Boka tid laddar...
  • 1. Klinik
  • 2. Behandling
  • 3. Tandvårdsbidrag
  • 4. Tid och behandlare
  • 5. Kontaktinformation
Värdecheck på 150 kronor registreras i bokningen för nya patienter.
Värdecheck på 300 kronor registreras i bokningen för nya patienter.

Sista minuten för 350 kr

Här hittar du sista minuten-tider till mindre än halva priset hos
tandläkare eller tandhygienist. I priset ingår:

  • en besundersökning med diagnostik
  • 4 röntgenbilder
  • förslag på ytterligare åtgärder.

OBS: Enbart ordinarie undersökning. Har du akuta besvär, klicka här

Våra Priser

ÅtgärdBeskrivningDitt årliga belopp
  Under
3 000 KR
3 000-
15 000 KR
Över
15 000 KR
101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare895 kr 480 kr 190 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare395 kr 212 kr 85 kr
107Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare1240 kr 722 kr 360 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare1710 kr 858 kr 261 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist690 kr 385 kr 172 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist890 kr 488 kr 206 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist320 kr 192 kr 103 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist550 kr 310 kr 142 kr
121Röntgenundersökning av enskild tand60 kr 32 kr 13 kr
122Röntgenundersökning, delstatus300 kr 182 kr 100 kr
123Röntgenundersökning, helstatus850 kr 452 kr 174 kr
124Panoramaröntgenundersökning570 kr 310 kr 128 kr
125Röntgenundersökning, extraoral530 kr 275 kr 96 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1085 kr 602 kr 265 kr
131Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-31085 kr 602 kr 265 kr
132Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1455 kr 828 kr 388 kr
133Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder1840 kr 1070 kr 531 kr
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter2225 kr 1312 kr 674 kr
141Studiemodeller för behandlingsplanering660 kr 350 kr 133 kr
161Salivsekretionsmätning755 kr 470 kr 270 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning510 kr 350 kr 238 kr
163Biopsi1200 kr 720 kr 384 kr
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)549 kr 286 kr 103 kr
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem440 kr 222 kr 70 kr
204Profylaxskena, per skena845 kr 462 kr 195 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid230 kr 150 kr 94 kr
206Fluorbehandling405 kr 245 kr 133 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten290 kr 162 kr 73 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande510 kr 272 kr 106 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande820 kr 442 kr 178 kr
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande450 kr 250 kr 110 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling820 kr 448 kr 187 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande1220 kr 668 kr 281 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1790 kr 965 kr 388 kr
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem470 kr 245 kr 88 kr
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem210 kr 130 kr 74 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer1600 kr 1110 kr 767 kr
314Beteendemedicinsk behandling500 kr 272 kr 113 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom595 kr 352 kr 183 kr
322Stegvis exkavering1245 kr 698 kr 314 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande595 kr 358 kr 191 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1050 kr 570 kr 234 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande1775 kr 1062 kr 564 kr
362Lustgassedering, per gång1050 kr 638 kr 349 kr
401Tanduttagning, en tand1460 kr 958 kr 606 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand2165 kr 1335 kr 754 kr
403Tanduttagning, tillkommande, enkel290 kr 200 kr 137 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle3990 kr 2490 kr 1419 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4495 kr 2995 kr 1567 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1465 kr 962 kr 611 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle2940 kr 1935 kr 1232 kr
420Implantat, per styck3350 kr 2040 kr 1123 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat5232 kr 3732 kr 2499 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik2250 kr 1518 kr 1005 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat8438 kr 6938 kr 5294 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik3170 kr 2348 kr 1772 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat11160 kr 9660 kr 7392 kr
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik3390 kr 2292 kr 1524 kr
427Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant5692 kr 4192 kr 2836 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle4450 kr 2950 kr 1606 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant2250 kr 1512 kr 996 kr
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant3250 kr 2025 kr 1168 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant4025 kr 3112 kr 2474 kr
435Avlägsnande av ett implantat1100 kr 598 kr 246 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel200 kr 110 kr 47 kr
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle3000 kr 1758 kr 888 kr
442Paradontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle4006 kr 2506 kr 1275 kr
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle3558 kr 2058 kr 886 kr
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle5324 kr 3824 kr 2228 kr
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle5330 kr 3830 kr 2234 kr
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle2805 kr 1902 kr 1271 kr
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle1320 kr 710 kr 283 kr
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle790 kr 422 kr 165 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd330 kr 172 kr 62 kr
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal3988 kr 2488 kr 1324 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4148 kr 2648 kr 1246 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler4980 kr 3480 kr 1720 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler5428 kr 3928 kr 2008 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1495 kr 1050 kr 738 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1195 kr 802 kr 528 kr
522Komplicerad kanallokalisation975 kr 582 kr 308 kr
523Stiftborttagning1300 kr 725 kr 322 kr
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle4285 kr 2785 kr 1528 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1750 kr 1245 kr 892 kr
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena3690 kr 2190 kr 993 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena3690 kr 2190 kr 993 kr
