Längesen du besökte tandläkaren?

Varje år får du ett tandvårdsbidrag från Försäkringskassan som är giltigt i två år. Om du inte besökt tandläkaren på ett tag riskerar du alltså att gå miste om en del av bidraget.
Längesen du besökte tandläkaren?

Så fungerar ATB – det allmänna tandvårdsbidraget

2018 fördubblades tandvårdsbidraget. Nu hoppas vi att fler använder det. Besök tandläkaren innan den första juli för att ta del av ditt fulla bidrag.

  • Tandvården är gratis t.o.m. året du fyller 23 år.
  • Från det år du fyller 24 år får du automatiskt ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som betalning för din tandvård – det är inget du behöver ansöka om utan finns registrerat hos tandläkaren.
  • Den 1 juli varje år tillgodoräknas du det allmänna tandvårdsbidraget och det kan som längst sparas i två år innan det ersätts av ett nytt. Om du låter det gå fler än två år mellan besöken går du därför miste om ditt ena bidrag.
  • Bidraget uppgår till maximalt 600 kronor eller 1 200 kronor beroende på din ålder. Är du mellan 24-29 år eller 65 år och äldre är ditt tandvårdsstöd 600 kronor/år och är du mellan 30-64 år ligger bidraget på 300 kronor/år.
  • Bidraget bestäms och regleras i regeringsbudgeten och är samma för alla tandvårdsgivare som är anslutna till Försäkringskassan.
  • Bidraget går ej att använda vid betalning av estetiska behandlingar.
Publicerad: av Distriktstandvården
Uppdaterad: 2019-04-02