?
Hej!
Det är väldigt många saker att ta hänsyn till för att jag ska kunna svara på dina frågor.
Det bästa är att du frågar den tandläkare som lämnat terapi- och kostnadsförslaget. Be att få en ordentlig genomgång av vad som behöver göras och vilka möjligheter som sedan finns. Skriv gärna ner frågor i förväg.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Jag har implant för 5 år och nu kronan blev lossna från stången. Den är kvar och jag behöver återansluta den.Min läkare använde dental cement: 'Glaslonomer cement cx-plus från Snofu'Jag undrar om ni kan cementera kronan tillbaka och hur mycket kostar det hos er?Med vanliga hälsningar,Natallia
Hej! Du behöver boka en tid för kontroll. En tandläkare behöver undersöka implantatet för att se varför och hur det har gått sönder. Därefter får du ett kostnadsförslag.

Sofia Jofred, leg tandläkare

Hej. Jag slog av en flisa på framtanden. Var hos tandläkaren och på kvittot står det att jag betalat för: fyllning av tre eller fler ytor på framtand. 1240 kr + 355 kr kompletterande undersökning. Varför och vad betyder det att jag betalade för 3 eller fler ytor ? Det var ju bara En flisa. Borde det inte vara för en då !?Tacksam för svar josefina
Hej,
Det beror på hur flisans uträckning var på tanden.

Linnea Linnér, leg tandläkare

Hej Jag är 20 år och tänkte fråga om det kostar något om jag kommer till Er och undersöker mina tänder fast att det är ni som har bokat tid och inte jag ? Och min andra fråga är hur mycket kostar det att fylla igen glugg ? Har en glugg i framtänderna ca 5-6 mm bred
Hej,
Ja, det kostar när du kommer till oss. Att vi har kallat dig kan eventuellt vara för att det är dags för en undersökning och då kan vi titta närmre på ditt bett och gluggen. Om du inte är intresserad av att komma på den tid vi erbjudit, vänligen kontakta din klinik och meddela detta.

Linnea Linnér, leg tandläkare

Hej, Jag undrar vad det kostar att laga två framtänder om jag är under 20 år. (Alltså både fyllnad och implantat). Hur länge håller en fyllnad?
Hej!
Om du är under 20år och inte fyller 20 i år) kostar det ingenting att laga tänderna om du bor i Stockholms läns landsting.
Implantat kan man få i vissa fall men jag kan inte svara på hur det är för dig eftersom jag inte vet hur det ser ut i din mun.
En fyllning är tänkt att hålla i många år men det beror till stor del på hur stor fyllningen är och hur mycket frisk tandsubstans det finns att fästa den i.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Jag har en glugg på mina främre tänder där en enkrona får plats (precis) vilket inte är så stort kan jag tycka. Vad skulle det kosta att fylla ut detta samt hur brukar resultaten se ut.
Hej,
Om man upplever att mellanrummet mellan tänderna är störande kan man minska mellanrummet mellan tänderna genom att göra plastfyllningar på framtänderna så att de blir något bredare. Detta brukar vara ett bra alternativ om man inte har så stort mellanrum mellan tänderna. Fyllningarna kostar ca 1500kr/st. Om det är ett stort mellanrum och man störs av det kan man behöva göra porslinsfasader eller tandreglering. Be din tandläkare att titta på dina tänder och informera dig vad som är bäst i just ditt fall.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Hej!Jag har en glugg bredvid hörntanden, där jag fått dra ut en tand. Inte supertjusigt, så funderar nu på att sätta en brygga där. Vad kostar det, mellan tummen och pekfingret? Jag vet att det är flera olika faktorer som spelar in, och att olika tandläkare tar olika priser osv. Men om det är relativt enkelt, vad skulle priset bli CA? Och, när man betalat 15000:-, bekostar man sedan endast 15% själv under högkostnadsperioden? Det låter ju för bra för att vara sant! Då kan jag alltså gå och rotfylla en tand för runt femhundralappen? Jätte tacksam för svar!
Hej!
Det är helt sant att det är många faktorer som spelar in när man beräknar kostnaden för en bro.
En viktig faktor är hur mycket man betalat för övrig tandvård den senaste tiden. Försäkringskassans referenspriser räknas ihop på den tandvård man gör under ett år. Man betalar 100% på kostnaden upp till 3000kr. Sedan lämnar Försäkringskassan 50% på kostnaden mellan 3000kr och 15000kr och 85% på beloppet som överstiger 15000kr.
En enkel bro på 3 tänder (varav en saknad tand) kostar enligt referenspriserna 9900kr.
Enligt referenspriserna och rabatt kostar alltså bron ca 6500kr. De flesta tandläkares priser ligger dock lite över referenspriserna.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej vad kostar att dra ut en tand hus er
Hej,
Det är olika beroende på hur komplicerad tanden är att ta bort. Kontakta din tandläkare och be om ett kostnadsförslag efter att de tittat och bedömt tanden.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

