Tandläkare Stockholm - Distriktstandvården

Ojämna tänder/gluggar

Sneda tänder eller glesa tänder

Ihoptryckta tänder (eller “sneda tänder”) och tandgluggar är varandras motsatser. Det hela handlar om hur käken ser ut. Det är nämligen käkens storlek och form som påverkar tändernas placering. En liten käke kan resultera i att tänderna trycks ihop och börjar trängas. I detta läge kan tänderna vrida sig lite och bli sneda/ojämnt placerade. Motsatt resultat blir det om käken är lite större, eller tänderna lite mindre för den delen. Då blir det mellanrum mellan tänderna. Vissa har endast en glugg framtill (diastema) medan andra har små glipor mellan flera/alla tänder.

Estetiskt perspektiv

Tänder som har hamnat lite snett eller är glesa är inget som påverkar munnens funktionalitet. Små snedställningar bidrar sällan till negativa effekter. Det viktigaste är att anpassa skötseln beroende hur dina tänder sitter. Du behöver exempelvis olika tandvårdsverktyg. En tunn tandtråd fungerar bra till täta tänder, medan gluggar snarare behöver grövre mellanrumsborstar.

Funktionellt perspektiv

Lite kraftigare snedställningar (samt över- och underbett) kan dock orsaka bettavvikelser som resulterar i sämre tuggfunktion samt slitage på tänderna. Då kan du behöva behandling av funktionella skäl. I ung ålder är det din tandläkare som avgör om du bör besöka en ortodontist (tandregleringsspecialist) för att få bukt på tand- och bettproblemet. Glesa tänder orsakar mer sällan funktionella problem, och därför är det sällsynt att bli beviljad tandställning p.g.a. det.

Alla har olika förhållningssätt till sina tänder. Vissa är stormförtjusta i sina egenheter, andra inte. Det finns möjligheter att rätta till både ojämna/sneda tänder samt gluggar. Kom ihåg att det viktigaste är alltid en god munhälsa och en funktionell mun, framför ett till synes perfekt leende.

Vilka behandlingar finns?

Sneda, ojämna, trånga tänder

Tandreglering, tandställning:
Om det är trångt i käken så är det inte ovanligt att någon/några tänder dras ut innan tandställningen sätts fast. Det skapar ett utrymme i käken. Tandställningen fixerar sedan resterande tänder jämnt i käken och tandraden blir rak.

I störst utsträckning är det barn som behöver tandställning. Då står oftast landstinget för kostnaden. Ibland väljer vuxna att skaffa tandställning, vilket då är en åtgärd som bekostas ur egen ficka. Priset varierar beroende på metod och omfattning. Ett cirkapris för en käke är 16 ooo – 33 000 kronor, och för två käkar cirka 25 000 – 40 000 kronor.

Dra ut tänder för att lämna mer utrymme

Dags att spräcka hål på myten att tandutdragning kan leda till att övriga tänder får mer plats, och således placerar sig mer jämt i käken. Det har utförts studier på ett antal personer som alla har haft ihoptryckta och tätställda tandrader. Tanken var att utreda om visdomständernas frampressning var orsaken till att tänderna rör sig framåt och snedvrids. 50 % av personerna fick sina visdomständer utdragna. 50 % hade sina visdomständer kvar. Efter några år granskades undersökningspersonernas tänder. Det visade sig att tänderna låg på exakt samma ställen i båda försöksgrupperna. Med det sagt – tandreglering måste inkluderas för att tänderna ska flytta sig.

Läs mer om tandreglering och moderna alternativ till “rälsen” här >>

Gluggar, mellanrum mellan tänderna

Tandreglering, tandställning:
Om tänderna sitter glest i käken kan tandställning dra ihop dem. Eftersom glesa tänder sällan orsakar funktionella problem så är det ovanligare att tandställning beviljas hos barn. Vuxna kan åtgärda problemet med tandställning, men då betalar dem för tandregleringen själva.

Ojämna tänder/gluggar was last modified: May 5th, 2017 by Distriktstandvården
Ställ en fråga här

Patienters frågor & tandläkarens svar - Ojämna tänder/gluggar