Visdomständer – allt du behöver veta

Runt 20-års åldern dyker visdomständerna upp längst bak i käkarna. Här får du all information du behöver om visdomständer och besvären som kan medfölja.

visdomständer ont visdomstand

Visdomständerna kommer oftast i tidig vuxen ålder, men det händer även att de kommer senare i livet. De flesta får fyra stycken visdomständer och de uppkommer längst bak i tandraden både på över- och underkäken. Det finns även vissa människor som inte får några visdomständer alls.

Det kan hända att man upplever ömhet, svullnad och smärta när visdomstanden väl träder fram. Ofta går besvären över av sig själv, men det händer att tanden kan behövas dras ut om besvären är allvarligare.

Vanligtvis är det inte smärtsamt att ta bort en visdomstand, det kan dock förekomma ett visst tryck under tandutdragningen. Det kan uppstå lättare besvär och komplikationer som svullnader, blödningar och ömhet efter behandlingen. Det är fullt normalt och inget som måste sökas vård för. Vid ihållande besvär eller besvär som blir värre med tiden bör du uppsöka en tandläkare.

Boka en tid hos tandläkaren om du har visdomständer som krånglar eller orsakar smärta.

Allmänt om visdomständer

Visdomständerna kommer i vuxen ålder, vanligtvis när man är 18 – 25 år gammal, men ibland ännu senare. Namnet visdomstand kommer från förr då man menade att människan hade uppnått en högre grad av visdom i den åldern. Visdomständernas placering är längst bak i tandraderna i både över- och underkäken. De flesta har anlag för totalt fyra stycken visdomständer. Vissa personer saknar dock helt eller delvis anlag för visdomständer.

Tillsammans med visdomständerna har människan vanligtvis 32 tänder, 16 stycken i underkäken, och 16 stycken i överkäken.

Många upplever besvär under eruptionsfasen (tiden då visdomständerna träder fram). Det kan förekomma ömhet, svullnad och smärta. Ofta går besvären över, men ibland rekommenderar vi att dra ut tanden om besvären är av omfattande karaktär under en längre tid. Visdomständerna sitter också så långt in i munnen att de kan vara svåra att rengöra så det blir lättare karies (hål) i dessa tänder.

Behövs visdomständer?

Förr i tiden när födan var svårare att tugga, och vi utsatte våra tänder för större påfrestningar, så behövdes de starka visdomständerna. Idag är maten lättare att tugga och mala ner, vilket resulterar i att vi använder tänderna och käkarna i mindre utsträckning. Med tiden har alltså visdomständernas kraft blivit allt mer onödig. Idag kan man till och med säga att visdomständerna inte fyller någon funktion i munnen.

En annan skillnad från förr är att tänderna står intakta under en längre tid idag. Dessutom tar de mer plats i tandraden. Av dessa anledningar får visdomständerna allt trängre yta att tränga upp på.

Besvär med visdomständer

  • Svullet tandkött där visdomstanden tränger fram.
  • Visdomstand växer inte upp helt (ser ut som att tandköttet växer över visdomstanden), orsakar svullnad och ömhet
  • Inflammation i tandköttet som ofta resulterar i svullna kinder och svårigheter att gapa.
  • Bakterieflora som ett resultat av bristfällig rengöring. Bakterier kan leda dels till karies, och också till inflammationer.
  • Om visdomständerna växer med en lutning kan roten på kindtänderna intill skadas.
  • Hinnan som ligger runt visdomstandens krona kan fyllas med vätska och bilda en cysta. Cystor ger sällan symptom, utan upptäcks i samband med röntgen och opereras bort.
  • Huvudvärk och feber kan uppkomma i samband med att en visdomstand tränger sig fram.
Värk och svullnad går över

Svullet tandkött där visdomstanden kommer är väldigt vanligt, likaså värk i samband med genomträngningen. Det går över av sig själv, men det kan vara ack så jobbigt så länge det varar. Receptfria smärtlindrande läkemedel fungerar bra för att lindra värken.

Ingen visdomstand men ont ändå?

Även om du inte ser en visdomstand som är på väg upp så kan besvär uppkomma. Det kan vara indikationer på att något är på gång och på att tanden snart dyker upp. Just visdomständer, och speciellt i underkäken, kan komma i 25 års ålder. Oftast öppnas då en liten flik i tandköttet och det är väldigt lätt att det fastnar mat och bakterier där. Detta kan leda till att slemhinnan i närområdet svullnar upp. Du kan prova att verkligen borsta ordentligt och gnugga där med Corsodyl gel i 5- 7 dagar. Märker du ingen förbättring så kontakta din tandläkare för undersökning.