hej.min fru har en kindtand infektion...vad kostar en undersökning?
Hej!
En akut undersökning + en röntgenbild kostar på 100% 434 kr. Sedan beror kostnaden på om hon fått någon tandvård under senaste året och om hon har betalat så mycket att hon får rabatt från Försäkringskassan.
Man får också ett bidrag från Försäkringskassan, tandvårdsbidrag, en gång per år, 1/7, som kan dras av från kostnaden.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej jag har en tand som ska dras ut jag undrar om ni har delbetalning ? Ungefär hur mycket skulle det kosta för mig. Det är en tand på vänster sida uppe som har ett stort håll som gör ont?
Hej,
Vi har ett samarbete med Entercard där man kan ta lån för att delbetala sin behandling. Läs gärna mer på vår hemsida om delbetalningar.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Har bara kvar framtänder i både över och underkäke!Går det att få tänder insatta där det då fattas?Vill inte ha lösgommar om jag kan slippa!Vad kan kostnaden bli?Är 76 år!Kvinna!
Hej!
En möjlighet kan vara att göra implantat i käken, alltså att operera in skruvar i käkbenet och sedan 'bygga' tänder på dessa.
Jag kan inte säga något om kostnader för detta eftersom jag inte alls vet hur det ser ut i din mun och hur käkbenet är hos just dig.
Saker att ta hänsyn till inför ev. implantat är bl.a. hur mycket ben som finns kvar där tänderna tidigare suttit, allmäntillstånd, mediciner, rökning etc.
Ta kontakt med en tandläkare för undersökning och terapi- och kostnadsförslag.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Jag undrar vad en rotfyllning kostar hos er? Har påbörjat Mvh Elin
Hej!
Kostnaden för en rotfyllning beror på hur många rotkanaler tanden som ska behandlas har.
100% av kostnaden för en enkanalig tand är 3737kr, för två kanaler 4200kr, för tre kanaler 5500 och för fyra kanaler 6058kr.
Sedan får man en viss rabatt från Försäkringskassan på dessa priser. Hur stor rabatten blir beror på hur mycket tandvård som har gjorts tidigare inom samma behandlingsperiod.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej,Maken behöver en apnéskena (snarkskena) och har varit i kontakt med Folktandvården där den kostar 6995:-. Pengar vi tyvärr inte känner att vi har. Förstår det också som att det inte är nåt man får nåt bidrag för.Vad kostar det att göra en sån hos er?MVH/ Linda
Hej!
En apnéskena kostar 6710kr hos Distriktstandvården om inte antalet sömnapnéer/natt har utretts på fysiologlab och läkare skrivit en remiss för en apnéskena.
Om antalet sömnapnéer/natt överstiger ett visst antal och läkare skickar en remiss till tandläkaren kostar det 200kr per besök här hos oss, alltså 600kr-800kr, 3-4 besök.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Trasiga tänder.Av olika anledningar har 5 tänder gått sönder, då jag inte har haft råd så har jag låtit det vara MEN det börjar bli ett skönhetsfel som jag inte mår så bra av.Jag undrar hur mycket det kostar och delar av summan är täckt av försäkring?
Hej,
Det är svårt att svara på vad det kostar då det beror på hur stora lagningar som behövs. Vi är alltid uppkopplade till Försäkringskassan vilket gör att du inte behöver göra något själv för att ta del av tandvårdsstödet. Lär gärna mer om detta på Försäkringskassans hemsida.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Vad kostar det att laga en bit av tanden som har gått av? Har gått av på insidan på en kindtand.
Hej,
Det beror helt på hur stor del av tanden som behöver lagas samt om även en undersökning av tanden behövs för att kontrollera att det är frisk.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Jag undrar hur mycket kan det kosta en behandling som jag skickar en utförligt beskrivning under med bilaga?Det gick inte bifoga en bild fil.Om ni besvarar tillbaka min mail då bifogar jag en behandlingsuppgift sim jag fick av en annan klinik på 32.000 kronor.Så därför letar jag efter bättre pris/bra kvalite..
Hej,
