Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet är den ekonomiska hjälp du får från Försäkringskassan för din tandvård. Det ena är högkostnadsskyddet, det andra är det allmänna tandvårdsbidraget.

Högkostnadsskydd

Från 24 års ålder är skyddad mot höga kostnader av det så kallade högkostnadsskyddet. När du har uppnått vissa kostnadsnivåer sammanlagt under ett år går Försäkringskassan in och betalar en viss procent av referenspriset. Detta finns registrerat hos tandläkaren, och är inget du själv måste hålla koll på eller ansöka om. Estetiska åtgärder omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Om din tandvård uppnår ett referenspris på 3000 – 15 000 kronor =
Försäkringskassan betalar 50 % av referenspriset över 3000 kronor

Om din tandvård uppnår ett referenspris på 15 000 kronor eller mer =
Försäkringskassan betalar 85 % av referenspriset över 15 000 kronor

Allmänt tandvårdsbidrag

Från året du fyller 24 år får du årligen ett bidrag som du kan använda vid betalning av din tandvård. Bidraget delas ut 1 juli varje år och kan totalt sparas i två år framöver. Detta finns registrerat hos tandläkaren, och är inget du själv måste hålla koll på eller ansöka om. Bidraget går inte att använda på behandlingar av estetisk karaktär.

Storleken på bidraget beror på din ålder:

 • Du går gratis till tandläkare t.o.m. året du fyller 24 år.
 • Är du 24–29 år? Du får 600 kr per år.
 • Är du 30–64 år? Du får 300 kr per år.
 • Är du 65 år eller äldre? Du får 600 kr per år.
 •  
  Estetiska behandlingar omfattas inte av högkostnadsskyddet eller det allmänna tandvårdsbidraget.

  Vad är referenspris?

  Högkostnadsskyddet baseras på ett referenspris.

  De flesta behandlingsåtgärderna har ett referenspris. Priset bestäms av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket). Referenspriset ska inte förväxlas med ett rekommenderat pris, det är en helt annan sak och används inte inom tandvården. Referenspriset är den kostnad som du berättigas en procentuell ersättning för från Försäkringskassan.

  Din ekonomiska ersättning baseras på referenspriset

  Man kan säga att TLV har bestämt en summa på varje åtgärd som Försäkringskassan hjälper dig att betala. Kravet är att dina åtgärder når ett referenspris på minst 3000 kronor under ett års tid för att få ekonomisk hjälp. Alla åtgärder som du utför adderas samman under året. Summan som ligger över 3000 kronor eller 15 000 kronor är den du får procentuellt avdrag på.

  Vi kopplar upp oss mot Försäkringskassan

  Direkt när behandlingen är klar skickas åtgärdskostnaden till Försäkringskassan. Per automatik jämförs vårt pris med deras referenspris, och registreras i vårt kassasystem på mindre än en sekund. När du betalar i receptionen är högkostnadsskyddet inräknat.

  Är alla i Sverige berättigade tandvårdsstöd?

  Ja. Är du svensk medborgare så är du också ansluten till Försäkringskassan. Personer som har bott utomlands en längre tid kan ha tappat sin anslutning till Försäkringskassan. Är du osäker så kan du kontakta Försäkringskassans kundtjänst så hjälper de dig.
  Ta mig till Försäkringskassans kundtjänst

  Hur styrs Sveriges tandvård?

  Tandvården regleras genom lagar och regeringsförordningar, bland annat genom Tandvårdslagen (1985.125). Därtill normerar Socialstyrelsen tandvården genom föreskrifter och allmänna råd. Tandvården är en del av hälso- och sjukvården och därför gäller flertalet av hälso- och sjukvårdens lagar även på tandvårdens område.
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. TLV bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Det finns också ett antal principiellt viktiga författningar för tandvården från bland annat Strålskyddsinstitutet.

  Jag vill bli kallad till tandläkaren

  Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort.