Rickard Axelsson, specialisttandläkare i oral protetik

”Bemötandet och informationen är avgörande faktorer för att patienten ska uppleva behandlingsresultatet som lyckat”

Utbildning och bakgrund

Rickard Axelsson är specialisttandläkare i oral protetik vid Distriktstandvårdens specialistklinik på Artillerigatan 93 i Stockholm. Rickard har en mångårig bakgrund som privattandläkare i Vaxholm innan han blev formell specialist i oral protetik. Intresset för protetik och bettfunktion har alltid varit stort och en hel del protetik, både tand- och implantatstödd, utfördes redan i den egna praktiken.

Rickard gjorde sin specialistutbildning till protetiker vid Karolinska Institutet, Huddinge, samtidigt som han också undervisade blivande tandläkare i ämnet. Att undervisa var givande på många sätt och Rickard var en uppskattad lärare, mycket för hans långa kliniska erfarenhet. Intresset för bettfunktion har också lett till en magisterexamen i medicinsk vetenskap efter en studie i samverkan mellan Karolinska Institutet och hörselkliniken på Karolinska Sjukhuset. Det var en pilotstudie där man, med reservation för studiens begränsade omfattning, kunde finna en viss överrepresentation av bettfysiologiska symptom hos patienter som drabbats av plötslig dövhet.

Rickard har också ett intresse för etik i tandvården och var under många år ledamot i Tandläkarförbundets etikkommitté.

Mötet med patienten

Rickard menar, precis som de andra på Specialistkliniken, att mötet med patienten är oerhört viktigt och kan vara helt avgörande för hur behandlingsresultatet blir och upplevs.
Rickard säger: ”Jag lägger ner mycket tid på att undersöka och utreda. Patientens kliniska förutsättningar vägs samman med de egna önskemålen. Då är det helt avgörande att ha ett holistiskt synsätt, att också försöka se människan bortom munnen”.

Behandlingar och remiss

Rickard Axelsson är en uppskattad specialisttandläkare i oral protetik. Rickard tar emot remisser för att återställa funktion och estetik i bett med olika skador. Det kan handla om medfödda tillstånd, skador efter olycksfall, eller tänder som förlorats på grund av tandlossning eller karies. Rickard kan erbjuda behandlingar med tandimplantat, kronor, broar och proteser. Remiss krävs för behandling och remisserna kommer från allmäntandläkare eller andra specialister.

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.