Jag kan inte se någon fil som är bifogad. Det bästa är att du bokar in en tid på en klinik och diskuterar med tandläkare på plats som kan se över behandlingsplaneringen och ge dig ett kostnadsförslag.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Jag har haft brygga mellan två tänder vid sidan i överkäket. I en olycka skadades en av tänderna och tandläkaren fäste bryggan med nånting som kändes som ett järntråd. Den här bryggan lossnade efter två år. Nu vill hon göra en ny brygga som hon fäster i en hörntand, alltså fyra tänder tillhör bryggan.Vid senaste besöket drog hon ut en rot, Följden blev en rejäl blödning och värk. Tandköttet är sårigt och har dragit sig upp. Min försäkring ersätter behandlingen tom sommaren. Tandläkaren vill inte lämna besked om jag får någon garanti ifall denna brygga skulle gå sönder.Min fråga är varför drar man ut en rot som inte är infekterad? Garantin?Jag känner mig besviken att hon ej har förklarat hur hon har bestämt sig göra behandlingen. Inte frågat min åsikt heller.Då det har varit så mycket problem med de här bryggorna så jag skulle ha varit beredd att låta göra inplantat. Jag tog upp detta med henne men då svarade hon att försäkringen ersätter den här behandlingen så vi gör som hon har bestämt.Tacksam för svar.Kirsti
Hej,
Tråkigt att du fått sådana besvär. Jag tycker att du ska be sin tandläkare att tydligt förklara varför hon vill göra som hon tydligen tänker göra. Vad kan det finnas för andra terapialternativ? Kostnad för detta/dessa alternativ? Orsaken till att roten tas bort bör även det förklaras. Kan det ha varit p.g.a. en spricka? Inom Distriktstandvården har vi 5 års garanti om inget annat anges. Om det finns en orsak till att garantin förkortas ska du få information varför. Vad gäller försäkringen kan man alltid skriva till försäkringsbolaget och höra om de godkänner implantatbehandling. Om ej kan du kanske betala mellanskillnaden av kostnaden för bro och implantat. Man kan också höra sig för om de kan förlänga tiden som försäkringen gäller om behandlingen ej hinner bli färdig i tid.
Om din tandläkare dock inte tror att en behandling kommer att fungera så kan man som patient inte kräva att en tandläkare ska utföra en viss behandling och på samma sätt kan en tandläkare inte utgföra en behandling utan patientes godkännande.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Hej min läkare hade lagat några mina tänder för ungefär ett år sedan. Men nu började mina tänder lossas och det känns mycket störande. Jag undrar om min läkare har fyllt tänderna ordentligt eller är det vanligt/normal att tappa fyllningen efter ett år? Om det är så att det är läkarens misstag i så fall får jag laga mina tänder utan att betala? Alltså har man en sån rätt? Mvh Ida
Hej!
Inom Distriktstandvården har vi två års garanti på lagningar. Om en fyllning lossnar inom två år från det den är gjord gör vi alltså om fyllningen gratis. Om tandläkaren från början velat göra en krona på tanden och inte tror att en lagning kommer att hålla så länge men patienten ändå vill chansa med att göra en lagning gäller dock inte tvåårsgarantin. Tandläkaren har då informerat patienten om detta.
Jag vet inte vilken garantipolicy din tandläkare har men du bör absolut fråga honom/henne.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Jag har i flera år haft ett svart parti på framtandens baksida som lyst igenom. Nu har en bit av tandens framsida lossnat så det svarta är helt synligt. Jag har ingen ekonomi då fogden drar mycket pengar för mig. Vad skulle det kosta att göra så det svarta inte syns?Med vänlig hälsning Sune
Hej!
Svårt att svara på då jag inte vet hur mycket av tanden som lossnat.
Med lite tur räcker det med en enkel lagning som på 100% kostar 795 kr. Eventuellt har du ett eller två tandvårdsbidrag a`150 kr som får dras av från kostnaden.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Jag har beställt ett tandsmycke från en sida online.Hur mycket kostar det att få det påsatt på tanden hos er tandhygenist?Vänliga hälsningar
Hej Anna!
Det kostar 315:- att sätta fast ett tandsmycke om du har eget smycke med dig.

