Så många går miste om sitt bidrag

Så många går miste om sitt bidrag

Känner du till att du får ett tandvårdsbidrag från staten varje år? Halva Sveriges vuxna befolkning har nämligen inte använt sitt bidrag det senaste året. – Det är beklämmande. Nu arbetar vi effektivt med information så att fler tar del av sitt bidrag, säger Ibbe Gnem, VD på Distriktstandvården.

Varannan person använder inte bidraget
Statistik från Försäkringskassan visar att halva Sveriges befolkning gick miste om sitt tandvårdsbidrag mellan perioden 1 juli 2017-1 juli 2018, som är datumet då gamla bidrag går förlorade och nya bidrag sätts in. Statistik under samma period visar också att mer än varannan Stockholmare inte använde sitt bidrag.

– Det är beklämmande siffror, främst med tanke på att bidraget fördubblades under 2018 utan att visa en positiv utvecklingskurva i användandet. Vi anser att ansvaret ligger hos oss som tandvårdsgivare att informera om detta så att fler tar del av sitt tandvårdsbidrag, säger Ibbe Gnem, VD på Distriktstandvården.

Smart funktion räknar ut ditt bidrag
Distriktstandvården är en av landets ledande tandvårdskedjor med 22 kliniker i Stockholms län. De vill nu öka kunskapen kring tandvårdsbidraget och har därför skapat en funktion så att alla kan få reda på sitt kvarvarande bidrag.

– En del anser att bidraget borde höjas men vi ser ett större bekymmer i att en stor del av befolkningen knappt vet att det finns, och än mindre använder det. Därför har vi skapat en smart funktion där du snabbt och enkelt räknar ut ditt bidrag genom att knappa in ditt personnummer, säger Catrin Davidsson, kommunikationsansvarig på Distriktstandvården.

Boka en tid hos oss och använd ditt bidrag

Så fungerar ATB – det allmänna tandvårdsbidraget

  • Från det år du fyller 24 år får du automatiskt ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som betalning för din tandvård – så det är inget du behöver ansöka om.
  • Den 1 juli varje år tillgodoräknas du det allmänna tandvårdsbidraget och det kan som längst sparas i två år innan det ersätts av ett nytt. Om du låter det gå fler än två år mellan besöken går du därför miste om ditt ena bidrag.
  • Bidraget uppgår till maximalt 600 kronor eller 1 200 kronor beroende på din ålder. Är du mellan 23-29 år eller 65 år och äldre är ditt tandvårdsstöd 600 kronor/år och är du mellan 30-64 år ligger bidraget på 300 kronor/år.
  • Bidraget bestäms och regleras i regeringsbudgeten och är samma för alla tandvårdsgivare som är anslutna till Försäkringskassan

Frågor? Ring gärna oss på: 08-22 22 22

Distriktstandvården – Stockholms ledande tandvårdskedja
Med 22 kliniker i Stockholms län kan vi stolt presentera oss som en av Sveriges ledande tandvårdskedjor. Med skicklighet och hjärta behandlar vi både barn och vuxna. Förutom estetiska behandlingar och allmäntandvård, erbjuder vi akuttid samma dag och specialisttandvård vid behov. Valet av tandläkare är helt fritt, vilket innebär att du när som helst kan byta till oss, oavsett vad du har för anledning. Välkommen till Distriktstandvården.