Byta tandläkare huvudbild
Senast
30 juni

Längesen du besökte tandläkaren?

Passa på senast 30 juni!

Varje år får du ett tandvårdsbidrag från Försäkringskassan som är giltigt i två år. Om du inte har besökt tandläkaren sedan 2022 kan du ha ett bidrag som förfaller den 1 juli.
Längesen du besökte tandläkaren?
Senast
30 juni

Statistik från Försäkringskassan visar att en stor del av befolkningen inte nyttjar sitt tandvårdsbidrag. Vi vill därför informera om hur bidragssystemet fungerar så att du inte går miste om det ekonomiska stöd som finns.

Så fungerar tandvårdsbidraget

  • Det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, är ett bidrag från Försäkringskassan som du får för att underlätta dina tandvårdskostnader.
  • För att ha rätt till tandvårdsbidraget ska du vara försäkrad i Sverige. Om du är osäker på om du har rätt till bidraget så kan du kontakta Försäkringskassan.
  • Tandvårdsbidraget delas ut varje år den 1 juli från och med det år du fyller 24.
  • Ett tandvårdsbidrag kan som längst sparas i två år innan det ersätts av ett nytt. Om du låter det gå fler än två år mellan besöken går du därför miste om ditt ena tandvårdsbidrag.
  • Tandvårdsbidraget uppgår till maximalt 600 kronor eller 1 200 kronor beroende på din ålder. Är du 24-29 år eller 65 år och äldre är ditt tandvårdsstöd 600 kronor/år och är du 30-64 år ligger bidraget på 300 kronor/år.
  • Du behöver inte ansöka om tandvårdsbidraget. Det delas ut automatiskt och det finns registrerat hos tandläkaren, förutsatt att denne är ansluten till Försäkringskassan. De allra flesta tandläkare är det.
  • Tandvårdsbidraget går ej att använda vid betalning av estetiska behandlingar.
  • Tandvårdsbidraget bestäms och regleras i regeringsbudgeten och är samma för alla tandvårdsgivare som är anslutna till Försäkringskassan.
  • Till och med året du fyller 23 år går du kostnadsfritt till tandläkaren.

Vanliga frågor

Hur mycket får jag i tandvårdsbidrag?
Beroende på ålder så ligger tandvårdsbidraget på 300 eller 600 kronor per år. Ett bidrag går att spara i max två år.
Får alla tandvårdsbidrag?
Ja, förutsatt att du är försäkrad i Sverige, vilket du är om du bor eller arbetar här. Det finns dock vissa undantag från denna regel. Du kan ringa Försäkringskassan på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för just dig.
Kan jag använda tandvårdsbidraget hos alla tandvårdsgivare?
Om den specifika tandvårdsgivaren är kopplad till Försäkringskassan så går det bra.
Varför ska jag besöka tandläkaren nu om jag ändå får ett nytt bidrag sen?
Vi rekommenderar att man besöker tandläkaren senast 30 juni och använder upp de gamla bidraget för att sedan använda det nya bidraget för framtida besök eller eventuell uppföljning. På detta sätt använder du tandvårdsbidraget på ett smartare sätt och maximerar nyttjandet av det.
Publicerad: av Distriktstandvården
Uppdaterad: 2024-04-25