Maria Larsson

Hej,gör ni tandblekning och isåfall vad kostar det?
Hej,
Ja, vi gör tandblekning på våra kliniker. Att bleka över-och underkäke kostar 1990kr. Just nu har vi även ett erbjudande i sammarbete med Entercard där man kan få avbetalning på blekning för 199kr/mån.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Hejsan!Funderar vad en vanlig undersökning och borttagning av tandsten skulle komma att kosta hos er?Frågar åt min sambo, han är 21 och har inte varit till tandläkaren sen han var 19.
Hej!
Kostnaden beror på om han har fyllt 21 år i år eller om han fyller 22 senare i år.
När man är mellan 20 och 29 år får man ett tandvårdsbidrag på 300kr/år från Försäkringskassan som man får dra av från kostnaden hos tandläkaren. Bidraget kommer 1:a juli varje år och får sparas i högst 2 år. Han kan alltså nu före 1/7 ha antingen 300kr eller 600kr att dra bort från kostnaden hos oss. När någon kommer första gången till oss för undersökning som vuxen brukar vi också ge 150kr i välkomstrabatt / VIP rabatt.
Om din sambo Fyller 22 år senare i år eller kommer för undersökning efter 1/7 kostar undersökningen och borttagning av lite tandsten 25kr + 255kr alltså 280kr. Är det väldigt mycket tandsten kan det kosta lite mer. Är det pyttelite tandsten kan det kosta endast 25kr för undersökningen.
Välkommen till oss.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Jag har haft tandställning i tre år och misskötte bettskenan. Glömde den för det hände väldigt mycket annat i mitt liv. Nu har tänderna flyttat sig och jag är inte alls nöjd med mina tänder.. Får man sätta i tandställning igen gratis eller kostar det? Jag är fortfarande under arton år.
Hej,
Det beror helt på hur omfattande problemen har blivit. Be din tandläkare att titta på dina tänder och ditt bett.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Héjira, jag funerat på att ta en tandförsäkring ,en vet ej om det lönar sig. Det finns risk att jag måste operera bort mina två visdomständer i underkäken, men det är ej gjort än då jag inte haft allvarliga problem samt att det ligger nära en nerv. Min fråga är vad en operation av denna typ skulle kunna komma att kosta.
Hej,
Det är svårt att säga en exakt summa då en utrednig först behöver göras för att kunna bedömma om de behöver tas bort, och om så är fallet, även hur de behöver tas bort.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Hej!Jag skulle behöva göra en rotfyllning, jag undrar vad detta kostar?
Hej,
Innan man kan säga en exakt kostnad behöver man göra en utredning och då får du även ett kostnadsförslag.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