603Reponeringsskena, per skena4085 kr 2585 kr 776 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena2605 kr 1550 kr 812 kr
606Motorisk aktivering520 kr 280 kr 112 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering760 kr 392 kr 135 kr
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand880 kr 582 kr 374 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1395 kr 922 kr 592 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1595 kr 1032 kr 639 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar895 kr 515 kr 249 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1550 kr 992 kr 602 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1865 kr 1120 kr 598 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2350 kr 1502 kr 909 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd990 kr 720 kr 531 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift4242 kr 2742 kr 1659 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1520 kr 785 kr 270 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd2400 kr 1525 kr 912 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3315 kr 1815 kr 636 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led2900 kr 1725 kr 902 kr
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner3950 kr 2450 kr 1295 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led2563 kr 2068 kr 1722 kr
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd820 kr 545 kr 352 kr
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats1700 kr 978 kr 472 kr
813Broreparation med tandteknisk insats4156 kr 2656 kr 1107 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande7775 kr 6275 kr 3598 kr
815Sadelkrona5728 kr 4228 kr 2427 kr
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4310 kr 2810 kr 1522 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5445 kr 3945 kr 2156 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad8865 kr 7365 kr 3560 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments8558 kr 7058 kr 2758 kr
826Attachments, per styck400 kr 352 kr 319 kr
827Hel underkäksprotes8460 kr 6960 kr 3782 kr
828Hel överkäksprotes7860 kr 6360 kr 3182 kr
829Immediatprotes, hel käke6758 kr 5258 kr 2848 kr
831Justering av avtagbar protes410 kr 225 kr 96 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1500 kr 880 kr 446 kr
833Rebasering av protes2990 kr 1730 kr 848 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs2990 kr 2018 kr 1337 kr
835Rebasering och lagning av protes4030 kr 2540 kr 1497 kr
836Komplicerad lagning av protes4575 kr 3075 kr 1734 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes5935 kr 4435 kr 2156 kr
839Inmontering av förankringselement, per käke3100 kr 1628 kr 597 kr
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2437 kr 1482 kr 814 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering4788 kr 3288 kr 1427 kr
847Klammerplåt3785 kr 2285 kr 944 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition760 kr 492 kr 305 kr
850Implantatförankrad krona, en per käke8510 kr 7010 kr 4287 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke7400 kr 5900 kr 3800 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro2600 kr 1505 kr 738 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2600 kr 1540 kr 798 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat600 kr 382 kr 230 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1300 kr 720 kr 314 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat600 kr 410 kr 277 kr
858Distans inklusive distansskruv, per styck2200 kr 1622 kr 1218 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat25026 kr 29280 kr 18276 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat25360 kr 30300 kr 18610 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler26081 kr 31548 kr 19331 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler25880 kr 29782 kr 19130 kr
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes underkäke, oavsett antal implantat16147 kr 15410 kr 9397 kr
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat16451 kr 16412 kr 9701 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler16228 kr 17105 kr 9478 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat3348 kr 1848 kr 761 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat3580 kr 2080 kr 876 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat3872 kr 2372 kr 953 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement15495 kr 13995 kr 9092 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck450 kr 310 kr 212 kr
880Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat2500 kr 1455 kr 724 kr
881Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande1490 kr 948 kr 568 kr
882Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat3708 kr 2208 kr 1093 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats5512 kr 4012 kr 2061 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs10192 kr 8692 kr 5117 kr
888Fästskruv/broskruv, per styck300 kr 210 kr 147 kr
889Distansskruv, per styck850 kr 538 kr 319 kr
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader10328 kr 8828 kr 5739 kr
901Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år14758 kr 13258 kr 8618 kr
902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år17468 kr 16488 kr 10718 kr
903Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år19379 kr 19428 kr 12629 kr
904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år22395 kr 24068 kr 15645 kr
905Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år18898 kr 18690 kr 12148 kr
906Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år20998 kr 21920 kr 14248 kr
907Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år23100 kr 25154 kr 16350 kr
908Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år26444 kr 30295 kr 19694 kr
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand7490 kr 6928 kr 6534 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar7490 kr 6745 kr 6224 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation10398 kr 8898 kr 7359 kr
926Utbytesåtgärd.Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona10108 kr 8608 kr 6303 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation11095 kr 10000 kr 9234 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona11202 kr 9702 kr 8164 kr
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro9010 kr 7510 kr 3667 kr
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på6708 kr 5208 kr 2903 kr
Inga träffar
Återgå till bokningen
Stäng
För en tid på behöver du en remiss. Boka tid hos en allmäntandläkare som efter bedömning remitterar till . Ändra redan bokad tid
Boka tid laddar...

