Nina Monsef, specialisttandläkare pedodonti

“Det är viktigt att vara tålmodig, lyhörd och empatisk.”

Utbildning och karriär

Nina påbörjade sin tandläkarutbildning hösten 2006 på Karolinska Institutet i Stockholm. Fem år senare var utbildningen avklarad och hon tog examen 2011. Under utbildningen hade Nina ett brinnande intresse för barntandvård, och kände ganska tidigt under åren på KI att hon ville fokusera på att hjälpa unga.

Efter examen arbetade hon som allmäntandläkare i 3,5 år. Hon började som assistenttandläkare på en privat pedodontiklinik, för att sedan arbeta några år på Folktandvården. Här passade hon även på att ta en sederingskurs och en lustgaskurs samt utbilda sig till nischtandläkare inom pedodonti (barn- och ungdomstandvård).

Efter några år som allmäntandläkare tog Nina tag i drömmen att bli specialisttandläkare inom pedondonti. Hon utförde sin specialiseringstjänstgöring på Eastmaninstitutet. I februari 2018 tar hon specialistexamen i pedodonti och kommer då att börja arbeta på Distriktstandvårdens specialistklinik på Östermalm.

Nina doktorerar på Karolinska Institutet kring patienter med Osteogenesis imperfecta som har fått intravenösa bisfosfonater. Ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus NKS.

Patientmötet

“-Inom vår specialitet möter vi bland annat barn med svåra sjukdomar och speciella behov och det är viktigt att vara tålmodig, lyhörd och empatisk. Det viktigaste för mig är att få barnen och ungdomarna att känna sig trygga i behandlingssituationen, då många av våra patienter är tandvårdsrädda eller har särskilda behov.”

Behandlingar

Utför hela spektrumet av behandlingar inom specialiserad barn och ungdomstandvård. Allt från trauma och endodonti till kirurgi, lustgas, sedering och narkos.

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.