HejJag avslutade en behandling i januari 2011 (2 broar och 3 stifttänder)Jag undra hur lång garanti tiden är eftersom en tand lossnat nu?Med vänlig hälsning Agneta
Hej,
Vi har 5 års garanti på fast protetik (kronor, broar) med vissa reservationer. Kontakta din tandläkare och hör vad som gäller i just ditt fall.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Hur lagar man ett hål mellan två tänder? Jag fick info om att man borrar uppifrån ner till hålet, men blir det inte väldigt djup och långt ner man ska borra då? En fråga till, jag har en mjölktand kvar då jag inte har någon permanent under. Förstått att jag snart kommer att behöva ta bort denna. Hur gör man då? Krona? Sövs man ner eller gör man det med bedövning? Vad kostar detta ungefär? Tack på förhand! Elin
Hej!
Om man ska laga ett hål på sidan av en tand som står tätt emot granntanden måste man oftast borra uppifrån tuggytan på tanden för att komma åt hålet. Hur djupt man måste gå beror på hur stort hålet är. Det är viktigt att få bort all karies i tanden. Tyvärr måste man ju 'offra' en del frisk tandsubstans på vägen ner till hålet.
En mjölktand där rötterna är dåliga och där det saknas en ny tand under behöver tas bort. Man brukar ge vanlig bedövning när man tar bort den. För att slippa en lucka efter mjölktanden kan man ibland göra en bro, d.v.s. en krona på tanden framför, en krona på tanden bakom och en hängande tand däremellan. Ibland gör man i stället ett implantat för att ersätta den saknade tanden. Vad som är bäst i ditt fall och vad det kostar tycker jag att du ska fråga din tandläkare om.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Jag undrar om det kostar något att bleka tänderna hos tandläkare även fast man är under 20 år och tandvården är kostnadsfri för dem under 20? (Menar i Skåne)
Hej!
Ja, det brukar kosta pengar att bleka tänderna även om man ännu inte fyllt 20år. Blekning räknas som en kosmetisk behandling.
Blekning får inte göras på personer under 18 år enligt Läkemedelsverkets föreskrifter, grundat på EU direktiv.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej.Jag undrar vad det kostar att sätta fast ett tandsmycke hos er? Jag har köpt ett redan och behöver endast hjälp att sätta dit det.Mvh Alexandra
Hej!
Fastsättning av ett tandsmycke kosta 315kr hos Distriktstandvården.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej!Jag har en tand som rotfylldes för några år sedan. Har sedan rotfyllningen gjordes haft ont i tanden hela tiden. Har dock inte gått tillbaka till tandläkaren eftersom rotfyllningen gjorde så fruktansvärt ont. En dag lossnade en flisa från tanden och jag fick ont konstant så då gick jag tillbaka till tandläkaren. Då öppnade de upp tanden igen, för att se om smuts kommit ner i en kanal. Det gjorde också extremt ont, och när jag kom tillbaka till tandläkaren för att göra om rotfyllningen efter att tanden fått 'vila' så kunde de inte sätta fast den silvriga ringen som sitter runt tanden utan att det gjorde ont (då hade jag redan fått bedövning) Det konstaterades att jag troligen fått en spricka i tanden vid tidigare rotfyllning och ett beslut togs att dra ut tanden, då det inte fanns så mycket att göra åt det. Nu till min fråga; kan man få en tand isatt utan kostnad? Kan man få den betald i och med att felet inte låg hos mig? Det är en kindtand det rör sig om.
Hej!
Svårt att svara ja eller nej på din fråga eftersom jag inte känner till alla omständigheter runt din tand.
Tandläkaren bör vara ansluten till en patientförsäkring dit du kan vända dig. Hör med din tandläkare.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Har ni nån generell prisinformation man kan ta del av?
Hej
Tack för din fråga
På vår hemsida finns en välarbetat prislista som även anger priset för olika nivåer inom tandvårdsförsäkringens karens.

