Värdecheck på 150 kronor registreras i bokningen

Sista minuten för 350 kr

Här hittar du sista minuten-tider till mindre än halva priset hos
tandläkare eller tandhygienist. I priset ingår:

  • en besundersökning med diagnostik
  • 4 röntgenbilder
  • förslag på ytterligare åtgärder.

OBS: Enbart ordinarie undersökning. Har du akuta besvär, klicka här

Våra Priser

Åtgärd Beskrivning Ditt årliga belopp
    Under
3 000 KR
3 000-
15 000 KR
Över
15 000 KR
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 kr 412 kr 124 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 413 kr 230 kr 103 kr
107 Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 1682 kr 1164 kr 802 kr
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2362 kr 1510 kr 913 kr
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 809 kr 504 kr 290 kr
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1277 kr 874 kr 593 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 399 kr 272 kr 182 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 655 kr 415 kr 247 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand 60 kr 32 kr 13 kr
122 Röntgenundersökning, delstatus 267 kr 150 kr 67 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 844 kr 449 kr 172 kr
124 Panoramaröntgenundersökning 638 kr 378 kr 196 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral 530 kr 275 kr 96 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 1066 kr 584 kr 246 kr
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 1083 kr 600 kr 263 kr
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1635 kr 1010 kr 572 kr
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 2122 kr 1354 kr 817 kr
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2380 kr 1468 kr 829 kr
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 658 kr 350 kr 135 kr
161 Salivsekretionsmätning 753 kr 468 kr 268 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 350 kr 192 kr 82 kr
163 Biopsi 1784 kr 1306 kr 972 kr
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 549 kr 292 kr 111 kr
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 473 kr 256 kr 103 kr
204 Profylaxskena, per skena 838 kr 458 kr 192 kr
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 234 kr 154 kr 98 kr
206 Fluorbehandling 401 kr 241 kr 129 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 461 kr 264 kr 125 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 809 kr 436 kr 176 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1778 kr 973 kr 410 kr
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 507 kr 282 kr 124 kr
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 211 kr 131 kr 75 kr
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer 1048 kr 558 kr 215 kr
314 Beteendemedicinsk behandling 484 kr 256 kr 97 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 592 kr 350 kr 180 kr
322 Stegvis exkavering 1667 kr 1120 kr 736 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 533 kr 298 kr 134 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1026 kr 546 kr 210 kr
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1511 kr 798 kr 300 kr
362 Lustgassedering, per gång 1040 kr 635 kr 352 kr
401 Tanduttagning, en tand 1462 kr 960 kr 608 kr
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2166 kr 1338 kr 759 kr
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 456 kr 366 kr 303 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3982 kr 2482 kr 1414 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4500 kr 3000 kr 1576 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand 1240 kr 738 kr 386 kr
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 3214 kr 2212 kr 1510 kr
420 Implantat, per styck 3306 kr 2034 kr 1143 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 5217 kr 3717 kr 2488 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2246 kr 1518 kr 1009 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 8416 kr 6916 kr 5278 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 3169 kr 2352 kr 1779 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 11154 kr 9654 kr 7394 kr
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3380 kr 2285 kr 1518 kr
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 4896 kr 3396 kr 2044 kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4453 kr 2953 kr 1612 kr
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2020 kr 1282 kr 766 kr
435 Avlägsnande av ett implantat 975 kr 488 kr 146 kr
436 Avlägsnande av implantat, enkel 184 kr 94 kr 31 kr
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 3000 kr 1762 kr 896 kr
442 Paradontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 4008 kr 2508 kr 1280 kr
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3563 kr 2063 kr 894 kr
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5326 kr 3826 kr 2232 kr
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5326 kr 3826 kr 2232 kr
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1311 kr 714 kr 295 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 781 kr 416 kr 160 kr
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 330 kr 172 kr 62 kr
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3892 kr 2392 kr 1234 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4053 kr 2553 kr 1156 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4948 kr 3448 kr 1693 kr
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5328 kr 3828 kr 1915 kr
521 Akut endodontisk behandling 1484 kr 1094 kr 821 kr
522 Komplicerad kanallokalisation 912 kr 520 kr 245 kr
523 Stiftborttagning 1447 kr 874 kr 474 kr
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4599 kr 3099 kr 1846 kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd. 1710 kr 1205 kr 852 kr
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4260 kr 2760 kr 1565 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4260 kr 2760 kr 1565 kr
603 Reponeringsskena, per skena 4082 kr 2582 kr 775 kr
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2650 kr 1598 kr 861 kr
606 Motorisk aktivering 513 kr 273 kr 105 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 758 kr 390 kr 133 kr
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 867 kr 570 kr 361 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1390 kr 920 kr 591 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1588 kr 1028 kr 636 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 883 kr 503 kr 237 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1526 kr 968 kr 578 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1839 kr 1094 kr 572 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2330 kr 1485 kr 894 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 980 kr 712 kr 525 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4248 kr 2748 kr 1668 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1520 kr 788 kr 275 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2302 kr 1430 kr 819 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3178 kr 1678 kr 503 kr
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2599 kr 1442 kr 631 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3867 kr 2367 kr 1216 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 2563 kr 2070 kr 1726 kr
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 704 kr 432 kr 241 kr
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1659 kr 936 kr 431 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 4158 kr 2658 kr 1111 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7726 kr 6226 kr 3553 kr
815 Sadelkrona 5735 kr 4235 kr 2440 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4179 kr 2679 kr 1394 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5379 kr 3879 kr 2098 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 8680 kr 7180 kr 3436 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 8338 kr 6838 kr 2609 kr
826 Attachments, per styck 119 kr 72 kr 38 kr
827 Hel underkäksprotes 8434 kr 6934 kr 3780 kr
828 Hel överkäksprotes 7862 kr 6362 kr 3208 kr
829 Immediatprotes, hel käke 6730 kr 5230 kr 2843 kr
831 Justering av avtagbar protes 410 kr 225 kr 96 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1448 kr 830 kr 398 kr
833 Rebasering av protes 2964 kr 1706 kr 826 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2975 kr 2005 kr 1326 kr
835 Rebasering och lagning av protes 4029 kr 2542 kr 1500 kr
836 Komplicerad lagning av protes 4564 kr 3064 kr 1730 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 5943 kr 4443 kr 2175 kr
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2545 kr 1272 kr 382 kr
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2437 kr 1482 kr 814 kr
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 4795 kr 3295 kr 1440 kr
847 Klammerplåt 3759 kr 2259 kr 922 kr
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 758 kr 490 kr 303 kr
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8538 kr 7038 kr 4344 kr
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7185 kr 5685 kr 3610 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2604 kr 1506 kr 738 kr
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2550 kr 1502 kr 769 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1200 kr 622 kr 218 kr
858 Distans inklusive distansskruv, per styck 2879 kr 2316 kr 1923 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 26328 kr 30458 kr 19578 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 26708 kr 31505 kr 19958 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 27463 kr 32772 kr 20713 kr
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 27186 kr 30962 kr 20436 kr
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes underkäke, oavsett antal implantat 17321 kr 16512 kr 10571 kr
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 20668 kr 20540 kr 13918 kr
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 23492 kr 24260 kr 16742 kr
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 3568 kr 2068 kr 995 kr
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 3802 kr 2302 kr 1114 kr
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 4400 kr 2900 kr 1500 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 14722 kr 13222 kr 8355 kr
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 3420 kr 2375 kr 1644 kr
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1500 kr 958 kr 578 kr
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3808 kr 2308 kr 1193 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 4680 kr 3180 kr 1238 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 8420 kr 6920 kr 3364 kr
888 Fästskruv/broskruv, per styck 200 kr 112 kr 51 kr
889 Distansskruv, per styck 800 kr 498 kr 286 kr
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år 15904 kr 14404 kr 9842 kr
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 19976 kr 19146 kr 13226 kr
903 Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år 25661 kr 25808 kr 18911 kr
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 26764 kr 28690 kr 20014 kr
905 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år 15326 kr 14687 kr 8576 kr
906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 22708 kr 23634 kr 15958 kr
907 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 30953 kr 32958 kr 24203 kr
908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 31180 kr 35325 kr 24430 kr
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 10175 kr 8675 kr 7152 kr
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 9112 kr 7612 kr 5322 kr
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. I 10850 kr 9752 kr 8984 kr
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 10210 kr 8710 kr 7188 kr
Inga träffar
Återgå till bokningen
Stäng
För en tid på behöver du en remiss. Boka tid hos en allmäntandläkare som efter bedömning remitterar till . Ändra redan bokad tid