Välkommen till onlinebokningen!

Du kan givetvis också ringa 08-22 22 22

Välj klinik

English ENG Svenska SV Prislista

Sorterat efter närmaste klinik

Boka tid laddar...

Centrala Stockholm

City, Fridhemsplan, Gärdet, Norrmalm och Södermalm
City Drottninggatan
Drottninggatan 65, Stockholm
  Öppet idag: 07:30-20:00
Fridhemsplan Sankt Eriksgatan
Sankt Eriksgatan 24, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-17:00
Gärdet Artillerigatan
Artillerigatan 95, Stockholm
  Öppnar igen måndag 24/9 kl 07:30-15:00
Norrmalm Holländargatan
Holländargatan 21A, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-17:00
Södermalm Åsögatan
Åsögatan 104, Stockholm
  Öppet idag: 08:00-13:30

Norra Stockholm

Bollstanäs, Hallstavik, Kallhäll, Rimbo, Solna och Sundbyberg
Bollstanäs Grimstaby
Vintervägen 140, Upplands väsby
  Öppet idag: 07:30-17:00
Hallstavik Centrum
Gottstavägen 4B, Hallstavik
  Öppet idag: 07:00-17:00
Kallhäll Centrum
Gjutarplan 25, Järfälla
  Öppet idag: 07:00-17:00
Rimbo Pastoratet
Rimbo Skolväg 18, Rimbo
  Öppet idag: 07:30-17:00
Solna Centrum
Solna Torg 4, Solna
  Öppet idag: 07:30-20:00
Sundbyberg Tuletorget
Tulegatan 8, Sundbyberg
  Öppet idag: 07:30-17:00

Södra Stockholm

Alby, Handen, Jordbro, Järna, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje
Alby Centrum
Albyvägen 4, Norsborg
  Öppet idag: 07:00-17:00
Handen Najaden
Rudsjöterrassen 1, Plan 9, Handen
  Öppet idag: 07:30-17:00
Jordbro Centrum
Hurtigs Torg 2, Jordbro
  Öppet idag: 07:30-17:00
Järna Storgatan
Storgatan 13, Järna
  Öppet idag: 07:30-17:00
Nykvarn Centrum
Centrumvägen 2, Nykvarn
  Öppet idag: 07:30-17:00
Nynäshamn Sjötelegrafen
Telivägen 8, Nynäshamn
  Öppet idag: 07:15-17:00
Salem Centrum
Säby Torg 19, Rönninge
  Öppet idag: 07:00-17:00
Södertälje vid stationen
Lovisinsgatan 3, Hiss B, 4tr, Södertälje
  Öppet idag: 07:10-17:00
Hittar du ingen tid som passar? Vi hittade inga tider! Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.

Välj en akuttid

Hittar du ingen tid som passar? Det kan finnas en ledig tid som inte syns! Ring oss på 08-22 22 22 så hjälper vi dig.