Ont under en längre tid

Visdomständerna kan vara riktigt jobbiga under eruptionsfasen. Om symptomen håller i sig en längre tid bör du kontakta din tandläkare. Om svullnaden rör sig mot halsen och ger dig andningsbesvär ska du skyndsamt söka akut hjälp eller om du får feber.

När bör en visdomstand tas bort?

Visdomständernas placering i käkbenet syns på röntgenbilder under tonåren. Då kan tandläkaren också se om det eventuellt kan uppstå problem med exempelvis snedställda visdomständer.

På grund av visdomständernas läge så kan de vara svåra att hålla rena. Det gör att tandköttet kan bli irriterat och en inflammation (pericoronit) kan uppstå. Detta kan leda till svullnad, värk och svårigheter att gapa. Då är det bra att komma till din tandläkare eller tandhygienist för att spola och göra rent i tandköttsfickan runt tanden.

Av samma anledning kan man också lättare få karies som kan ge inflammationer i tandnerven eller infektioner i käkbenet. Då måste tanden tas bort.

Efter att du dragit ut en visdomstand

Ett hål där tanden suttit

Efter att tandläkaren dragit ut en visdomstand kan det kännas som en hålighet i tandköttet. Såret efter operationen kan ibland sys ihop. Det är helt i sin ordning att hålet efter tanden inte är riktigt sluten. Det tar ett par veckor innan det är helt slutet och man brukar sedan kunna känna en ”grop” som blir mindre och mindre efterhand.

Håll rent med klorhexidin

Det rekommenderas att du håller rent runt hålet med klorhexedinlösning. Du skall absolut inte pilla i hålet även om du tror att något har fastnat där. Kroppen tar hand om detta själv och risken är stor att man tar bort sådant som behövs för att det skall läka bra. Du kan köpa klorhexidinlösning 0,1% på apoteket och skölja med morgon och kväll.

Använd inte tandkräm i direkt anslutning till att du sköljer med klorhexidin. Risken finns att du får en lite sämre antibakteriell effekt av klorhexidinet. Du kan skölja med klorhexidin ett par tre dagar, sedan borde det gå bra att borsta försiktigt med tandborsten.

Ont att dra ut visdomstand?

Att ta bort en visdomstand ska inte göra ont. En tandläkare med god teknik och skicklighet klarar av extraktioner utan komplikationer. Efterföljande besvär kan dock uppstå efter tandborttagningar. Det är fullt normalt och inget som måste sökas vård för. Vanliga besvär är svullnad, blödningar och ömhet. Om det inte slutar att blöda eller besvären ökar istället för att avta efter 5 dagar så bör du besöka din tandläkare.

Läs mer om akuttandvård
Läs mer om att tandutdragning här

Viktigt att hålla rent kring visdomständerna

För att undvika irritation kan du försöka hålla lite extra rent om en visdomstand är på väg upp eller redan har kommit upp. Borsta ordentligt med tandborsten, även om det kan kännas lite obehagligt om tandköttet är ömt. För att komma åt ordentligt är ett tips att inte gapa så stort. Stäng munnen lite grann, så ska du se att borsthuvudet får mer plats längst bak.

Har du problem med din visdomstand?

Boka en tid hos tandläkaren så hjälper vi dig med visdomständer som krånglar eller orsakar smärta. Vi börjar med en undersökning för att kunna ge dig individuell rådgivning. Det är inte alltid tanden behöver avlägsnas, ibland hjälper det med smärtlindring under en period tills besvären gått över av sig själva.

BOKA EN TID

Publicerad: av Distriktstandvården
Uppdaterad: 2019-10-09
Vad är visdomständer?
Visdomständerna är tänder som kommer i vuxen ålder, vanligtvis när man är 18 – 25 år gammal, men ibland ännu senare. Visdomständernas placering är längst bak i tandraderna i både över- och underkäken. De flesta har anlag för totalt fyra stycken visdomständer. Vissa personer saknar dock helt eller delvis anlag för visdomständer.
Hur många visdomständer har man?
De flesta har anlag för totalt fyra stycken visdomständer. Vissa personer saknar dock helt eller delvis anlag för visdomständer.
När får man visdomständer?
Visdomständerna kommer i vuxen ålder, vanligtvis när man är 18 – 25 år gammal, men ibland ännu senare.
Varför heter det visdomständer?
Namnet visdomstand kommer från förr då man menade att människan hade uppnått en högre grad av visdom i den åldern.