Tandläkare Stockholm - Distriktstandvården

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd: Så fungerar det

Den 1 juli 2008 införde Riksdagen ett nytt tandvårdsstöd. Syftet är att de som har omfattande behov av tandvård ska få lägre kostnader. Målet är även att stärka patientens ställning och att stimulera vuxna att regelbundet besöka tandvården.

Tandvårdsstödet omfattar alla från 22 år och uppåt och består av två delar: ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, och en tandvårdsersättning. Från det år du fyller 20 år får du ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som betalning för din tandvård.

  • Är du 22–29 år blir ditt tandvårdsstöd 300 kr per år.
  • Är du 30–64 år blir ditt tandvårdsstöd 150 kr per år.
  • Är du 65 år och äldre blir ditt tandvårdsstöd 300 kr per år.

Den 1 juli varje år tillgodoräknas du det allmänna tandvårdsbidraget. Det kan maximalt sparas i två år och uppgå maximalt till 300 kr eller 600 kr, beroende på din ålder. Tandvårdsersättningen ger dig 50 procent rabatt på kostnader över 3 000 kr och 85 procent rabatt på kostnader över 15 000 kr beräknat på referenspris.

För varje ersättningsberättigad tandvårdsåtgärd finns ett referenspris, som förutom att utgöra grunden för beräkningen av högkostnadsskyddet, ska fungera som jämförelsepris för dig som patient. Barn och ungdomar till och med de år de fyller 21 år har fri tandvård. Från och med den 1 januari det år du fyller 22 år omfattas du av det nya tandvårdsstödet.

Områdesansvar

Vad innebär områdesansvar i tandvården? Områdesansvaret i tandvården föreskrivs i tandvårdslagen. Bland annat skall Distriktstandvården svara för regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år de fyller 21 år.

För barn- och ungdomstandvården innebär områdesansvaret framförallt att kalla patienter som saknar tandläkare. Samverkan med och utbildning av BVC-personal är en annan del av områdesansvaret.

Områdesansvaret innebär också ett sista hands ansvar där Distriktstandvården inte kan avvisa någon patient, barn eller vuxen, som söker tandvård. För vuxna innebär ansvaret att ta emot och erbjuda fullständig och akut tandvård till samtliga vuxna som söker vård.

Så styrs Sveriges tandvård

Tandvården regleras genom lagar och regeringsförordningar, bland annat genom Tandvårdslagen (1985.125). Därtill normerar Socialstyrelsen tandvården genom föreskrifter och allmänna råd. Tandvården är en del av hälso- och sjukvården och därför gäller flertalet av hälso- och sjukvårdens lagar även på tandvårdens område.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. TLV bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Det finns också ett antal principiellt viktiga författningar för tandvården från bland annat Strålskyddsinstitutet.

Boka din nästa tandläkartid direkt online

Låt oss på Distriktstandvården ta hand om dina tänder. Boka en tid som passar dig via vår onlinebokning. Du kan själv välja behandlare, klinik, dag och tid. Varmt välkommen!
Boka tid nu

Tandvårdsstöd was last modified: July 4th, 2017 by Distriktstandvården
Ställ en fråga här

Patienters frågor & tandläkarens svar - Försäkringskassan