Caroline Arnell, Leg. Tandläkare

Hej, jag heter Ahmed Kacha och jag har inte varit på tändläkare besök på jätte länge och tror att det dags samt prisförslag
Hej Ahmed
Du är varmt välkommen att ringa en av våra kliniker och boka en tid för undersökning. Alternativt går du in på hemsidan och bokar en sista minuten tid för undersökning.
Hälsning Caroline Arnell

Caroline Arnell leg tandläkare

Hej jag har dragit ut en tand men han lämnade rester av tand, han sa att de skulle växa ut, helt ok för mig men nu gjorde de inte så jag fick gå tillbaka och dra ut resten, varför ska jag få betala igen? Samma pris som första gången??
Hej,
Det är svårt för mig att säga varför du fick betala igen då jag inte vet mer än det du skriver. Jag rekommenderar att du tar upp detta med din tandläkare och hör vad orsaken var.

Linnéa Linnér, Leg tandläkare

Hi I am Yelena. I have a tooth for implantation. I would like to get the rough estimation of the cost at your clinic. Thank you in advance.
Hello Yelena,

To make a rough estimate of how much it will cost for you to make an implant we have to do an examination of your teeth. 'Basundersökning', as it is called, costs 745 kr.
You are welcome to contact us and book an appointment.
Best regards
Victoria

Victoria Grishina, leg tandläkare

Hej hej! Jag började få känningar om ett hål i ena hörntanden i höstas men köpte då flux och det hjälpte. Men nu börjar jag känna samma obehag igen och oroar mig att jag har fått ett hål. Men jag är bosatt och skriven i Norge och undrar om jag ska göra det i Sverige eller Norge. Hur mycket kostar det för mig att ordna det i Sverige (Stockholm). På ett ungefär. Tänkte att jag skulle höra runt lite innan jag bestämde mig.
Hej Emma,

Du är varmt välkommen på en undersökning. Det kostar ca 745 kronor för en basundersökning, och 410 kr för en akut undersökning av enstaka tand. Hör av dig till närmaste klinik om du vill boka en tid. MVH /Victoria Grishina, leg tandläkare

Victoria Grishina, leg tandläkare

Hejsan!Mina två framtänder är snea och jag tackade nej till tandställning i 13-års ålder. Nu 7 år senare ångrar jag väl det beslutet och skulle vilja byta ut de två tänderna mot två fejktänder, går det även fast det är friska tänder? Isåfall finns det någon försäkring som täcker det och hur mycket skulle det förmodligen kosta om jag gjorde detta?
Hej Jimmy!

Det brukar ibland finnas några alternativ på hur man kan justera snedställda tänder. Det bästa för dig är att vi bokar en tid hos en av våra tandläkare. Tandläkaren utför sedan en undersökning på dig och utefter den diskuterar ni en lämplig lösning för dig. Det är dessvärre svårt att säga på förhand vad en behandling skulle kunna kosta, av den orsaken är det också bättre att du kommer till oss innan.

Tid kan bokas via mejl eller på telnr: 08 412 007 50.

Bästa hälsningar
Alexandra

Alexandra Rosengren Leg. Tandhygienist

Vad kostar det att laga en trasig kindtand på ett ungefär? Samma sak med vad det kostar att laga ett hål? Samma 'styck' pris om man har fler hål?
Hej! Kostnaden för att laga en trasig kindtand eller ett hål i en kindtand varierar mellan 815kr och 1695kr beroende på hur många ytor på tanden som behöver lagas.
'Styckpriset' är detsamma antingen man lagar en eller flera tänder. Dock får man rabatt från Försäkringskassan om man inom ett år behöver behandling som överstiger 3000kr enligt Försäkringskassans s.k. referenspriser. Man betalar 100% av kostnaden upp till 3000kr. På kostnaden mellan 3000kr och 15000kr ger Försäkringskassan 50% rabatt. På kostnader överstigande 15000kr betalar Försäkringskassan 85%.

Inger Knutsson Stålhandske leg. tandläkare

Hej, Jag vill ta bort mina amalgam lagningar och undrar vad det kostar / tand.
Hej,
Amalgamfyllningar som är felfria behöver man inte ta bort. Men om de är karies eller frakturer kan man behöva byta ut till en plastlagning. En lagning kostar mellan ca 800-1700kr beroende på tand och antal ytor på tanden.

Linnéa Linnér, leg tandläkare

Relaterade sidor