Tandläkare Stockholm - Distriktstandvården

Lagning och fyllning

Lagning och fyllning

Om kariesprocessen får fortgå och sprida sig in i tanden behöver den sjuka vävnaden tas bort och ersättas med en fyllning. Denna behandling kallar vi till vardags att “laga ett hål”. På Distriktstandvården använder vi bara väl beprövade och godkända tandfyllningsmaterial av hög kvalitet. Vi har 2 års garanti på fyllningar vilket är den bästa garantin inom tandvården i Sverige.

Vilka fyllnadsmaterial finns?

Komposit

Komposit är det material som vi använder mest frekvent. Fyllningsmaterialet komposit kan användas främst till att laga hål i tänderna, men även vid estetisk tandvård för att bygga på skadade tänder eller täcka gluggar. Ha i åtanke att komposit inte kan blekas. Om du funderar på att bleka tänderna bör du göra det innan du utför estetisk tandvård med komposit.

Vad är komposit?

Komposit är ett tandfärgat och naturtroget plastmaterial. Komposit finns i olika nyanser för att matcha färgen på dina tänder. Plasten är blandad med kemiska ämnen som gör att plasten kan härdas och bli hård.

Hur lagas ett hål med komposit?

När tanden är preparerad och tandläkaren tagit bort all karierad tandvävnad görs tanden helt ren och kompositen appliceras i tanden. Därefter belyses materialet med ljus för att det ska bli hårt. Sedan putsas fyllningen så att ytan känns så naturlig som möjligt. När kompositen har härdats är lagningen färdig och du kan återgå till ditt normala liv. Mat och dryck kan inmundigas direkt efter behandlingen.

Glasjonomer

Glasjonomer liknar komposit till utseendet. Det används i situationer där komposit inte lämpar sig och där glasjonomerens egenskaper bidrar till en bättre terapi. Det innehåller fluor som utsöndras under lång tid till tanden, det kan även sitta på utsatta ställen där komposit inte fungerar lika optimalt. Glasjonomer används ofta som tandfyllningsmaterial på mjölktänder samt för att täcka blottade tandhalsar hos vuxna, för behandling av ilningar. Glasjonomer som fyllnadsmaterial håller inte lika bra som komposit, av den anledningen används det inte på tandens yta på vuxentänder.

Amalgam

Sedan 2009 används inte längre amalgam inom den svenska tandvården. Detta p.g.a. att vi dels strävar efter att använda så miljövänliga alternativ som möjligt. Men även för att amalgam innehåller kvicksilver som tas upp av kroppen. Forskning pågår huruvida och i vilken utsträckning kvicksilvret ger biverkningar. Tredje anledningen till varför vi har frångått amalgam är för att mer tandsubstans behöver avlägsnas för att amalgamet ska fästa. Dagens moderna tandfyllningsmaterial kräver att vi avlägsnar betydligt mindre tandsubstans.

Om lagning inte är ett alternativ

Om skadan är för omfattande för en fyllning finns andra behandlingar,
läs mer om konstruktion av kronor och broar här >>

Boka tid för en undersökning

Om du misstänker att du har hål i tänderna så rekommenderar vi att en tandläkare utför en undersökning, samt planlägger fortsatt behandling.
Boka tid nu

Lagning och fyllning was last modified: May 10th, 2017 by Distriktstandvården
Ställ en fråga här

Patienters frågor & tandläkarens svar - Lagning/Fyllning