Tandläkare Stockholm - Distriktstandvården

Sår i munnen/Blöder

Här beskriver vi några vanligt förekommande orsaker till sår i munnen samt blåsa i munnen.

Många människor drabbas någon eller flera gånger av utslag i form av blåsor/sår i och runt munnen. Det kan kännas svullet och ibland blöda. De vanligaste är afte eller herpes simplex, vilka oftast uppstår i samband med exempelvis förkylningar, menstruationer och stress.

Afte

Afte har ett typiskt utseende i form av ett välavgränsat, gulvitt område som är omgivet av en stark rodnad zon. De kan vara enstaka eller flera och variera i storlek. Vanligen uppstår blåsor eller sår i munnen på insidan av läpp, kinder eller på tungan. Afte kan vara smärtsamt och vissa kan få problem att äta och dricka. Idag vet man inte varför man får afte och det finns bara behandling i form av symptomlindrande produkter. Aftesåret försvinner av sig själv inom 14 dagar.

Det är relativt vanligt att afte återkommer och har du ofta problem kan du försöka använda viss tandkräm vilken är speciellt bra vid afte. Fråga oss gärna om råd om du har frågor angående afte och lindring av dessa.

Herpes simplex (HSV) ”munherpes”

Orsakas av ett av våra vanligaste virus och de flesta är bärare. Alla får dock inte symptom. Det smittar framförallt via saliv och kyssar när man har ett aktivt utbrott och vid direktkontakt. Första gången man drabbas blir man oftast sjuk och får feber samtidigt som man i munnen då kan få smärtsamma vätskefyllda blåsor och svullet lättblödande tandkött. Det går över av sig själv efter några veckor och den enda behandling som finns är symptomlindrande produkter.

Har man väl smittats så försvinner inte viruset. Dock får många inga fler symptom/utbrott, men hos vissa kan det kan ligga och sova i flera år för att sedan ge föraningar i form av stickningar och klåda i exempelvis läppen där det sedan uppstår små vätskefyllda blåsor och munsår. Dessa försvinner efter cirka en till två veckor.

Behandling

Ofta klarar man sig utan behandling. Se bara till att hålla såret rent och torrt. Försök att inte använda täckande smink under utbrottet.

På apotek kan du hitta symptomlindrade produkter samt produkter som även kan mildra ett utbrott om behandlingen påbörjas innan blåsorna bryter ut. Fråga på ditt apotek alternativt din tandläkare/tandhygienist för tips och råd.

Svamp

I samband med att man börjar äta antibiotika kan munhålans normalflora rubbas och svamporganismer kan aktiveras av den rubbade balansen som uppstått. Sådana svampinfektioner är oftast tillfälliga och kan behandlas med svampmedel (mykotika) när antibiotika kuren är avslutad. Det finns även de personer som får återkommande svampinfektioner (kroniska svampinfektioner). Vanligen sker det hos personer som bär protes samt hos storrökare.

För en frisk människa är det inget farligt med svampinfektioner. Symptomen, om de uppstår, är röda diskreta fläckar i munnen samt sveda.

Behandling

Det viktigaste är att undersöka varför du får svamp och därefter rikta behandlingen mot detta. Om du misstänker att du har fått svamp i munnen kan du kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med problemet.

Kontakta din närmaste klinik om du har fler frågor!

Hitta din närmaste klinik här >>
Boka tid hos din tandläkare här >>

Sår i munnen/Blöder was last modified: April 28th, 2017 by Distriktstandvården
Ställ en fråga här

Patienters frågor & tandläkarens svar - Sår i munnen/Blöder