Stockholm City

Vasastan Drottninggatan

Drottninggatan 65, Stockholm
  Öppet idag: 10:00-15:00

Fridhemsplan Sankt Eriksgatan

Sankt Eriksgatan 24, Stockholm
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:00-19:00

Norrmalm Holländargatan

Holländargatan 21A, Stockholm
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 08:00-17:00

Gärdet Artillerigatan

Artillerigatan 93, Stockholm
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 08:00-17:00

Södermalm Åsögatan

Åsögatan 104, Stockholm
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 08:00-17:30

Norra Stockholm

Hallstavik Centrum

Gottstavägen 4B, Hallstavik
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:00-17:00

Kallhäll Centrum

Gjutarplan 25, Järfälla
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:00-17:00

Rimbo Pastoratet

Skolvägen 18, Rimbo
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:30-17:00

Sundbyberg Tuletorget

Tulegatan 8, Sundbyberg
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:00-19:00

Bollstanäs Grimstaby

Vintervägen 140, Upplands väsby
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:30-18:00

Södra Stockholm

Alby Centrum

Albyvägen 4, Norsborg
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:00-19:00

Handen Najaden

Rudsjöterrassen 1, Plan 9, Handen
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:30-19:00

Jordbro Centrum

Hurtigs Torg 2, Jordbro
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:30-18:00

Järna Storgatan

Storgatan 13, Järna
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:30-17:00

Nykvarn Centrum

Nykvarns Centrum, Nykvarn
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:30-17:00

Nynäshamn Sjötelegrafen

Telivägen 8, Nynäshamn
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:15-17:00

Salem Centrum

Säby Torg 19, Rönninge
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:00-19:00

Södertälje vid stationen

Lovisinsgatan 3, Hiss B, 4tr, Södertälje
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:10-19:00

Specialisttandvård

Specialistkliniken

Artillerigatan 93, Stockholm
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 08:00-17:00

Akuttandvård kvällar och helger

Vasastan Drottninggatan

Drottninggatan 65, Stockholm
  Öppet idag: 10:00-15:00

Södertälje vid stationen

Lovisinsgatan 3, Hiss B, 4tr, Södertälje
  Öppnar igen måndag 18/12 kl 07:10-19:00

Sorterat efter närmaste klinik

Ring oss på 08-22 22 22 Ring Upp