Längesen du besökte tandläkaren?

Varje år får du ett tandvårdsbidrag från Försäkringskassan som är giltigt i två år. Om du inte besökt tandläkaren på ett tag riskerar du alltså att gå miste om en del av bidraget.
Längesen du besökte tandläkaren?

2018 fördubblades tandvårdsbidraget. Nu hoppas vi att fler använder det. Besök tandläkaren innan den första juli för att ta del av ditt fulla bidrag.

Så fungerar ATB – det allmänna tandvårdsbidraget

  • Tandvården är gratis t.o.m. året du fyller 23 år.
  • Från det år du fyller 24 år får du automatiskt ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som betalning för din tandvård – så det är inget du behöver ansöka om.
  • Den 1 juli varje år tillgodoräknas du det allmänna tandvårdsbidraget och det kan som längst sparas i två år innan det ersätts av ett nytt. Om du låter det gå fler än två år mellan besöken går du därför miste om ditt ena bidrag.
  • Bidraget uppgår till maximalt 600 kronor eller 1 200 kronor beroende på din ålder. Är du mellan 24-29 år eller 65 år och äldre är ditt tandvårdsstöd 600 kronor/år och är du mellan 30-64 år ligger bidraget på 300 kronor/år.
  • Bidraget bestäms och regleras i regeringsbudgeten och är samma för alla tandvårdsgivare som är anslutna till Försäkringskassan.
  • Bidraget går ej att använda vid betalning av estetiska behandlingar.
Publicerad: av Distriktstandvården
Uppdaterad: 2019-03-01